Home

Lønnsoppgjør 2022 prosent

Lønnsoppgjøret 2016 - regjeringen

PM-2016-4: Forhandlinger om ny hovedtariffavtale i staten for perioden 1. mai 2016 - 30. april 2018 (Lovdata) Protokoll (pdf) Viktige dokumenter ved eventuell streik. PM 2016-6: Forholdsregler ved eventuell arbeidsnedleggelse (Lovdata) PM 2016-7: Trekk i lønn i forbindelse med eventuell arbeidskonflikt (Lovdata Lønnsoverhenget anslås til 0,7 prosent samlet sett og 1,0 prosent for industriarbeidere. For 2016 anslår Teknisk beregningsutvalg av inflasjonen vil ligge på 2,5 prosent, opp fra 2,1 prosent i fjor. Skal norske arbeidstagere unngå å bli fattigere, må lønningene dermed opp tilsvarende for å dekke dette Årets lønnsoppgjør kan gi norske arbeidstagere en god som i 2016 da reallønnsnedgangen ble på 1,9 og er nå endret til 3,2 prosent. Artikkelen ble oppdatert 03.02.20 klokken. Kvinner hadde 86,1 prosent av menns lønn i 2015. Månedslønna for kvinner som andel av menns månedslønn, gikk ned fra 86,2 prosent i 3. kvartal 2014 til 86,1 prosent i 3. kvartal 2015. I offentlig sektor gikk kvinners andel av menns månedslønn ned fra 88,1 prosent til 87,4 prosent, mens den i privat sektor var uendret på 84,4 prosent

Her er grunnlaget for lønnsoppgjøret: Laveste lønnsvekst

Årets lønnsoppgjør er i havn. ** Det gis et tillegg på 1,75 kroner til alle med 90 prosent lønn eller mindre av gjennomsnittslønnen. ** Samlet er rammen anslått til 2,7 prosent LO Stat, Unio, YS Stat og Akademikerne kom natt til lørdag til enighet med staten under årets lønnsoppgjør. Oppgjøret har en ramme på 2,4 prosent, som sikrer en lønnsvekst som er i tråd med frontfaget Knut Bodding, forhandlingsleder i LO, forklarer hvordan en kommer fram til 3,2 prosent slik: - Det generelle tillegget på 2,50 kroner utgjør en lønnsvekst på 0,75 prosent, i tillegg kommer lavlønnstillegg på 2 kroner timen. Dette utgjør 0,05 prosent. Lønnsglidninga gir 1,3 prosent, og så har vi et overheng på 1,1 prosent

Lønnsoppgjøret: Du kan få minst 15

Lønn - SS

Et sjelden disiplinert lønnsoppgjør der alle de store tariffområdene endte opp med en lønnsvekst på omkring 3,2 prosent. Det eneste vesentlige avviket var lærerne, som endte med en lønnsvekst på 2,33 prosent. Årsaken var at tilleggene i dette området først ble utbetalt fra 1. september, da streiken i skolene var over Fafo publiserer de viktigste nyhetene fra årets lønnsoppgjør på denne siden. Arbeidet med nettsiden finansieres over en forskningsavtale med Arbeids- og sosialdepartementet om det kollektive arbeidslivet Et resultat innenfor 1,7 prosent vil ikke bidra til å redusere sykepleiermangelen, sier Larsen. sier Larsen og viser til en Nova-rapport fra 2016. Det handler ikke bare om lønn i år. Årets lønnsoppgjør er et såkalt hovedoppgjør Lønnsoppgjør 2020; Lukk. Søk etter: sammen med overheng (1,4) og glidning (0,4) fører til en årslønnsvekst på 2,4 prosent. At den frie rammen er 0,6 prosent, Etter lønnsoppgjøret i 2016 er to hovedtariffavtaler i staten, den «lille» for Akademikerne og den «store» for Unio, YS-stat og LO-stat Mens kvinneandelen av alle som er omfattet av oppgjøret, er rundt 24 prosent. Oppgjøret har dermed en klar lav- og likelønnsprofil, skriver LO i en pressemelding. LES OGSÅ: Så mye vil lønnen din øke i 2017 - Et solidarisk oppgjør. LO-leder Gerd Kristiansen uttrykker at LO er fornøyde med årets lønnsoppgjør

Arbeidere kan vente seg en lønnsvekst på nesten tre prosent. 15 timer på overtid landet riksmekleren en skisse som NHO, YS og LO ble enige om Frontfagsmodellen. I Norge er det tradisjon for at lønnsveksten tilpasses hva konkurranseutsatt sektor over tid kan tåle. Frontfagsmodellen går derfor ut på at avtaleområder med stort innslag av konkurranseutsatt virksomhet forhandler først Beste lønnsoppgjør på mange år, men ikke for alle - Null til pensjonistene En ramme på 3,2 prosent vil gi reallønnsvekst for de fleste, sier sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea LO og NHO har i fellesskap satt en norm for alles lønnsvekst på 2,8 prosent i år. - Det er nesten ikke til å tro at normen virker så godt, sier LO Saker om årets lønnsoppgjør. Nyheter. Enighet om moderat oppgjør i statlig sektor 15.10.2020 - Med høy arbeidsledighet og stor usikkerhet om den økonomiske utviklingen har vi kommet til enighet om en økonomisk ramme på linje med frontfaget, sier Anders Kvam, leder.

Resultatet av lønnsoppgjøret er et generelt tillegg på 1 krone til alle, 2,50 kroner i lavlønnstillegg og 30 øre i de såkalte sløyfeforhandlingene. Rammen for årets oppgjør anslås til 2,8 prosent årslønnsvekst LO og NHO er blitt enige om en ramme på 2,4 prosent i vårens lønnsoppgjør i privat sektor. - Dette er et solidarisk oppgjør. Vi har sikret et generelt tillegg til alle og et løft til de lavest lønte, mange av dem kvinner, sier LO-leder Gerd Kristiansen I 2016 var det en svært lav lønnsvekst på 1,7 prosent, mens veksten var på 2,3 prosent i 2017. Årets lønnsoppgjør er et såkalt mellomoppgjør, hvor det forhandles kun om lønnsregulering. Les også: Parat forventer reallønnsvekst og samordnet oppgjø Lønnsoppgjør i kommunene: Prioriterer sentrale tillegg En økonomisk ramme som gir en lønnsvekst på 1,7 prosent. - Forskning viser at lønn rekrutterer og beholder, sier Larsen og viser til en Nova-rapport fra 2016

Mandag kom tallene som blir svært viktige for partenes lønnsoppgjør denne våren. Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix) Lønnsveksten i Norge i 2018 var på 2,8 prosent, ifølge Teknisk Beregningsutvalg Lønnsoppgjør privat 2019. Nyheter fra lønnsoppgjøret i privat sektor 2019. Tariffnytt 21.06.2019 Enighet i de sentrale forhandlingene med VIRKE-HUK. NITO og Akademikerforeningene i VIRKE-HUK gjennomførte sine sentrale forhandlinger den 20. juni

Status lønnsoppgjøret 2016. I tillegg har vi tilbudt et lønnsoppgjør på linje med det resten av Norge kan regne med å få i år. i Spekter-bedriftene og i de største forhandlingsområdene ser ut til at lønnsveksten i år vil bli på om lag 2,4 prosent før finanskrisen. I USA målte arbeidsledigheten 5 prosent og i Tyskland 4,5 prosent i desember 2015. Til samme tid i euro-området totalt var arbeidsledigheten 10,4 prosent, mot 11,45 året før. IMF (Det internasjonale pengefondet) anslo i januar 2016 at veksten i verdensøkonomien vil bli 3,4 prosent i 2016, opp fra 3,1 prosent i 2015 I årets lønnsoppgjør i KS var den økonomiske rammen for oppgjøret om lag 2,4 prosent. Nytt ansiennitetstrinn for 16 års ansiennitet. For helsesekretærer som følger lønnstabellen i KS fremgår lønnen i tabellen nedenfor ut fra ansiennitet per 30.04.2016

Tariff 2016: Enighet i frontfaget. Erling Bergan er anslått til å bli 2,4 prosent. Årets lønnsoppgjør i tariffområdet Spekter begynner med A1-forhandlinger 5. april, oppgjørene i stat og kommune begynner med overlevering av krav tirsdag 12. april,. Du risikerer å få dårligere råd i 2016 enn du hadde i fjor. Det har ikke skjedd med norske arbeidstakere på 27 år. Her er det viktigste du trenger å vite om årets lønnsoppgjør

Lønnsoppgjøret er i havn - V

 1. Årets lønnsoppgjør i boks. Publisert: 14.03.2017 20:53. Sist endret: 14.03.2017 22:28. LO og NHO er blitt enige om en ramme på 2,4 prosent i vårens lønnsoppgjør i privat sektor
 2. Gjennomsnittslønn i Norge Så mye tjener gjennomsnitts­nordmannen Økte 2,9 prosent fra september 2017 til september 2018. PÅ VEI OPP: Etter lønnsvekst på 1,6 og 2,3 prosent de to siste årene, hadde nordmenn i gjennomsnitt 2,9 prosent lønnsvekst fra 2017 til 2018. Vis me
 3. Meny Spekter mener Publikasjoner Fakta Tariffavtaler Avtaler og ordninger Temaoversikt spekter.no>Temaoversikt> Lønnsoppgjør Lønnsoppgjør. Spekter har hovedavtale med LO, Unio, Akademikerne, SAN og YS, samt direkte med to forbund, NJ og NFF. Hovedavtalene danner sammen med reglene i arbeidstvistloven grunnlaget for forhandlinger om opprettelse av overenskomster og andre tariffavtaler
 4. - Dette er et godt lønnsoppgjør for LO Kommunes medlemmer. Vi har sikret kjøpekraftsutvikling, en god likelønnsprofil og god uttelling for kompetanse, sier Mette Nord, forhandlingsleder for LO Kommune. Dette er i tråd med LO Kommunes krav
 5. Søndag ble partene i frontfagsoppgjøret enige om årets lønnsoppgjør. Rammen for årslønnsveksten i 2016 blir på 2,4 prosent. Denne rammen legger føringer for de påfølgende lønnsoppgjørene i år
 6. SSB tror lønnen vil vokse med 4,2 prosent i år, med 4,1 prosent i 2012, En bolig som var verdt 2.166.000 kroner i 2011 vil i 2016 kunne selges for 3.060.478 kroner dersom SSB treffer med.

Høyere lønnsvekst og flere i jobb er spådommen fra SSB de neste årene. «Straffen» er at du må betale 4 prosent rente på boliglånet i 2021 2016 (9) 2015 (9) 2014 (19) Bruk filter Uravstemning i staten. Publisert 02.11.2020 Utdanningsforbundet har kommet til enighet med Spekter i område 10 og 13 i årets lønnsoppgjør. Fortsatt gjenstår forhandlinger for område 12. Tariffområde: Spekter Lønnsoppgjøret

Økonomien vil gå stadig bedre mot 2018

1761 timer i 2016 - 231 arbeidsdager (1753 timer i 2015 - 230 arbeidsdager) Aritmetisk middellønn pr. 1. september 2016 for samtlige årskull: Årslønn Gj.sn.eks.år Praksisår Lønnsendringen i Kroner Prosent 5739 sivilingeniører (5221) 795.487 01 (00) 13.194 1, Ingeniørene i næringlivet har økt lønnen med 1,7 prosent i 2016. Dersom man tar med bonus, slik Tekna gjør, er tallet 1,9 prosent, ifølge NITOs undersøkelse. I snitt hadde NITO-medlemmene i næringslivet en årslønn på 666.996 kroner pr 1. oktober 2016. Sivilingeniørene i næringslivet hadde til sammenlikning en lønnsvekst på 1,2. Nøkkeldata for årets lønnsoppgjør klart Arbeidsledigheten gikk ifølge AKU ned fra 5,0 prosent sommeren 2016 til 3,8 prosent i november 2018. Arbeidsledigheten gikk ned eller holdt seg uendret i alle fylker i 2018. Sysselsettingen ventes å øke i 2019 NHOs lønnsstatistikker er basert på datamaterialet for NHO-bedrifter innsamlet av SSB og bearbeidet i NHO. Statistikken er basert på begreper og statistiske metoder som ellers i offentlig lønnsstatistikk Hvis uføretrygd og barnetillegg overstiger 95 prosent av det som var inntekten din før du fikk uføretrygd, blir barnetillegget redusert. Hvis du fikk innvilget barnetillegg før 1. januar 2016, er det overgangsregler som gjelder for deg. Innen 2020 skal også denne gruppen ikke ha høyere inntekt enn 95 prosent

De forventer en tilsvarende årslønnsvekst på 2,6 prosent, slik det også var i 2016. Det viser Norges Banks forventningsundersøkelse for de neste tolv månedene, som er utført av Epinion. Arbeidslivsorganisasjonene mener prisveksten vil ligge på 2,7 prosent, mens lønnsveksten vil bli noe mindre, på 2,5 prosent Juristforbundet bidrar til lønns- og tarifforhandlinger på sentralt og lokalt nivå, og gir veiledning og råd innenfor en rekke områder som berører arbeidssituasjonen din. Med vår solide forhandlingskompetanse bistår vi i tillegg våre tillitsvalgte med rådgivning innenfor den individuelle og kollektive arbeidsretten, og i sentrale og lokale lønns- og tarifforhandlinger Vel gjennomført lønnsoppgjør. Publisert: 27.03.2015 07:39. Det skal være medlemmer på overenskomster som ligger under 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn som får dette tillegget. Den totale rammen på oppgjøret er beregnet til 2,7 prosent,.

Større verdiskaping gir optimisme i NITO foran

Med svake lønnsoppgjør de siste årene, har flere vært bekymret for at fordeling mellom arbeid og kapital ville bli skjevere. Det er akkurat det som skjer. I uke 26 i år publiserte SSB en rekord som er egnet til både begeistring og politisk mobilisering, alt etter øynene som ser. Tall fra aksjestatistikken viser at 2017 ble et nytt rekordår for bedriftseiere Lønnsoppgjør. Varsling. Forhandlingsveileder. Pensjon. Ressurser. Inkluderende arbeidsliv (IA) Omstillingsveileder. Norges Juristforbund. Juristenes Hus Kristian Augusts gate 9, 0164 Oslo Telefon: 40 00 24 25. Kontakt oss . Personvernerklæring Informasjonskapsler.

Enighet i lønnsoppgjøret i staten - regjeringen

2016 (5) 2015 (6) 2014 (13) Bruk filter Utdanningsforbundet kom i dag til enighet med PBL i årets lønnsoppgjør. For de største forhandlingsområdene samlet er årslønnsveksten fra 2018 til 2019 på 3,4 prosent, viser Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU)s foreløpige rapport Tekna har avtaler som gir oss rett til å forhandle lønn for medlemmene. I stat og kommune forhandler Tekna gjennom Akademikerne Teknisk beregningsutvalg (TBU) anslår konsumprisindeksen til å stige 1,5 prosent i år, ned fra fjorårets 2,2 prosent. Statsansatte ble fjorårets lønnsvinnere, med ansatte i varehandelen som taperen

Trygdeoppgjøret for 2019 ble klart i dag 21. mai. Hvordan slår oppgjøret ut for deg som alderspensjonist? Alderspensjonen din øker med 2,3 prosent fra 1. mai. På årsbasis gir det en økning i alderspensjonen på 2,4 prosent fra 2018 til 2019. Finansdepartementet anslår til sammenlikning lønnsveksten for arbeidstakere i 2019 til 3,2 prosent mens prisveksten [ 31.05.2013 Ble NSF og St.Olavs enige om årets lønnsoppgjør for NSFs medlemmer på St. Olavs Hospita Ørslien forteller at deler av en etterbetaling knyttet til lokalt lønnsoppgjør i 2016 innenfor LO Stat, Unio og YS Stat først er utbetalt i 2017, Totalt utgjør lønn og sosiale utgifter i Statens vegvesen 5,5 milliarder kroner, og lønnsutgiftsandelen utgjør 14,8 prosent vegetatens totalbudsjett Lønnsoppgjør etter Hovedtariffavtalen Som en viktig del av tariffoppgjørene i 2016 og 2017 ble partene enige om å heve minstelønningene for utdanningsgruppene i kapittel 4B vesentlig i 2016 og i 2017. Kap. 3.4 3,7 prosent 2,9 prosent +0,8% Kap. 4.

Lønnsoppgjøret: Hvordan kan 2,50 kroner i timen bli 3,2

TARIFF 2016: Medlemmene sa ja i uravstemningen (21.06.2016) Unio har gjennomført uravstemning for medlemmene i det statlige tariffområdet. Hele 94,5 prosent av dem som avla stemme, stemte ja til meklingsforslaget Corona kan gi «svært moderate» lønnsoppgjør Reiselivs-momsen steg fra åtte prosent til 12 prosent mellom 2016 og 2018 - en økning på 50 prosent. Kyrre Aamdal, som er seniorøkonom i DNB Markets, tror ikke corona-effekten på lønnsoppgjøret i utgangspunktet vil bli så stor Trolig lønnsoppgjør på over 4 prosent i 2013 Forventet lønnsvekst for 2013 er på 4 prosent, noe som trolig betyr et solid lønnsoppgjør neste år. Publisert mandag 08. oktober 2012 - 10:54. Ifølge forslaget til statsbudsjett som den rødgrønne regjeringen la fram 8. oktober, er forventet lønnsvekst neste år på 4 prosent. I 2013 er. Slik det ser ut nå vil alderspensjonen din øke med 0,4 prosent med virkning fra 1. mai. På årsbasis gir det en økning i pensjonen på 1,0 prosent - det samme som prisveksten nå blir anslått til i 2020. Om du er minstepensjonist, kommer du likevel bedre ut enn dette. For det første har alle minstepensjonister en litt gunstigere regulering

Hva skjedde i lønnsoppgjøret 2017? - Arbeidslivet

Lønnsoppgjør 2018 Siste nytt om lønnsoppgjøret: Nyhet, Lønn og tariff lonn18 27.04.2018 Nye minstelønnssatser fra 1. april 2018. Både LOs og YS` medlemmer og NHO-bedriftene vedtok fredag 27. april resultatet av årets tariffoppgjør. Her er de nye minstelønnssatsene på Riksavtalens område Arbeid og kapital - Årets lønnsoppgjør er ikke en seier for fagorganiserte. Reallønna gikk ned ved hovedoppgjøret i 2016, Resultatet av årets tariffoppgjør ble en lønnsramme på 2,8 prosent Finans Norge og LO Finans har siden lønnsoppgjøret i 2016 hatt større fokus på likelønn og flere kvinnelige LO Finans mener at veien å gå for å oppnå likelønn er gjennom sentrale lønnsoppgjør. Fordelingen mellom sentrale og lokale tillegg har fram til nå vært 70 prosent til lokale tillegg og 30 prosent til sentrale tillegg Rammen er den samme - 2,4 prosent. - Også i år har vi bidratt til et ansvarlig oppgjør ved å ta hensyn til den konkurranseutsatte industrien. Dette til tross for at lønnsveksten var vesentlig lavere enn prisveksten i 2016, slik at mange fikk redusert kjøpekraft, sier Vegard Einan, leder for YS privat Lønnskommisjonens forslag til godtgjørelser fra 1. mai 2016. I samsvar med de foran nevnte utfyllende regler, og i tråd med presidentskapets anmodning av 26. mars 2009 om å avgi innstillingen i forlengelsen av årets lønnsoppgjør, har kommisjonen 2. juni i år lagt fram sin innstilling for Stortingets presidentskap med følgende begrunnelse

Historisk lønnsoppgjør i staten. Akademikerne og staten ble lørdag 30. april enige om en ny hovedtariffavtale i staten for perioden 2016 - 2018. Akademikerne forhandler for 34 292 personer i staten og av disse er om lag 350 medlemmer i Tannlegeforeningen Endret 29.06.2016 Hun legger imidlertid ikke skjul på at det - som ventet - ble et relativt sparsomt oppgjør i år. LO og NHO satte tonen i april, da de ble enige om en årslønnsvekst på 2,4 prosent i konkurranseutsatt industri (frontfaget)

For samtlige nordmenn født i 1948 ble inntektsnedgangen før og etter alderspensjonering (som 67-åringer) på 7,1 prosent for menn og 4,1 prosent for kvinner. Tallene gjelder inntekt etter skatt. Ser vi i stedet på årene fra disse personene var 62 år (2011) til de ble 67 år (2016), så ble inntektsnedgangen etter skatt på 13,5 prosent for alle ikke-uføre menn og 6,1 prosent for alle. Licensed from: cherezoff / yayimages.com Norsk lønnsmodell. De norske lønnsoppgjørene følger stort sett frontfagmodellen. Det vil si at de andre bransjene venter til konkurranseutsatt industri, frontfag, er ferdige med sine lønnsforhandlinger, og bruker lønnsstigningen her i prosent som en veileder for sine lønnsoppgjør

Formelen for prisøkningen: prosent = (salgsverdi - kjøpsverdi) / kjøpsverdi X 100 Hvilket gir; % = (500 - 400) / 400 X 100 = 25 % Likeledes kan man regne ut den negative stigningen, dersom salgsverdien er lavere enn kjøpsverdien, og formelen for dette er den samme, bare med en endring i faktorenes orden; prosent = (kjøpsverdi - salgsverdi) / salgsverdi X 10 I Norge har myndighetene fastsatt egne regler for hvordan bankene skal vurdere de som søker boliglån, sier Konserndirektør for Personmarked i DNB , Ingjerd Blekeli Spiten. - Reglene står nedfelt i Boliglånsforskriften, som alle norske banker må følge.. Når du søker lån hos oss i DNB er det reglene i forskriften som i stor grad bestemmer om du får lån, eller hvor mye du får i lån. Status i årets lønnsoppgjør. Alle minstelønnssatser og variable tillegg er imidlertid økt med 2,9 prosent. Prisveksten for 2016 er beregnet til 2,5 prosent og er det man må få i lønnstillegg (inklusiv overheng og glidning) dersom man skal opprettholde kjøpekraften Årets lønnsoppgjør har vært sterkt preget av presset mot norsk økonomi, og et frontfag som endte med en offisielle ramme for årslønnsveksten på 2,4 %. Med en prisvekst i størrelsesorden 2,5 - 2,6 % betyr det at gjennomsnittsnordmannen har hatt en reallønnsnedgang. Økonomien i de oppgjørene Farmaceutene har vært involvert i, har stort sett endt rett rundt frontfagets ramme

I 2016 advarte han mot seier til Trump. Staten hadde ingen penger å tilby i årets lønnsoppgjør Rammen for de såkalte frontfagene i industrien skal legges til grunn - her endte årets oppgjør på 1,7 prosent. Dette er tradisjonelt en mal for oppgjørene som kommer etter disse Grunnlaget for forhandlingene (jf. HTA kap. 3.4.0, nr.4 og kap. 5.1): Forhandlingene gjennomføres innenfor en økonomisk ramme som tar hensyn til kommuneøkonomien, kommunen, fylkeskommunen, virksomhetens og bedriftens totale situasjon, herunder økonomi og krav til effektivitet samt lønnsutviklingen i KS-området og andre sammenlignbare tariffområder Det startet i fjor, og fortsetter i år: under vårens lønnsoppgjør blir stikkordet moderasjon. På grunn av et ustabilt arbeidsmarked med masseoppsigelser og konkurser, må det sentrale lønnsoppgjøret havne på null, slo Lier-Hansen fast etter torsdagens presentasjon av Norsk Industris konjunkturrapport for 2016 Lønnsoppgjør 2020 bygg og anlegg. EBA-sjef Kari Sandberg påpeker at separate kvinnegarderober og toaletter er noe medlemsbedriftene i Entreprenøreningen Bygg og Anlegg lenge har vært opptatt av. Omsetningen i bygg og anlegg økte med 5,4 prosent fra 2016 til 2017 Lønnsoppgjør. Godt slagord, også for pensjonister: En lønn å leve av. Toppsjefene får 80 prosent av statsrådslønn: Fylkesråd Camilla tjener 874.000 i året . Her er gjennomsnittslønnen i din kommune. Kommuneansatte Lønnsduell anno 2016:.

Mot løsning i lønnsoppgjøret i staten

Prosentregning Prosentkalkulator Prosent

Nuuk kommune. Teknas lønnsstatistikk per 1. oktober 2017 viser at gjennomsnittslønnen i privat sektor er kroner 840 589, som gir en vekst i gjennomsnittslønnen på 1, 9 prosent fra 2016 til 2017, mot 1, 2 prosent i 2016 Teknisk beregningsutvalg anslår 1,2 prosent prisvekst i år. I grunnlaget for lønnsoppgjør ene anslår beregningsutvalget at prisstigningen blir på 1,2 prosent i år.. Publisert: 19. juni 2020 12:54Teknisk beregningsutvalg anslo i mars at prisstigningen ville bli på 1,5 prosent, men etter at koronapandemien har bremset norsk økonomi, ligger anslaget nå 0,3 prosentpoeng lavere.Utvalget.

Det er et viktig skritt i riktig retning, slik oppsummerer Jim Klungnes, forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet, årets lønnsoppgjør. Medlemsfordel Medlemspris på Norges mest kjøpte bilforsikring. query_builder 13 Oktober, 2020. Lønnsoppgjør Dette er innholdet i forhandlingsløsningen. query_builder 02 Oktober, 2020. Snarveier I 2016 skal vi gjennomføre et hovedoppgjør. Hovedregelen er såkalte forbundsvise forhandlinger, der hver landsforening i NHO forhandler med sin motpart (fagforening) Siste nytt fra årets lønnsoppgjør: Nyhet, Arbeidsrett, Lønn og tariff, Arbeidsliv 13.08.202 Lønnsoppgjør i fokus. 1 min Publisert: LinkedIn. Epost. Oppmerksomheten i det norske rente- og valutamarkedet var mandag rettet mot TBUs foreløpige rapport for 2016. (TBU) anslår årslønnsveksten for fjoråret til to prosent for industriarbeidere og 2,25 prosent for industrifunksjonærer Hvorfor får du ikke 1,7 prosent mer i lønningsposen etter et lønnsoppgjør med en ramme på 1,7 prosent? from Fagforbundet Premium . 1 month ago. For å forstå dette må du vite noe helt grunnleggende om lønnsoppgjøret: Lønnsøkningen, eller ramma som den kalles, er økningen i gjennomsnittslønnen fra ett kalenderår til det neste Etter lønnsoppgjøret i statlig sektor i 2016 sitter vi igjen med en ny konstruksjon. Statsansatte har ikke lenger én tariffavtale å forholde seg til, men to. Her skriver jeg litt om bakgrunnen, hva som skjedde, og jeg drøfter hvilke konsekvenser nyvinningen med to avtaler har. Konklusjonen er at over tid er det uholdbart å viderefør

Lønnsoppgjøret 2016 LO Finan

KS' tariffområde sysselsetter i overkant av 442.000 arbeidstakere som utfører 356.000 årsverk. Årslønnsvekst i KS-området fra 2018 til 2019 var 3,5 prosent. Gjennomsnittlig lønnsglidning var 0,8 prosent, mens lønnsoverhenget til 2020 er 1,3 prosent For eksempel: Hvis timelønnen i desember var 115 kroner og gjennom­snittet for hele året var 111 kroner, blir overhenget 4 kroner, eller 3,6 prosent. Årslønnen vil stige som en følge av overhenget fra året før, slik at arbeidstakeren kan få økt årslønnen uten at det blir gitt lønnstillegg det året Hvor mange prosent stemte nei? 36 / 75 * 100 = 48 %. Et annet regnestykke: Fredrik hadde plukket 20 plommer i hagen, men etter å ha sjekket gjennom alle fant han 4 stk som var umodne. Hvor mange prosent av plommene var umodne? 4 / 20 * 100 = 20 %. 3) Utregningsmåte og formel

Video: Tariff Lønn & tariffavtaler Fagforbunde

Fem grafer som viser Norge fra særstilling til omstilling

Søk - SS

Om tariff- og lønnsoppgjør. Kontaktinfo ved tariffoppgjør. Ord og uttrykk i lønnsoppgjør. Innrapportering av lønnsforhandlinger. Varsel om streik (avtalehjemlet force majeure) Arbinns tariffsider. Dispensasjon fra streik. Nedkjøringsavtaler. Permittering grunnet streik Her finner du mal for permitteringsvarsel Dette ble forhandlet frem under årets lønnsoppgjør. reallønnsveksten etter skatt for typiske lønnstakere innen de store forhandlingsområdene til mellom 1,0 og 2,2 prosent fra 2016 til 2017, med en vekst i reallønn før skatt mellom 0,5 og 2,0 prosent

Verste start på nyåret for Wall Street noensinne -nytt

Lønnsoppgjøret - NH

Lønnen du får som lærling utgjør en gitt prosentandel av begynnerlønnen til en arbeider med fagbrev i yrket du tar utdanning i. Lønnen er stigende jo lengre ut i læretiden du kommer. Er du en lærling som følger hovedmodellen (to år i videregående skole og to år i en godkjent lærebedrift), vil lønnen du får i den toårige læretiden trolig beregnes på følgende måte I 2016 er det oppnådd en gjennomsnittlig regularitet for transportsystemet på hele. 99,71%. mot 99,38 prosent i 2015. Pilen peker rett vei, selv i et år med omfattende vedlikehold. De gode resultatene kommer selvsagt ikke uten solid innsats og viktige bidrag fra mange, både i egne rekker og hos våre samarbeidspartnere Forsiden / Lønn og arbeidsvilkår / Lønnsoppgjør. Lønnsoppgjøret i kommunal sektor. Del. Aktuelt. Enighet i forhandlingene mellom Akademikerne kommune og KS. Publisert: 01. mai 2018 . Det ble enighet mellom partene i lønnsoppgjøret for KS like før fristen gikk ut ved midnatt mandag 30. april Lønnsoppgjør 2016. Lønnsoppgjør 2016. 09.12.15. Lønnsoppgjøret våren/sommeren 2016 er et såkalt hovedoppgjør. Det betyr at Farmaceutene og arbeidsgiverne både skal forhandle om penger, og om teksten i avtalene våre. Det er du som medlem som vet hvilke bestemmelser som fungerer bra, mindre bra og direkte dårlig Lønnsoppgjør på tre prosent. Rammen for årets lønnsoppgjør ligger an til å bli på 2,9 til 3 proent. Av Kevin Nordnes Onsdag 19.02 2014. Del. 0:00 | 0:38. Nyheter. Lydklipp. Det skriver VG som har snakket med sentrale aktører både i NHO og LO

Erna får 38 000 i lønnstillegg - Norsk politikk - VG

Her med Siv Jensen i forbindelse med overleveringen av en NOU i 2016 2017 Vi må ha enda et moderat lønnsoppgjør i snitt har fått redusert sin kjøpekraft med to prosent Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene (netto resultatgrad) millioner kroner i 2016, og sum ubrukte lånemidler er redusert med 5 millioner kroner til 20,4 millioner Dette skyldes et lavere lønnsoppgjør. Årets pensjonskostnader er om lag på samme nivå som fjorårets Regjeringen anslår i revidert nasjonalbudsjett at den gjennomsnittlige årslønnsveksten blir på 1,5 prosent fra 2019 til 2020, etter det NTB erfarer. - Årets lønnsoppgjør, som er et hovedoppgjør, er utsatt til høsten. Det er stor usikkerhet rundt lønnsutviklingen, skriver regjeringen i budsjettet. Da 2020-budsjettet ble lagt fram i fjor høst, anslo regjeringen en lønnsvekst på 3. Konsumprisindeksen (KPI) steg 0,4 prosent fra januar 2017 til februar 2017, hovedsakelig som følge av høyere priser på møbler og matvarer. Tolvmånedersendringen i KPI var 2,5 prosent i februar, ned 0,3 prosentpoeng fra januar Vi har sett på hva regjeringens forslag til statsbudsjettet for 2019 betyr for pensjonister. Alderspensjonister får samlet sett en skattelettelse på om lag 180 millioner kroner. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig skattelettelse på om lag 200 kroner i året per person, hvorav nesten 90 prosent kan tilskrives lettelser i formuesbeskatningen Ba de ansatte innstille seg på null prosent lønnsoppgjør - nå sier kommunedirektøren at heller ikke hun vil ha økt lønn Kommunedirektøren vil ikke be om økt lønn mens kommunen er i.

 • Kinderkrankheiten symptome.
 • Fargerike sarpsborg.
 • Elektra beckum kompressor 2 zylinder.
 • Münsingen mtb 2017 ergebnisse.
 • Boc osnabrück verkaufsoffener sonntag.
 • Switch to english.
 • Bracken welpen.
 • Babyschwimmen marienkrankenhaus hamburg.
 • Hormonprickar eller allergi.
 • Lønnstrinn staten.
 • Eduroam chromecast.
 • Sauer 404 vs blaser r8.
 • Hansa chili blonde butikker.
 • Veranstaltungen ostermontag ingolstadt.
 • Tiostolen.
 • Giftige bær i norge.
 • Dab wake up light.
 • Trinn 3 vekterkurs.
 • Erfolgreiche frauen.
 • Duckfeet sko.
 • Klinik freiburg depression.
 • Skolebilder arkiv.
 • Magyar vizsla haaren viel.
 • Major cities of england.
 • Norsk standard gulv avvik.
 • Shrek character.
 • Romantische date bij slecht weer.
 • Kulefender.
 • Wochenendtrip sauerland.
 • Archäologie funde.
 • Maxi sandnes.
 • Navn som betyr stjerne.
 • Now heide.
 • Aggressiv svulst.
 • Schulausfall gifhorn.
 • Bertolt brecht bücher.
 • Renault kangoo mit rollstuhlrampe gebraucht.
 • Budskapet i forrest gump.
 • Hdmi vinkel biltema.
 • Terrassebord osp.
 • Flugzeit oman düsseldorf.