Home

Geografi vg1

Læreplan i geografi - fellesfag i studieførebuande

hvorfor er noen land fattige - YouTube

Geografi (Fagfornyelsen LK20) Cappelen Damm Undervisnin

Terra nova 2015 er et læreverk for fellesfaget geografi i studieforberedende utdanningsprogram.. Læreverket består av lærebok, digitalbok, elev- og lærernettsted. Elevnettstedet er fritt tilgjengelig uten innlogging. Komplett komponentoversikt finner du på aschehoug.no Geografi - Terra Nova. Alle kontrollspørsmål i Terra Nova. Gjort før muntlig eksamen. Sjanger Sammendrag av pensum Språkform Bokmål Lastet opp 18.06.2007 Tema Fag i skolen. Kapittel 1 - Litt om kart og statistikk . Side 13. 1. Hva kan satellittbilder av jordoverflaten. Geografi GEO1001 Revidert september 2018 1 Fagkode Fagnavn GEO1001 Geografi. Fellesfag, 56 årstimer Utdanningsprogram: Programområde: Studieforberedende Vg1 Studiespesialisering Studieforberedende Vg2 Kunst, design og arkitektur, Medier og kommunikasjon, Musikk, dans og drama, Idrettsfag

Bransjelære, HMS og tegning, BA-serien, Smartbok / Vg1

Viktige begreper. corioliseffekten, jordrotasjonens effekt på bevegelse, med avbøyning til høyre på nordlige halvkule og til venstre på sørlige halvkule. doggpunkt, den temperaturen som gjør at kondensasjonen er større enn fordampningen. Fra denne høyden og oppover vil det bli dannet skyer. fordampning, faseovergang fra flytende form til gassform Her finner du sammendrag av kapitlet tilpasset din utgave av boka. Vedlegg. Samandrag kapittel 2, nn (2018) 16 KB Last ned; Sammendrag kapittel 2, bm (2018 Geografi har kompetansemål etter Vg1 i programområde for realfag og språk, samfunnsfag og økonomi i studiespesialiserande utdanningsprogram. Geografi har kompetansemål etter Vg2 i programområde for formgivingsfag i studiespesialiserande utdanningsprogram/ utdanningsprogram for musikk, dans, drama og idrettsfag . Oversikt over hovudområdet Geografi (Fagfornyelsen LK20) Geografi (2020) Lærernettsted (Nettsted) Digitale lærerressurser geografi vg1/vg2 Forfatter: Helene Eide, Odd-Ivar Johansen og Torgeir Salih Holgerse Geografi er et læreverk der både boka og nettstedet er gode kunnskailder og læringsverktøy for elevene. Siste oppdaterte utgave er fra april 2018. Læreverket Geografi har en systematisk struktur som gir oversikt, og teksten er lett å lese. Det er gode grafiske illustrasjoner og et rikt bildeutvalg som støtter elevene i lesingen av teksten

Geografi (2020) Elevnettsted av Helene Eide (Nettsted

Geografi vg1/vg2 (fagfornyelsen) Geografi: ny læreplan og nytt læreverk til fagfornyelsen. Kategori: Geografi. Det nye læreverket Geografi til vg1/vg2 og de digitale ressursene gir elevene kunnskapene de trenger for å utforske, gjennomføre undersøkelser og diskutere problemstillingene i den nye læreplanen til fagfornyelsen. Redaktør. Viktige begreper. alpine landformer, typisk for alpine landformer er tinder, egger og botner og dannes ved at botnbreer skjærer seg inn i en fjellhøyde fra minst tre forskjellige sider. blokkhav, sammenhengende dekke av steinblokker som er løsnet fra underlaget ved issprengning; også kalt blokkmark. Blokkene er ofte sortert etter størrelsen og dekker berggrunnen over en viss høyde i fjellet når en luftmasse passerer en fjellkjede, blir den presset til værs. Avkjølingen i høyden fører til nedbør (orografisk nedbør). På lesiden av fjellkjeden er lufta tørr, og når den synker, vil den varmes opp. Resultatet er varm, tørr vind kalt fønvind Læreplan i geografi - fellesfag i studieførebuande utdanningsprogram (GEO1-01) Utgår gradvis. Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan. Til forside Vg1 studiespesialiserande utdanningsprogram - programområde for realfag og språk, samfunnsfag og økonomi Jeg kommer til å få stryk i geografi i Vg1, vil det si at jeg ikke kommer inn til Vg2? 16.05.2013 2013 Skolehverdag Kan man få karakter 6 i geografi og samfunnsfag når man har 4 i 1. termin 18.11.2019 2019 Skolehverda

en modell/teori som sier at befolkningsutviklingen i et land historisk går fra en fase med høye fødselsrater og høye dødsrater, til en fase med lave verdier på begge de to ratene Norges beste quiz side? Test deg selv i hundrevis av quiz. Utfordre dine venner. Vinn premier. Velg mellom hundrevis av quiz innen film, musikk, sport, geografi, kultur, verden. Spill mot venner Sammendrag Kapittel 2 BM Indre krefter og landformer på jorda Jordkloden er bygd opp lagvis av kjerne (indre og ytre), mantel og jordskorpa. Litosfære Geografi kommuniserer godt med elevene og engasjerer til å utforske sammenhenger i faget. Fagfornyelsen gir geografi et særskilt ansvar for det tverrfaglige temaet bærekraftig utvikling, og oppmerksomheten rundt klimaendringer og samspillet mellom natur og menneske gjør geografifaget mer aktuelt og relevant enn noen gang

Sammendrag Kapittel 3 BM Ytre krefter og landformer Forvitring er en betegnelse på at berggrunnen brytes ned og smuldrer opp på stedet. Mekanisk forvitring kalles det når fysiske krefter virker på berggrunnen, for eksempel ved frostforvitring, solsprengning, trykkavlastning og rotsprengning Sammendrag Geografi Vg1 Geografi. Dokumentet inneholder stikkord som er delt inn til hvert kapittel/emne innenfor faget; geografi vg1 (kap.1 er ikke tatt med, siden dette er et innføringskapittel). Kapitlene er delt inn i hoveddeler, (

Geografi. Kurs {{ subject.formatted_title }} Oppstart. I klasserom. De fleste kursene våre på skolene har oppstart både i august og januar. Du kan lese mer om dette på selve kurssiden. Oppstartsdato for undervisning får du tilsendt fra skolen når du blir student.. Sammendrag Geografi Vg1 Dokumentet inneholder stikkord som er delt inn til hvert kapittel/emne innenfor faget; geografi vg1 (kap.1 er ikke tatt med, siden dette er et innføringskapittel). Kapitlene er delt inn i hoveddeler, og deretter i emner Her finner du alt av informasjon om utdanning innen GEOGRAFI VG1 (vgs-privatist).Studiet går under: Samfunnsfag, psykologi.Det er 2 registrert skoler som tilbyr studiet, fordelt på 2 studiesteder. Det er registrert 17 relaterte studier til utdanningen GEOGRAFI VG1 (vgs-privatist) Geografi (Vg1 eller Vg2) Timer 56. Trinn Vg1 eller Vg2. Karakterer Elevene skal ha standpunktkarakter. Eksamen Elevene kan trekkes ut til muntlig eksamen. Hovedområder. Geografiske kjelder og verktøy. Hovudområdet geografiske kjelder og verktøy omfattar bruk av kart, bilete, statistikk og geografiske informasjonssystem Geografi Vg1 Terra nova kommer i ny utgave med økt fokus på dybdelæring og elevaktivitet. Nye Terra nova viser hvordan geografisk forståelse er relevant for miljøbevisste valg og bærekraftige samfunn. Læremiddelet skaper nysgjerrighet i et.

Geografi - Gjennomføring av eksamen - Privatist

 1. VG1 Geografi. Ressurser og næringsvirksomhet. Gi eksempel på lokaliseringsfaktorer som er viktige for global økonomisk virksomhet og internasjonal arbeidsdeling og vurdere hva dette har å si i dag. Demokrati og utvikling
 2. Geografi Vg1/vg2 Elevens kommentar Fortelle mer kanskje Utdrag kap. 2 o Jordskorpe, mantel, ytre kjerne, indre kjerne, litosfære og astenosfære. Jorda er inndelt i tre hovedsoner. Jordskorpa er den ytterste delen av jordkula - Øverste del av mantelen og jordskorpa utgjør sammen.
 3. Hadde 5 fra ifjor vg1 og dessverre fikk 5 igjen På grunn av språkvanskeligheter, klarte ikke å forberede meg godt på Ressurser og næring og under eksamen fikk et bildet fra kap. 5 , akkurat den kap. jeg ikke hadde klart å forstå en eneste ting ( hadde vært bedre på norsk,skulle få 6 men sånn er det ). fikk et bildet ( natur oversiktlig fra vestlandet ) og måtte snakke om ulike.
 4. Spor 2 - nivå b1, Spor 2 - nivå b2, Spor 3 - nivå b1, Spor 3 - nivå b2, Spor 3 - nivå c1, Vg1, Vg2, Vg3, Voksenopplæring Samfunnsfag Nye Makt og Menneske 8 Geografi Unibo
 5. Klikk deg gjennom verdensdelene med utgangspunkt i landenes navn og hovedsteder
 6. Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube
 7. Videregående Univers Vg1 gir tilgang til samtlige av Aschehoug Undervisnings digitale ressurser for Vg1 til fagfornyelsen. Pakken dekker fagene matematikk, naturfag, norsk, engelsk, geografi, samfunnskunnskap Les mer om Videregående Univers Vg1..

Geografi (GEO1001) - Udi

Lingua Planet - et effektivt opplæringsverktøy i grunnleggende norsk. Trinn 8 - 13: Lingua Planet grunnleggende norsk - er et digitalt språkopplæringsverktøy som gjør det lettere for lærerne å tilrettelegge undervisningen, og samtidig gir elevene en unik mulighet til å trene grunnleggende ferdigheter Kompass Geografi Vg1 Nyhet! Sosialkunnskap Helse- og oppvekstfag Vg1 = HO-serien Ny utgave! = HS pluss = HS-serien Yrke, Helse, Samspill PTF-boka for helse- og sosialfag. Helsearbeiderfag Vg2/Vg3.

Rapportmal - Studienett

Start studying Geografi: kap 1 & 2. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Geografi (Vg1/2) Skoler og programområder; Les videre. Om geografi Opplæringsløpet Inntakskrav Fag- og timefordeling Innhold i fagene Yrker og kompetanser Intervjuer Skoler og lærebedrifter Filmer og andre nettsteder Oversikt over utdanningsprogrammet i pd

Idrettsfag - Sotra vidaregåande skule

Start studying Geografi kap 8 Lokalisering. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools I nyhetene og verden for øvrig ser vi stadig eksempler på hendelser og saker som enkelt kan trekkes inn i geografifaget. Som en hjelp til å bruke dagsaktuelle hendelser og vise fagets relevans i den virkelige verden, har vi laget et arbeidsark som elevene kan fylle ut

Studerer du VG1 Geografi ved Videregående skole (VG)? På StuDocu vil du finne alt av studiemateriale, gamle eksamener og foredragsnotater for dette fage Geografi; For de yngste; Historie; Natur og Vitenskap; Musikk; Sport og spill; Kultur og Samfunn; Mega-Quiz; Om / Rapportèr feil; Din quiz-samling; Kategori: Geografi Japan. Viken. Turist i egen by. Byer som har skiftet navn. Biltur Norge Rundt. Sørlandet. Finland New York. Kommune- og.

Terra nova. Elev / 11-13 - Loku

Geografi er et fag og en vitenskap som beskriver og analyserer fenomener på jordoverflaten, særlig ulikheter fra område til område.Både som fag og vitenskap har geografien et vidt omfang, og grensene mot en rekke nabovitenskaper er uskarpe. Det karakteristiske for geografien er den romlige (territorielle, regionale, areelle) innfallsvinkelen og arbeidsmåten Fag: Geografi Nivå: Vg1. GEO er et levende læreverk med delikat design og gode oppgaver. GEO gir grunnleggende kunnskaper om naturgeografiske og samfunnsgeografiske forhold, både globalt og i Norge. For å knytte terorien til natur- og samfunnsforhold vi kjenner i vår egen hverdag, finner du i boka aktuelle eksempler fra verden omkring oss Start studying Geografi kap 7. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Geografi, Vg1, Kap 1-2. INNHOLD. Kapittel 7 - BEFOLKNING OG BEFOLKNINGSUTVIKLING 195 Det globale folketallet . . . . . .

Geografi - Terra Nova - Daria

Geografi er vitenskapen om hvordan jordas ytre ser ut og hvorfor den ser slik ut, og som setter dette i relasjon til hvordan menneskelig aktivitet påvirker og påvirkes av jorda. Ordet geografi kommer fra gresk γη (ge) eller γεια (geia) som betyr «jord» og «jordsmonn» og γραφειν (grafein), med betydningen «å skrive» eller «å beskrive» Jeg husker når vi skulle ha prøve i dette på VG1, og på ungdomsskolen var det lite info i bøkene og lite på internett. Notater fra de fire første kapitlene i Geografi 10 skrevet til en geografiprøve om demografi. Bokmål. Geografi - Terra Nova. Alle kontrollspørsmål i Terra Nova Oppgaver fra læreboka: Repetisjonsoppgaver til Kapittel 2 - geografi vg1. Oppgaven inneholder alle rep. oppgavene til vg 1 geografi. Oppgave 1 - 27. Arbeidsoppgave 4 og 10. Kapittel 2: Indre krefter og de store landformene på jorda Geografi - Cappelen Damm Utdrag. Start studying Geografi kap 4 vær og klima. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools

Kosmos YF naturfag vg1 | Cappelen Damm UndervisningVoksen - Lokus

Geografi-vgs (2013): Kapittel 4 Vær og klim

 1. Å finne variert undervisningsmateriale i geografi kan være en utfordring. Dette nettstedet er designet for elever og lærere for å gjøre det enkelt å finne interessante, aktuelle, eller supplerende materiale. For å søke etter stedspesifikke poster, eller land, kan du ganske enkelt bla i dette interaktive kartet.For å søke etter tematiske innlegg, klikker du her (organisert av APHG.
 2. Geografi Unibok (2020) er den digitale utgaven av læreboka i et brukervennlig format som har innlest læreboktekst og verktøy som støtter opp under elevenes leseforståelse. Læreverket Geografi (2020) dekker alle kompetansemålene i LK20 til geografi for yrkesfaglig og studieforberedende utdanningsprogram
 3. Læreverk i geografi for Vg1-Vg2. GEO gir grunnleggende kunnskaper om naturgeografiske og samfunnsgeografiske forhold, både globalt og i Norge. Det er et leve..
 4. Alle rep. opg. til geografi vg1. Landskap og arealbruk Oppgave 1-22. Arbeidsoppgaver 1a,b,c og 5 Begrepsforklaringer Geografi - Cappelen Dam
 5. Kompass Geografi Vg1 Nyhet! Sosialkunnskap Sosialkunnskap Vg2 / Vg3 Samfunnsøkonomi Samfunnsøkonomi Vg2 / Vg3 SF Samfunnsfag Samfunnsfag Vg2 SF / YF Juss Rettslære Vg2 / Vg3 SF Eksistens Religion Vg3 SF.

Geografi. Kompass, Smart Bok. I Kompass vil vi vise sammenhengene mellom natur, individ og samfunn. Les mer. Kjøp. IBX User NOT ACTIVE. Kontakt oss; Logg inn; Kundesenter; Produkter; Grunnskole. Barnetrinn 1-4. Fag. Kroppsøvin Start studying Geografi - Kapittel 10. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Geografi Vg1. Terra nova kommer i ny utgave med økt fokus på dybdelæring og elevaktivitet. Nye Terra nova viser hvordan geografisk forståelse er relevant for miljøbevisste valg og bærekraftige samfunn. Læremiddelet skaper nysgjerrighet i et geografisk perspektiv og stimulerer til mye kartbruk

Læreboka Terra nova 2015 er en grundig revidert utgave av boka fra 2009. Revisjonen vektlegger forenkling av lærestoffet, og tar i større grad hensyn til at geografi er et 2-timersfag. 2015-utgaven har dessuten et fokus på lesestrategier: Margspørsmål og kompetansemål i begynnelsen av hvert kapittel skal gjøre elevene til mer aktive lesere, skape engasjement og nysgjerrighet og hjelpe. Gyldendal Undervisning skal gi viktige bidrag til at barn, unge og voksne lærer mer og bedre, og slik er rustet til å møte livets oppgaver og bidra positivt til et bærekraftig samfun Targets. Digitale ressurser er felles for lærer og elev og tilbys som en skolelisens. Noen ressurser er kun tilgjengelige for lærer. Når en skole kjøper en skolelisens, har elevene gratis tilgang til elevressursene GEO, Geografi, Grunnbok GEO gir grunnleggende kunnskaper om naturgeografiske og samfunnsgeografiske forhold, både globalt og i Norge. Et levende læreverk med oppdatert fagstoff, delikat design og rikholdig oppgavemeny

Karsten Høidal - Danielsen Videregående Skole

Geografi er et fellesfag i VG1 for studiespesialisering / VG2 for idrettsfag

Geografi: Sammendrag kapittel

Strøk i geografi i vg1 Som er avgangsfag. Hvaaa faaaen gjør jeg nå ærlig. account_circle. SVAR. Besvart 14.07.2020 16:46:14. Hei. Du må sjekke med skolen du går på om du får en prøve i geografi til høsten eller om du må melde deg opp som privatist i geografi Geografi har kompetansemål etter Vg2 i programområde for formgivingsfag i studiespesialiserande utdanningsprogram/ utdanningsprogram for musikk, dans, drama og idrettsfag . Oversikt over hovudområdet: Årssteg. Hovudområde. Vg1/Vg2 Geografiske kjelder og verktøy Landskap og klima Ressursar og næringsverksemd Demografi og utviklin Hei Hei! Jeg har Geografiprøve om ikke så veldig lenge om kapittel 7-10 i Boka Terra Nova. (Du trenger ikke åkjenne boka, så lenge du har kunskap om Geografi er det til hjelp ) Det er et par begreper som jeg trenger hjelp med/bedre forklaring på! Jeg har svart/skrevet til noen av disse punktene,. Kompass Geografi Vg1 Nyhet! Sosialkunnskap Sosialkunnskap Vg2 / Vg3 Samfunnsøkonomi Samfunnsøkonomi Vg2 / Vg3 SF Samfunnsfag Samfunnsfag Vg2 SF / YF Juss Rettslære Vg2 / Vg3 SF.

Geografi VG1 Denne våren er forhåpentligvis siste i min korte lærerkarriere hvor diskusjoner med kollegaer og elever dreier seg om hvor mye teller denne prøven, blir jeg trukket for at de andre i gruppa ikke gjorde det de skulle og når kan jeg få en utsatt prøve Geografi, Vg1. gjere greie for ressursomgrepet og diskutere kva som vert lagt i omgrepet berekraftig ressursutnytting; gjere greie for globale skilnader i fordeling og levekår, forklare moglege årsaker til dei og drøfte korleis ein kan jamne ut skilnader mellom land . Naturfag, Vg1

Geografi (2020) Lærernettsted av Helene Eide (Nettsted

 1. Helse- og oppvekstfaget handler om hvordan du med faglig innsikt, respekt, medfølelse og toleranse kan møte menneskers fysiske, psykiske og sosiale behov. Du lærer å yte god service, og å ta medansvar for arbeidsmiljøet. I arbeidet med faget får du et godt grunnlag for videre utdanning og yrkesvalg
 2. Kvalitetssikrede fritt tilgjengelige nettbaserte læremidler for videregående opplærin
 3. Vær og klima geografi vg1. Sammendrag Kapittel 4 BM Vær og klima Vær er det vi opplever av temperatur, skyer, nedbør, lufttrykk, vind osv.Klima er gjennomsnitt og variasjon av været over en lengre periode. En klimanormal er gjennomsnittsverdier over 30 år, og nåværende normalperiode er 1961−1990 Geografi
 4. Vg1/Vg2:Grunnleggende 56 årstimer ferdigheter Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til å utvikle fagkompetansen og er en del av fagkompetansen. I geografi forstås grunnleggende ferdigheter slik: Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig i geografi innebærer å omtale steder og forklar
 5. Geografi Vg1 Kapittel 3 Fasit. Notater fra Terra Nova - GLU 2018 - UiS - StuDocu. BOKLISTE SONANS SKOLEÅRET 2016/2017. Terra nova : geografi for den vidaregåande skolen
 6. Geografi (VG1) profnick; 22 videos; 18,321 views; Last updated on Sep 15, 2019; Play all Share. Loading... Save. Sign in to YouTube. Sign in. Grunnkurs i geografi - Fysisk geografi.
 7. Kjøp 'Geografi, fellesfag vg1/vg2' av Helene Eide fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Fleksibind, Innbundet, Innbundet | 978820266945

Geografi (K06) Cappelen Damm Undervisnin

 1. Demografi Oppgave | Geografi 25. mars 2020 I Italia er hele 54 prosent av kvinnene hjemmeværende. En stor årsak til dette er at velferdsordningene i Italia ikke prioriterer velferdsordninger som hjelper kvinner som får barn
 2. Mikromarc websøk: Logg inn uten FEIDE. Søk. Enkelt søk; Avansert søk; Aktuelt. Nyheter; Siste inn/u
 3. Hallo Noken somhar fasiten til repetisjons oppgåvene s.126 og 128 i geografi boka som vert brukt på vg1
 4. Kjøp 'Geografi, fellesfag vg1/vg2' av Helene Eide fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Fleksibind, Innbundet, Innbundet | 978820263874
 5. Læraren skal setje karakter i geografi basert på kompetansen eleven har vist når eleven har brukt kunnskapar og ferdigheiter i kombinasjon. Vurderingsordning Standpunktvurdering Vg1 utdanningsprogram for studiespesialisering: Eleven skal ha éin standpunktkarakter. Vg2 utdanningsprogram for idrettsfag, musikk, dans og drama, kunst, desig

Geografi Cappelen Damm Undervisnin

 1. Geografi er et læreverk der både boka og nettstedet er gode kunnskailder og læringsverktøy for elevene.. Denne utgaven fra 2018 er oppdatert med ny forskning og siste tilgjengelige statistikk. Det er også gjort pedagogiske forbedringer som vil hjelpe eleven i lesingen av faget
 2. Geografi Vg1 Terra Nova. Teruskan. Terra Mater Geofag X | Geofag 1 | FINN.no. Unibok - digitale lærebøker. Terra nova. Digitale ressurser. Terra nova (2020) - Læremidler. Terra Nova kapittel 5 Spørsmål - Studienett.no
 3. Videregående Univers Vg1 gir tilgang til samtlige av Aschehoug Undervisnings digitale ressurser for Vg1 til fagfornyelsen. Pakken dekker fagene matematikk, naturfag, norsk, engelsk, geografi, samfunnskunnskap, spansk, tysk og helse- og oppvekstfag. De di
 4. Utdrag Jorda ble dannet for 4,6 milliarder år siden. Den er en planet i evig forandring. Kloden vår består av forskjellige landformer som ble dannet av de komplekse prossesene kontinentaldrift, platetektonikk og jordas indre krefter

Vg1 studiespesialisering. I løpet av dei første vekene i skoleåret reiser alle Vg1-klassar på tur til Katteli for å bli betre kjent. (Avlyst i 2020 på grunn av koronasituasjonen). På Vg1 må du velje eit framandspråk i tillegg til engelsk. Skolen tilbyr: Spansk 2; Fransk 2; Tysk Kongsbakken videregående skole: Glemt PIN. Hjem; Søk. Enkelt søk; Avansert søk; Aktuelt. Siste inn/u

Appell er inndelt i tre deler: en teoridel, en stor kursdel og en tekstsamling. Verket har fokus på at fagstoff, ferdighetstrening og tekstarbeid skal knyttes tydelig sammen Terra nova. Digitale ressurser er felles for lærer og elev og tilbys som en skolelisens. Noen ressurser er kun tilgjengelig for lærer.Når en skole kjøper en skolelisens, har elevene gratis tilgang til elevressursene.Innholdet er søkbart slik at det er le Geografi vg1/vg2 (fagfornyelsen) Geografi: ny læreplan og nytt læreverk til fagfornyelsen Det nye læreverket Geografi til vg1/vg2 og de digitale ressursene gir elevene kunnskapene de trenger for å utforske, gjennomføre undersøkelser og diskutere problemstillingene i den nye læreplanen til fagfornyelsen Oversikt over læreplanmål 10. klasse og Vg1: Naturfag, kroppsøving, musikk og kunst Vestby videregående skole: Glemt PIN. Søk. Enkelt søk; Avansert søk; Aktuelt. Nyheter; Nettleksiko

Tett på, Norsk YF Vg1/Vg2, Smartbok. Skriv bedre! Les bedre! Uttrykk deg bedre muntlig! Les mer. Geografi Helse- og oppvekstfag Historie Idrettsfag Kjemi. Kroppsøving Matematikk Naturfag Norsk Religion og etikk Rettslære Samfunnsfag Samfunnsøkonomi Teknikk og industriell produksjon Videregående. Dialogduk om olje og gassutvinning. Til geografilæreren! Å øve muntlige ferdigheter står sentralt i geografifaget. Vi har laget et undervisningsopplegg som øver elevene opp i å bruke fagbegreper og fagkunnskap for å argumentere for et synspunkt Hamar katedralskole: Glemt PIN. Søk. Enkelt søk; Avansert søk; Aktuelt. Nyheter; Siste inn/u Læreverk for samfunnsfag for Vg1-Vg2. Samfunnsfag kjennetegnes av god struktur og tilgjengelig språk

Oversikt over substantiv og verb - Tysk - Studienett

Geografi. VG1. reflektere over eigen ressursbruk og ressursbruken i Noreg i eit globalt og berekraftig perspektiv . Historie. VG1. gjøre rede for viktige endringer i hvordan mennesker har skaffet seg mat og brukt naturressurser, og vurdere betydningen av dette for mennesker og et bærekraftig samfunn. VG2 På Vg1 ST skal du velge om du skal ha 1T (teoretisk matematikk) eller 1P (praktisk matematikk). Denne avgjørelsen tar du sammen med matematikklæreren din etter et par uker hos oss. Du har mest sannsynlig valgt et språk i Vigo Kjøp 'Intertekst Vg1, Norsk for studieforberedende utdanningsprogram' av Harald Eriksen fra Fagbokforlaget Hei! Har et kapittel nå i VG1 hvor vi har om jordas indre, plater, mm. Skrev et punkt som følgende; For 200 millioner år siden hadde vi kontinentet Pangea. Spørsmålet mitt er; har noen noe kunnskap ang. når livet oppstod på Jorda? Tenker da på de første skapningene, som hadde liknende egenskape.. Nøtterøy videregående skole: Logg inn uten FEIDE. Søk. Enkelt søk; Avansert søk; Aktuelt. Tidsskriftshefte

Geografi-vgs (2013): Kapittel 3 Ytre krefter og landforme

Sandefjord videregående skole: Logg inn uten FEIDE. Søk. Enkelt søk; Avansert søk; Aktuelt. Nyheter; Tidsskriftshefte <p>Helse- og oppvekstfag, vg1</p><p>Smart Bok er en digital versjon av læreboka.Den gir deg blant annet muligheten til å ta notater og markeringer, lage bokmerker, søke etter innhold, se bilder. Man har også mulighet til å få all tekst lest opp, enten via innlest tale/tekst eller ved syntetisk tale (tekst til tale). Smartboka kan brukes i nettlesere.

Fagartikkel Stjernenes Livsløp - Studienett
 • Sonnenreiter bedeutung.
 • Champions league grupper.
 • Uio utveksling singapore.
 • Gör egna dekaler.
 • Die kleinen und die bösen ganzer film.
 • New deal roosevelt.
 • Bildeler postoppkrav.
 • Radio volda.
 • Snl slaget om storbritannia.
 • Eineinhalb in dezimalzahl.
 • Calypso tanzschritte.
 • Fakta om kaniner.
 • Nintendo 3ds download spiele übertragen.
 • Party duisburg heute.
 • Hamleys oxford street.
 • Knoxville jackass.
 • Hegnar no7.
 • Kfz zulassungsstelle burg telefonnummer.
 • Behcet's disease.
 • Hegnar no7.
 • Küchenlounge bad zwischenahn erfahrungen.
 • Verben mit dativ und akkusativ liste.
 • Patrick dempsey on ellen pompeo.
 • Kirketaket fottur.
 • Hvitpil.
 • Blocket hundar västerbotten.
 • Sohn von el chapo tot.
 • Judenverfolgung zusammenfassung.
 • Denho acar flashback.
 • Norge for kristus.
 • Woocommerce api v2.
 • Tidsadverbial.
 • Hvorfor musikk i skolen.
 • Ostehøvel norsk design.
 • The blacklist sesong 1.
 • Tipi selber nähen anleitung.
 • Euro disney resort.
 • Veranstaltungen menden heute.
 • Babyschwimmen marienkrankenhaus hamburg.
 • Steinbock und wassermann ehe.
 • Kreispolizeibehörde borken stellenangebote.