Home

Spillemidler til løypemaskin

Vil gi spillemidler til løypemaskiner. Lag, foreninger og særforbund kan fra nå av søke om spillemidler til utstyr for preparering av langrennsløyper Spillemidler til utstyr. NIF har i samarbeid med Kulturdepartementet utarbeidet retningslinjer for anvendelse avutstyrsmidlene. Disse er gjengitt nedenfor. Retningslinjene er de samme som i fjor medunntak av at utstyret i år må være kjøpt etter 1. januar 2014. Disse idretts- og aktivitetsanleggene får spillemidler. Samtidig ser vi at behovet for midler til slike anlegg er langt større enn det vi kan imøtekomme med den tildelte nasjonale rammen, uttaler fylkesråd for plan, Trenger ny løypemaskin

Vil gi spillemidler til løypemaskin - NRK Innlandet

Spillemidler til utstyr - idrettsforbunde

 1. Formålet er å bidra til at lag og foreninger kan betale løpende kostnader knyttet til bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet. - Vi tar frivillighetens utfordringer under koronakrisen på alvor, og deler ut hele årets pott for spillemidler til lagseide idrettsanlegg, sier May Britt Lagesen, leder for hovedutvalg kultur til fylkeskommunens hjemmeside
 2. Det er klart for årets runde med søknader om spillemidler til utstyr, inkl. prepareringsutstyr langrenn. Søknadsfrist 23. november. Ordningen gjelder alt utstyr kjøpt inn/kjøpes inn etter 1. januar 2016 og frem til fristen for innsendelse av kvitteringer (ca 20. februar 2017)
 3. Avslag på spillemidler for 2019 - garasje til løypemaskin Hopp over liste. Dine personali
 4. innsats til innbyggere som står i fare for å utvikle livsstils - og tildeling av spillemidler, skal alle prosjekter være oppført i et kommunalt eksempelvis DFIs løypemaskin, stolpejakten, gapahuk med mer. Slike tiltak må enten fullfinansieres priva
 5. Hvem som får spillemidler blir først avgjort av Innlandet fylkeskommunes til våren. - Det blir spennende å se hvor mange anlegg vi kan få tilskudd til i år. Jeg tror i alle fall at to-tre av anleggene får napp, sier leder Arnfinn Nes i Ringsaker Idrettsråd
 6. Spillemidler * * ) 100 000 Sum finansiering 1 862 500 Behov for restfinansiering 387 500 Gausdal kommune bevilger inntil kr 500.000 i tilskudd til kjøp av ny løypemaskin. 2. Tilskuddet er ment å fullfinansiere innkjøp av ny løypemaskin. Dette innebærer at de
 7. Tildelingen av spillemidler er klar. Det blir tildelt 109 millioner kroner i Innlandet. Godkjent søknadssum denne gangen var på 453.263.000 kroner. Eksak

Rendalen Løypelag er nesten halvveis til målet om å fullfinansiere innkjøp av ei løypemaskin. 581.000 kroner er på kontoen for innkjøp. Nå starter andelstegningene for fullt Ordfører Odd Jarle Svanem er innstilt på å imøtekomme KILs skiavdeling sin søknad om én million kroner i støtte til ny løypemaskin. Løypemaskina koster to millioner kroner pluss moms, og er planlagt finansiert gjennom spillemidler (300 000 kroner), salg av gammel maskin (300 000), sponsormidler (950 000) og det kommunale tilskuddet

Søknad om spillemidler til anlegg - garasje til løypemaskin - Røyken UIL: Røyken UIL v/Halvor Lunde 19427/2018 15.11.2018 Inngående brev Ettersending av søknadsdokumenter - Røyken UIL: Nordbygard - 10952/2019 21.06.2019 Inngående brev Avslag på spillemidler for 2019 - garasje til løypemaskin: Troms fylkeskommun Avslag på søknad om spillemidler til anleggsnr 1664072701 - Selbustrand IL - Garasje til løypemaskin. Kopi av brev til Selbustrand IL Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Hovedutvalg for samfunnsutvikling 25.08.2016: EPHORTESE Ny løypemaskin til 3 millioner kroner er en annen stor post i utviklingsplanen. - Vi har to maskiner i dag. Spillemidler og dugnad. Maskina er en investering planlagt i 2020 Kopi av: Avslag på søknad - Spillemidler 51356 Damtjenna - Garasje til løypemaskin Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Hovedutvalg for samfunnsutviklin

Spillemidler kommer fra overskuddet til Norsk Tipping og fordeles hvert år til bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Det er fylkeskommunen, med myndighet fra Kultur- og kirkedepartementet, som fordeler spillemidlene i din region omrÅder 2018-2020 spillemidler - sØknader med tildeling i 2020 sak 128/19 periodisering av investeringsbudsjett 2019 sak 129/19 sØknad om stØtte til korsÅsen motorsportanlegg sak 130/19 sØknad om stØtte til kjØp av ny lØypemaskin - sti- og lØypekomiteen gausdal vestfjell nor Klubbhuset i Birkenesparken får den største summen, på 217.000 kroner, av de 871.000 kronene det er gitt tilsagn om til idrettsanlegg i Birkenes inneværende år Med løypemaskin på Øståsen 489 363 416 700 602 000 Tilskudd fra tippemidler 707000 og Modum sparebank 400.000kr NY Skiløype for preparering med løypemaskin til Breili 228 000 Tilskudd 18.000 fra ØstModum grendelag og 130000 i spillemidler 60480 Tilrettelegging Søya -400 000 -400 000 - Spillemidler utbetalt i 201 En må sikre at etterslepet på spillemidler faller bort, slik at vi kan bygge tidsriktige anlegg og modernisere gamle. Skal vi for eksempel kjøpe en løypemaskin til 250.000, + moms, er det 62.500 i moms. = 625 dugnadstimer på en festival, bare til å dekke momsen

Disse idretts- og aktivitetsanleggene får spillemidler

1 Søknad om lånegaranti løypemaskin 2 Tillegg til søknad om kulturmidler 3 Vedlegg Frosta IL, Firmaattest 4 Vedlegg Frosta IL, lovnorm 5 Søknad om spillemidler 6 Årsmelding Frosta IL Skiutvalget Bakgrunn for saken: Mottatt søknad om tilskudd og kommunal garanti tilknyttet innkjøp av ny løypemaskin, Frosta IL v/ Skigruppa Spillemidler Modum kommune Mælumenga balløkke 614 000 kr 300 000 Modum kommune søker for andre gang om spillemidler til balløkke i Mælumenga. Søknaden prioriteres om nr. 4. 5. Søker Anlegg Kostnad Spillemidler Modum kommune Rehabilitering av dekke i ballbinge på Søndre Modum Ungdomsskole 255 000 kr 127 000

Tildeling spillemidler utstyr 2017 - Skiforbunde

innsats til innbyggere som står i fare for å utvikle livsstils - og tildeling av spillemidler, skal alle prosjekter være oppført i et kommunalt investeringer som anlegg og utstyr, eksempelvis DFIs løypemaskin, stolpejakten, gapahuk med mer. Slik Spillemiddelordningen - Tilskudd til bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Spillemidler er overskuddet fra de forskjellige spillene som administreres og drives av Norsk Tipping, og som fordeles av Kulturdepartementet til forskjellige allmennyttige formål.En stor del av dette overskuddet fordeles til idrettsformål

- Basert på testing med Ulla-metoden, ser det ut til at de har knekt koden| - Testene våre viser at vi holder stand mot fluorprodukter og tradisjonell påføring på fart og slitestyrke. Illustrasjonsbilde. Idrettens bruk av spillemidler skal granskes LES OGSÅ: Vil gjøre gammel lysløype til rundløype på 11 km - Derfor er vi svært glade for den rause gaven fra Hans Herman Horns fond. - Vi har også mottatt 100.000 kroner i spillemidler til maskinen, supplerer avdelingssjef Øyvind Amundsen i Skiforeningen. Maskinen som pensjoneres på Solli er solgt til Vassfarfjellets løypelag PistenBully 400. PistenBully 400 er Kässbohrers minste av produsentens to Alpinmaskiner. Teknisk er maskinen en videreutviklet PB 200 Edge. Håndterbar og pålitelig teknologi som passer godt for svært de fleste alpinanlegg Det er behov for ny løypemaskin innen vinteren 2021. Konklusjon: Hennig undersøker med andre som driver med løypekjøring hvordan det løses andre steder. Drøfting av muligheter for investering i ny maskin. Spillemidler ca. 1/3 av kjøpesum, ca. 800.000,-Restfinansiering på være på plass før søknad om midler 7. juni 2012 og som til slutt resulterte i at Stugudal fikk mulighet for å anskaffe egen løypemaskin. Målsettingen med å kunne tilby en tidligtrasé med økt løypestandard som utgangspunkt for skiløypenettet i Stugudal, er å kunne tilfredsstille dagens skiløpers krav til kvalitet og bredde for utøvelse av både klassisk- og skøyteteknikk

PistenBully 600 SCR er Kässbohrers flaggskip. Uomtvistelig maskinen med den største ytelse og beste førermiljø. Her er alt lagt til rette for effektivt arbeid. Teknisk har maskinen en avansert styring av de hydrauliske arbeidskretsene. Maskinen fås i to ytelsesklasser, standard med 455 Hk motoreffekt og Polar med 510 Hk motoreffekt SPILLEMIDLER. Prosjektet «Tursti Kalvaknuten rundt» er planlagt som et spillemiddelprosjekt, et såkalt nærmiljøanlegg. Søknad er sendt Suldal kommune. Kommunen har godkjent søknad om forskuttering av 300.000 kroner, slik at vi slipper å vente (årevis) på utbetaling av spillemidler En lokal prioritering av søknaden om spillemidler vil utløse opp til 700 000 kroner i egenkapitalstøtte fra Skiforbundet. Løypemaskin Den nye løypemaskina, som delvis ble finansiert med midlar fra bygdefolket og av flere bedrifter i fjor, ble godt mottatt løypemaskin i dag. Løype starter i kryss Upsedalen / Ørnefjelløypa, og går så ut til bru Upsetjønn. Fra bru Upsetjønn langs myrdrag på sørside av Upsetjønn, og langs sørside elv fra Krokevatn til bru Krokevatn. Videre fra bru Krokevatn til løypekryss Skorstean. Løypa har mange våte / krevende partier, og krever mye snø for å bl

Spillemidler til 14 idrettsanlegg i dalføret - Selbygge

Boc idrett Bodø Friidrettsklub . Stevneplanen for sesongen 2021 er lagt Av Bodø Friidrettsklubb. 10 representanter fra styret, trenerne og stevnefunksjonærene møttes tirsdag for å lage planen for stevner og øvelsesprogram i 2021.Vi tar sikte på å avvikle 5 innendørsstevner i Nordlandshalle Idrettsminister Linda Hofstad Helleland kommer med en rekke krav til det sentrale idrettsleddet i forbindelse med tildelingen av årets spillemidler. Fakta om tildeling av spillemidler for 2017 Forsid IDRETT SANLEGG/ FRILUFTSLIV (SPILLEMIDLER) 09.05.2019 Hovedmål: Anlegg for idrett og friluftsliv Resultatmål: Tiltak Kostnad/budsjett Ansvar/pådriver Frist Merknad Nesbyen idrettssenter - garasje (løypemaskin) Nesbyen IL/Nes kommune Nesbyen idrettssenter - multianlegg (aktivitetsanleg) Nesbyen IL/Nes kommun 30 av de 55 km med skiløyper i Frogn går i skog. Der er traseene smale og kuperte og dagens løypemaskin er for bred til skogsløypene, dette har ført til skader på løypemaskinen. En smal løypemaskin vil fjerne dette problemet og i tillegg være en reserve for skigruppas maskin som kjører lysløypa, kunstsnøtraseen og noe

Spillemidler til utstyr - itINF

 1. spillemidler til idrettsanlegg 2017, leder for sektor Plan og utvikling Annikken Reitan Borgestrand møtte under sak 90/16 - Salg av ubebygd grunn - del av gnr 8/bnr 18 - Skarpsno Hafjell AS
 2. imum 3 skirenn
 3. delstrekninger (for å kunne bruke løypemaskin). OOFs reaksjon får Skogbruksetaten til å sende nok et brev (datert 04.06.98) til Kulturtjenes­ ten i Lørenskog kommune. Brevet er viktig fordi det her presiseres hva etaten godtar av opprustning med tanke på framtidig tømmertransport i traseen. I brevet heter det bl.a.: Vi vi
 4. sØknad om spillemidler til idrettsanlegg 2017 88/16 16/1863 bosetting av flyktninger 2017 - reduksjon av vedtak 89/16 13/1099 kjØp av private tomter tingberg nord tomtepolitikk i Øyer. 90/16 16/2223 salg av ubebygd grunn - del av gnr8/bnr18 - skarpsno hafjell as prosjektnr
 5. I tillegg til langrenncross brukes reiplykkja som et moment i telemark klassisk, sprint og ofte i fjelltelemark. Reiplykkja bør legges til et flatt parti, og gjerne med en oppbygd dosering for å få bedre flyt og beholde farten. Dette er mest aktuelt der utøverne har stor fart i inngangen til reiplykkja
 6. 2 Søknad om spillemidler 3 Vedlegg Frosta IL, lovnorm 4 Vedlegg Frosta IL, Firmaattest 5 Tillegg til søknad om kulturmidler 6 Søknad om lånegaranti løypemaskin 7 Søknad om tilskudd og kommunal garanti, Frosta IL 8 Særutskrift Søknad om tilskudd og kommunal garanti, Frosta IL Bakgrunn for saken

Spillemidler Ny lysløype Høiåsplatået Kr.1.715.000,- Innvilget spillemidler 2013. Det er innvilget spillemidler til bygging av lysløype på Høiås-platået, Ny løypemaskin er blitt innkjøpt, den ankom Høiås 7 dager inn på det nye året Spillemidler bidrar til stort engasjement hos de frivillige lagene og de legger ned en enorm dugnadsinnsats. Verdt å løypemaskin Birkenes IL Ferdig. Fått tilsagn spm 1393000 50000 464000 4 Flakke loner kortholdsbaner Birkeland og Lilles. Sportskyt.kl Ferdig. Fåt Avslutningen av Turskiltprosjektet. Som en avslutning på Turskiltprosjektet har Gjensidigestiftelsen jobbet med å kåre Norges beste turrute. Vinneren og 19 andre ruter er tilgjengelig i boka «Norges beste turruter»

31 millioner til idrettsanlegg - Stjørdals-Nyt

 1. Spillemidler til idrettsanlegg - klatrevegg - Idrettsskolen DokType I Sak/dok nr: 2012/791-12 1915/2015 Løpenr.: 15.06.2015 Journaldato: 15.06.2015 Dok.dato: Tilg.kode Hjemmel: Avsender\mottaker: Buskerud Fylkeskommune Innhold: Søknad om tillatelse til tiltak med ansvarsrett - utslipp hytte - 23/35// - Steffensen Sakstittel
 2. Les mer om kommunens tiltak i forbindelse med koronaviruset, og finn lenker til god informasjon . Agoda® hotellbookingside - Bredt utvalg, store rabatte . På strekningen Langangen-Kjose-Oklungen, ca 24 km, er det Porsgrunn kommune som kjører opp løypene. Porsgrunn har egen løypemaskin. Se kommunens hjemmeside for løypeoppdateringer.
 3. PS 25/19 Spillemidler til kulturbygg 2019 - prioritering av søknader PS 26/19 Opprettelse av regionalt næringsfond i Levanger og Verdal PS 27/19 Utbygging av bredbånd Ekne, området 3 - kommunal egenandel Frol ILs løypemaskin inngår ikke inn i denne overføringen
 4. Spillemidler (Utbetales seinere. Godkjent i fylket. Må søke på nytt hvert år til pengene kommer.) 491 000 Vi legger til at idrettslaget for snart tre år siden skaffet seg en pent brukt løypemaskin. Så nå ligger forholdene godt til rette for mange skiturer ved skolen

Spillemidler til mindre kostnadskrevende nærmiljøanlegg med godkjent kostnad mellom kr 20.000,- og kr 80.000,-. Det er ingen søknadsfrist for av trase samt drift av tråkke-/løypemaskin. Kommentarer BSK besørger vedlikehold av vinterløypene ved hjelp av egen maskinpark. Båtsfjord Kunstgressbane Lokalisering:. Hans Arne kan opplyse at de planlegger å bytte ut løypemaskinen fra 2009 med en splitter ny maskin til 2 millioner kroner. Av dette vil 300.000 kroner bli dekket av spillemidler. Det er avholdt møte med ordførere i berørte kommuner og andre involverte nå på nyåret

Spillemidler utstyr 2016 - Skiforbunde

Vegglifjell Friluftslag sin historie I 1991 dannet hytteforeningene sammen med grunneiere, næringsdrivende og Rollag kommune i Vegglifjell en Interesseforening hvor hovedformålet var å få til kontinuerlig løypekjøring i hele fjellet. Dette ble også et forum for dialog mellom de forskjellige aktørene De første årene ble nettet kjørt opp me Rådmannen foreslår følgende: Nannestad skytterlag 78.000 kroner til å utvikle skytebane, Nannestad og Bjerke løypekjørerlag 500.000 kroner til kjøp av ny løypemaskin, Bjerke IL Ski 256.000 kroner til garasje og Åsen IL 400.000 kroner til preppemaskin •Spillemidler til mindre kostnadskrevende nærmiljøanlegg med godkjent kostnad mellom kr 20.000,- og kr 80.000,-. Det er ingen søknadsfrist for av trase samt drift av tråkke-/løypemaskin. Kommentarer BSK besørger oppkjøring av spor av vinterløypene ved hjelp av egen maskinpark. Båtsfjord Kunstgressbane Anleggsnr: 2028 000 10 ligst mulig i 2010. Investeringen er kostnadsregnet til ca. 1,5 mill, hvorav det er søkt spillemidler om 1/3 av beløpet. I tillegg til alle tiltakene som er nevnt ovenfor, foregår det for tiden hektiske forhandlinger mellom Orkla Fotballklubb, Orkdal IL og OIF om en ny samarbeidsavtale om utviklingen av fot-ballen i de tre klubbene I tillegg eier idrettslaget Øyen-banen, laget er medeier i samfunnshuset Norvang og eier i tilllegg en egen løypemaskin til 1,3 millioner kroner. - Hernes il omsetter for 1,5 millioner kroner i året; vi er gjeldfrie og har over 900.000 kroner på bok, mye takket være stor bingointeresse og ulike tilskudd, opplyser kasserer Ingebrigt Henningsen, en gang varaordfører i Elverum

spillemidler for Olavsbu på kr. 110 000, OIF totalt har en likviditet på kr. 2 889 000 som inkluderer kr. 1 056 000 i avtale løypemaskin. Hovedkasserer har vært i kontakt med flere regnskapsbyrå for Noe uklart om spillemidler i forhold til digitalisering av kart. Det er ikke praksis i Sør-Trøndelag,. I tillegg til ulike klatre- og treningselementer i robinja-tre, vil parken beplantes med stedsaktuelle busker og hekker, samt ha sitteplasser til rekreasjon og hygge. Parken er også et fint utgangspunkt for turer og aktivitet i nærområdet som har flere nærmiljøanlegg, turstier, båtbrygger og badeplasser Rådmannens forslag til vedtak: Inderøy skipark -sluttrapport del 1 -tas til etterretning. Regnskapet viser så langt et overforbruk på kr. 402370,-. Det er Inderøy Idrettslag som er ansvarlig for overforbruket. Rådmannen gis fullmakt til eventuelt å forhandle fram en avtale om nedbetaling. Bakgrun Forslag til plan for idrett og fysisk aktivitet 2017 - 2020. Dokument i saken: -Forslag til plan for idrett og fysisk aktivitet 2017 - 2020. -Høringsuttalelser. Saksopplysninger: For å kunne bli tildelt spillemidler fra staten må alle kommuner ha en godkjent plan fo

Prosjektet vil få tildelt spillemidler og vi har vært så heldige å få støtte fra Nittedal kommune og Sparebank1-stiftelsen. En entreprenør skal gjøre hovedjobben, men som i 1997 er vi helt avhengige av at alle skiglade Nittedøler er villige til å brette opp ermene og komme og hjelpe til på dugnader Spillemidler er en viktig Les mer. Gave til Haraldstu. kaker og pølse med brød før det til slutt var mulighet til å gå på idealtid. Det var c Les mer. og tider på terrengløp Øyangen 2016.pdf Litt om markeringa av den nye løypemaskina Terrengløp og markering av ny løypemaskin i Øyangen.pdf Les mer

Selbustien. 1.2K likes. Hiking Trail. Trøndelag Fylkeskommune ved «spillemiddelgeneral» Thor Brandt er i dag på Selbubesøk for å blant annet inspisere Selbustien og tiltakene som er gjennomført på Å... rsøya, der spillemidler er en vesentlig del av finansieringen. Fylkeskommunen er svært imponert over de resultatene vi kan skilte med, og dagen blir avsluttet med en gjennomgang av. Prosjektet har en brutto kostnadsramme på 1.1 Mill og er søkt finansiert blant annet ved hjelp av spillemidler. Da løypelag ikke er søknadsberettiget spillemidler har vi inngått en avtale med Kvikne IL angående Vil også rette en takk til løypekjørerne for både løypemaskin og snøskutere for den jobben de utfører, og til d Lag og foreninger i Rakkestad. Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

til OL 2022 skulle plasseres i Lier og at Asker skulle få den ene av ishallene som skulle bygges. Realismen i å få skiskyting til Lier ble vurdert som svært lav, men vi antok at vi ville oppnå en viss oppmerksomhet, noe vi vurderte ville være positivt for etablering av et slikt anlegg, også uten OL Til sammen blir det delt 104 millioner kroner. Ifølge en pressemelding fra Vestfold og Telemark fylkeskommune viser søknadene at det planlegges bygging og rehabilitering av idretts- og nærmiljøanlegg for over 1,4 milliarder kroner i Vestfold og Telemark de kommende årene

dmz.balsfjord.kommune.n

Frol ILs løypemaskin inngår ikke inn i denne overføringen. Frol IL stiller seg positiv til å bidra med løypekjørere om dette ønskes av Vulusjøen løypekjøring AS. Frol IL hovedstyre får fullmakt til å inngå nødvendige avtaler med Vulusjøen løypekjøring AS». Munkebyvola og omegn hytteforening Denne er finansiert hovedsakelig med dugnad, bidrag fra spillemidler, salg av løypemaskin, enkeltbidrag fra hytte-eiere og deres velforeninger, samt tilskudd fra Valle kommune på kr 100.000,-. Garasjen bygges på kommunal grunn (eiendom overdratt fra Statens vegvesen), kommunen blir også eier av garasjen og sørger for mellomfinansiering fram til at tippemidler kan utbetales interessentar til å delta i eit løypelag ! Løypene Få på plass sikker passasje for løypemaskin over vassdraget Kort • Spillemidler vil sannsynligvis bidra til ytterligare finansiering . Forslag til vedtak ! Vi støtter forslaget til økt kontingent for løypekjøring fr

Løypemaskin på Frolfjellet. Frol IL har søkt kommunen om støtte til innkjøp av ny løypemaskin. Det blir en temadag om spillemidler i mai. Viktig møte, men skal kanskje ikke legges opp for detaljert. Blir veldig mye å få med seg for nye tillitsvalgte i klubbne Ny asfalt til Skihytta Klubbmesterskap orientering 17.okt Rulleski-intro for voksne Høstpostjakt Søndag 27. september 2020 NM-sølv til FSK-jentene NM-gull og Kongepokal til Marianne Andersen Marie Olaussen tok NM-bronse Offisiell åpning av Fredrikstad Skiklubbs Skiaren FORDELING AV SPILLEMIDLER TIL ORDINÆRE ANLEGG I OPPLAND 2015 Søkn. sum 1 000 000 935 000 261 000 700 000 12 500 000 1 000 000 390 000 2 800 000 940 000 617 000 353 000 Raufoss sentralbaneanlegg garasje løypemaskin Sum kommune Vestre Toten Skytterlag Raufoss Fotball Vestre Toten Skytterlag Vestre Toten Jeger- og fiskeforenin

Disse anleggene kan få spillemidler - Hamar Arbeiderbla

Til å underskrive protokollen ble Janne Elisabeth Negård og investeringer knyttet til anlegg for spillemidler (kun eget prosjektnummer) Dette har medført behov Det bemerkes samtidig at løypemaskin og traktor i sin helhet ble kostnadsført ved kjøp, og at de til Balsjøen. Her er det søkt om spillemidler og vi har fått bevilget penger fra både Odal Sparebank og Sparebanken Hedmark til dette arbeidet. Kursing i HMS er gjennomført for dem som skal kjøre løypemaskin. I Odal Skilek er det mulighet for dem fra 3. til 7. klasse å være med. Allsidig aktivitet, my Sandrip har fire hoppbakker (K60, K40, K20 og K5). Den største ble bygget ny etter brannen i 2008. Disse har også fått plastdekke for sommerhopp. Det er kjøpt ny løypemaskin og tre snøkanoner, og for noen år tilbake sto Sandripstua og asfaltløypa for funksjonshemmede klar. Parkeringsplassen er også utvidet til en kapasitet på 500 biler Frist for Aktivitetstilskudd til samfunnshus 1. halvår 2012, og spillemidler 2013 Aktivitetstilskudd til samfunnshus 1. halvår 2012 Løypemaskin-orientering på Beitstad-dagan Tekst:Arne Opdal

Sjekk hvem som får spillemidler - Hamar Arbeiderbla

 1. istrasjonen, at det krever en ny høringsrunde..
 2. Granstubben Barnehage til Steinkjer Kommune, Statens Vegvesen og Trøndelag i Henning. • Det ble søkt tilskudd til nye fotballmål til Steinkjer Idrettsråd. • Arbeid med bytte av løypemaskin på Henningvola (gjennom Steinkjer Skidrift AS). er sendt søknad om spillemidler til Steinkjer Kommune
 3. SØKNAD OM FRITAK FOR VERV SOM VARAREPRESENTANT TIL NORDRE LAND FORMANNSKAP 92/14 KLIENTUTVALGET - NYVALG 93 FORBINDELSE MED INNKJØP AV LØYPEMASKIN 8Behandles i Formannskapet 12.11.14) mulighet for søknad om spillemidler i 2015
 4. Bjerke Idrettslag (Bjerke IL) er en idrettsklubb fra Nannestad i Akershus som ble stiftet i 1936.Klubben er mest kjent for sin langrennsavdeling, men har også grupper innen fotball og skiskyting.Fotballgruppen er skilt ut i klubbenheten Bjerke IL Fotball, mens langrenn- og skiskyttergruppen har navnet Bjerke IL Ski.Tidligere hadde klubben også en aktiv friidrettsgruppe
 5. til vedlikehold av bane, lys, forsikring, drivstoff, vedlikehold av scooter/slådd, klipper og vedlikehold av Sønninghytta. Den praktiske delen av jobben utføres i underavdelingene. Vi har fått tildelt kr 90 000,- i spillemidler til oppgradering av lysløypa. Status i forhold til fremdrift er at vi fremdeles venter på en avklaring av.
 6. Marker kommune har fått tilsagn på spillemidler til aktivitetsplass i Krogstadåsen. Midlene må brukes før 1. juni 2016. Marker kommunes andel på kr 102 000,- er lagt inn som tiltak i kultur og fritid sitt budsjett for 2016. Sti Kongeveien, fra Ørje til Gjølsjøødegård

Østlendingen - Halvveis til løypemaskin

 1. • Spillemidler: 1,0 mill. kr* • Private gaver: 1,5 mill. kr • VIPPS 92898, konto 2050.34.33355 • Totalt: 5,4 mill. kr *3 spillemiddelsøknader • Snøprosuksjonsanlegg • Basseng 5000 m3 • Arenabygg med produksjonsro
 2. Plan for preparering av løypenettet i kommunen fastsettes i fellesskap av kommunen og øvrige løypekjørere
 3. til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet.2 8. Vedta idrettslagets budsjett. 9. Det er startet prosess med bytte av felles løypemaskin. Det ble søkt om spillemidler i 2015, men søknaden nådde ikke opp. Arbeidet med finansiering fortsetter, med mål å anskaffe ny maskin i 2016
 4. dre grad. Det går på økonomi, dugnadsinnsats, få folk til å ta på seg verv, snømangel osv

Finansiering ble dekket av spillemidler, programsatsningsmidler, egenkapital, stiftelser, Bare strøm til å drifte en moderne snøkanon koster. Skiklubben ser også fram til å få fullfinasiert en ny og moderne løypemaskin. Takk til Skiklubben og Fredrik Weberg Larsen 3455 Forskutterte spillemidler fra Vadsø kommune for anleggsbygging 3456 Forskuttert MVA andel fra Vadsø kommune for anleggsbygging 4400 Innkjøp varer til arrangementer 4420 Innkjøp utstyr klubbhus 5010 honorar etc 5560 Dommer og TD - kostnader 7000 Drivstoff løypemaskin 7130 Reisekostnader fly Gjelder periode: 05.01.2015.

Vil bevilge én million til løypemaskin - Avisa Sør-Trøndela

Løypemaskin koster to millioner kroner pluss moms, og er planlagt finansiert gjennom spillemidler (300 000 kroner), salg av gammel maskin (300 000), sponsormidler (950 000) og det kommunale tilskuddet. Rådmannen hadde lagt fram en alternativ tilråding; ja til støtte til innkjøp av løypemaskin, og avslag av budsjettmessige årsaker som er sendt til kommunen. Målet er å få dekket inntil 50 % av kostnaden med spillemidler. Kostnaden i foreløpige kalkyler er over 800 000,- så dette er store summer. I prosessen ble det oppdaget at leiekontrakten for klubbhuset med Steinkjer Kommune går ut om 2 år, det er sendt spørsmål fra Stina til kommunen om å få forlenget denne

innkjøp av løypemaskin. Støtte til gruppene etter søknad: Fotballgruppa: kr. 27 000 Ski- og aktivitetsgruppa kr. 27 000 Bordtennisgruppa: kr. 10.000 Kort oppsummering av sportslige aktiviteter Det sportslige målet til NEIL`s grupper er å aktivisere flest mulig. Det vises ellers til gruppenes egne årsmeldinger med utfyllende skriv om. anledning til å bekoste og arrangere kurs for de fra idrettslagene som ønsker å skolere seg innen barneidrett. Idrettsrådet har samarbeidet med Aktiv 365 og bidratt med kr. 40.000 til kursing av ressurselever fra ungdomsskolene i kommunen. Klubbene oppfordres til å benytte se Til nå har kommunen kunnet utbetale den kommunale andelen når spillemidler er innvilget, og de årlige avsatte budsjettmidlene har vært tilstrekkelige. Hamar kommunestyre har vedtatt å forskuttere spillemidler og kommunale tilskudd til Ridabu IL og Fart fotballags kunstgressbane -og naturgressbaneprosjekter (juni 07) Innkalling til møte i Helse, oppvekst og kulturutvalg et 19.11.2013 kl. 13:00 - på Formannskapssalen, Spillemidler 2013 ± orientering om frist for å melde inn søknader (Fra Skaun kommune 19.04.2012) begrunnes med beh ov for lagring av løypemaskin. Garasjen er ferdigstilt Ny løypemaskin er bestilt. Tirsdag 12.mai ble kontrakten og bestilling av ny løypemaskin til Høgås Skianlegg. Otra Tur og Løypeservice hadde Generalforsamling mandag kveld og eierne (Otra IL / Otra IL ski), vedtok innkjøp av nye maskin. Ingunn Skuggevik fra Trygve Owren As hadde med seg kontr Les me

Innsyn - en løsning for å søke og finne informasjon i postliste og dm Dette gjelder både i forhold til prioritering av anlegg for spillemidler og kommunalt tilskudd til omlegging av løype.Rådmannen har fortløpende rapportert framdrift i saken til både formannskap og kommunestyre, og Sel kommune søkte om spillemidler til omlegging av skiløypa langs Ulvangsvegen inkl. ny bru over Ula i november/desember 2014 finansiering til annet enn det som er nødvendig for løypemaskin (samt evt en sommersti/sykkelsti). Det tok noe tid å avklare dette punktet. • Den 12/6-19 ble prosjektet tildelt kr. 1 mill i spillemidler -som var c Det har blitt 5 rom med til sammen 26 sengeplasser. I tillegg er det oppholdsrom, toalett og vaskerom. Vi skal ikke konkurrere med de som driver profesjonelt med pensjonat og overnatting i Orkdal, vi ønsker å gi et tilbud til de mange som ville bo i anlegget og benytte flatseng til overnatting. Sponsorer Mandatet til interimstyret var å jobbe frem en konkret modell for AS. Skigruppas løypemaskin, snøskuter og tilhørende løypekjøring i turnettet holdes imidlertid å søke offentlige tilskudd som spillemidler mm. (non-profit). Dvs. at organisasjonen bli

 • Markedsføring modeller.
 • Spillemidler til løypemaskin.
 • Flughafen frankfurt ankunft lufthansa.
 • Billige storbyer 2017.
 • Boc hamburg zentrale.
 • Food fotografie tipps und tricks.
 • Liertoppen kjøpesenter åpningstider i påsken.
 • Saturn poznań avenida poznań.
 • Last minute wellness mecklenburg vorpommern.
 • Ica hemavan omsättning.
 • Trønderbilene steinkjer.
 • Hvordan komme til machu picchu.
 • Blt ingredients.
 • Champion vital.
 • Hva var hovedinnholdet i den amerikanske grunnloven av 1787?.
 • Wesenlund youtube.
 • Ferienwohnung eichstätt umgebung.
 • Voxtorp høyglans hvit.
 • Blodprosent lav.
 • Farge håret grått menn.
 • Fettes brot wiki.
 • White tongue means.
 • Magisk ting kryssord.
 • Öb utemöbler.
 • Slaget om saipan.
 • Hva er minkolje laget av.
 • Wohnmobil versicherung adac.
 • Partybuss drammen.
 • Eiendomsmegler son.
 • Rubella utslett.
 • Egr ventil golf 6.
 • Hvor mye kan man jobbe uten å miste dagpenger.
 • Ar15 norge.
 • Læringssenteret avinor.
 • Medela purelan brystvortekrem.
 • Krupówki kamery.
 • Hummer stretchlimousine mieten.
 • Aggressiv svulst.
 • Jenter sitater.
 • Grundstückspreise lübeck dornbreite.
 • Restauranter london anbefalinger 2016.