Home

Avmelding eksamen uis

Avlegge eksamen utenfor UiS - Tilrettelegging av eksamen

For deg som ikke studerer ved UiS og ønsker å avlegge eksamen hos oss: Du kan søke om å få avlegge eksamen ved UiS ved å sende e-post til oddveig.hansen@uis.no. I e-posten må du skrive dato, tid og klokkeslett for eksamen, i tillegg til eksamensform (skriftlig eller digital) Ordinær eksamen: Senest 14 dager før prøving. Ny og utsatt eksamen: Senest 7 dager før prøving. Bachelor-/masteroppgave: 1. april / 1. november . Kontakt Eksamenskontor på fakultet og institutt: Oversikt med kontaktinformasjon. For henvendelser til sentralt eksamenskontor: Telefon: 51 83 24 05 . E-post: eksamen@uis.n Dersom du har allergi som utløser lignende symptomer kan du gi beskjed til eksamenskontoret 2 uker før eksamen på eksamen@uis.no. Vi informerer eksamensvaktene om dette slik at du ikke blir sendt hjem. Vis respekt for dine medstudenter,.

Trekk før eksamen - Oppmelding og trekk - Eksamen

Studenter som tidligere har avlagt og bestått eksamen men som ønsker å forbedre resultatet må melde seg opp til ordinær eksamen neste gang emnet tilbys. Dersom du ikke lenger har studierett ved UiS må du søke nytt opptak. Les mer om opptak her på opptaksidene. Når du tar en eksamen på ny er det den beste karakteren som blir stående Ved avmelding etter kursets oppstart eller ved manglande frammøte, vert heile kursavgifta belasta. Innbetalt kursavgift refunderast ikkje. Kursavgifta vert fakturert ved kursstart. Universitetet forbeholder seg retten til å avlysa kurs med for få påmeldte. Studentar som har betalt kursavgiftene vert automatisk oppmeldt til eksamen Eksamen (7) Endring i utdaninng (2) Personvern (1) Praksis (24) Regelverk (11) Semesterstart (3) Studententreprenørskap (1) Studieveiledning (29) Tilrettelegging (8) The UiS is open to students, staff and visitors, in compliance with existing infection control precautions. Here is the. Fristen for avmelding til eksamen er 14 dager før den aktuelle eksamensdatoen. Du melder deg av i Studentweb. Hvis du melder deg av en eksamen kan du tidligst ta den på nytt neste gang ordinær eksamen blir arrangert. Regler for å kunne ta eksamen. Du må ha betalt semesteravgiften for det semesteret du har tenkt å ta eksamen

Eksamen - UiS

 1. Avmelding fra eksamen. Avmelding gjøres i Studentweb. Avmeldingsfrist. Frist for avmelding er 14 dager før eksamensdato. Antall eksamensforsøk. Du har mulighet til å melde deg opp til eksamen i et emne maksimum tre ganger. Høgskolen kan ved spesielle anledninger gi dispensasjon for et fjerde eksamensforsøk
 2. Oppmelding og avmelding til eksamen; Oppmelding og avmelding til eksamen. Du blir automatisk oppmeldt til første gangen du går opp til eksamen, og kan heller ikke trekke deg fra denne. Hvis du må ta eksamen på nytt, har du ansvaret for å melde deg opp selv, og kan også trekke deg fra denne innen frist
 3. Ved avmelding etter kursets oppstart eller ved manglende frammøte, blir heile kursavgiften belastet. Innbetalt kursavgift refunderes ikke. Universitetet forbeholder seg retten til å avlyse kurs med for få påmeldte. Studenter som har betalt kursavgiften blir automatisk oppmeldt til eksamen

Avmelding fra eksamen Studenter har tre forsøk på å ta eksamen i et emne . Dersom du ikke møter opp til en eksamen som du er oppmeldt til, så vil det telle som ett forsøk på å ta eksamen i dette emnet Eksamenstid: 3 timer. Tidspunkt: 5. februar 2018. Ved Universitetet i Stavanger (UiS) tar studentene medikamentregningseksamen i slutten av første semester Ingen er gode studentar utan god mat. Heldigvis har du fleire tilbod når svolten melder seg. Kafeane på universitetsområdet er kjende for god mat til ein fornuftig pris. Dei fleste kafeane vert drivne av SiS, Studentsamskipnaden i Stavanger Oppmelding til ny/utsatt eksamen (konteeksamen) Dersom du har strøket til ordinær eksamen, har du rett til å gå opp til ny eksamen dersom minst tre (to for studentkull på inntil 20) studenter som har strøket på siste ordinære eksamen melder seg opp.. Dersom du var syk ved ordinær eksamen og har dokumentert fraværet med legeattest, kan du søke om utsatt eksamen

Forbedre karakter - Eksamensoppmelding - UiS

 1. Både prosjektoppgave og muntlig eksamen vurderes med graderte karakterer (A-F). Hver av delene teller 50 % av sluttkarakter. Prosjektoppgaven gjennomføres i grupper på 3-5 personer og vil ha varighet på 3 mnd med innlevering ca. 2 uker før muntlig eksamen
 2. Avmelding fra eksamen utenom ordinært studieløp (eksamen utenom ordinært studieløp = ny/utsatt eksamen, eller 2. og 3. eksamensforsøk) Husk at StudentWeb stenger for avmelding fra den ordinære eksamensperioden 1. november og 1. april (selv om dette for din del er avmelding fra en eksamen utenom ordinært studieløp)
 3. før eksamensstart. Ta med laptop, lader og legitimasjo

Påmeldings- og betalingsbetingelser - uis

Gjennomføring av eksamen. På muntlig eksamen gjelder de samme reglene som på en vanlig eksamen. En viktig forskjell mellom muntlig og skriftlig eksamen er at muntlig eksamen ikke er anonym. Derfor har man alltid to sensorer på muntlig eksamen, i tråd med uhl. § 3-9 (1) første setning Frist for å trekke seg fra eksamen eller endre eksamenstidspunkt er 15. april i vårsemesteret og 1. november i høstsemesteret.. Du sletter din eksamensmelding via studentweb.. OBS: For ordinære eksamener med eksamensdato før 29. april i vårsemesteret og før 14. november i høstsemesteret må du trekke deg senest 14 dager før eksamensdatoen UiA Hjelp: 38 14 10 00. Telefonen er betjent: Mandag - fredag: 0800-2100 Lørdag: 0830-1600 Søndag: steng

Forside Universitetet i Stavange

OBS: Trekk fra utsatt eksamen/kont i august er 20. juli. Annullering/trekk gjør du selv i Studentweb. Hvis du ikke trekker deg innen fristen regnes det som ett eksamensforsøk. Du har et begrenset antall forsøk til eksamen/vurdering. Relaterte sider # Eksamen - alt du trenger å vite før, under og etter eksamen; Antall forsøk til eksamen Før du melder deg opp til eksamen i PrivatistWeb må du vite fagkodene for fagene du ønsker å ta eksamen i. Finn ut hvilke eksamener du trenger, og hva slags fagkode de har. Når og hvordan kan jeg melde meg opp til privatisteksamen? Du melder deg opp via PrivatistWeb. fra og med 25. august til og med 15. september for høstsemestere

Praktiske tips til skoleeksamen, tilrettelegging ved eksamen, trekk fra eksamen, syk på eksamen, begrunnelse og klage, fusk, eksamensresultat etc Opp- og avmelding til eksamen. Hvilken oppmeldingsfrist du må forholde deg til kommer an på hva slags kurs du tar hos oss. Høyskole-, fagskole-, og yrkesrettede kurs. Eksamen gjennomføres i to perioder i løpet av året. I desember/januar og mai/juni. Du må selv melde deg opp til eksamen, og dette gjøres i Studentweb Deltakerne må regne ca. 400-450 timer til sammen på samlingene, arbeidskravene og eksamen. Eksamen. Eksamen er individuell og er en fagtekst på 4000 ord (+/- 10%) knyttet til det lokale utviklingsarbeidet på den enkelte skole. Studentene velger selv en relevant problemstilling. Oppgaven gjøres hjemme og med alle hjelpemidler tilgjengelig

Oppmelding og avmelding Eksamen - Studen

Avmelding fra eksamen. Eksamensoversikt - time og eksamensplan. Digital eksamen. Hvor skal jeg sitte på eksamen. Eksamenssal - oversikt. Eksamen huskeliste. Instruks for eksamenskandidater. Forskrift om eksamen m.m. Oppmelding til eksamen. av Eksamen. Oppmelding til eksamen Eksamen for Bachelor i Informasjonsbehandling På denne siden finner du informasjon for studenter ved Institutt for datateknologi og informatikk (IDI). Ser du etter noe annet? Se sider.... Kunnskapsbase, brukerveiledninge Punkt.7 under før eksamen. Avmelding av eksamen sendes på e-post til Privatistkontoret. Eksamensgebyret blir ikke refundert. Er du usikker på mail osv ville jeg bare ringt dem i morgen. Endret 4. november 2014 av RunRookieRu Avmelding fra eksamen (1) Studenten kan melde seg av eksamen i et emne innen kunngjort avmeldingsfrist, eller senest to uker før eksamensdato. (2) For bachelor- og masteroppgaver er avmeldingsfristen fire uker hvis ikke annet er fastsatt i emneplanen Klage på eksamen; Karakterutskrift og vitnemål; Sensur og karaktersystem; Stryk på eksamen; Fusk; Oppmelding og avmelding. Fravær, sykdom og trekk; Godskriving av fag (fritak) Tilrettelegging av eksamen

Eksamen i Organisasjonsendring. Universitet. Universitetet i Stavanger. Fag OrganisasjonsendringÅr 2. Hjelpsom? 0 0. Del. Kommentarer. Vennligst logg på eller registrer deg for å poste kommentarer. Relaterte dokumenter OsloMet - Oslo Metropolitan University - Your student information in one place Byens historie var blant emnene som hadde høyest strykprosent ved UiS i fjor høst, men på topplista over emner hvor studentene ble sensurert til stryk, er ikke emnet listet opp i det hele tatt. Årsaken til dette er at mange kontet eksamen. I emnet Forkurs i matematikk for opptak til lærerutdanningene derimot, var det ingen som kontet eksamen

Denne nettjenesten gir deg muligheten til å melde deg opp til privatisteksamen via web Du må først velge fylke. Deretter følger du anvisningene på skjermen Avmelding. Du kan melde deg av eksamen inntil 14 dagar før eksamensdato. Dette gjer du i Studentweb ved å gå inn på det enkelte emnet i «Aktive emne» og trykke på «trekk frå vurdering». Du har tre eksamensforsøk på kvar eksamen. Dersom du ikkje melder deg av innan fristen, og ikkje møter på eksamen, vil det telle som eit forsøk Privatisteksamen: Frivillig avmelding. Illustrasjonsbilde Korona-pandemien gjør det krevende å arrangere eksamen denne våren. Troms og Finnmark fylkeskommune oppfordrer derfor alle som har mulighet til det, å melde seg av eksamen

Møt opp seinest 30 minutter før eksamen starter, med mindre annet er angitt i Studentweb. Når du har funnet sitteplassen din gjør du følgende: Start datamaskinen din og sett i laderen. Logg på det trådløse nettet eduroam. Tar du eksamen på et eksternt lokale, logg på det trådløse nettet som det blir opplyst om Kan du ikke møte på eksamen på grunn av koronaviruset kan du melde deg av eksamen og få refundert eksamensavgiften. Bestemmelsen gjelder fra 23. april til 5. mai. Avmelding. Du kan også melde deg av privatisteksamen etter 5. mai, men da får du ikke refundert eksamensavgiften. Send e-post til eksamenskontoret@innlandetfylke.no og.

Oppmelding og avmelding / Eksamen / Student / Hovedside

Oppmelding og avmelding til eksamen - Politihøgskole

 1. Før eksamen ved NLA Høgskolen er det flere viktige ting å huske på. Les mer om blant annet viktige frister, tilrettelagt eksamen og ekstern skoleeksamen her. Finn også skjema for søknad om ny/utsatt eksamen og tilrettelagt eksamen
 2. Skriftlig eksamen ved UiB vil høsten 2020 gå som skoleeksamen eller som skriftlig eksamen hjemme. Også muntlig eksamen vil kunne gå som digital eksamen hjemmefra. Informasjon om din eksamen finner du på emnesiden for kurset i MittUiB. Før eksamen. Finn eksamensdatoer og lokaler. Meld deg opp til eksamen. Lær å bruke kilder riktig
 3. Etter eksamen. Her finner du informasjon om sensur, dokumentasjon og klage på eksamen. Praksiskandidat. Praksiskandidatordningen er en ordning for personer som kan dokumentere lang og allsidig yrkespraksis. Yrkeskompetanse som ikke gir fag/svennebrev
 4. Du kan fremstille deg til samme eksamen kun tre ganger. I særlige forhold kan fakultet som arrangerer eksamen gjøre unntak fra denne regelen. Dette reguleres av forskrift for studier og eksamener § 30: § 30. Antall eksamensforsøk (1) Det er anledning til å framstille seg til samme eksamen ved UiT tre ganger
 5. Tidligere eksamensoppgaver og besvarelser som er sensurert til A eller B, blir lagt ut med lenke fra emnesidene i studieplanene. I utgangspunktet er det kun oppgavetekster og besvarelser fra skriftlig skoleeksamen som publiseres

Påmeldings- og betalingsbetingelser - UiS

 1. Eksamen. 4-timers skoleeksamen. Tidligere eksamensoppgaver og sensorveiledninger. Digital skoleeksamen. Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera. Les mer om digital skoleeksamen. Hjelpemidler. Det er tillatt å bruke ordbok på eksamen
 2. Opp - og avmelding, tilrettelegging og sykefravær Oppmelding til eksamen og valg av eksamenssted Du må først være meldt opp til undervisning for å kunne melde deg opp til eksamen. Du vil se følgende bilde: Velg Meld til vurdering for å melde deg opp til eksamen
 3. På denne siden finner du informasjon om eksamen. Bruk menyknappen for å finne informasjon om et bestemt tema, eller bruk lenkene under
 4. Klage på eksamen. Oppmelding og avmelding. Sensur og karaktersystem. Tilrettelegging av eksamen. Eksamen ved LUI. I tillegg til de generelle reglene for eksamen ved OsloMet, har Fakultet LUI egne regler og skjemaer. Tilstedeværelse i eksamensperioder. Du må være tilstede i eksamensperiodene

Avmelding fra eksamen NMB

Praktisk muntlig eksamen - sengeskift . Beskrivelse av hvordan man utfører sengeskift med pasient i seng og nødvendig utstyr. Universitet. Universitetet i Stavanger. Fag. Praksis 1år-sykepleie. Opplastet av. Miriam Lund. Studieår. 2019/202 Eksamen/vurdering for emner med nettbasert undervisning. Nettfagene via itfag.no og i Bachelor Informasjonsbehandling er basert på at du skal slippe å reise til Trondheim for å avlegge eksamen. Du kan avlegge eksamen på hjemstedet ditt dersom du tar kontakt med en lokal skole og selv ordner avtale om å avlegge eksamen der. Eksamensskolen beregner en avgift for å dekke utgifter til leie.

Prøv deg på UiS' eksamen i medikamentregnin

Utsatt eksamen / kontinuasjonseksamen Oppmeldingsfrister utsatt/ kontinuasjonseksamen Dato Studieretning Eksamensperiode 15. februar 2020 Tekniske og maritime linjer Mai/ juni, 2020 31. juli 2020 Tekniske linjer Uke 41-42, 2020 1. desember 2020 LØM emne Januar, 2021 Oppmelding/ avmelding av utsatt eksamen sendes på mail til post@fagskoleniagder.no Høyreklikk for å velge modul eller skriv. Studerer du Ledelse, samarbeid og utvikling ved Universitetet i Stavanger? På StuDocu vil du finne alt av studiemateriale, gamle eksamener og foredragsnotater for dette fage

I god tid før eksamen er det viktig å sjekke at du har fungerende utstyr og nettverk hjemme.. 1. Digital hjemmeeksamen med bruk av teksteditor i Inspera. Dette er i hovedsak skriftlig skoleeksamen som er omgjort til digital hjemmeeksamen Opp- og avmelding til eksamen. Oppmelding til konteeksamen ved Avdeling for ingeniørfag; Dersom du har strøket til ordinær eksamen, har du rett til å gå opp til ny eksamen dersom minst tre (to for studentkull på inntil 20) studenter som har strøket på siste ordinære eksamen melder seg opp Oppmelding til eksamen. Oppmelding til eksamen i bacheloroppgaven gjøres ved å bekrefte utdanningsplanen i Studentweb innen 1. september (høst) og 15. januar (vår). Levering av bacheloroppgave. Hvis ikke annet er oppgitt, leveres oppgaven digitalt i Inspera Assessment. Instruksjoner finner du i Studentweb og/eller Inspera Frist for avmelding av ny eksamen (konte) i mai. Hendelse avsluttet. Frist. Dager. Hele dagen. Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn. Campus Ås. Published 21. April 2020 - 15:19 - Updated 30. April 2020 - 13:42. Array. Ny! Frist for avmelding av undervisning og eksamen i vårparallellen . Hendelse avsluttet Husk å. Sjekk eksamensdato, spesielt for emner som ikke inngår i utdanningsplanen din.; Meld deg opp til eksamen (Studentweb) etter at du er tatt opp på faget.; Frister for oppmelding. 15. september - Oppmelding til ordinær eksamen for høstsemesteret; 1. februar - Oppmelding til ordinær eksamen for vårsemestere

Vi har samlet alt om eksamen på et sted. Her leser du hva som skjer før, under og etter eksamen, finner ressurser og kontaktinformasjon om du har spørsmål Kun 44 prosent besto matte-eksamen på UIS. Det ble et mannefall av de sjeldne da sensuren falt i matematikk ved UIS. Publisert: Publisert: 23. juni 2017. Mange studenter fikk en lei slutt på semesteret, med strykkarakter i matematikk. Stein Halvor Juås. Journalist Siste frist for å søkje på emne med ledige plassar, melde deg til eksamen, registrere deg og betale semesteravgifta: Programstudentar som skal ta bacheloremne ved MN. 01.12. Start for å søkje plass på undervisninga Merk: Mange bachelorstudentar på MN er førehandsplasserte på undervisninga i obligatoriske emne

Til digital eksamen: egen bærbar PC med strøm/lader; Ha med mat og drikke. Det er ikke anledning til å kjøpe dette under eksamen. Husk! Kontroller hvor og når du skal møte til din eksamen på Studentweb. Møter du for sent eller på feil sted til eksamen kan det medføre at du ikke får avlagt eksamen. Møt i god tid før eksamen Hvis du vil melde deg av eksamen, sender du en e-post til eksamen@trondelagfylke.no.. Oppgi ditt fulle navn, fødselsdato og fagkode. Eksamensavgiften blir ikke betalt tilbake ved avmelding På topp 10-lista over emner ved UiS med høyest strykprosent i vårsemesteret 2018, er hele 4 av 10 emner rene mattefag. I 9 av 10 emner strøk mer enn halvparten av studentene som leverte inn eksamen. Unntaket er emnet Signaler og systemer, her strøk 49,21 prosent av studentene. Følg Byas.no på Facebook! Emnene med høyest strykprosent ved UiS

Video: Tilbud og velferd - UiS

Forskrift om eksamen, studierett og grader ved HiØ. (2) Dersom studenten er forsinket i studieløpet kan det for gradsstudier innvilges inntil to år forlenget studierett etter utløp av normert studietid. I tidsbegrensningen på to år inngår ikke utsatt studiestart, midlertidig utestenging eller innvilgede permisjoner Semesteravgift, oppmelding og avmelding i emner Du må registrere deg til både undervisning og vurdering (eksamen) i et emne i Studentweb. Du kan også trekke deg fra eksamen i Studentweb. Logg på Studentweb. Oppmelding for studenter ved avdelingene for logistikk og økonomi og samfunnsvitenska Avmelding før frist, trekk under eksamen og ikkje møtt/ikkje levert gir ulik rett til ny eksamen i påfylgjande semester. Meir informasjon finn du i Forskrift om opptak, studium og eksamen ved Høgskulen i Volda, Kap. 5, § 5-2

 • Introduksjonsprogrammet for flyktninger.
 • Horoskop widder gestern.
 • Single bars dresden.
 • Kurs i lefsebaking trondheim.
 • Sista minuten resor från göteborg all inclusive.
 • Kampanjer.
 • Dunkin donuts kaffee größen.
 • Nissan navara d40 problemer.
 • Brødrister expert.
 • Spanische treppe rom gesperrt.
 • Sido bilder im kopf lyrics.
 • K aspelund a s.
 • Redusere fiskekraft.
 • Make your own design.
 • Skedsmokorset fedex.
 • Enkel brownies uten mel.
 • Datingsite rijke mensen.
 • Ü30 party mönchengladbach termine 2018.
 • Ddt wwe.
 • Airbus a330 200 enhetskostnad.
 • Synagogens historie.
 • Laserlys over københavn 2018.
 • Tvättstuga hth.
 • Is usb c and usb 3.0 the same.
 • Prydelse kryssord.
 • Babyschwimmen marienkrankenhaus hamburg.
 • Bestille potetgull på nett.
 • Weihnachtsmarkt oelde 2017 programm.
 • Datingsite rijke mensen.
 • Stovner vgs.
 • Karten farben reihenfolge.
 • Piggdekkavgift sola.
 • Kunst meran.
 • Strange fruit analysis.
 • What is a merchant republic.
 • Kolloidalt silver biverkningar.
 • Jernbaneskolen kurs.
 • Klimatiltak drivhuseffekt.
 • Skam vg.
 • Espinoza paz el próximo viernes.
 • Beziehungs sprüche tumblr.