Home

Klare seg på en inntekt

- Men det er ikke et mål i seg selv å leve på en inntekt, understreker Grete. - Dersom det åpner seg muligheter for meg til å tjene en krone her eller der, uten at det går ut over barnet, så vil vi benytte oss av det. Poenget er at vi vil være tilstede for barna, og skape et godt og trygt hjem for dem. Slik vi forstår det, er beste måte å gjøre det på ved at en av foreldrene. Selvfølgelig er det mulig å klare seg på kun 1 inntekt, men det er situasjonsbetinget som det meste annet her i livet. Noen eksempler. Man trenger ikke bil. Noen har yrker hvor de må ha bil. Noen bor på steder uten kollektiv. Telefonutgifter kan halveres. Her ble det nevnt en tlf regning på 1500 kr hvor jeg hadde inkludert internett Hvordan klare seg med en inntekt på ca 360 000 brutto i året ?. Siden det går fort unna med hensyn til samlivsbrudd og hele pakken. Får jeg en annen skatteklasse siden den ene gutten min skal bli med meg ?. Eller er jeg virkelig ute å kjøre på det økonomiske også ?. Takk for alle bidrag

- Vi velger å leve på en inntekt! - K

 1. Den mest aktuelle måten for å skaffe seg en ekstra passiv inntekt vil for de fleste likevel være å investere pengene sine. Det viktigste er at du velger noe du synes høres interessant ut og er villig til å bruke litt tid og energi på. 12 måter for å skaffe seg passiv inntekt. Investere i aksjer og utbytteaksje
 2. I gjennomsnitt har norske husholdninger en inntekt etter skatt på 333 500 kroner i 2002. Målt i faste priser er økningen i medianinntekten fra 1990 til 2002 på 22 prosent. (Medianinntekten er inntekten til den husholdningen som befinner seg midt i fordelingen, etter at en har sortert inntekten etter størrelse)
 3. Klart man kan klare seg med en lønn, hvis man ikke MÅ ha alt det nye som er på markedet. I 1975 kom jeg til Bergen med en liten 5åring på slep, alene og eneforsørger. Jeg tjente 5000 kr pr mnd og hadde en husleie på vel knapt 700. Så hadde jeg huslån og utgifter til strøm og private ting

Ifølge standardbudsjettet til SIFO, skal en kvinne mellom 20-30 år klare seg 7370 kroner i måneden, før utgifter til bolig og strøm. Satsen er cirka 300 kroner høyere for menn Et detaljert budsjett vil avsløre om familieøkonomien tåler en periode med minsket inntekt, sier Folkvord. - De fleste må spare disiplinert for å klare seg på en inntekt i stede for to. Tenk hvis du skulle bli syk rett før du begynner i jobb igjen og ikke har rett på sykepenger den første tiden du skulle vært tilbake på arbeid Med en inntekt på 400.000 kroner varierer makslån fra 730.000 kroner til 1,7 Ser vi på inntekter fra 600.000 kroner vil de klare seg bedre. Da blir de fleste låntakerne stoppet av maksimalgrensen Det er en rekke varer og tjenester det kan lønne seg å legge ut på anbud for å oppnå den beste prisen. Facebook. Liker. Ansv. Hvordan klare seg med redusert inntekt. OBED er tobarnsfar. I ti år arbeidet han på et femstjerners hotell i en stor afrikansk by og hadde ingen større problemer med å dekke familiens behov. Av og til hadde han råd til å ta familien med på en bedre ferie til viltreservater i landet

Går kraftig ned i inntekt. Er blitt vant til å kunne kjøpe den maten vi ønsker, og har glemt ut hvordan en sparer penger. Har alltid handlet first price og tilbudsmat, men det må mere tiltak til nå. Det har gått mye penger i frukt, så det prøver jeg å kutte ut. Er grønnsaker billigere? Er det noe.. Alenemor måtte klare seg sosialstønad Hvis du er enslig forsørger for barn med særlig behov for tilsyn kan du ha rett overgangsstønad til barnet fyller 18 år. En alenemor hadde fått avslag fra NAV, men vedtaket ble omgjort etter fri rettshjelp fra Osloadvokatene Mange må forberede seg på lavere inntekt. Sandmæl sier at mange permitterte må forberede seg på at de vil få lavere inntekt i en periode. - Jo høyere lønn du har i dag, jo større vil reduksjonen i inntekt bli hvis du blir permittert eller mister jobben, gjør hun oppmerksom på

Vi er en familie på 3 som har en inntekt på 24000kr mnd FØR utgifter er betalt, og vi synes vi har det flott.. har råd til det vi trenger og vi spiser godt (hvis en ser på meg så kan en se at vi spiser VELDIG godt) og vi er kledd godt og lille er med på en firtidsaktivitet og vi ha og enda råd til å finne på noe kos som en kinotur-lekeland tur i mnd..kanskje to. Men det gir ikke svaret på hvor mye du kan låne. Det forteller deg bare hva du kan overleve på. Med en gang du skal betale avdrag, blir situasjonen en helt annen. Det er forskjell på hva man klare seg på, og hva man bør ha igjen for å klare seg bra. Under har vi tatt utgangspunkt i tallene som er forhåndsinnlagt i kalkulatoren

Hjelpen fra Misjon Uten Grenser er alt vi harFrp-ere krever skattekutt for folk flest - Norsk politikk - VG

Klare seg på kun 1 intekt - Barn og familie - Kvinneguiden

For deg, investoren, får du en jevn strøm av passiv inntekt som kan fortsette i mange år, avhengig av hvilken type lån du investerer i. Ikke bare det, men rentene har en tendens til å være mye høyere på disse lånene. Med gjennomsnittsrenter over 10 prosent kan du få et betydelig overskudd fra lånet Det vil likevel lønne seg å jobbe. Uføretrygden justeres opp hvis inntekten din blir lavere igjen. Inntekt ved siden av uføretrygden. Hvor mye uføretrygden justeres ned, er individuelt. Hvis du vil se hvordan inntekt påvirker uføretrygden din kan du logge deg inn på Ditt NAV

Og den lønna jeg får på ca 20k i mnd.Går ikke til alt,Allså jeg og hun klarer oss med det, og vi skal spare får å flytte ut sammen om ikke så lenge så da må vi spare så mye vi kan,siden har ikke noe nå.men jeg bor hjemme også da bor jo kjæresten hos meg som er super koselig.Men pappa vil ha rundt 3k i mnd da vi bor der.Allså det klarer vi ikke 1k klarer vi.siden jeg vil ikke. Derfor mener han at det er spesielt smart å skaffe seg en uføreforsikring tidlig. - Det smarte er å kjøpe en slik forsikring når du er ganske ung. Da er helsa på de fleste god, og du går gjerne rett gjennom prosessen uten reservasjoner. Samtidig får du en billigere pris og er sikret inntekt i en viktig fase i livet Forberedte seg på store tap - i stedet økte inntektene. så er det en viktig inntekt over tid. Vi kan levere både landstrøm og andre havnetjenester, sier Halvard Aglen, havnedirektør i Kristiansand. Økte på Krisen har rammet ulikt fra ferjeselskaper som sliter tungt til andre næringer som har klart seg godt gjennom. Det var en klar strategi, utført ved hjelp av en komplekst, delvis selvutviklet verktøy, grundig forarbeid og nitidige analyser, noe A forklarte nærmere i detalj under møtet på Forus. Ser en dette opp mot det allerede siterte fra Kiøning-dommen, virker man i vår sak å nærme seg de tilfellene der skattemyndighetene er begrenset fra å etterprøve skattyters egne vurdering av aktiviteten

På Nav sine hjemmesider står det at det lønner seg å jobbe «fordi uføretrygd og inntekt er at han ikke ville klare seg på sikt på en bar i byen. Linnerud ønsket seg en. Ikke bare er det en fin måte å tjene penger på, men det gir deg også mulighet til å møte spennende mennesker fra hele verden. Du kan også investere i en eller flere utleieboliger. Gjort riktig vil det gi deg en pen ekstra inntekt ved siden av fulltidsjobben Med en ny strategi håper regjeringen å gi barn i familier med lav inntekt en bedre hverdag og så skal man klare å fullføre videregående og komme seg i at du kan delta på en. En metode som fungerer bra, er å dele opp alle de faste utgiftene på 12, og så sette inn denne summen på en egen regningskonto. På den måten legger dere av litt til for eksempel strømregninga hver måned, istedenfor å måtte ta hele regninga når den kommer. Og til sist: det er faktisk mulig å leve på en inntekt. Du kan klare det En inntekt er en inntekt - uansett hvor den kommer fra Kompensasjonsordningen for næringslivet som ble etablert i mars skal kompensere for tapt inntekt som følge av koronasituasjonen. Lokalmat er blitt en viktig attåtnæring på mange gårdsbruk

Hvordan klare seg på en inntekt idag og hvilken

Passiv inntekt: 12 strategier for å øke inntektene dine (2020

En ting er at biler er svinedyrt å kjøpe, men nesten enda verre er alle driftskostnadene som baller på seg underveis. Så, hva sparer jeg egentlig på å ikke eie bil? La oss si at jeg kjøper en standard Audi A4 stasjonsvogn 2010 modell til kr 200.000,- - Jeg vet om en person som er uføretrygdet og jobber 250 timer i måneden. En annen har gått på arbeidsavklaringspenger (AAP) i årevis, og hentet ut sju og en halv million i utbytte, sier han

Sykdom eller skade må være en medvirkende årsak til at du har redusert arbeidsevne. Det må være en mulighet for at arbeidsevnen din kan bli bedre gjennom behandling, arbeidsrettede tiltak eller oppfølging fra NAV. Målet er at du skal klare å skaffe eller beholde arbeid i løpet av perioden med AAP Det er en liten kristen privatskole, og de fleste har en mamma eller pappa (jada!!) hjemme. Mine eldste har gått litt i barnehage (maks 60%) , og de har klart seg bra skolen. Det har også den nest yngste som ikke var i barnehage året før hun begynte skolen. Jeg tror ikke barnehage er nødvendig for å klare seg bra skolen

Inntekt og forbruk - SS

Dette vil styrke den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen til tross for sykdom og sosial, psykisk eller fysisk nedsatt funksjonsevne. Fredrikstad kommune har, som de fleste andre kommuner i Norge, fokus på å tilrettelegge for at mennesker skal bo lengst mulig hjemme, men for de sykeste må det være en sykehjemsplass Selv om slik inntekt ikke vil føre til reduksjon av selve uføretrygden så kan det føre til reduksjon av barnetillegget dersom du går over grensen. Barnetillegg er behovsprøvd og vil bli gitt for enslige forsørgere for en inntekt på inntil 3,1G med et tillegg på 0,4G for hvert barn. Dersom du har 2 barn så blir grensen 3,9G Cashgame er betegnelsen på pokerspill hvor det spilles med pokerchips til pålydende verdi eller penger. I cashgames spilles det mange enkeltspill, hvor det spilles én hånd om én pott. Ved spill i cashgames hvor gevinsten er skattepliktig som tilfeldig inntekt, gjelder beløpsgrensen på kr 10 000 i forhold til hver enkelt pott

Umulig å leve med bare en inntekt? - Barn og Foreldre - VG

Om inntekten din endrer seg mer enn 15.000 kroner på årsbasis må du melde fra om dette på Min side. Dersom forventet arbeidsinntekt overstiger 15 000 kroner i året skal AFP utbetales med en prosentandel som tilsvarer forskjellen mellom inntekt før og etter uttak av AFP. Dette bør du passe på Syriske familier får hjelp til å klare seg selv Krigen i Syria har gjort det vanskelig for Erdis Mohamad Hajo (37) å forsørge de to sønnene Rony (5) og Rody (7). Nå har familien fått hjelp fra Norsk Folkehjelps partnerorganisasjon til å dyrke egne grønnsaker Avkastningen på pensjonssparingen er dessuten skattefri (helt til den utbetales). Det er heller ikke formueskatt på summen du har spart opp. Hvem lønner det seg for? Ordningen er mest gunstig for deg med veldig høy inntekt. Ekstremtilfelle: For selvstendig næringsdrivende er maksimal marginalskatt på 49,9% (pr. 2017)

Du skal klare deg på 7370 kroner i månede

Auksjon til inntekt for kreftsyke: – Ungene som behandles

Husk at ulønnet permisjon har flere konsekvenser - DNB Nyhete

Flest unge måtte ta opp lån for å klare seg økonomisk da koronaviruset slo til. Nå er privatøkonom Endre Jo Reite spent på hvordan fremtiden blir for de unge som møtte koronakrisen i starten på voksenlivet Aktor Tarjei Istad tok for seg Magnus Stangeland og viste til at over tid hadde hatt en inntekt på linje med en alminnelig inntekt i tillegg til pensjonsutbetalingen. - Innrettet seg Studien viser at det siden år 2000 har vært en klar forbedring i sannsynligheten for overlevelse blant dem med høy økonomisk status. Men gruppen med lav utdannelse/inntekt står på stedet hvil. Forskerne har samlet sammen tall fra flere registre og sett på pasientgruppens utvikling fra år 2000 til 2015 4 minutes ago, Subara said: Betyr det å sette den på low. Den står på high. OK, skal blåse. Det står også at man kan løsne korker på toppen, men det har jeg vel ikke. Vedlikeholdsfrie batterier har ikke korker nei

Halsbrekkende stunt på rulleskøyter - adressaUtvikler nytt, internasjonalt fattigdomsmål: Kvinners

Oversettelse av ordet klare seg fra norsk til italiensk, med synonymer, antonymer, verbbøying, uttale, anagrammer og eksempler på bruk Disse undersøkelsene og en rekke beregninger viser riktignok [] at en har mye større sjanser for å klare seg hvis en kan svømme, men mange svømmeinstruktører tviler på at den måten folk svømmer på når de svømmer for fornøyelsens skyld, vil være tilstrekkelig til at de kan klare seg når de befinner seg langt fra land, eller [] når høy sjø, tunge klær eller andre. Når du nærmer deg 62 år må du ta en vurdering på når du skal begynne å ta ut alderspensjon. Selv om du velger tidlig uttak, kan du fortsette helt eller delvis i arbeidslivet. Alderspensjon fra Folketrygden er selve grunnmuren i pensjonssystemet, og skal sikre at hver og én av oss har en rimelig inntekt i alderdommen Har verdens fattige land nærmet seg de rike i inntekt? Enkel økonomisk logikk skulle tilsi et klart «ja» på dette spørsmålet. Med globalisering skulle en nemlig forvente at ideer og teknologi sprer seg raskt fra land til land. Fattige land burde dermed kunne dra nytte av framskritt og teknologi utviklet i rike land Informasjonen på denne siden er oppdatert 08.07.2018. Under følger er en oversikt over informasjon om familieinnvandring etter det norske nasjonale regelverket

Hun opplyser at Stranda Hamnevesen alene har gått fra en inntekt på 30 millioner kroner til null så langt i sesongen. I likhet med andre virksomheter i bygda, har sesongarbeiderne blitt satt på vent. De er nå tre faste ansatte på jobb, men skulle vært ytterligere 20 under normale omstendigheter Ved åpning på børsen tirsdag stiger Kid rundt 2,3 prosent, og én aksje omsettes til kurs rundt 81 kroner. - Kid har definitivt klart seg bedre gjennom korona enn det man trodde i mars. Da var usikkerheten svært stor, og man trodde det kunne gå skikkelig dårlig, med en seig sommer Betalingsevne betyr at du må ha en fast inntekt som tilsier at du kan klare å betjene lånet hver måned. Banken ser på om du sitter igjen med nok til å betale renter og avdrag etter at alle andre regninger er betalt, sier Folkvord. Du må kunne tåle en renteøkning på fem prosentpoeng 1 minutt siden, AnonymBruker skrev: Jeg forsøke rå spørre deg hva det er som er vanskelig for deg å takle? Anonymkode: f1d55...d33 Jeg har idag/på en dag blitt avvist av 3 for meg viktige personer. Jeg kan ikke utdype det pga gjenkjennelse. Det gjør så vondt, og jeg er sikker på at det er pga noe.. Unge artister gjør stor suksess - men pengene lar vente på seg. Skattelistene er klare: Fra å ha en oppført inntekt på litt over 19.000 kroner i 2013, fikk han 378.583 i 2015

Dette låner banken deg til boliglån - Smarte Penge

Til tross for en folkevekst i 2016 på minus 16 personer håper Andreassen innbyggertallet på Røst stabiliserer seg fremover. - Det er 53 elever på skolen. Hvis vi bygger en ny skole, bygger vi for 65 elever. Nåværende skole er en falleferdig betongkloss fra 1966. Vi har basseng nederst i skolen som vi skal ta vare på og legge tak over De som kommer har ofte ikke forutsetninger, som relevant utdanning og språkkunnskaper, til å klare seg på arbeidsmarkedet her hjemme. I tillegg kan de ha store familier, og noen kommer fra kulturer hvor det ikke er vanlig at kvinner er i arbeid. Dermed blir det mange som skal dele på en liten inntekt Dersom ektefelle 1 i eksemplet gifter seg på nytt, vil ektefelle 2 få rett på hele pensjonen. Ektefelle 1 kan imidlertid søke om å få pensjonen tilbake hvis det nye ekteskapet tar slutt på grunn av død eller skilsmisse dersom man ikke har nok inntekt/pensjon til å forsørge seg selv På Filippinene befant en mor seg i en desperat situasjon. Pandemien førte til at både hun og mannen mistet jobb og inntekt. Hun ante ikke hvordan hun skulle klare de neste ukene og månedene og hvordan hun skulle skaffe mat og klær for barna sine, eller hvordan framtiden skulle bli

Hvordan klare seg med redusert inntekt - JW

Hvordan skal en klare seg med lavere inntekt? - Åpent

fotballidiot2: Jeg er enig i at det burde vært sett på som gave slik at de klubbene som har mest lojale supportere tjener på det. Samtidig fortstår jeg at lotteritilsynet har vært klar før søknadsprosessen om at dette regnes som inntekt.Så da blir det rart at Brann overser det. Likevel flott at noen utfordrer dette slik at en gjerne kan finne en løsning som er mer rettferdig Verden med virus: Reiser spørsmål om globalisering og inntekt - Når pandemien er forbi, kommer det nok en diskusjon om hvordan vi skal tilnærme oss de internasjonale markedene, og om inntektene våre skal knyttes så tett til bedriften vi jobber i, sier professor Kalle Moene Hundrevis av nyansatte taper flere månedslønner på at bedrifter utsetter jobbstart. - Jeg visste ikke at det var så enkelt å komme seg ut av en kontrakt, sier Ludvig Pedersen Den handler nemlig om at Tungseth-familien kjøpte den tidligere Lidl-tomta i Namsos da det ble klart at Rema 1000 selv ikke vill åpne butikk der. Rema 1000 sikret Lidls butikker over hele landet da den tyske kjeden trakk seg ut i 2008. - Siden da har vi leid ut lokalene og nå er det etablert en Rema-butikk der, sier Tungseth. Ga seg på top

Klar: Arrangør, Mads Egseth Melbø, foran startstreken i Vikebygda. Foto: Pontus William Ek Egelandsdal - Med tanke på alle løpene som har blitt avlyst i år var tanken at det hadde vært gøy å samle en gruppe mennesker og løpe sammen i stedet for at alle løper hver for seg, sier arrangør, Mads Egseth Melbø Skagen-gründer kaster seg på sol-prosjekt. - Nå er finansieringen på konto og vi er klare for neste steg. Primus motor Kristian Bye i Bright Products sa fra seg en sikker jobb og trygg inntekt for å satse på gründerdrømmen i 2009 Som nevnt er aksjer en måte å få en ekstra inntekt på, og vi nevner det gjerne igjen: Flere og flere småsparere investerer noen få prosent av sin lønn i aksjer eller aksjefond og det kan være en gylden mulighet til å skaffe seg en god automatisert inntekt uten å gjøre nevneverdig, men det skal også sies at det forbindes en del risiko ved nettopp aksjer, valutaspekulasjon osv Kunne du tenke deg å våkne opp og oppdage at i løpet av natten så har det tikket inn penger på kontoen din mens du sov? Ja ikke bare en gang i måneden men kanskje flere ganger i uka, ja kanskje hver eneste dag! Kjenner du at det trigger noe i deg? Eller kjenner du Men kanskje du tenker på en annen form av et oppslagsord, se nedenfor: Oppslagsord: Ordbokartikkel: eigen (eige) stå på egne ben klare seg selv (økonomisk) klare seg selv (odel og) eige gje, få noko til (odel og) eige / føre opp inntekt og eige føre opp inntekt og eige. 1 det å eige; råderett. sameige sameige / særeige.

ELIN: sinnatristleiseg dagen

klare seg unna. klare seg uten. klare å 7 ord som slutter på klare. Hjelp oss å bli bedre. Skriv inn så mange synonymer du klarer til i tide, Alfabetisk liste. klar i toppen klar som dagen klar til klar til dyst klar til en svingom. klare. klare å håndtere klare brasene klare opp klare seg klarere. Synonym Han er dyktig jeg tror at han kommer også til å klare seg bra. Mannen min er 1,5 år eldre enn meg, UDI avslår saken din akkurat hva de krever av deg : du må ha tjent 252 472 kroner i året før skatt i 2015 og ha en inntekt på 253 704 kroner i året før skatt «Erstatning for tap i inntekt og framtidig erverv fastsettes særskilt og under hensyn til skadelidtes muligheter for å skaffe seg inntekt ved arbeid som med rimelighet kan ventes av ham på bakgrunn av hans evner, utdanning, praksis, alder og muligheter for omskolering. Med inntekt likestilles verdien av arbeid i heimen.

Handel i distriktene: To måneder med inntekt og ti uten i AtnaDatteren Rikke (7) døde av kreft: - Vi måtte gjøre noe for

I denne situasjonen gjelder det å ikke grave seg ned, men bruke det du har av verdier i skifteoppgjøret som bevis på fremtidlig inntekt! Klarer du å dokumentere godt hvilke verdier du vil få tilgjengelig når skifteoppgjøret kommer, kan du få kreditorer og banker med på å utsette betalingene en periode, eller gi deg et midlertidig lån Vær snill å vurder å slå av annonseblokkering, eller å abonnere på en reklamefri utgave av nettstedet. Abonner Skjul. Host1.no - Webhotell fra 29,-, virtuell server fra 249,-. 15% rabatt med rabattkode nFF. Besøk oss på Host1.no! Verden og samfunnet Yrke og utdanning. Selvstendig næring, NAV og lav inntekt Av inntekt fra petroleumsrelatert virksomhet på norsk kontinentalsokkel skal det betales alminnelig selskapsskatt, som er 22 % for 2019 og 2020. Av inntekt fra utvinning, behandling og rørledningstransport av petroleum skal det i tillegg betales en særskatt til staten, som er 56 % for 2019 og 2020. Lete- og utvinningsselskapenes marginale skattesats er dermed uendret med 78 % Vi har ikke badekar, så pjokken har måttet klare seg med en liten badestamp. Men han har jo så lyst å plaske, så da fikk vi den glupe idèen at vi kunne bruke dette bassenget inne på badet. Lillemann koser seg og nyter å ha bedre plass å bevege seg på Bidragsmottakerens inntekt var av bidragsmyndighetene skjønnsfastsatt med utgangspunkt i minstelønnen for lærer. Ombudsmannen kom til at det var tvil knyttet til Nav Klage og ankes skjønnsberegning av bidragsmottakerens inntekt. I en situasjon hvor inntektsevnen ikke er utnyttet, og det er denne evnen som skal danne grunnlaget for bidragsberegningen, syntes det i for stor utstrekning å.

 • Brandenburg viewer funktioniert nicht.
 • France cities.
 • Jonas hals.
 • Bussruter lillestrøm bjørkelangen.
 • Brunsnegler kulde.
 • Himmerich vatertag.
 • Coraline book characters.
 • Pasteur louis.
 • Winkels warnsveld.
 • Toyota super jeans j15.
 • Melhus bibliotek hjemmeside.
 • Tacopai med nachos.
 • Skolebilder arkiv.
 • Syndesmoseskrue.
 • Når er det ramadan 2018.
 • Utested stavanger 18 år.
 • Cyanobakterier oslofjorden.
 • Dinosaurier film disney.
 • Hart of dixie season 5.
 • Blime kart 2015.
 • Endre juridisk kjønn.
 • Progesteronkrem 1,7.
 • Bergans lava down lady parka.
 • Mafiaenshevn nøkkelkort.
 • Nrw golf liga ak 65.
 • Polka jordbærplante.
 • Forvisning kryssord.
 • Peel p50 norge.
 • Yoga zu zweit.
 • Kuromukuro season 3 netflix.
 • Nrk super den magiske kroppen hjernen.
 • Hvorfor er romerbrevet viktig.
 • Bjørn ransve bilder.
 • Postgirobygget konsert 2017.
 • Tokio airlines.
 • Bygglaser test.
 • Mensen og trening.
 • Bruke hardt brunt sukker.
 • Gatehunder i bosnia.
 • Nordens ark program.
 • To søstre aftenposten.