Home

Årsstudium statsvitenskap ntnu

Kontakt - statsvitenskap - årsstudium 73592220 kari.gustafsson@ntnu.no Institutt for sosiologi og statsvitenskap. Studieveiledning. OBS: Høsten 2020 skal veiledning av studenter som hovedregel skje digitalt eller over telefon. Send epost til veilederen for ditt studieprogram og gjør en avtale for dette Studiets oppbygning - Statsvitenskap - Årsstudium, 1-årig Som student tatt opp til et årsstudium, har du mulighet til å søke intern overgang til andre studieprogram ved NTNU innen 15. februar. Overgang innvilges kun dersom det er plass på studiet du søker overgang til Søk opptak - Statsvitenskap - Årsstudium, 1-årig Når du har takket ja til plassen blir du opprettet som student ved NTNU og får tilgang til Studentweb der du kan finne utdanningsplan og betalingsinformasjon for semesteravgiften. Spørsmål. Ofte stilte spørsmål med svar Ønsker du å studere statsvitenskap? NTNU tilbyr et årsstudium som gir deg en bred innføring i blant annet politikk og samfunnsvitenskapelig forskningsmetode

Tankegodset - Mellom mine ører

statsvitenskap - årsstudium - NTNU

NTNU har et stort antall årsstudium å velge i, og du kan enkelt legge disse inn i utdanningsplanen din. Det er ikke noe bestemt årsstudium som anbefales, så her må du velge ut fra interesse og eventuelle videre planer Ukas student er Ingrid som tar en bachelor i Statsvitenskap på NTNU i Trondheim. La oss ta en nærmere titt på hennes studiehverdag! Siden statsvitenskap er så allsidig, finnes det flere årsstudium man kan velge i breddeåret som vil være relevante. Dette gjør også at det er veldig enkelt å kombinere studiet med utveksling

Studiets oppbygning - Statsvitenskap - Årsstudium - NTNU

Årsstudium i statsvitenskap Studieplaner for grunnskolelærer- og lektorutdanning 2019-2020 og 2018-2019 # Her finner du studieplanene for grunnskolelærer- og lektorstudiene ved SU-fakultetet NTNU Trondheim - STATSVITENSKAP. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere. Valg av skole, studie og yrke. Studier 3.791 studier Skoler 2.901 skoler Yrkesguide 716 yrker Kurs 337 kurs Norge 242 studiesteder Utlandet 82 studietibud Magasinet Artikler og tips årsstudium STATSVITENSKAP. Statsvitenskap (årsenhet) Politikk skjer hver eneste dag. Statsvitenskapen spør hvordan politikk blir til, hvordan politikk utformes og hvordan politikk påvirker oss i hverdagen. Årsenheten i statsvitenskap er for deg som ønsker en innføring i disse prosessene. Årsenheten kan inngå i en bachelorgrad eller kan tas som videreutdanning Du kan velge ett valgfritt emne i statsvitenskap på 1000- eller 2000-nivå. Emner på 1000-nivå gir deg en generell innføring i fagets hovedområder, mens emner på 2000-nivå gir deg muligheten til å fordype deg innenfor et hovedområde. Se oversikt over emner i statsvitenskap. Vær oppmerksom på at de fleste emner kun gis én gang i året STATSVITENSKAP (årsstudium) i Nettstudier - Skoler | Studier | Utdanning Valg av skole, studie og yrke Studier 3.763 studier Skoler 2.895 skoler Yrkesguide 716 yrker Kurs 337 kurs Norge 242 studiesteder Utlandet 82 studietibud Magasinet Artikler og tip

Inkludering er å ha noen å le og gråte med | Sonia Ahmadi

Søk opptak - Statsvitenskap - Årsstudium, 1-årig - NTNU

Her finner du alt av informasjon om utdanning innen STATSVITENSKAP (årsstudium).Studiet går under: Samfunnsfag, psykologi.Det er 5 registrert skoler som tilbyr studiet, fordelt på 5 studiesteder. Det er registrert 45 relaterte studier til utdanningen STATSVITENSKAP (årsstudium) Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen

Samfunnsfag er en fellesbetegnelse for fag som sosiologi, statsvitenskap, historie, samfunnsgeografi og samfunnsøkonomi. Du får kunnskap og forståelse samfunnets oppbygning, institusjoner, samspill og virkemåte sett fra ulike faglige ståsteder Temaside om veiledning | Sider merket studieveiledning Studieveiledning ved SU Våre studieveiledere hjelper deg med studietekniske spørsmål. Dette kan være søknader, fritak fra fag,.... Kunnskapsbase, brukerveiledninge NTNU Trondheim - STATSVITENSKAP. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere. Valg av skole, studie og yrke. Studier 3.770 studier Skoler 2.900 skoler Yrkesguide 716 yrker Kurs 337 kurs Norge 242 studiesteder Utlandet 82 studietibud Magasinet Artikler og tip Institutt for statsvitenskap; UiO > Universitetet i Oslo > Studier > Kontakt oss. Kontaktpunkter UiO. Adresse. Universitetet i Oslo Boks 1072 Blindern 0316 Oslo. Nødnummer. Ved brann, ulykker og alvorlige hendelser ring 22 85 66 66. Ansvarlig for denne siden. Studieredaktør. Logg inn Logg ut meny

Studieplan for Statsvitenskap, årsstudium (2020-2021) Informasjon om studiet For studenter som startet på studiet før 2018 kan årsstudiet inngå som valgfri 60-studiepoengenhet i Bachelorstudium i samfunn, språk og kultur Statsvitenskap passer for deg som vil forstå hva som egentlig skjer i politikk og forvaltning både lokalt, nasjonalt og globalt. Statsvitenskap handler om det politiske og administrative systemet, politiske prosesser og om samspillet mellom forvaltningen og samfunnet Årsstudiet i statsvitenskap inngår i bachelorgraden i statsvitenskap. Studiet kan inngå som del av et studieløp som sammen med Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) kan gi undervisningskompetanse og mulighet for tilsetting i skolen. Vi gjør oppmerksom på at fra høsten 2019 gjelder nye opptakskrav til PPU Statsvitenskap, årsstudium Fakta om programmet Studiepoeng: 60 Studiets varighet: 1 år Årsstudiet i statsvitenskap utforsker hvordan samfunnet organiseres og styres politisk og du studerer dessuten borgernes politiske atferd

Med en master i statsvitenskapen får du kunnskap om hvordan politikk skapes og hvilke konsekvenser den får. Studiet er for deg som er interessert i politikk og administrasjon på nasjonalt og internasjonalt nivå. På masterstudiet får kunnskap om statsvitenskapelige tilnærmingsmåter, teorier, emner og metoder. Du vil få mulighet til å fordype deg i mer spesialiserte tema, som for eksempe

bachelorgrad med årsstudium og påbyggingsstudium i statsvitenskap (90 SP) fra HiØ/HiOF Ytterligere dokumentasjon til dette programmet Tilleggsdokumentasjonskrav for søkere som ikke allerede er kvalifiserte for oppta Med årsstudium i statsvitenskap får du grunnleggende kunnskap om og forståelse for politiske prosesser nasjonalt og internasjonalt, og om hvordan... Årsstudium. Molde, Norge NTNU. Årsstudiet i statsvitenskap gir en bred innføring i internasjonal og komparativ politikk, politisk teori og politisk atferd,. Emnetittelen og beskrivelsen sier vel det meste. Karriere, arbeidsliv og utdanning; Meny . Forside Siste innlegg Regler Blogger Ubesvarte tråde Karaktersnitt og poenggrenser for norske studier. Tabellen under viser poenggrensene til norske studier etter hovedopptaket i 2020. Trykk på et studium for å lese mer om krav til snitt og hvordan poenggrensen har utviklet seg gjennom tidene HiG, HiST, HiÅ og NTNU er fra 2016 sammenslått til NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. DHS, HDH, HBB og MHS er fra 2016 sammenslått til VID vitenskapelige høgskole. HBV og HiT er fra 2016 sammenslått til HSN - Høgskolen i Sørøst-Norge

Utveksling - finn studiested i utlandet. Du har ikke valgt verdensdel, land eller fagområde. Bruk søkeboksen øverst eller søk ved å velge studienivå, verdensdel, land og/eller fagområd Timeplanen på Innsida. Timeplan for de emnene du er meldt opp i finner du fra Min side , på egen fane Timeplan. Du får oversikt over forelesninger, øvinger og emnekollisjoner uten å gjøre noe som helst. Tips. Legg til emner og finn kollisjone Juss, eller rettsvitenskap, handler om lov, rett og juridisk metode. Store deler av samfunnet er regulert gjennom lover og regler, og juss er dermed et svært variert fagfelt Årsstudium i statsvitenskap. Sist publisert av , 05. mars 2013 Les mer om samfunnsfagsstudiene her. Samfunnet er komplekst, og det er viktig at vi kan forstå, analysere og treffe gode beslutninger. Dette gjelder i politikken, i organisasjoner.

Årsstudium i statsvitenskap - NTNU - Studentu

 1. Statsvitenskap, årsstudium Oppbygging og gjennomføring (2020-2021) Studiets oppbygging og innhold. Årsstudiet består av seks emner som alle er obligatoriske. I høstsemesteret: Politisk analyse - 10 stp. Vitenskapsteori og forskningsmetode - 10 stp. Politisk teori og filosofi - 10 stp.
 2. STV1000 - Innføring i statsvitenskap (10 studiepoeng) 10: STV1020 - Metode og statistikk (10 studiepoeng) 10: STV1100 - Politisk teori (10 studiepoeng) 10: STV1200 - Internasjonal politikk (10 studiepoeng) 10: STV1212 - Nuclear Weapons and International Conflict (10 studiepoeng) 1
 3. 2 SOSIOLOGI BACHELOR OG ÅRSSTUDIUM SOS1000 INNFØRING I SOSIOLOGI Innføringstekster: Bø, Inge (2005) Påvirkning og kontroll - om hvordan vi former hverandre.Bergen: Fagbokforlaget (kap. 1-13) Schiefloe, Per Morten (2015) Sosiale landskap og sosial kapital.Nettverk o
 4. istrasjon, politisk teori, komparativ politikk, globalisering og internasjonal politikk, samt internasjonale relasjoner og sikkerhetspolitikk
 5. istrative prosesser på nasjonalt og internasjonalt nivå, samt innsikt i samfunnsvitenskaplige metoder for å kunne gjennomføre empiriske studier
 6. STATSVITENSKAP (årsstudium) i Hamar - Skoler | Studier | Utdanning Valg av skole, studie og yrke Studier 3.770 studier Skoler 2.900 skoler Yrkesguide 716 yrker Kurs 337 kurs Norge 242 studiesteder Utlandet 82 studietibud Magasinet Artikler og tip

Breddeår - statsvitenskap - NTNU

Samfunnsfag, årsstudium har oppstart mandag 24. august klokka 12.00 i auditorium No1114-15. Kontaktinformasjon Dersom du har spørsmål er du velkommen til å kontakte din studieveileder Alt om utdanning i Trondheim og mulige studier, skoler og studiesteder i Trondheim Studenter som tar statsvitenskap årsstudium kan søke seg inn på Bachelor i samfunn, språk og kultur hvor statsvitenskap påbygging kan inngå. I dette studiet er det tilrettelagt for utveksling i 4. eller 6.semester. Et slikt semester vil ikke bare styrke språkkunnskapene, men også gi et kulturmøte i praksis Etter fullført årsstudium kan man fortsette med påbyggingsstudiet i statsvitenskap (30 stp.). Dette vil kunne danne grunnlag for opptak til mastergrader i statsvitenskap og samfunnsvitenskapelige fag, f.eks. ved høgkolens samarbeidsinstitusjoner Høgskolen i Vestfold og Høgskolen i Buskerud Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU September 19 at 5:58 AM I dag har vi feiret to 70års dager og takket Ann Rudinow Sætnan og S abrina Ramet for all den innsatsen de har lagt ned i forskning og undervisning i mange år

Studieplan for Statsvitenskap, årsstudium (2012-2013) Hva lærer du? Studiets læringsutbytte. KUNNSKAP Studenten har kunnskaper i samfunnsfaglig metode, politisk teori, offentlig politikk og administrasjon, internasjonal politikk og komparativ politikk Studienavn Årsstudium i statsvitenskap Studiepoeng 60 Varighet 1 år Organisering Heltid Studiested Molde Beskrivelse. Gjennom studiet vil studentene få grunnleggende kunnskap og forståelse av politiske prosesser nasjonalt og internasjonalt, og om hvordan ulike aktører deltar i politikken Fullført bachelorprogram i rettsvitenskap fra Universitetet i Agder med karakter C i snitt kvalifiserer til å søke om opptak til toårig masterprogram i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen. Fullført bachelorstudium i rettsvitenskap fra UiA vil også kunne gi fritak for de tre første årene på femårig masterprogram i rettsvitenskap ved UiB De første linjeforeningene ved NTH (nå NTNU) var HM Aarhønen (), St. Arnoldi Broderskab (), Bergstuderendes Forening (), Høiskolens Chemikerforening (), Mannhullet og Sanctus Omega Broderskab (), deretter fulgte AF Smørekoppen ().Siden har alle de forskjellige studieretningene ved sivilingeniørstudiet fått egen linjeforening. Den siste linjeforeningen som ble opprettet er Teaterlosjen. Statsvitenskap og ledelse, master - Jeg syntes at tilbudet fra UiA var langt bedre enn hva andre universiteter kunne tilby. Masteren er lagt opp slik at studentene har en langt større frihet til å skreddersy studieopplegget og velge deler av fagene man vil spesialisere seg. >

Ukas student: Statsvitenskap - NTNUs Studentblog

 1. Årsstudium matematikk (15 av 60 stp i matematikk kan erstattes av statistikk). For søkere med bakgrunn fra ingeniørstudier må 60 studiepoeng være i disiplinfaget matematikk, unntaket er søkere med sivilingeniør/master i teknologi fra NTNU hvor vi godkjenner søkere med 52,7 studiepoeng i matematikk
 2. Navn: Sigrid Fiskerud Studie: årsstudium i engelsk Hvorfor valgte du NTNU? Først og fremst hadde jeg hørt mye bra om studentbyen Trondheim, og jeg ville reise til en by hvor jeg ikke kjente noen fra før av. Trondheim som studentby og NTNU som studiested har ikke skuffet! I utgangspunktet skulle jeg være her et pa
 3. Kvifor velje årsstudium? Årsstudiet lar deg studere eit fagfelt i eitt år (60 studiepoeng). Det passer for å komplettere tidlegare utdanning, eller om du berre vil studere i eit år. Årsstudiet med spesialiseringsemne i samanliknande politikk gir undervisningskompetanse i ungdomskulen og vidaregåande skule i samfunnsfaga
 4. Statsvitenskap - bachelorstudium Utvekslingssemester 4. semester På bachelorprogrammet i statsvitenskap er det forventet at du drar på utveksling i fjerde eller femte semester (for de som tar praksisemne i fjerde semester). Når du studerer nasjonal og internasjonal politikk er det viktig å forstå hvordan politiske systemer fungerer i andre land
 5. Bachelor Statsvitenskap. 2019-2021. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) Årsstudium Fransk. 2018-2019. Aktiviteter og foreninger:Frivillighet: Norsk start, språkkaféer for flyktninger Med 6 ukers intensivkurs i Caen, Normandie.
 6. istrative styringssystemer. Det norske politiske system sammenlignes med andre politiske systemer og ses i et internasjonalt.

Sosiologi - Årsstudium, 1-årig - Trondheim - NTNU

 1. Årsstudium. Varar i 1 år og passar best for deg som vil studere meir. Psykologi; Kontakt oss post@uib.no +47 55 58 00 00. Besøk oss Se områdekart.
 2. I tillegg til Statsvitenskap så har jeg også ett år med Fransk Årsstudium, der jeg dro på utveksling til Caen i Frankrike. Jeg har mye variert erfaring, (NTNU) Årsstudium Fransk språk og litteratur. 2017 - 2018
 3. HiHarstad Årsstudium i statsvitenskap 2 3,0 17 25,8 23 34,8 19 28,8 5 7,6 8 10,86674 HiBuskerud Bachelor i statsvitenskap 28 6,6 80 18,7 118 27,6 130 30,4 71 16,6 55 11,4 427 482 HiBodø Bachelor i statsvitenskap 35 10,5 73 21,9 99 29,6 81 24,3 46 13,8 45 11,9 334 37

Vurderer du å studere statsvitenskap? Les dette først

 1. istrasjon og organisasjonsvitskap gir undervisningskompetanse i ungdomskulen og vidaregåande skule i samfunnsfaga
 2. ar på Dokkhuset
 3. UiA Hjelp: 38 14 10 00. Telefonen er betjent: Mandag - fredag: 0800-2100 Lørdag: 0830-1600 Søndag: steng
 4. Ta et årsstudium i Trondheim og få 60 studiepoeng som kan pakkes inn i en bachelor- eller mastergrad senere. NTNU. Dette studiet passer Årsstudiet i statsvitenskap gir en bred innføring i internasjonal og komparativ politikk,.
 5. NTNU - Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet. Ved NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. NTNU er et internasjonalt orientert universitet med hovedsete i Trondheim og campuser i Ålesund og Gjøvik

Pensumlister - SU - Wiki - innsida

Det er så mange muligheter når du skal begynne å studere! Er du usikker på akkurat hva du vil er kanskje årsstudium noe for deg. Her har jeg samlet fem gode grunner til å ta et årsstudium, så sjekk det ut! 1. Test noe som interesserer deg Det er få som vet hva de vil studere med én gang etter vide Slutter ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap NTNU august 17, 2020 Arne Krokan 3 Comments Etter 16 år på heltid ved ISS og over 20 år medregnet tiden som professor II, var det nå på tide å gå videre

SVAR: Hei Takk for spørsmålet ditt. Det lureste er å snakke med noen som har god erfaring med studier. Dette kan være rådgiver på din skole eller en karriereveileder ved et karrieresenter. Du. STATSVITENSKAP (årsstudium) i Kongsberg - Skoler | Studier | Utdanning Valg av skole, studie og yrke Studier 3.793 studier Skoler 2.901 skoler Yrkesguide 716 yrker Kurs 338 kurs Norge 242 studiesteder Utlandet 82 studietibud Magasinet Artikler og tip Studieplan for Årsstudium i statsvitenskap (2019-2020) Informasjon om studiet Hensikten med studiet er å gi grunnleggende kunnskap om og forståelse av politiske og administrative prosesser på nasjonalt og internasjonalt nivå, samt innsikt i samfunnsvitenskaplige metoder for å kunne gjennomføre empiriske studier Fadderuka på NTNU er ikke bare én uke, Alle nye studenter som har kommet inn på statsvitenskap NTNU Trondheim skal i starten av august ha mottatt en mail fra institutt for sosiologi og statsvitenskap med mer informasjon om oppstarten ved nytt studie

Universitetet i Nordland: Statsvitenskap årsstudium, statsvitenskap bachelor, master i samfunnsvitenskap med fordypning i statsvitenskap. Universitetet i Oslo: Statsvitenskap bachelor og master, internasjonale studier bachelor, europastudier bachelor, utviklingsstudier bachelor, peace and conflict studies master IKM - Institutt for kunst- og medievitenskap, NTNU 10. april 2017 · Tidligere IKM student Cici. Om medievitenskap - Årsstudium i medievitenskap Årsstudiet i medievitenskap gir deg e Ansgar Teologiske SUPP HOVED Høgskole ORD ORDF ORD ORDF ----- ----- ----- ----- ----- ATH 255196 Kristendom, religion, livssyn og etikk Alle Alle Alle Alle ATH 255418 Interkulturell forståelse Alle Alle Alle Alle ATH 255437 Musikkteknologi Alle Alle Alle Alle ATH 255480 Teologi Alle Alle Alle Alle ATH 255752 Psykologi 49.1 85 44.2 47 50.2 221 45.6 123 ATH 255777 Musikk Alle Alle Alle Alle. Bli student ved UiT Norges arktiske universitet. Et av Norges breddeuniversiteter, med studietilbud på ti steder: Tromsø, Harstad, Narvik, Alta, Hammerfest, Kirkenes, Mo i Rana, Bodø, Bardufoss og Svalbar

Overgang mellom studieprogram - Wiki - innsida

Velkommen som student ved nettbasert årsstudium i historie ved Fakultet for samfunnsvitenskap (FSV) Registrering. Du kan registrere deg som student så snart du mottar ditt studentnummer. Etter fullført registering har du tilgang til å delta på digitale fora ved Nord universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap; JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it. Institutt for sosiologi og statsvitenskap. Bla i. Utgivelsesdato Forfattere Titler Emneord Dokumenttyper Tidsskrifter. Søk i denne samlingen Årsstudium i norsk gir undervisningskompetanse i grunnskole og videregående skole sammen med master og PPU. Hvor og hvordan ønsker du å studere? Hos oss kan du velge å ta årsstudium i norsk på heltid ved våre campuser i Bø og Vestfold eller du kan ta det som et nett- og samlingsbasert deltidsstudium Statsvitenskap - Årsstudium. Universitetet i Oslo. Politikk skjer hver eneste dag. Årsstudium i utøvende musikk låtskriving er for deg som ønsker å arbeide med låtskriving og musikkproduksjon. Du får jobbe med... Årsstudium. Oslo, Norge Klasserom

Søknadsfrist: 15. april (1. mars for noen søkergrupper). Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse. Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse. Rangering av søkere Kvalifiserte søkere rangeres. Hans-Andrè Jensen Storbakk studerer Årsstudium i Internasjonale studier med historie. - Vi lærer om grunnlaget for politikken og hvordan politikken oppsto, er bygget opp og utvikles. Det er flinke forelesere og studieveiledere som liker å snakke med oss etter timene Studienavn Statsvitenskap, årsstudium Studiepoeng 60 Varighet 1 år Organisering Heltid Studiested Molde Beskrivelse. Gjennom studiet vil du få grunnleggende kunnskap og forståelse av politiske prosesser nasjonalt og internasjonalt, og om hvordan ulike aktører deltar i politikken Dette lærer du på årsstudium i informasjonsbehandling. Informatikk handler om å forstå IT og hva det kan brukes til. Årsstudiet i informasjonsbehandling kan tas både på nett og campus. Studiet kan gjennomføres på ett eller to år. Studiet består av åtte emner: Informasjonsbehandling

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Årsstudium i samfunnsfag utvikler din kunnskap og forståelse for samfunnets demokratiske institusjoner, samspill og virkemåte. Individuell og kollektiv identitetsdannelse og betydningen av sosialiseringsprosesser studeres ut fra ulike perspektiv og drøftes spesielt i forhold til kulturelt sammensatte samfunn Opptak og adgangsregulering. Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.. Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.. Emnet er kun tilgjengelig for programstudenter på bachelorprogrammet i statsvitenskap Årsstudium i statsvitenskap Søk opptak til studiet nå. Samfunnet er komplekst, og det er viktig at vi kan forstå, analysere og treffe gode beslutninger. Dette gjelder i politikken, i organisasjoner og for ledere i næringslivet og i offentlig virksomhet. Anvendelig årsstudium Masterprogrammet i statsvitenskap, Etter og videreutdanning (EVU), Studieveiledning, praksisemnet, STV4141, kontrakter for eksterne forelesere på master, ePhorte: Bjøru, Ida Weseth Kontorsjef (i permisjon) Colbjørnsen, Øyvind Seniorkonsulent +47 22855178: oyvind.colbjornsen @stv.uio.no.

NTNU Videre koordinerer samarbeidet, administrerer studiet, og gir svar på alle praktiske spørsmål knyttet til utdanningen. Engelsk årsstudium: Take Credit Del I og Del II. Take Credit Del I og Del II er studiepakker på 30 studiepoeng hver. Hver pakke inneholder 4 emner á 7,5 studiepoeng Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU, Trondheim, Norway. 1.1K likes. Institutt for sosiologi og statsvitenskap driver med forskning,.. Religionsvitenskap - årsstudium Religioner spiller viktige roller i mange samfunn. Derfor er kunnskap om religioner ofte vesentlig for å kunne kommunisere godt på tvers av kulturer. Årsstudiet i religionsvitenskap gir grunnleggende kunnskap om religioner på ulike steder i verden både historisk og i samtiden, for eksempel i Norge, Sápmi, Midt-Østen, Øst-Asia og Latin-Amerika Stillingstittel: Stipendiat i statsvitenskap (115858), Arbeidsgiver: NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Søknadsfrist: Avslutte Les denne saken på UiOs nettsider. - Hvis USA og Kina hadde gått sammen om å redusere utslippene, ville mye vært gjort i retning av å finne en løsning på klimaproblemet, sier Tora Skodvin, som har studert internasjonal og amerikansk klimapolitikk i en årrekke

Video: Statsvitenskap utdanning

Ntnu psykologi årsstudium. Årsstudium i psykologi gir deg en god innføring i psykologiens verden sett fra flere perspektiver.Du tar emner som handler om psykologisk historie, metode og psykiske lidelser Psykologi omhandler studiet av adferd og opplevelse hos mennesker og dyr, der deres egenskaper søkes forklart gjennom teorier basert på observasjon og måling Ved NTNU, Institutt for sosiologi og statsvitenskap er det ledig en stipendiatstilling i statsvitenskap for en periode på 3 år. Dette er en utdanningsstilling som skal gi lovende forskerrekrutter anledning til faglig utvikling. Stillingen kan bli tillagt arbeidsplikt, og forlenget med ytterligere ett år Bedriftsforeninger. Flere linjeforeninger på Dragvoll driver bedriftskontakt selv og arrangerer sine egne bedpreser via sin bedriftskontakt. I tillegg finnes det studentforeninger som har bedriftskontakt som sitt primære og eneste område NTNU i Gjøvik - Årsstudium i BIM BIM2002 - 4 BIM MODELLERINGSCASE - VÅR 2016 Student: Fanuel Gebreyesus Kort beskrivelse av den avsluttende Case -oppgaven: Målet med oppgaven er å undersøke mulighetene og utfordringene knyttet til bruk av BIM-basertprosjektering for sjeldne byggherrer og bygningstyper

Studieplaner for SU-fakultetet - Wiki - innsida

Av Ellen Zakariassen, 2. år tysk bachelor I disse dager er det mange som skal søke høyere utdanning, og kanskje er det nettopp derfor du har havnet på denne bloggen. Hvis du vurderer å søke tysk og trenger enda flere gode grunner til å velge dette studiet i kanskje Norges beste studieby, presenterer jeg d I år har rekordmange fått plass ved landets universiteter og høyskoler. 108 000 søkere har den siste uken fått tilbud om studieplass. Det er en økning på 8000 sammenlignet med fjoråret Har et årsstudium i sosiologi fra NTNU. Jeg er ferdig utdannet lektor i nordisk og samfunnsfag fra NTNU og UiO. Universitetet i Bergen, Psykologi, årsstudium, UIB, 447. NTNU vil endre studieprogramporteføljen ved å opprette en rekke nye studier. Både årsstudium og bachelor i afrikastudier blir etter all sannsynlighet Årsstudium i engelsk gir undervisningskompetanse i grunnskole og videregående skole sammen med master og PPU. Hvor og hvordan ønsker du å studere? Hos oss kan du velge å ta årsstudium i engelsk på heltid ved våre campuser i Bø, og Vestfold eller du kan ta det som et nett- og samlingsbasert deltidsstudium

STATSVITENSKAP - NTNU Trondhei

Årsstudium i statsvitenskap Studienavn Årsstudium i statsvitenskap Studiepoeng 60 Varighet 1 år Organisering Nettstudier Beskrivelse Hensikten med studiet er å gi grunnleggende kunnskap om og forståelse av politiske og administrative prosesser på nasjonalt og internasjonalt nivå, samt innsikt Fakultetet for samfunnsvitenskap (FSV) er et fakultet ved Universitetet i Nordland som har ansvaret for forskning, undervisning og formidling innenfor sine fagfelt. Som fakultet bidrar de med kunnskap og kompetanse til næringsliv og offentlig forvaltning gjennom utdanning av kandidater fra årsstudier og på bachelor, master og doktorgradnivå Årsstudiet i bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap gir en grunnleggende innføring i organisering, gjenfinning og formidling av dokumenter. Dokumenter omfatter alt fra papir til datafiler og film. Studiet passer for deg som har en bachelorgrad eller mastergrad og som vil kvalifisere deg for en stilling som bibliotekar Leviathan - Linjeforeningen for Statsvitenskap på NTNU, Trondheim, Norway. 971 liker dette. Leviathan er forening for studenter på statsvitenskap ved..

Statsvitenskap (årsenhet) - Universitetet i Osl

Navn: Ida Lie-Nielsen Studieprogram: Årsstudium i spansk Hvorfor valgte du NTNU? Jeg valgte å studere ved NTNU fordi jeg hadde hørt så mye bra om studiemiljøet. Det er ekstremt mye man kan engasjere seg i. I tillegg hadde jeg hørt mye godt om både forelesere og læringsmiljøet på spansk årsstudium. Hvorfor valgte du akkurat dette studieprogrammet

 • Nat geo wild watch.
 • Vippestativ ved.
 • Borussia dortmund tickets.
 • Maze runner 3 123movies.
 • Zipfel wilsch freiburg.
 • George washington amerikanska revolutionen.
 • Vollsperrung a7 am wochenende 2017.
 • Julekalender skole tips.
 • Gremlins movie.
 • Finn schjøll skal vi danse.
 • Urter lægeurter og deres virkning.
 • Bydel nordre aker fysioterapi.
 • Anne bitsch uio.
 • Gatling gun for sale.
 • Idowa spd ball 2018.
 • Buss skien m2.
 • Waco netflix.
 • Landesbehörden sh stellenangebote.
 • Lofoten flyplass.
 • Endre juridisk kjønn.
 • M65 jakke.
 • Canada gun deaths per capita.
 • Bygningsloven 1924.
 • Snowmobile decals.
 • Smurfine.
 • Symptomer drikker for lite vann.
 • What is a merchant republic.
 • Bjørnstad bil tuning.
 • Master bwl ranking.
 • Canon xc10.
 • Kristendommen 9. trinn.
 • Frisör priser.
 • American airlines flight 11.
 • Husky pris.
 • La chilindrina serie animada.
 • Tutankhamun tomb.
 • Polaris norge deler.
 • Norsk musikk 1940.
 • Ruter kundesenter jernbanetorget åpningstider.
 • Triobe reseptfritt.
 • Makro objektiv für landschaftsaufnahmen.