Home

Nvdb kart

For dataleveranser som ikke kan tilbys gjennom våre standardprodukter, ta kontakt med nvdb@vegvesen.no. For spesielle behov kan vi tilby tilgang til skrivebordsklienten NVDB 123. Det finnes noe skjerma data i NVDB. Det kreves spesifikke rettigheter for å få tilgang til denne informasjonen Vegkar Det har skjedd en ulykke! Prøv å oppdatere siden

Se Sveriges vägar på karta Här ser du Sveriges bil-, cykel- och gångvägar där uppgifter finns lagrade i NVDB. Du kan också rapportera felaktigheter som du ser i kartan Leverera data till NVDB Här skickar du in underlag till förändringar i NVDB. Du måste vara leverantör till NVDB genom avtal och ha egen inloggnin Diverse nyttig med NVDB-data, noe eksperimentelt. NVDB datakatalog. NVDB kontoutskrift. NVDB rapporter. Vegreferanser. Diverse (kart)verktøy for å sjekke gamle og nye vegreferanser, vegsystem-referanser etc Vegkart er en kartløsning på internett som kan brukes til å hente data fra NVDB, og få dem presentert på kart eller eksportert til et regneark. Brukerveiledning Oppdateringer om vegkart Innlegg og

Kart Buskerud

Nasjonal vegdatabank (NVDB) Statens vegvese

 1. Statens vegvesen krever at all utbygging/utbedring av riks- og fylkesvegene skal dokumenteres i Nasjonal VegDatabank (NVDB). I tillegg har Statens vegvesen gjennom Norge Digitalt samarbeidet forpliktet seg til å levere data til FellesKartBase (FKB) for sine prosjekt
 2. NVDB på webb Till Trafikverket.se Hjälp Logga in. Release Notes. Version:1.0.7.5. Start; Laddar. On/Off. Sök Välj i karta Point Line Surface. Surface. Surface. Välj aktivt nät. Nr 0. Typ av fel. Beskriv vad du upplever är fel i kartan. Zooma med rektangel.
 3. Datakatalogen definerer hvilke fagdata det er mulig å legge inn i NVDB, den kan sees på som et detaljert innholdsregister for NVDB. I Datakatalogen defineres det vegobjekttyper. Vegobjetktype kan alternativt benevnes «ting», «entitet», «objekttype», «element», «feature», etc. Rekkverk og Trafikkulykke er eksempler på vegobjekttyper
 4. st registrering av nye data til NVDB. Denne feilen må vi dessverre leve med gjennom sommeren. Visse typer søk viser data plassert på senterlinja selv om de egentlig har en fysisk plassering i terreng
 5. NVDB api versjon 3 er under rivende utvikling: Vi jobber kontinuerlig med ytelse og feilretting. Dessverre må vi tære enda en stund på tålmodigheten til våre brukere før vi har den stabiliteten og kvaliteten i alle ledd som vi ønsker
 6. Finner du ikke svar, ta kontakt med NVDB igjennom kontaktskjemaet. Skrevet i Datafangst, FME, GIS, Nasjonal vegdatabank, NVDB api, Ofte stilte spørsmål, vegkart NVDB API Les 2020-17.. Publisert 3. november 2020 av Torbjørn Gjendem. 02.11.2020. Ny versjon av NVDB API Les er ute

På nettstedet Vegdata.no vil vi fortelle om hvordan du kan finne frem i jungelen rundt NVDB, og fortelle om status på de verktøyene og produktene NVDB-miljøet tilgjengeliggjør rundt NVDB. Søk. Kategorier. Datafangst (13) Endringslogg (2) FME (3) GIS (25) Nasjonal vegdatabank (74) NVDB api (71 Statens vegvesen ønsker å gi fri tilgang til alle data i Nasjonal vegdatabank (NVDB) etter Norsk lisens for offentlige data. Men vi «eier» ikke alle dataene i NVDB, også kommunene og andre etater har eierskap og rettigheter til deler av innholdet Egenskapstyper Vegbredde, totalt 5264 Tall [m] Dekkebredde 5555 Tall [m] Målemetode 5262 7168: Beregnet fra laserdata, dekketilstand 13459: Beregnet fra kartdata/FKB 7157: Målt i felt 7161: Anslått verdi 7165: Målt i kart/ortofoto Kjørebanebredde 5556 Tall [m] Dataopprinnelse 5261 7113: Generert fra Tverrprofilobjektet (ID 528) 7114: Overført fra PMS/Dekke 7115: VegRe Egenskapstyper Alvorlighetsgrad 5074 11664: Ulykke med ukjent alvorlighetsgrad 6427: Dødsulykke 6428: Ulykke med meget alvorlig skadde 6429: Ulykke med alvorlig skadde 6430: Ulykke med lettere skadde 6431: Ulykke med uskadde Ulykkesdato 5055 Dato Ulykkesklokkeslett 5056 Klokkeslett Ukedag 5054 6243: Mandag 6244: Tirsdag 6245: Onsdag 6246: Torsdag 6247: Fredag 6248: Lørdag 6249: Sønda Egenskapstyper Helning 11528 19584: Brattere enn 1:1,25 19585: 1:1,25 19586: 1:1,5 19587: 1:2 19588: 1:3 19589: 1:4 19590: 1:5 19591: Slakere enn 1:5 Høyde, maksimal.

SINUS photo

APIet er basert på REST, og kan brukes til å hente de fleste grunnlagsdata i Nasjonal vegdatabank (NVDB). Dataene leveres på XML- eller JSON-format. Eksempler på innhold i NVDB: Skilt, stikkrenner, belysningspunkt, kummer, rekkverk, skred, rasteplasser, tunneler, ferjekaier, trafikkulykker NVDB API versjon 3. Versjon 3 er gjeldende versjon av NVDB API, og er dokumentert her. Det meste vil være veldig likt V2, den største forskjellen er en representasjon av vegnettet som ikke er segmentert. Dokumentasjonen finner du her. NVDB API versjon 2. Versjon 2 vil være støttet til august 2021. NVDB API v2 er tilgjengelig på følgende. NVDB inneholder Norges offisielle digitale vegnett, med både geometri og topologi. Vegen kan plasseres på kart, og det er mulig å finne en rute mellom to punkter på vegnettet. Vegobjekter, som stedfestes til vegnettet, er den andre viktige delen av NVDB Vegnettet i NVDB består av en lenke-node-struktur. I APIet er det kun veglenker som kan hentes gjennom et eget endepunkt. Det er likevel mulig å bygge opp et topologisk vegnettverk, ved å bruke lenkenes startnode og sluttnode. GET https://nvdbapiles-v2.atlas.vegvesen.no/vegnet

E18 Sørøst. Strekningen E18 Sørøst går mellom Langangen og Grimstad og består av følgende parseller: E18 Langangen-Rugtvedt ( Reguleringsplanarbeid pågår ); E18 Kjørholt og Bamble tunneler ( Bygges 2017-2019 ); E18 Rugtvedt-Dørdal ( Bygges i perioden 2017-2019 ); E18 Dørdal-Tvedestrand ( Kommunedelplanarbeid pågår ); E18 Tvedestrand-Arendal ( Bygges i perioden 2017-2019 NVDB 123 Brukerveileder ‒ Komme i gang Side 6 av 94 2 Komme i gang Når programmet starter, vises vanligvis et kart over Norge i hovedvinduet på skjermen. NVDB 123 baserer seg for en stor del på bruk av dette kartet. Derfor inneholder de neste kapitlene litt informasjon om de funksjonene du har til rådighet der NVDB brukerforum møtes tre ganger i året og rapporterer til Plan- og temadatautvalget i Viken. Brukerforumet består av kommunerepresentanter fra regionen og er representativt basert på fagområder (vegforvaltning eller kart- og geodata), geografisk plassering og kommunens størrelse

Vinterdriftsklasse 810. Inndeling av vegnettet for å beskrive ulik standard for vinterdrift. Inndelingen baseres på trafikkmengde, viktighet av veg, klima, trafikksikkerhet mm. (Revidert HB R610 (111) The welcome splash screen is used to convey important information about NVDB. Beginning in 2020, we change the road reference system, which is why the splash screen has a summary about this transition, with relevant links. We also display licencing information, vegkart version and the last time NVDB api was updated

Produksjon av kart og avledede produkter med forskjellig krav til innhold, detaljering og stedfestingsnøyaktighet. Distribusjoner. Filnedlastning. Felles KartdataBase (FKB) Datasett fra Geovekst. Type: Ingen online tilgang. Formater: SOSI . Legg til i kart. Visningstjenester. NVDB brukerforum ble opprettet i april 2018, og har som hensikt å være en møteplass hvor kommunene i Oslo og Akershus tar opp felles problemstillinger i arbeid med forvaltning av data i NVDB (Nasjonal vegdatabank). NVDB brukerforum møtes tre ganger i året og rapporterer til Plan- og temadatautvalget i Viken Kart- og oppmålingsavdelingen med relevante FKB-data og kontroll av Vbase og NVDB-ekspert Per Ola Roald for en uforpliktende prat om hvordan vi kan bistå din kommune med å komme i gang med NVDB! Per Ola Roald Rådgiver Datafangst i felt +47 950 52 596 per-ola.roald@geomatikk-ikt.no Se slutten av referat for link til SVVs konkurransegrunnlag for ny registreringsklient i NVDB. Aksjonspunkt 1 Be inn Triona til neste brukerforum (oktober 2019) for å informere om NVDB registreringsklient samt. besvare spørsmål fra kommuner. Aksjonspunkt 2 PTU tar saken videre for å diskutere planene for NVDB/ SinusInfra og veien videre fo

Skiltpunkter, rekkverk og fortau Redigering av NVDB-objekt. Objektet i bilde. SINUS.infra pc Jobbe med NVDB-objekter. Velg i kartet den eller de objekttypene du vil se. Objektene vises i kart i form av linje eller punkt. Punktene og linjene er klikkbare, og man kan velge å se detaljert informasjon for hvert enkelt objekt NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)| Zoom to. Loading..

Min renovasjon - returpunkter i kart, tømmedatoer mm. Min renovasjon er en APP for mobil og nettbrett som gir deg oversikt over tømmedager for forskjellige type avfall, og varsling på mobil når det er tid for henting og returpunkter i kart. (NVDB). Sjekk hvem som har ansvar for veien. Rettet en feil som gjorde at stedfesting av vegobjekter med sammenkoblinger kun til NVDB genererte en feilmelding Datafangst 2020-2.4.0 Manuell stedfesting flytter automatisk seg selv og sine døtre inn til sin mor hvis de er sammenkoblet. Kontraktgruppelista i instillinger sorteres alfabetisk. Teknisk kart Norge 1:50.000 Ortofoto NVDB Studio Generell klient for tilgang til NVDB Ingen Ingen Vedlikehold av NVDB Årlig vedlikehold for NVDB-systemet. Vedli-kehold av datakatalog Drift av NVDB 24/7 drift 5.000 til 15.00

Vegkar

 1. Statens Vegvesen sin kartportal der man finner offentlig informasjon om Norges veger og kan hente ut data fra Nasjonal vegdatabank (NVDB). Vegkart.no finner du her
 2. Velg en eller flere objekttyper for visning på kart og i tabell. Klikk for å velge og velge bort Du kan hente eksisterende objekter fra NVDB i samme kartutsnitt og av samme type som du ser på. Tabellen viser objektene i liste. Hold musepeker over kolonnehodet for å få s
 3. Dataene leveres på XML- eller JSON-format. Eksempler på innhold i NVDB: Skilt, stikkrenner, belysningspunkt, kummer, rekkverk, skred, rasteplasser, tunneler, ferjekaier, trafikkulykker. I dag kan det hentes til sammen mer enn 16 millioner objekter, fordelt på over 250 objekttyper. Alle objekttyper i NVDB er beskrevet gjennom en egen datakatalog
 4. NVDB inneholder mer enn 400 vegobjekter og ofte vil man ikke ha behov for å benytte alle. Man kan filtrere data fritt på samme måte som i Vegkart.no. Resultat vises i kart og kan åpnes i liste. Liste kan eksporteres til flere ulike formater også med geometri. Vi nevner Excel, shape, GML,.
 5. Av sikkerhetsmessige årsaker publiserer ikke Alta kommune ikke detaljerte VA-data i Kommunekart. Ved behov for ytterligere informasjon, kan Kommunalteknikk kontaktes på sinols@alta.kommune.n

 1. Andre kartløsninger på WEB Kartløsning Beskrivelse Link NVDB NVDB-nasjonal vegdatabank. I regi av Statens vegvesen er det utviklet en nasjonal vegdatabank - NVDB. Databasen og informasjonssystemet inneholder vegnett fra Kartverket, men inneholder også mange former for veifaglig informasjon som f.eks trafikkdata (ÅDT), veigdekke, trafikkulykker, skred mot veg. Klikk her Kart i skolen.
 2. Et landsdekkende kartgrunnlag som egner seg for fremstilling av topografiske kart, temakart, oversiktskart, veikart, interaktive kart, kartløsninger på internett og til geografiske analyser. Dataene er tilpasset visning i målestokk 1:1 500 000 til 1:3 000 000
 3. NVDB/FKB tjenester NVDB og FKB data for vei og tilstøtende områder, kartlagt på bakgrunn av data samlet inn med mobile mapping Terratec har dyptgående kompetanse på krav og oppbygging av datasett for registrering og leveranse av data til kartbasen FKB og veginformasjonsdatabasen NVDB
 4. Oppdatere kart og NVDB Leveransar til kart og NVDB 08.02.2016. Entreprenør sitt ansvar Levere ferdigvegsdata i henhold til kontrakt Levere avviksmelding når det oppstår endringar i forhold til kontrakt Dokumentere eigen kontroll av levert materiale, blant ann
 5. EPSG-kode vil settes til 6173 i NVDB API (LES og SKRIV) 3D-koordinatsystemer i norske kart, er satt sammen av 2D-komponenter fra en kartprojeksjon i referanserammen EUREF1989 + høyde (1D) fra en vertikal referanseramme. Høyder i NVDB refererer i dag til den vertikal referanserammen NN1954
 6. Nordeca leverer løsninger som hjelper bedrifter med å få bedre innsikt, tilstedeværelse og forståelse over eget marked. Les mer om hvordan vi kan hjelp din bedrift her.
 7. Da er det noen timer hvor NVDB api er utilgjengelig mens vi fyller opp søkeindeksen med data fra NVDB databasen. Marvin Bredal Lillehaug. mange brukere ikke er helt klar for å benytte nye vegreferanser har vi i vår løsning gjort det slik at peker du i kart så får du ny og gammel vegreferanse opp samtidig

NVDB på web

 1. finnes igjen under bakken eller under snø. Eksakt stedfesting i kart. Egenskaper på objekter legges inn ute i felt. Lite etterarbeid for å laste data over i NVDB. Mulighet for å ta bilder. BraFelt gir muligheter for å sende data direkte inn i NVDB. Vi har hittil brukt BraFelt ved innmåling av: - Sluk, overvannsledninger og stikkrenner.
 2. @ehelle Det er nok mange som ikke setter x-client, men i det spesifikke tilfellet vårt så er vi ute etter en klient som ikke har satt x-client - og kanskje heller ikke satt user-agent siden python-requests/2.18.4 er vel default om man ikke endrer noe. Denne klienten sender opp til 200 kall/sek over noen timer av og til (senest i 4 timer nå natt til søndag) mot url-er a la /vegnett.
 3. Nvdb - etpos, as built-målinger, rpas, overflatemodell, sosi, mobile mapping, 3d kumkort, 3d modellering, pegasus, gis, geometrisk kontroll, flyfoto - Finn firmaer.
 4. Velkommen til Skogsvei.no. Det er om lag 97 000 km private veier i Norge, og dette er 3 000 km mer enn det offentlige veinettet til sammen (93 870 km)
Posisjon 03 2014 by GeoForum - Issuu

Diverse nyttig med NVDB-data, noe eksperimentel

Payload. Entitet av type StedfestingResultat.. Beregnet stedfesting for hvert vegobjekt ledsages av et <oversikt>-element med beskrivelse av veg og målt lengde (meter) for stedfestingen.Hvert stedfestingselement vil i tillegg ha et <geometri>-subelement med geometrien til vegnettet det er stedfestet på.Dette kan eventuelt brukes i klienter til å markere stedfestingen på digitale kart NVDB-ansvarlig må bidra aktivt til datautveksling og faglig utvikling i vegavdelingen. Arbeidet skal skje i nær tilknytning til Geodata og ITS seksjonen i regionen og ha faglig støtte og medvirkning der. Kvalifikasjonskrav: Utdanning fra universitet eller høgskole, minimum 3 år. Det er ønskelig med kjennskap til landmåling, kart og geodata NVDB brukerforum Innlandet i dag • Brukerforumet består av kommunerepresentanter fra regionen og det er representanter fra både vegforvaltning og kart- og geodata. I tillegg er Statens vegvesen og Kartverket representert. • Møtes 3-4 ganger i året. • Gjennomgår status for NVDB i hver kommune/samarbeid Adaptive webklient er et glimrende alternativ til enkle desktop GIS-verktøy, og egner seg til distribusjon av kart, datafangst og enkle analyser. Ved hjelp av administratorverktøyet kan nye kartklienter enkelt settes opp og tilpasses

Vegkart Vegdata.n

Objektliste - dataleveranse til FKB-kart og NVDB Statens

Statens Vegvesen - NVDB-ansvarlig. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere Statens Vegvesen - NVDB fagansvarlig. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere

Datakatalogen Statens vegvese

Frodeåstunnelen er en 1912 meter lang veitunnel i Tønsberg i Vestfold som leder biltrafikken på Ringvei Nord (fylkesvei 300) utenom bysentrum og under Frodeåsen og Solvang mellom Kjelle i vest og Velle ved Kilen i øst. Tunnelen åpnet for trafikk 13. mars 2008.. Tunnelen har to atskilte tunnelløp med to kjørefelt i hver retning. Den inneholder 29 overvåkningskameraer, åtte. Kart- og geodataforvalter, store prosjekter Geodataseksjonen utfører en rekke oppgaver knyttet til kart, Nasjonal vegdatabank (NVDB) og annen geografisk informasjon knyttet til vår organisasjon, og seksjonen innehar hovedtyngden av regionens geomatikk-kompetanse direkteoppdatering i NVDB: Sinus Foto (vegbilder og nyregistrering/ førstegangsregistrering) og Sinus Infra (forvaltning av objekter i NVDB). Dette ble etterfulgt av spørsmål/svar-runde. Følgende tema ble presentert/diskutert: - Sinus Infra ute i felt - Sinus Infra inne på kontoret - Massivredigering i NVDB - Import av data fra andre kilde Referat Tema for møte: NVDB brukerforum - Oslo og Viken Dato: 13.02.2020 Til stede: Se deltakerliste i Nextcloud. Referent: Tom Joar Kristiansen Kopi til: Jon Anders Anmarkrud, Fylkesmannen i Oslo og Viken (PTU

Här ser du alla Sveriges vägar och cykelvägar på karta där uppgifter är lagrade i Trafikverkets gemensamma väg- och trafikdata. Du kan också rapportera felaktigheter som du ser i kartan. Starta kartan i tjänsten NVDB på webb. Sveriges vägar på karta. Senast uppdaterad/granskad: 2020-10-23. Sveriges vägar på karta. Trafiktjänster. Infrabilder 360° Vei- eller banenettet fotograferes med utstyr som monteres på bil eller tog. Kameratårnet har 6 kameraer, som utløses hver femte meter på veien, styrt av en nøyaktig GPS. Etter fotografering er avsluttet, bearbeides alle bildene i kraftige datamaskiner. Sluttproduktet blir koordinatfestede 360° panoramabilder som kan brukes via egen innlogging i SINUS.Infra. Vil du vite. 10 km : EPSG:32633 N: 6758545 E: 281448 Scale 1 : 320 000.

Nasjonal vegdatabank Vegdata

vegkart Vegdata.n

 1. Kommunane Os og Fusa er frå 01.01.2020 slått saman til Bjørnafjorden kommune. På kart- og oppmålingseininga er det ledig fast stilling som oppmålingsingeniør frå januar 2021 i 100% fast stilling. Les mer Norkart Sommer 2021 Søknadsfrist: 25. november. Norkart gir hver sommer studenter muligheten til å skape noe nytt
 2. TRAFIKVERKET NVDB på webb e Aktuellt - Lun Trafikverket Intr material/ Bj Twg NVD8 på webb Till Trafikverket.se eggqa_ut Version: 104.2 Start Mina ärenden Dos,ebro Dataslag på karta Rapportera fel i kartan Alia FPV godstransporter Data uttaget från NVDB: 2016-03-08 Zooma till 1: 500000 0m dataslaget Sjöbo Se Sveriges vagar på karta Sö
 3. Objektkodeliste kart og NVDB (D2-4 Objektkodeliste til kart og NVDB.pdf) 1 : 477 07/04/2017 14:58:42 Tegningshefte for konkurransegrunnlag (D2-6 Tegningshefte for konkurransegrunnlag 2017-03-13.pdf)
 4. Vegkart - Endringslogg Leveranser 2019 2019-3 [12. februar 2019] Ytelse. Færre spørringer mot API; Bruk forenklte geometri på høyt zoom-nivå; Mulighet til å kopiere vegreferanse etter klikk i karte
 5. Nasjonal vegdatabank (NVDB) Nasjonal vegdatabank er en database med informasjon om riks- og fylkesveger, Kart over vegnett - Elveg Representasjon av alle europaveger, riksveger, fylkesveger, kommunale veger, private veger og skogsbilveger i Norge over 50 meter. Tilhørende gang- og sykkelveger. Fartsgrense,..
 6. Vegkart (vegvesen.no/vegkart) er en kartløsning på internett som kan brukes til å hente data fra NVDB, og få dem presentert på kart eller eksportert til et regneark.Brukerveiledning; Ofte stilte spørsmål; Bruk av data forteller hvilken lisens det er knyttet til bruk av dataene
 7. Skogsbilvägar Biometria har uppdraget att hantera data och information om skogsbilvägarna i Sverige. Informationen samlas i Nationella vägdatabasen (NVDB) som förvaltas av Trafikverket. Informationen i NVDB används för olika ändamål inom skogsbruket. Vägval och beräkning av transportavstånd. Detta görs genom Biometrias tjänst Krönt Vägval där såväl det effektivaste vägvalet.

Full av godbiter fra Nasjonal vegdatabank (NVDB) - tips om

NVDB API LES V3 - Endringslogg og implementasjonsplan Dette er endringer vi har gjort i hver sprint som er synlige for konsumenter av V3. Oversikt over hvilken installasjon som er installert i hvilket miljø Till Startsidan. Trafikverket, Postadress: 781 89 Borlänge, Telefon: 0771-921 92 NVDB API LES V3 - Endringslogg og implementasjonsplan. Dette er endringer vi har gjort i hver sprint som er synlige for konsumenter av V3. Oversikt over hvilken installasjon som er installert i hvilket miljø

NVDB Vegdata.n

Dr ø b a k v ei e n F a g e r v e i e n L a b r å t e ve i e n Sn ar v eie n S k og å s v ei n Str an dv eie n S o l l iv K i k u t e i e n F a g e r s t a n d b a. Innmålingsinstruks for Sandefjord kommune inneholder krav om leveranse av data til FKB1-kart og NVDB 2 fra bygge og driftskontrakter. Utførende skal dokumentere alle utførte prosesser, ved overtakelse skal dokumentasjonen vær Kart over kommunalt vegnett (NVDB) Kart over kommunalt vegnett (NVDB) Sign In. Details.

Tjenester fra Nasjonal vegdatabank Statens vegvese

Nasjonal vegdatabank (NVDB) hos Vegvesenet inneholder bl.a. informasjon om Vegnett med geometri og topologi som danner grunnlaget for kartløsninger og ruteberegninger på internett, oversikt over utstyr langs veien, ulykker og trafikkmengder, etc. og data brukes aktivt i forvaltning, drift og vedlikehold av Norges veier Kommunen har ansvar for vedlikehald av kommunale veier, fortau, gang- og sykkelveier, mens Statens vegvesen er ansvarlig for fylkes- og riksveger. Det meste av arbeidet med vegvedlikehold som brøyting, strøing og fresing er satt bort til underleverandøre För att NVDB ska få dataleveranser har Trafikverket avtal med bland andra kommuner och skogsnäringen. Dessa ska logga in för att kunna leverera data. Om du är dataleverantör men saknar inloggningsuppgifter ska du kontakta din NVDB-kontakt. Trafikverket, Postadress: 781 89. Eventuelt kart med påtegnede rettinger; Eventuelt dokumentasjon (f.eks. bygningstegninger, takstrapport eller liknende) Kommunal- og Privat veg. Norge har en rekke veg-databaser: Vegnett (Ajourholdes av Kommunen) FKB-TraktorvegSti (Ajourholdes av Kommunen) FKB-Veg (Ajourholdes av Kommunen) NVDB (Ajourholdes av Statens Vegvesen

Punkter i kart Skredet startet her Skredet stoppet her Når skjedde skredet tidligst 29. september 2020 kl. 13:50 Når skjedde skredet senest Ikke gitt Type skred Steinsprang Hva ble påvirket? Veg Kommentar Stein på FV42 løsnet fra vegskjæring 0-5m. Anslått skredvolum på veg: 1m^3.Blokkert veglengde: 10m Veiledning FKB NVDB (33 Veiledning til krav om leveranse av data til FKB-kart og NVDB.pdf) 1 : 1102 30/09/2015 13:26:08 Prosessgrensesnitt SVV v2.2 (34 Prosessgrensesnitt for SVV v2.2.pdf) 1 : 1044 30/09/2015 13:26:36. Som følge av kommune- og regionreformen vil rundt 3 000 fylkesveger få nye vegnummer. Dette må gjøres ettersom alle riks- og fylkesveger må ha unike vegnummer. Fylkesnummeret vil ikke lenger være en del av vegreferansen Øyvind er dataingeniør fra Høgskolen i Sør-Trøndelag (NTNU). Han har arbeidet innenfor alle deler av programvareutvikling. Med utdanning innenfor nettverks-arkitektur og -sikkerhet har han opparbeidet seg erfaring med alt helt opp til mobilapplikasjoner og vevgrensesnitt hos Geomatikk IKT. Han har solid GIS-bakgrunn fra store prosjekt med kartsystemer og behandling, samt. Norsurvey AS ble etablert i 2012 med operativ virksomhet fra medio 2014. Vi holder til i Evjenvegen 118 i Tromsø. Vi er pt 5 oppmålingsingeniører som har variert praksis fra bygg stikking, industriell måling, eiendomsmåling og tunnel/anleggsmåling

Vegbredde (583) - NVDB Datakatalo

RDS-TMC (Radio Data System-Traffic Message Channel) er en europeisk standard for en språkuavhengig trafikkinformasjonstjeneste. Tjenesten er basert på en felles europeisk kodeliste for meldinger, og et standardisert system for å stedfeste meldinger Raymond Hermansen NVDB-fagansvarlig i Statens vegvesen. GIS, FKB, SOSI, kart, Geodata, drift og vedlikehold. Skien, Telemark, Norway 119 forbindelse

Trafikkulykke (570) - NVDB Datakatalo

Punkter i kart Skredet startet her Skredet stoppet her Når skjedde skredet tidligst 4. oktober 2020 kl. 06:08 Når skjedde skredet senest Ikke gitt Type skred Steinsprang Hva ble påvirket? Veg Kommentar Stein på FV3430 løsnet fra fjell/dalside 0-50m. Blokkert veglengde: 10-50m HFK PLANNETTVERK - KART OG PLAN 15.02.2017 Hilde H. Erstad. Å måle by Hva måler vi, og hvorfor? Betydningen av å måle noe Kvalitet på inputdata. Gåbyen. Fra NVDB Fra NVDB Ja, Nei Ja, Nei. Gangtilgjengelighet. Hvor god er gangtilgjengeligheten? - I areal - I antall innbyggere - Av bygningsmassen Hvor er det go Potet / NVDB Koordinator i Innlandet fylke. Hedmark fylke, Norge 109 forbindelser. Bli med for å knytte kontakt. Statens vegvesen. Jeg kan og har blitt brukt til mye gjennom årene som er gått ,men det ser ut til at kart og IT er kjernepunkter det har dreid seg rundt Tanja Molland Caliskaner Overingeniør- Rådgiver GIS, kart og NVDB at Vestland fylkeskommune Bergen, Hordaland, Norway 60 forbindelse NVDB. Sammen med vegnettet fra NVDB skal FKB-TraktorvegSti kunne danne et komplett samferdselsnettverk for kjørende, syklende og gående. [PBL-KART] Kartgrunnlag for plan- og byggesaksbehandling. Veileder til tekniske forskrifter til plan- og bygningsloven kapittel II Kartver

søn 11:00 drift@svv

Elektrisk eller optisk leder. Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet; bruksområde: Angir hva vegobjektet brukes til, hvilken funksjon det ha Punkter i kart Skredet startet her Skredet stoppet her Når skjedde skredet tidligst 7. november 2020 kl. 11:30 Når skjedde skredet senest Ikke gitt Type skred Steinsprang Hva ble påvirket? Veg Kommentar Stein på FV6712 løsnet fra vegskjæring 0-50m. Anslått skredvolum på veg: 1m^3.Blokkert veglengde: Kun i grøft Punkter i kart Skredet startet her Skredet stoppet her Når skjedde skredet tidligst 9. november 2020 kl. 00:00 Når skjedde skredet senest Ikke gitt Type skred Steinsprang Hva ble påvirket? Veg Kommentar Stein på FV6568 løsnet fra fjell/dalside 0-50m. Anslått skredvolum på veg: 1m^3.Blokkert veglengde: Kun i grøft

tir 00:00 drift@svvman 00:00 drift@svvJernbanetorgtunnelen – Wikipediafre 00:00 drift@svvtor 11:14 drift@svvlør 08:40 drift@svv
 • Restaurant slemmestad.
 • Su til forældre.
 • Markedsføring modeller.
 • Når eksen ødelegger forholdet.
 • Omvisning slott oslo.
 • Ard untertitel ausschalten.
 • Väder torremolinos.
 • Casio fx 9860g software.
 • Paranoid personlighetsforstyrrelse icd 10.
 • Wild west map.
 • Solbriller styrke tilbud.
 • Vulkanen på bali.
 • Varme frosne bjørnebær.
 • Isbjørnfadder.
 • Gravlaks uten skinn.
 • Uhrzeit atomic clock.
 • Unitymedia connect box kein internet.
 • Pattaya nyheter.
 • Pris taxi flesland os.
 • Fotball i argentina.
 • Fastlege lierbyen legesenter.
 • Klatrepark oslo innendørs.
 • Warum haben manche menschen nie eine beziehung.
 • Sjokolademousse med kesam.
 • Rikets sal jehovas vitner.
 • Bytbil östergötland.
 • Koldtbord trondheim.
 • Houdini jakke herre.
 • Hva vil folk si plot.
 • Generell studiekompetanse etter fagbrev.
 • Acute pancreatitis.
 • Media markt konya tv fiyatları.
 • Goldfish 28 tender pris.
 • Tannleger med avtale med helfo.
 • Wetter in den nächsten monaten.
 • Brp lynx wiki.
 • Sophie winkleman narnia.
 • Tegn på infeksjon etter fjerning av mandler.
 • Sternchen bei fupa.
 • =oslo blad.
 • Flow diagram.