Home

Statsarkivet i sverige

Riksarkivet (RA) er Sveriges nasjonale arkiv.Sjefen kalles riksarkivarie.. Riksarkivet er en av Sveriges eldste myndigheter, med røtter i middelalderen og 1500-tallet. Axel Oxenstierna grep inn i arkivforholdene gjennom å fastsette en kanselliordning 18. oktober 1618.Han foreskrev hvordan «det gamla kansliet», dvs. Riksarkivet, skulle være organisert I NAD finner du information om arkiv och samlingar i Sverige och kontaktuppgifter till arkivinstitutioner. Sök direkt i NAD . Kyrkoarkiven. Är du intresserad av släkt- och personforskning? Här kan du direkt nå Riksarkivets digitaliserade kyrkoarkiv. Kyrkoarkiven i Digitala forskarsalen Hei, Alt er ikke så dårlig her i Sverige som man kan få inntrykk av i denne tråden:) .Det er noen gratistjenester, men ikke så mange,- enda. Jeg har noen uker nå jobbet med mine svenske aner og kan anbefale Släktdata.Med frivillige som skriver av kirkebøkene har man fått en god del på plass, spesielt i Vest-Sverige Riksarkivet bevarar vårt gemensamma minne.Vi värnar rätten till demokratisk insyn och den enskildes rättssäkerhet samt skapar vägar till kunskap om vår framtid. Sök efter personer som ansökt om uppehållsbok för att få vistas i Sverige. Länet - 1918-1924 . Mer info Öppna Barnhemsregister. Sök i register över barnhem, mödrahem och ungdomshem . Länet - 1624-1990 . Mer info Öppna Borgerliga vigslar. Bläddra i.

Sök i arkiven. Här kan du söka i Riksarkivets digitala arkiv, register och databaser i Digitala forskarsalen samt söka information om arkiv och arkivinstitutioner i Sverige i Nationella Arkivdatabasen Velkommen til Riksarkivet og Statsarkivet i Oslo. Riksarkivet bevarer arkiver fra sentrale statlige organer. Statsarkivet i Oslo forvalter regionale og lokale statlige arkiver fra Oslo og de tidligere fylkene Akershus og Østfold (fra 1.1.2020 en del av Viken fylke). Vi har også mange privatarkiver Nedenfor finner du informasjon om adresse, åpningstider og andre praktiske opplysninger som er. Arkivverket består av Riksarkivet, åtte statsarkiv, Samisk arkiv og Norsk helsearkiv. Arkivverkets samfunnsoppdrag er å sikre samfunnets behov for å bevare, gjøre tilgjengelig og formidle arkiver som er avlevert til eller deponert i etaten. Samfunnsoppdraget omfatter også å fastsette krav og standarder, veilede og føre tilsyn med offentlige arkiv, samt oversikt og samordning av. Digitalarkivet er Arkivverkets publiseringskanal for arkivmateriale. Digitalarkivet er gratis å bruke og tilgjengelig for alle Statsarkiv er et arkiv hovedsakelig etter statlige myndigheter på regionalt og lokalt nivå, for eksempel fylkesmann, biskop, sorenskriver eller prest. Før 1919 ble statsarkiv kalt stiftsarkiv. I Sverige og Danmark kalles de tilsvarende arkivene for landsarkiv. Viktige serier i statsarkivene er blant annet tingbøker, kirkebøker, pantebøker og skifteprotokoller

File:IC bensinstasjon Örebro, Sverige - SAS2013-01-672

Riksarkivet (Sverige) - Wikipedi

 1. Hjelp. Generelt Veiledninger. Veiledninger til skannet materiale; Symbole
 2. Statsarkivet i Oslo . Prestekontoret i Sverige under okkupasjonen Kirkebøker . Ministerialbok Ministerialbok nr. 1 Stockholm 1941 - 1945 dp, kf, vi, xb, lv: Første side: Innhold: Ministerialbok nr. 2 Stockholm 1944 dp, kf, vi.
 3. Statsarkivet i Bergen, Årstadvegen 22, er en del av Arkivverket og tar hånd om eldre arkivmateriale fra statlige organ på lokalt og regionalt nivå i Hordaland og Sogn og Fjordane. Institusjonen ble opprettet i 1885, og ble frem til 1919 kalt Stiftsarkivet i Bergen. Statsarkivet i Bergen hadde de geistlige arkivene fra Sunnmøre til 1929, og materiale for Rogaland til det ble opprettet eget.
 4. Statsarkivet hamar åpningstider. Arkivverket består av Riksarkivet, åtte statsarkiv, Samisk arkiv og Norsk helsearkiv. Arkivverkets samfunnsoppdrag er å sikre samfunnets behov for å bevare, gjøre tilgjengelig og formidle arkiver som er avlevert til eller deponert i etaten

Riksarkivet var fram til omorganiseringen av Arkivverket i 2016 Norges sentralarkiv for arkivsaker fra den statlige sentralforvaltningen - departementer, direktorater, Høyesterett, militære overkommandoer og riksembetsmenn, samt deler av Det kongelige hoffs eldre arkivmateriale. Etter 2016 ble institusjonen en integrert del av Arkivverket.Riksarkivbygningen ligger ved Sognsvann i Oslo. Statsarkivet i Bergen oppbevarer dokumenter fra statlige organisasjoner i Hordaland og Sogn og Fjordane. Misjon: Statsarkivet i Bergen er ein del av Arkivverket, som skal syte for at arkiv som har vesentleg kulturell eller forskingsmessig verd, eller som har verdi for forvaltningsmessig eller rettsleg dokumentasjon, vert tekne vare på for ettertida og gjort tilgjengelege for bruk Statsarkivet i Oslo: Nedenfor finner du informasjon om Statsarkivet i Oslo, inkludert postadresse, besøksadresse, kart, telefonnummer, epostadresse og hjemmeside (hvor tilgjengelig). Du kan også se Statsarkivet i Oslo på kartet eller snevre inn ditt søk om Statsarkivet i Oslo ved å klikke på et av de populære søkene i kolonnen til høyre Statsarkivet i Trondheim: Nedenfor finner du informasjon om Statsarkivet i Trondheim, inkludert postadresse, besøksadresse, kart, telefonnummer, epostadresse og hjemmeside (hvor tilgjengelig). Du kan også se Statsarkivet i Trondheim på kartet eller snevre inn ditt søk om Statsarkivet i Trondheim ved å klikke på et av de populære søkene i kolonnen til høyre

Statsarkivet i Trondheim fra , Trøndelag. Arkivlagring og dokumentsikring. Er dette ditt firma? La 1881 gjøre bedriften din mer synlig og attraktiv på internett Slekten Selmer og dens danske og norske forgreininger. Christian Erasmus Selmer; Cæcilia Voigt; Slektsbøker; På denne dag; Søk på denne side Sverige - 1801-1807 . Mer info Öppna Vinskänkssocietetens protokoll. Sök efter vinskänkar i Stockholm i digitaliserat kortregister . Staden - 1702-1782 . Mer info Öppna Äganderättsutredningar för fastigheter. Sök i digitaliserat kortregister över. Statsarkivet i Kongsberg er en del av Arkivverket og har fylkene Buskerud, Vestfold og Telemark som sitt embetsdistrikt. Statsarkivet i Kongsberg har ca. 13.000 hyllemeter arkivsaker i sine magasiner. De eldste arkivsakene er fra slutten av 1500-tallet. Vi har bl.a. landets eldste kirkebok . Det nyeste arkivmaterialet er fra 1990-årene Statsarkivet i Oslo er en depotinstitusjon for arkivmaterialet fra den lokale og regionale statlige forvaltningen innenfor Oslo, Østfold og Akershus. Institusjonen ble opprettet i 1914 under navnet Stiftsarkiverne i Kristiania, og hadde på den tid ansvar for et mye større område enn i dag

Sök i arkiven - Riksarkive

Statsarkivet i Stavanger er ein del av det norske Arkivverket og har Rogaland fylke som ansvarsområde. Statsarkivet vart oppretta i 1970. Bergen. Hos Statsarkivet i Bergen finn du arkiv frå statlege institusjonar i Hordaland og Sogn og Fjordane. Trondheim. Statsarkiv for Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Nordland. Troms Statsarkivet Familiene som ble sendt i døden. 772 norske jøder ble sendt til konsentrasjonsleirer under annen verdenskrig. Dette er Kun fire av dem overlever krigen, de flykter til Sverige, forteller historiker Thomas Nilsen, som blant annet har skrevet boken «Familien som forsvant» om temaet Statsarkivet i Kongsberg (SAKO) er en regional institusjon innen Arkivverket med et ansvarsområde som dekker fylkene Buskerud, Vestfold og Telemark. Det ble opprettet i 1994, da det ble utskilt fra Statsarkivet i Oslo Statsarkivet i Oslo har bevart kirkebøker fra Sverige fra årene 1941-45, og de gir en samlet oversikt over nordmenn som giftet seg eller døde i Sverige i denne perioden. Kirkebøkene fra Sverige er tilgjengelige på Digitalarkivet. Etterretning. Eksil-Norge hadde stort behov for informasjon om forholdene i hjemlandet Reputation Profiles include free contact info & photos + criminal & court records. See your own Reputation & Score, too - Profiles are shown over 300 million times monthly

Verksamhetsplatser. Riksarkivet finns på flera platser i landet. På sidan verksamhetsplatser kan du se vilka län som hanteras av vilket landsarkiv Fra 1. februar 2018 blir det gratis tilgang til Riksarkivets kilder i Sverige. Vi ser på hva du finner der og hvordan du søker. Vi vil også si litt generelt om kilder i Sverige og hvilke andre nettsteder som kan være aktuelle å bruke. Etter foredraget er det gode muligheter for å få hjelp og veiledning

Riksarkivets söktjänst. Här kan du söka information om arkiv i Sverige och om Riksarkivets digitaliserade arkivmaterial, till exempel kyrkoarkiv, folkbokföringsregister eller brev. Även dokument från Svenskt Diplomatarium och Svenskt biografiskt lexikon (SBL) ingår Rigsarkivet indsamler, bevarer og tilgængeliggør den offentlige administrations arkivalier i form af dokumenter, data og billeder

Statsarkivet i Oslo arbeider også for å bevare verneverdige privatarkiver. Statsarkivet i Stavanger: depotinstitusjon for arkivmaterialet fra den lokale og regionale statlige forvaltningen i Rogaland. De eldste arkivene går tilbake til 1500-og 1600-tallet, men hovedtyngden av materialet er fra omlag 1750 og fremover. Statsarkivet i Troms Statsarkivet i Tromsø: Nedenfor finner du informasjon om Statsarkivet i Tromsø, inkludert postadresse, besøksadresse, kart, telefonnummer, epostadresse og hjemmeside (hvor tilgjengelig). Du kan også se Statsarkivet i Tromsø på kartet eller snevre inn ditt søk om Statsarkivet i Tromsø ved å klikke på et av de populære søkene i kolonnen til høyre Innholdet er basert på arkivstudier ved Riksarkivet i Oslo, Statsarkivet i Kongsberg, Nasjonalbiblioteket og Riksarkivet i Sverige. Rundt 750 fotnoter med kildehenvisninger og en omfattende litteratur- og kildeliste gjør at innholdet kan etterprøves Statsarkivet i Stavanger: Nedenfor finner du informasjon om Statsarkivet i Stavanger, inkludert postadresse, besøksadresse, kart, telefonnummer, epostadresse og hjemmeside (hvor tilgjengelig). Du kan også se Statsarkivet i Stavanger på kartet eller snevre inn ditt søk om Statsarkivet i Stavanger ved å klikke på et av de populære søkene i kolonnen til høyre Bildet er tatt i Sverige etter Thuland og to fangekameraters spektakulære flukt fra fangeleiren på Grini i Oslo vinteren 1942. Foto: Statsarkivet i Bergen Jacobsen brukte dekknavnet «Petter», og mottok rapporter, foto og skisser fra sine agenter så langt mulig hver femtende dag

Slekt i Sverige? Det er flere gratistjenester som fungerer

Sök i Person - Riksarkivet - Sök i arkive

Demografisk Databas Södra Sverige + - Uppgifter ur födelse- och dopböcker från ett urval Malmöförsamlingar har registrerats i DDSS Demografisk Databas Södra Sverige. I databasen hittar du uppgifter ur kyrkoböcker från Skåne, Halland och Blekinge som registreras för att vara fritt sökbara på nätet I det australske statsarkivet er det et brev fra den katolske erkebiskopen i Sydney til regjeringsadvokat W. OpenSubtitles2018.v3. Takket være statsarkivet og din venn, Denis. jw2019. Ifølge den svenske avisen Stockholms-Tidningen er det et firma i Sverige som i løpet av de siste par tiår nøye har undersøkt kirkebøker, statsarkiver. De har nå skannet og lagt ut over 400 skoleprotokoller fra sine kommunearkiv, i tillegg til rundt 100 skoleprotokoller fra ulike prestearkiv i Statsarkivet i Bergen og 14 fra Bergen byarkiv. Tidsperioden som dekkes går fra cirka 1820 til cirka 1920, det vil si elever født fra rundt 1810 til tidlig 1900-tall Riksarkivet er en norsk statlig kulturvern- og forvaltningsinstitusjon, etablert i 1817. Den er en del av Arkivverket, en etat som har som sin viktigste oppgave å føre tilsyn med og ta vare på bevaringsverdige arkiver.Riksarkivet har ansvar for å bevare arkivene etter den statlige sentraladministrasjonen, det vil si departementer og direktorater og mer, i tillegg til Høyesterett

File:IC bensinstasjon Norrköping, Sverige - SAS2013-01-667

At tyske soldater begikk voldtekter og seksuelle overgrep mot norske kvinner under og rett etter invasjonen i 1940 er en del av krigshistorien som det ikke er snakket mye om

Person- Och Släktforskning - Hitta i arkive

• Kilder til utvandringshistorie i Riksarkivet og Statsarkivet i Oslo v/Fredrik Larsen Lund • «Fødested Sverige». Fattige svensker i Kristiania rundt 1900 v/Johanne Bergkvist • Sag møter sigd - Norske skogsarbeidere i Sovjet i mellomkrigstiden v/Ole Martin Rønning • Arrangementet avsluttes med en valgfri omvisning i Stortinge Statsarkivet i Bergen har nylig fått et fotoalbum fra Malmö i Sverige som er en fantastisk samling bilder fra Norge sommeren 1935. Det er gledelig at den svenske familien har tatt så godt vare på bildeskatten og at de har valgt å gi dem som gave til oss

I Statsarkivet i Bergen oppbevares det flere hundre meter med arkiv etter lensmenn på Vestlandet. Disse arkivene handler ikke bare om lensmannens rolle som politi i distriktene, altså å sørge for ro og orden og å etterforske mulige lovbrudd I Statsarkivet i Bergen finnes det en mengde tingbøker (rettsprotokoller) både fra byen og fra landdistriktene i Hordaland og Sogn og Fjordane.. Tingbøkene forteller oss om hvilke saker våre forfedre var uenige om, hvilke forseelser eller forbrytelser de var mistenkt for eller gjorde seg skyldige i og hvilke uretter som ble gjort mot dem Et av mine mange favoritt-arkiver er Sta(t)sarkivet i Kongsberg. Litt utenfor alfarvei, men vakkert beliggende ved høgskolen, med utrolig hyggelige lesesalsvakter og arkivarer, valfartet min venn og slektning Liv og jeg dit stadig for å finne ut om våre Buskeruske slektninger. De siste årene har det ikke blitt noen tur til SAKo, men jeg får stadig god hjelp via e-post om jeg trenger det. Den nasjonale minoriteten kvener stammer fra finskspråklige bønder som kom til Nord-Norge fra Sverige og Finland (som lenge var underlagt Sverige). Hit kom de allerede fra 1500-tallet, men den første store eksplosjonen av kvener kom først på begynnelsen av 1700- tallet, og da hovedsakelig til Nord-Troms og Vest-Finnmark Søg på siden. Søg i artikler, nyheder, arrangementer og indhold her på kbharkiv.dk

Riksarkivet - Sök i arkive

Genom att söka via Bildid kan man komma direkt tillbaka till en specifik volym eller sida i volymen. Skriv bildid med åtta tecken för att komma direkt till volymen (ex. C0000266) eller skriv fjorton tecken för att komma direkt till en specifik sida i volymen (ex. C0000266_00100) Stockholms stadsarkiv (SSA) bevarar och förvaltar information från Stockholms stad och Stockholms län.De äldsta handlingarna i arkivet upprättades i Stockholm i slutet av 1300-talet. Idag är Stadsarkivet en av världens mest moderna arkivmyndigheter med ansvar för stadens information på många olika typer av mediabärare: papper, fotografier, film, ljudband och digitala format

160 år siden Kautokeino-opprøret - NRK Sápmi

Riksarkivet og Statsarkivet i Oslo - Arkivverke

I Sverige har sex- och samlevnadsundervisning varit obligatoriskt i skolan sedan 1955, men även innan dess fick barn i folkskolan undervisning i ämnet. Hör om hur folkskollärare undervisat i sex- och samlevnad, och vilka utmaningar de mötte. Sara Backman Prytz, Stockholms universitet. Plats: STADSARKIVET KUNGSKLIPPAN Husker du? Bilde: Statsarkivet i Kongsber Statsarkivet i Bergen la i forrige uke ut fire emigrantprotkoller fra Bergen politidistrikt. Protkollene strekker seg over perioden 1874-1900. De fire emigrantprotkollene fordeler seg som følger: Bergen Politidistrikt, Emigrasjonsprotokoller, nr. 1: 1874-1885 Bergen Politidistrikt, Emigrasjonsprotokoller, nr. 2: 1886-1892 Bergen Politidistrikt, Emigrasjonsprotokoller, nr. 3: 1893-1898 Bergen. Bergensposten Nr. 3. desember 2005. Statsarkivet i Bergen. Torstein Bertelsen: «Saaledes som brugelig er mellom civiliserede Nationer»- Engelske og svenke krigsfanger i Bergen i årene 1801 og 1808-1810. Tonje Barsett Langen: Fra soldat til krigsfange. Behandlingen av svenske krigsfanger i Norge, og norske krigsfanger i Sverige i årene 1808. Senterpartiet reagerer sterkt på at Arkivverket i en rapport har som et av forslagene til omstilling, å redusere antallet statsarkiv fra åtte til to. I dag har Arkivverket flere ulike arbeidssteder rundt omkring i Norge, disse er: Riksarkivet Statsarkivet i Bergen Statsarkivet i Stavanger Statsarkivet i Kristiansand Statsarkivet i Kongsberg Statsarkivet i Oslo Statsarkivet i [

Arkivverke

 1. Måtte flykte til Sverige. I 1942 ble han arrestert og skulle sendes til konsentrasjonsleirene. Men ble altså reddet i siste øyeblikk. Det varte ikke lenge før Hjemmefronten kom til ham på Tøyen og ba ham om å forsvinne. De fryktet at han ville bli arrestert av nazistene igjen. Han ble da transportert til Sverige
 2. Lovdata har her samlet lenker til norske og utenlandske nettsteder med rettsinformasjon. Lenkene går til offentlige organer, interesseorganisasjoner, universiteter, biblioteker og enkelte private initiativ
 3. Dette er Arkiv Troms Vi er er et interkommunalt selskap med 20 kommuner i Troms som deltakere. Vi holder til i lokalene til Statsarkivet i Tromsø, og feiret 25-års jubileum i 2017. Åpningstider, sommer 2020 26. 06. 20 Arkiv Troms har helt stengt i uke 29 - 30, men har ellers åpent i kontortiden i hele sommer. Statsarkivet i Tromsø.
 4. Fra 1537 til 1814 var Norge i stor grad underlagt dansk styre. Denne perioden i Norges historie regnes fra reformasjonen og underordningen under Danmark i 1537 og slutter med selvstendigheten i 1814. Vanlig kronologisk inndeling er: Lydriketiden (1537-1660) Eneveldet (1660-1814) Bakgrunnen for norsk underordning under Danmark lå i den nordiske unionen fra 1397; Kalmarunionen
 5. Nasjonalbiblioteket tilbyr utstillinger, konserter, samtaler, foredrag og omvisninger som formidler og aktualiserer samlingen. Samlingen rommer publisert og upublisert, digitalt og analogt materiale innenfor alle medietyper: bøker, foto, film, musikk, plakater, aviser, småtrykk, kart, brev og mye mer
 6. Den svensk-norske krigen i 1814 var en kortvarig krig som ble utkjempet mellom Sverige og Norge sommeren 1814. På papiret endte krigen med at Norge gikk inn i en personalunion med Sverige, men som et eget rike med sin egen konstitusjon og nasjonalforsamling.Etter mange militære stridigheter gjennom historien, så var dette den siste mellom de to nabolanden
 7. aret i Stortinget 12. november. Fredrik Larsen Lund fra Riksarkivet holdt foredrag om kilder til utvandring i Riksarkivet og i Statsarkivet i Oslo

Digitalarkive

Statsarkivet i Stavanger er ein regional kultur- og forvaltningsinstitusjon som dekkjer heile Rogaland. Vi bidreg til at vesentleg dokumentasjon blir bevart og gjort tilgjengeleg slik at innbyggjarar og forvaltning har tilgang på rettsleg og kulturell informasjon om seg sjølv og samfunnet Norske barn til Sverige i 1945 3 På veg tilbake fra Sverige Foto utlånt av Ragnhild Sten f. Knutsen Bildet viser en del av gruppen fra Orkanger utstyrt med Rädda Barnens identitetskort rund halsen. På det store bilde bakerst til høyre står Svea Skotth og Karin Olsson fra Sverige. Foran dem står Ragnar Gravdal og Ragnhild Knutsen Trolleybussen i Bergen består av linje 2 i Bergen, den er Norges eneste trolleybusslinje.I Skandinavia er det dessuten den eneste trolleybussen ved siden av linje 3 i Landskrona i Sverige.. Kjøretiden er 26 minutter på strekningen, som har en lengde på 7,2 km. Siden 2006 driftes den av Tide Buss.Om dagen blir den betjent i en fast takt på 10 minutter, på søndager og i tidsrom med lite. Migrasjon var tema for seminaret i Stortinget 12. november. Fredrik Larsen Lund fra Riksarkivet holdt foredrag om kilder til utvandring i Riksarkivet og i Statsarkivet i Oslo

Tron[d]hjems Adresse=Contoirs Efterretning, kildemateriale 17901795 med hovedvekt på Mostadmark jernverk Reisen in den hohen Norden 18101814 Vargas Bedemar, Frankfurt 1819 Oversettelse av 48. kapittel 102 5 Arne Espelund Forkortelser: SAT= Statsarkivet i Trondheim RA= Riksarkivet Antall sider 19 6 Niels Jacob Giestren kom fra Gustafs Gruben i Sverige til Mostadmark i februar 1795 7 Gruve- og. Historia Historisk översikt. Riksarkivet har sina rötter i freden i Fredrikshamn år 1809, då Finland införlivades i Ryssland. Enligt fredsfördraget överlät Sverige handlingar rörande Finland till det nybildade storfurstendömet Finland Arkivar på Statsarkivet i Tromsø Harald Lindbach er glad for at Anita Aamo kom til Statsarkivet med de unike brevene da hun fant dem. född i Sverige av fadern Hans og modern Anna Til høsten flytter Statsarkivet, Byarkivet i Stavanger og Interkommunalt Arkiv (IKA) i Rogaland inn hit. Slik ser tingboken fra tidlig 1600-tall ut. Du trenger javascript for å se video

statsarkiv - Store norske leksiko

 1. 4 Forkortelser • JP2 Tromsø Sorenskriverembete, Justisprotokoll nr 2 1729-44 Statsarkivet, Tromsø. • JP3 Nordland og Finnmark Lagmannsembete, Justisprotokoll nr 3 1729- 40 Mikrofilm(nt728) Statsarkivet, Tromsø. • SJP Senja Sorenskriverembete: justisprotokoll 3 1731-1741, Statsarkivet, Tromsø. • NT Norske tegnelser, 1738-40 Mikrofilm Statsarkivet Tromsø
 2. Værvarsel for 9,3 millioner steder i verden! Sjekk! Dette fenomenet kaller vi en atmosfærisk elv. Det er den som kommer til Ã¥ gi kraftig regn i #Trøndelag og #Helgeland i morgen. Den er flere hundre kilometer lang, og nÃ¥r den treffer Midt-Norge blir vanndampen omgjort til kraftig regn â˜ï¸ Farevarselet er pÃ¥ oransje nivÃ¥
 3. Sverige og Danmark fikk egne sentrale arkivinstitusjoner i henholdsvis 1618 og 1663, Det første statsarkivet ble etablert i Trondheim i 1850, det andre 35 år senere i Bergen. Fra 1904 ble disse underlagt Riksarkivaren, og Arkivverket var etablert
 4. - Vy Arkitektur er et ungt kontor som tør å satse og som fortjener oppmerksomhet, sier Morten Ramm Sambu, leder i Bergens Arkitektforening. - Ved å tørre å hive seg uti og svømme med de store gutta har de vunnet mange konkurranser
 5. Foto: Statsarkivet i Stavanger. Tilgang på markedet. om Equinors skandaliserte USA-eventyr 09:20 Høyreekstreme militser truer USA-valg 08:59 IS-kvinner på vei hjem til Sverige 08:49 Hver tredje helsesykepleier ble satt til å løse coronaoppgaver i mars og april 07:43 Miljøstiftelse jubler for hydrogenferge til Lofoten 07:39.
 6. Samene er Nordens urfolk og bosatt i fire stater: Norge, Sverige, Finland og Russland. Området strekker seg fra Kolahalvøya i nordøst til Engerdal i Sør-Norge. På samisk heter dette området Sápmi. Samene er den folkegruppa som har bodd lengst i nord og utgjør mellom 60 000 og 80 000 mennesker. Omtrent halvparten av dem bor i Norge
 7. Statsarkivet i Stavanger har laget en egen nettutstilling for markeringen av 200 års - dagen for åpningen av Riksforsamlingen på Eidsvoll. Her forteller de også om de fire representanene som ble sendt fra Stavamger amt eller Rogaland i 1814. Disse fire var: Christen Mølbach (1766-1834), sorenskriverfullmektig og kjøpmann i Egersund
Stor interesse for kvenske slekter | Ruijan Kaiku

Søk etter skanna kirkebøker - Skanna arkiver - Arkivverke

 1. Allerede i mai 1940 inndro norsk politi jødenes radioapparater etter ordre fra tyskerne. Forfølgelsen av jødene startet i 1941
 2. Proff.no gir deg bedriftsinformasjon om Statsbygg Vest Statsarkivet i Bergen. Finn veibeskrivelse, kontaktinfo, regnskapstall, ledelse, styre og eiere og kunngjøringer
 3. I Norge har mange slektsforskere og lokalhistorikere hatt god nytte av Historisk institutt ved Universitetet i Bergen og Statsarkivet i Bergen sitt nettbaserte kurs i gotisk håndskrift. Dette kurset er også gratis og har i motsetning til det danske riksarkivet, også fokus på gotisk håndskrift fra 1600- og 1700-tallet
 4. Juni 2013 er det 100 år siden Den norske Amerikalinjen startet rutetrafikken over Atlanteren til USA. Ved Sjøfartsmuseet i Bergen åpner nå en utstilling om det som fram til 1970-tallet var den.
 5. Ved Statsarkivet i Tromsø er det opprettet en ny fast stilling som arkivar. Arbeidsoppgavene er knyttet til depot med hovedvekt på mottak av arkiver, tilgjengeliggjøring av disse samt koordinerings- og oppfølgingsansvar for våre ordningsprosjekter
 6. Harald Hals (1934-) er basert på en artikkel publisert eller bearbeida av medarbeidere ved Statsarkivet i Oslo knytta til prosjektet Statsarkivet i Oslo - 100 år i 2014 og lagt ut under lisensen cc-by-sa.Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen. Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten
 7. Den 18. april 2015 er det 250 år sidan Strilekrigen i Bergen. Då gjekk over 2000 rasande strilebønder til åtak på øvrigheita i byen. For ein kort periode var samfunnet snudd på hovudet. Kongens embetsmenn vart behandla som tjuvpakk, og flokkar med fattige strilar gjorde som dei ville. Korleis kunne dette skje

Statsarkivet i Oslo - Digitalarkive

La oss heller skryte av svenskene. Vise storsinn. Det er jo flott å høre statsministeren fortelle at også i Sverige blir kvinner diskriminert. Det fortalte han under et besøk i Saudi Arabia. Det kaller jeg selvinnsikt. Jeg har alltid visst at det var ille i Sverige, men jeg trodde det var verre i Saudi Arabia. Til slutt vil jeg kondolere. Roger Kvarsvik og Ragnhild Botheim erstatter Anne Aune og Arne Skivenes. Styret i Arkivest ser da slik ut: Vigdis Ravnøy (styreleder), LO i Hordaland (gjenvalgt 2 år) Cecilie Beate Ramstad (styremedlem), Bergen Næringsråd (gjenvalgt 2 år) Tore Ludvig Olsen (styremedlem), Hansa Borg bryggerier (ikke på valg) Arne Solli (styremedlem), Universitetet i Bergen, AHKR (ikk Amerikanerne bomber Vemork. Den 16. november 1943 drønnet 155 tunge amerikanske bombefly over det norske fjellandskapet med kurs mot Rjukan. Angrepet skulle ramme den tyske tungtvannsproduksjonen, men resultatet ble også en katastrofe for samfunnet innerst i Vestfjorddalen.. Nærmere tusen bomber ble sluppet fra 12 000 fots høyde, ikke bare over Vemork kraftstasjon og elektrolysefabrikken. En tysk soldat i krig og kjærlighet. Når Atle Skarsten ikke er oppe i luften som pilot, dykker han ned i lokal krigshistorie. Nylig sikret han seg tre helt spesielle album med hundrevis av bilder fra Norge tatt av en tysk soldat Christopher von Kroghs etterkommere. Obertst Christopher von Krogh; Maria de Fine; På denne dag; Startside Søk Logg in

Statsarkivet i Bergen - Digitalarkive

Finns oäkta barn i "hemliga" källor? - Spør ArkivverketKirkebøker: SAO, Prestekontoret i Sverige under

Statsarkivet i Bergen - Wikipedi

Statsarkivet i Bergen, nr. 2, desember 2004. Jordåen, Runar: Frå synd til sjukdom? Konstruksjonen av mannleg homoseksualitet i Norge 1886-1950. Upublisert hovudoppgåve, Universitetet i Bergen 2003. særleg når det gjaldt å tryggja autonomi for Noreg i unionen med Sverige För att skydda det nya statsarkivet i kantonen Thurgau användes FOAMGLAS® cellglas vid isolering av bärande stomelement som kommer i kontakt med mark. Cellglaset är tryckhållfast, dimensionsstabilt och permanent tåligt mot tryck, fukt, röta, skadedjur och insekter. En hållbar och säker lösning Et dystert minne: For 50 år siden omkom 12 mann i maskinrommet på motortankeren Pollo, som lå ved KMV for å bli reparert Med 194 millioner kroner ekstra til vedlikehold har Statsbyggs til nå 117 vedlikeholdsprosjekter fra Sørlandet til Svalbard gitt byggebransjen viktige oppdrag i en utfordrende tid

Kirkebøker: SATØ, Skjervøy sokneprestkontor, H/Ha/HaaFotonettverk Rogaland | 175-års jubileum for fotografiet
 • Smileys gif kostenlos.
 • Italiensk design klær.
 • Garanti digital.
 • Støpe støttemur selv.
 • Når fikk norge egen konge.
 • Parkering hønefoss stasjon.
 • Geburtstagskarten für kinder mit musik.
 • Den norsk forfatterforening.
 • Hørespill podcast.
 • 3d printing.
 • Hüseyin kağıt vay be indir dur.
 • Simson motor 70ccm.
 • Face to face kommunikation.
 • Platina metal.
 • Williams beuren syndrom vererbung.
 • Sicherheitsleuchte ceag.
 • Beste reisezeit malaysia.
 • Virkningsgrad vindkraft.
 • Minecraft wiki concrete.
 • Gymshark.no rabattkode.
 • Sony a7r 2.
 • Når fikk norge egen konge.
 • Lysholmer double ice.
 • Fertilitetsmonitor temperatur.
 • Rosenthal gläser romanze.
 • Elektra beckum kompressor 2 zylinder.
 • Pixel art logo generator.
 • Nye hyundai santa fe.
 • Stisykling bergen.
 • Enklere liv trondheim.
 • Muffins med natron.
 • Furuset knivstikking.
 • Nora gjestvang instagram.
 • Smok pen x8.
 • Kaffemaskin varmt vann.
 • Sandwich toaster.
 • Trafikkulykke nedre eiker.
 • Det britiske imperiet sammendrag.
 • Mittagstisch heinsberg.
 • Vaskemiddel rundvask.
 • Blaue maus whisky bewertung.