Home

Innføring av eu kontroll

EU-Kontroll i Elverum - Trygt og enkel

 1. Innføring av nytt regelverk for EU-kontroll 8. februar 2019 innebærer at du får en kortere frist enn varslingen du har registrert i appen, hvis du gjennomfører EU-kontroll mer enn to måneder før fristen og kjøretøyet ikke blir godkjent
 2. Ikke stol blindt på bruken av EU-kontroll Fra i morgen blir EU-kontrollen mye dyrere. Nye regler kan gi langt dyrere EU-kontroller Halvparten av brukt-importerte biler kan ha skrudd kilometer. Innføring av nye EU-kontrollpunkter utsatt Statens Vegvesen lar deg bestille vognkort på net
 3. For øvrig består av regelverket av direktiv 2014/47/EU om teknisk kontroll av nyttekjøretøy langs veg og direktiv 2014/46/EU om endringer i vognkortdirektivet. Formålet med de nye rettsaktene er å styrke den tekniske kontrollen av kjøretøy i EU

I løpet av 2015 endres den norske periodiske kjøretøykontrollen. Bakgrunnen er at kontrollen skal bli mer lik den kontrollen som gjennomføres i EU i dag. Nytt er at antall kontrollpunkter økes fra 85 til 150. Fram til den «nye» kontrollen innføres, er endringene flettet inn i dagens kontroll hos NAF Periodisk kontroll av personbiler (EU-kontroll) Med virkning fra 1/1-1998 skal samtlige personbiler inn til teknisk kontroll hvert annet år. Regelen gjelder for biler som er 4 år eller eldre. // Bruktbilguide // BilNorge.no // 24-01-2002 // 10:34. Biltester: Bilteste En EU-kontroll er en obligatorisk kontroll av kjøretøy for å sørge for en sikker og miljøvennlig bilpark. Målet er at man skal få biler som ikke lenger holder mål av veiene. Statens vegvesen er kontrollmyndighet for for EU-kontrollen og det er de som legger rammevilkårene for hvordan kontrollen skal gjennomføres

Godkjent EU-kontroll Statens vegvese

 1. Etter det vi erfarer har nå Vegdirektoratet planlagt en ny dato for innføring av ny EU-kontroll. Den er satt til tirsdag 7. april 2015. Da har man tre måneder til å få de siste brikkene på.
 2. EU-KONTROLL Her er de nye reglene for EU-kontrollen . Og dette betyr det for deg som bileier. Fra 7. april blir det krav om kontroll av ladekabler i elbil, men er utsatt til april slik at Vegdirektoratet og bransjen får mere tid til å kvalitetssikre sine løsninger før innføringen av et nytt datasystem
 3. Vegdirektoratet utsetter nemlig innføringen av den nye PKK-instruksen. Årsaken til den plutselige kuvendingen skal være tvil om at dataleverandørene klarer tidsfristen. Man er edd for at kvalitetssikringen i disse systemene ikke er god nok.Etter det vi erfarer har nå Vegdirektoratet planlagt en ny dato for innføring av ny EU-kontroll
 4. Norge. I Norge må periodisk kjøretøykontroll (PKK) gjøres hvert annet år på biler opp til og med 3 500 kg totalvekt fra fjerde år etter at bilen første gang ble registrert. For biler med tyngre enn 3500kg totalvekt kreves årlig sjekk fra og med to år etter at den ble registrert. Kontrollen utføres av bilverksteder som Statens vegvesen har godkjent for å foreta slik kontroll og.

NAF gjør det enkelt å ta EU-kontroll. Hvert år utfører NAF over 100.000 EU-kontroller og vi er opptatt av å gi bileier en grundig kontroll så bilen oppfyller myndighetenes krav for trafikksikker og miljøvennlig bil. Kontrollen utføres mens du venter, og i mellomtiden kan du slappe av med gratis kaffe og lesestoff Den omhandler innføring av indre grensekontroll, avvisning av personer på grensen og behovet for reiseveiledninger. Avslutningsvis vises det til at EU og medlemslandene, ut fra det grunnleggende EU-rettslige føre-var prinsippet, kan handle hvis trusselen mot blant annet liv og helse er tilstrekkelig stor, selv om det ennå ikke foreligger de nødvendige vitenskapelige data Innføring av nye EU-kontrollpunkter utsatt Fra 1. januar i skulle de nye kontrollpunktene på EU-kontrollen innføres for fullt. Det har foreløpig ikke skjedd

I forbindelse med innføringen av nytt register vil det mellom 3. og 8. juni være vanskelig å få utført kontroll. LES: Denne reklamekampanjen får Trygg Trafikk til å se rød Page 1 of 2 - Vurderer innføring av EU-kontroll for moped - posted in Nyheter: Vurderer innføring av EU-kontroll for moped. Som mange av dere sikkert har hørt rykter om så vurderer Statens Vegvesen innføring av EU-kontroll for MC (og derunder moped). Kan bekrefte at det ikke bare er rykter, men kommer nok uansett til å gå lang til før det eventuelt blir innført nye regler på dette. Den nye kontrollforordningen, forordning (EU) 2017/625, legger grunnreglene for grensekontrollen av forsendelser fra stater utenfor EØS-området. Denne forordningen er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift 3. mars 2020 nr. 704 om offentlig kontroll for å sikre etterlevelse av regelverket for mat, fôr, plantevernmidler, dyrehelse og dyrevelferd

Import av kjøretøy er et samspill mellom deg som importør, Statens vegvesen, Skatteetaten og Tollvesenet. Statens vegvesen har ansvaret for godkjenning og registrering av kjøretøy i Norge. Tollvesene På grunn av innføringen av det nye registeret vil det bli vanskelig å få utført en EU-kontroll mellom 3. og 8. juni. Det vil imidlertid være nødløsninger for dem som må ha gjennomført. Ved starten av det nye året i fjor omtalte Dinside innføringen av nye og strengere kontrollpunkter ved EU-kontroll. Målet med endringene var å gjøre EU-kontrollen mer lik den som utføres i EU. 1. januar i år skulle de nye retningslinjene innføres for fullt, men dette er nå utsatt til tidligst rundt påsketider EU-kontroll?!? Hver dag blir hundrevis av tunge biler tvunget inn på rulleprøver i det vi kaller EU-kontroll for å teste bremsene. «EU-kontroll». Smak på det ordet. Man tenker jo at det er en kontroll vi er pålagt å ha fordi EU forlanger det, ikke sant Unngå kontroll i uke 24 STYR UNNA UKE 24: mellom 3. og 8. juni kan det være vanskelig å få utført kontroll. Nødløsninger vil komme på plass for å hindre avskiltinger grunnet dette. Foto: ALL OVER PRESS Vis mer I forbindelse med innføringen av nytt register vil det mellom 3. og 8. juni være vanskelig å få utført kontroll

Innføring av kontrolltiltak skal drøftes med arbeidstakernes tillitsvalgte. Husk at verneombudet skal tas med på råd, og at arbeidsmiljøutvalget skal behandle planer som kan få vesentlig betydning for arbeidsmiljøet. De ansatte skal være informert om: - at kontroll og overvåking finner sted - hvordan kontroll og overvåking skje I forbindelse med innføringen av nytt register vil det mellom 3. og 8. juni være vanskelig å få utført kontroll. - Innføring av nytt register gjør det nødvendig med litt nedetid, men vi håper det i liten grad vil påvirke bileiere der ute, sier Halvorsen Temaet kontroll og overvaking i arbeidslivet omfattar to hovudproblemstillingar. Den første gjeld moglegheita til å sette i verk kontrolltiltak overfor dei tilsette, den andre gjeld moglegheita til å behandle, det vil seie samle inn, lagre og vidareformidle, opplysningar om arbeidstakarane

eu-kontroll - dinside

Vi tilbyr en egen hurtigveileder for deg som reiser sammen med hund, katt eller ilder til Norge.. Det er ingen spesielle regler for kjæledyr på reise og import av kjæledyr under koronavirusutbruddet.. Mattilsynet har ansvaret for kontroll av levende dyr som føres inn til Norge Sammendrag av innhold. Kommisjonsbeslutning (EU) Rettsakten er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift om endring i forskrift om gjennomføring av TSI-styring, kontroll og signal på det nasjonale jernbanenettet av 16. juni Innføring av et nasjonalt krav om ERTMS-ombordutrustning fra et hensiktsmessig tidspunkt vurderes i samråd. NRK melder at EU-kommisjonen planlegger at euro skal innføres som valuta i alle EU-land innen 2025. I dag er euro valuta i 19 av de 27 gjenværende medlemslandene. Danmark og Sverige har sagt nei til euro i to folkeavstemninger, henholdsvis i 2000 og 2003. Det er også stor motstand mot innføring av euro i Polen, Tsjekkia og Ungarn

Unngå kontroll i uke 24 I forbindelse med innføringen av nytt register vil det mellom 3. og 8. juni være vanskelig å få utført kontroll. Det vil være nødløsninger for dem som må ha gjennomført kontrollen i denne perioden, for eksempel for å hindre at kjøretøyet avskiltes •Neste kurs vil bli en praktisk bygg - prosjekt registrering, visning av kontrollalternativer og fullføring av rapport •Du kan stille alle typer spørsmål uavhengig av innholdet i dette kurset •Spørsmålsrunde - chat •Pause •Ingrid Wien Skånseng, gir en grunnleggende innføring og viser bruk av FG kontroll •Spørsmålsrunde - cha

Hvis bilen ikke blir EU-godkjent innen fristen, risikerer du få få den avskiltet hvis du blir stoppet i kontroll. Bare i mai fikk nesten 30.000 norske biler bruksforbud MECA bilverksteder er godkjent for å utføre EU-kontroll. Fra 2021 blir det også krav om kontroll av traktorer med hastighet over 40 km/t. Disse traktorene skal inn første gang etter fire år og deretter annethvert år, og reglene gjelder traktorer som hovedsakelig brukes til transport eller arbeid på offentlig vei

EU kontroll -direktivet - regjeringen

- Mange glemmer fristen for EU-kontroll. Statens vegvesen sender ut mellom 500.000 og 600.000 purrebrev hvert år. - Nærmest halvparten av alle som skal til EU-kontroll i dag klarer ikke å holde fristen. Den nye, fleksible løsningen vil kanskje gjøre det lettere for bileierne Kontrollforordningen: utfyllende bestemmelser om krav til innføring til Unionen av visse dyr og varer til konsum Tittel Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/625 av 4. mars 2019 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 med hensyn til krav ved innførsel til Unionen av forsendelser av visse dyr og varer beregnet på konsu

Slik blir den nye og strengere EU-kontrollen NA

Periodisk kontroll av personbiler (EU-kontroll) - BilNorge

Den europeiske union, EU, er en regional samarbeidsorganisasjon i Europa bestående av 27 medlemsland med hovedsete i Brussel. Det nåværende navnet (EU) stammer fra 1993. Tidligere navn er EF og EEC. EU styres av syv organer som har ulike funksjoner: Det europeiske råd, Europaparlamentet, Rådet (Consilium), Europakommisjonen, EU-domstolen, Den europeiske sentralbanken og Revisjonsrådet Jeg har chippet en BMW 118D 2013 og det ble oppdaget i EU kontroll. Fikk beskjed om å vise den for b. Da EU-kontroll for personbiler ble innført på siste halvdel av 1990-tallet, var forbrukermyndighetene veldig opptatt av at bileierne skulle ha mulighet til å «overprøve» en kontroll tatt av verksted A ved å fremstille bilen for en ny kontroll ved verksted B. Det er denne muligheten det nå blir slutt på ved innføringen av nytt regelverk Pass på: Unngå EU-kontroll uke 24 Unngå kontroll i uke 24 I forbindelse med innføringen av nytt register vil det mellom 3. og 8. juni være vanskelig å få utført kontroll

EU-kontroll pris: Hva koster EU-kontroll i 2019? Finansråde

De av disse kjøretøyene som har frist for EU-kontroll etter 1. oktober 2016 - og dermed er innenfor det nye intervallet for EU-kontroll - vil få en første kontroll som samsvarer med nærmeste 5-års intervall; altså alder på 35, 40, 45 eller 50 år. Deretter blir det hvert 5. år til siste kontroll når kjøretøyet er 50 år Hovedregelen i Schengen-regelverket er at man skal kunne passere de indre grensene uten personkontroll. Nå har de fleste Schengen-landene innført indre grensekontroll. Norge begrunner vedtaket i at grensen kan stenges i inntil 10 dager knyttet til en unntaksprosedyre i situasjoner som krever øyeblikkelig handling. Danmark har ikke vist til en bestemt prosedyre og har ikke gjort en. Page 2 of 2 - Vurderer innføring av EU-kontroll for moped - posted in Nyheter: Det er desverre sant? Det er IKKE blitt stemmet Da skaffe meg en alt org deler i motoren Fra fredag denne uken gjelder nye regler for EU-kontrollen av bil. Den største endringen for bileierne er økt fleksibilitet. Den kontrollfristen du har i dag gjelder inntil du har gjennomført neste EU-kontroll. Frem til nå har det vært slik at siste siffer i registreringsnummeret bestemte når bilen skulle inn på kontroll

‹ Tilbake til artikler. Europakommisjonen har nylig publisert en tolkningsuttalelse vedrørende de nye reglene om merverdiavgift ved e-handel i EU, som skal gjelde fra og med 1. juli 2021 (link til: Explanatory Notes).Uttalelsen inneholder viktige presiseringer og forklaringer av hvilke endringer de nye reglene medfører for leverandører som selger varer til privatkunder i EU via en. KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2019/1715 av 30. september 2019 om fastsettelse av regler for driften av informasjonsstyringssystemet for offentlig kontroll og dets systemkomponenter («IMSOC-forordningen») . EUROPAKOMMISJONEN HAR. under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, under henvisning til rådsdirektiv 2000/29/EF av 8. mai 2000 om beskyttelsestiltak. EU står foran innføringen av egen kategori for traktorer som går fortere enn 40 km/h, kalt T5. I samme åndedrag vil unionen innføre periodisk kjøretøykontroll for disse traktorene, et pålegg som Norge må ta stilling til på grunn av EØSavtalen. Hensikten er som for andre kjøretøy, å sikre at alt som ruller på vegen er trafikksikkert Europaparlamentet og EUs Råd vedtok 15. mars 2006 en forordning (EF) nr. 562/2006 om innføring av fellesskapsregler som regulerer bevegelsen av personer over grenser (Schengen-grenseregler), heretter forkortet grenseforordningen. EUs regelverk for kontroll av ytre grenser er en del av Schengen-regelverket

Må utsette ny og grundigere EU-kontroll

 1. Innføringen av PKK er ment som et middel for å gjøre det tryggere å ferdes i trafikken. Det er vårt verksted også. EU-kontroll (PKK) Periodisk kjøretøykontroll: Fornebu Bil AS er godkjent av myndighetene for periodisk kjøretøykontroll
 2. Selv om hovedårsaken for innføringen av kontroll for snøscootere er trafikksikkerhet, mener Foslund at tiltaket totalt vil øke tryggheten for de som ferdes på fjellet. - Er ikke snøscooteren i henhold til retningslinjene kan det for eksempel hende at du ikke får start på scooteren, eller det kan føre til andre uønskede situasjoner
 3. Les også: EU vil innføre trafikkontroll av traktorer. I september foreslo nemlig EU å innføre årlig kontroll av de kjøretøyene som i dag kontrolleres hvert annet år, og å kreve EU-kontroll også på motorsykkel, moped og traktor. Arnstad var tidlig ute med å si at regjeringen ville gjøre det de kunne for å motvirke de nye reglene
 4. Renault Clio inne til EU kontroll nå, og fikk feil på mer enn 25% rust på bremseskivene bak. Syns selv dette hørtes litt rart ut da disse skivene, og klossene, ble skiftet i juli 2016. Og er vell kjørt ca 10.000 km siden da. Fikk beskjed av verksted at disse skivene måtte skiftes. Har n..

Video: Her er de nye reglene for EU-kontrollen - Tu

Må utsette ny og grundigere EU-kontroll ABC Nyhete

Fakta om kontroll og overvåkning; Fafo Utbredt bruk av kontroll og overvåkning; Eksterne lenker Mer om personvern. Datatilsynet.no Personvern på 1-2-3. Personvern er et begrep med mange nyanser og ulike forståelser av. Det finnes derfor ikke én presis og god definisjon på hva personvern er. UIO - Det juridiske fakulte EU har vedtatt eit nytt direktiv om kva køyrety som skal vere underlagt periodisk køyretykontroll. Traktorar og andre køyrety som er nytta i jord- og skogbruk skal vere fritatt. Ingen EU-kontroll av traktor. EU har trekt sitt framlegg om periodisk køyretykontroll av traktor, ei ordning samferdsledepartementet har vore svært skeptiske til Dataene behandles i EU/EØS-området, med unntak av at Skan-kontroll AS benytter Cognizant Worldwide ltd. som leverandør av IT tjenester. Dette innebærer at enkelte ansatte i Cognizant har tilgang til personopplysninger via Skan-kontroll systemer

EU-kontroll eller periodisk kjøretøykontroll (PKK) er en lovpålagt sjekk av bilen din som har til hensikt å gi en tryggere og mer miljøvennlig bilpark. Som bileier er det med andre ord ditt ansvar å sørge for at kjøretøyet ditt blir kontrollert og godkjent innen kontrollfristen for å unngå begjæring om avskilting Normann Bilverksted as, Ring oss for time tlf: 32 82 18 01 post@normannbilverksted.no Ditt lokale godkjente bilverksted i Drammen, Vi tar EU kontroll, service, El-bil service og reparasjon på alle bilmerker og årsmodeller, også bobiler. Godkjent bilverkste KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 234/2011 av 10. mars 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1331/2008 om innføring av en felles framgangsmåte for godkjenning av tilsetningsstoffer, enzymer og aromaer i næringsmidler . EUROPAKOMMISJONEN HAR - under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte

ØMU er en økonomisk og valutamessig union med en enhetlig økonomisk politikk for hele EU som mål. ØMU omfatter en felles valuta, euro, og et felles sentralbanksystem. Innføringen av ØMU ble planlagt som en prosess i tre faser over 10 år regnet fra 1989: en første fase med full frihet for kapitaltransaksjoner og økt samordning av sentralbankenes politikk en andre fase fra 1994 med. Den teknologiske utviklingen og innføring av nye elektroniske verktøy i arbeidet bidrar i seg selv til at mulighetene for detaljert kontroll med ansattes tidsbruk, lokalisering og arbeidsutførelse blir stadig større, og kan ytterligere forsterkes gjennom muligheter for sammenkobling av data fra ulike kilder, nettverk og plattformer både innenfor og utenfor den aktuelle organisasjonen. Hvert år gjennomføres det over 2 millioner EU-kontroller i Norge. Omtrent en tredel av disse er etterkontroller. Den nye ordningen vil fases inn etter hvert som kjøretøyene er til kontroll. Det er ikke slik at alle biler plutselig får ny frist i februar. - Den fristen du har ved overgangen gjelder til du har gjennomført en ny kontroll A. Goberg, Bilverksted Skien og Porsgrunn, Tlf: 35 90 00 54, verksted@goberg.no, EU-kontroll, service og reparasjon på alle bilmerker og årsmodeller opp til 7500 kg. Skifter frontruter. Vi har bilutleie. Vi har bensinstasjon. Vi tar vare på din bil

Grunnleggende innføring Denne grunnleggende innføringen er et sammendrag av Digitaliseringsdirektoratets veiledningsmateriell Internkontroll i praksis - informasjonssikkerhet. Formål, forankring og bruksområde blir presisert. Behov for og krav til internkontroll blir synliggjort. Sentral Søk her for å finne ut når fristen for neste EU-kontroll av din bil er: Reg. nr.: MECA Service avd. Rud Baker Østbys vei 19, 1309 Rud. Personvernerklæring. post.rud@mecaverksted.no. 67 15 12 40. Mandag - fredag 07:30 - 16:00 24/7 nøkkeldropp inn og -ut. FØLG OSS

Periodisk kjøretøykontroll - Wikipedi

EU-kontroll av personbil og buss. Alle kjøretøy må EU-godkjennes for å kunne brukes i trafikken. Så lenge kjøretøyet er godkjent innen fristen er det opp til deg som bileier hvor tidlig du ønsker å gjennomføre EU-kontrollen. Fristen er endelig,. I veldig grove trekk består en EU-kontroll av to hoveddeler; en trafikksikkerhetsdel og en miljødel. I trafikksikkerhetsdelen kontrolleres ting som lys, sikt, bremser osv., mens det i miljødelen kontrolleres støy og avgasser. Dekk blir også kontrollert, men kun dekkene som står på bilen under kontrollen NVE ber om kommentarer til forslag om endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomhet. De største endringene NVE foreslår, knytter seg til forslag om å innføre abonnert effekt som tariffmodell for uttak i distribusjonsnettet (§ 14-2)

EU-kontroll - bestill trygt og enkelt hos oss NA

 1. Kontroll av våtrom i boliger er knyttet til søknadsplikten etter pbl. § 20-1 bokstav a og b, og gjelder både nybygging og søknadspliktig ombygging. Ombygging og rehabilitering av våtrom er søknadspliktig der dette arbeidet medfører at brannskiller og bruksenheter brytes
 2. RAPPORT OM KONTROLL OG EFFEKTEN AV DET NYE HÅNDHEVELSESREGIMET: INNFØRING AV OVERTREDELSESGEBYR VED ULOVLIGE DIREKTE Bakgrunnen for det nye håndhevelsesregimet må sees i lys av de to hovedproblemstillingene som EU-kommisjonen skisserte i Direktiv 2007/66/EF.
 3. Det er ikke lenger frist for kontroll, men frist for godkjenning. En eu-kontroll er også nå bare gyldig i to måneder. Tidligere var det vel fem. Det vil si at om du tar kontrollen 1. Mai 2019, vil denne kontrollseddelen være gyldig til 31. Juli 2019. Etter dette er det ikke nok med en etterkontroll. Da må du ha en ny full eu-kontroll
 4. Dette er de viktigste spørsmålene som kartlegges og diskuteres i prosjektet Flåtestyring og kontroll med ansatte utenfor fast arbeidssted. Wikipedia Først ved kartlegginger av praktiske erfaringer med innføring og bruk av elektroniske kontrolltiltak i de aktuelle delene av arbeidslivet

Covid-19 og innføring av indre grensekontroll - stortinget

ved innføring av uavhengig kontroll Optimera tilbyr helautomatisk levering av Sikkerhetsdatablader, FDV og annen aktuell dokumentasjon, og sørger for at stadig flere av våre kunder følger myndighetenes krav på en enkel og kostnadseffektiv måte. I samme øyeblikk som du bestiller en vare, får du nødvendige dokumen-ter levert på prosjektet Kontroll og oppfølging av pasienter med tarminfeksjoner - veileder for helsepersonell Publisert 22.02.2010 Oppdatert 21.01.2019 Enkelte personer med tarminfeksjoner kan på grunn av arbeidssituasjon eller oppholdssted utgjøre en økt risiko for videre smittespredning

Innføring av krav til taksametre. Justervesenet utredet i 2007 og 2008 behov for krav til taksametre, på oppdrag fra daværende Nærings- og handelsdepartementet. Næringsministeren besluttet sommeren 2008 at det skulle innføres krav og iverksettes tilsyn med taksametre samsvar med anbefalingen i utredningen Internkontroll - en kort innføring 24. april 2019. Alle virksomheter som har arbeidstakere er underlagt krav om internkontroll. Ansvaret for å sørge for at virksomheten etterlever kravene om internkontroll ligger hos den som er ansvarlig for virksomheten

EU tar nye skritt mot felles grensepolitinaf+eu-kontroll - dinside

Innføring av nye EU-kontrollpunkter utsat

Gjennomstrømningsmålere og hulmålnormaler (tanker/beholdere) som benyttes i forbindelse med økonomiske oppgjør skal være samsvarsvurderte. Justervesenet utfører tilsyn på disse målerne. Typiske målere er drivstoffpumper, målere på tankbiler og fyllestasjoner for tankbiler, målere i kjemisk industri bl.a. store petroleumsmålere, melkemålere, ølmålere Statens helsetilsyn viser til oversendelse av 9. oktober 2015 fra Helse- og omsorgsdepartementet av høringsnotat med forslag til endringer i psykisk helsevernloven - kontroll for å hindre innføring av legemiddel, rusmiddel, skadelige stoff, farlige gjenstander og rømmingshjelpemiddel EU-kontroll, eller periodisk kjøretøykontroll (PKK) som det egentlig heter, ble innført i Norge i 1988. Og selv om 150 kontrollpunkter sjekkes er det ikke en omfattende test, men mer en tilstandsrapport. En EU-godkjent bil kan med andre ord ha feil og mangler

Fra februar 2019 innføres nye regler for EU-kontroll. Nå er det ikke lenger siste siffer i registreringsnummeret som bestemmer når kjøretøyet skal på periodisk kontroll. Kontakt Møller Bil i dag for å bestille time, eller les mer om EU kontroll regler her EU-kontroll eller periodisk kjøretøykontroll (PKK) er en lovpålagt sjekk av bilen din som har til hensikt å gi en tryggere og mer miljøvennlig bilpark. I flere faser er det nå gjort endringer i regelverket hvor vi i Møller Bil har gjort de nødvendige tilpasningene for utførelse av EU-kontroll, slik at du som kunde kan være trygg på at din bil er trafikksikker i henhold til ny forskrift Få gunstige fordeler ved å melde deg inn i Elbil24 PRO! (Elbil24): Tidligere i år utsatte Vegvesenet fristen for EU-kontroll med to måneder som følge av coronasituasjonen.. Utsettelsen gjaldt for dem som hadde kontrollfrist i perioden 13. mars til 30. april

Portugal og fisk

Ta kontakt for bestilling av EU kontroll til din bil. Hvordan vet du når du skal på EU kontroll? Etter de nye reglene skal bilen din inn 2 år (for person og varebil opptil 3,5t) og 1år (for biler over 3500kg og minibuss) etter sist hovedkontroll Nye regler for EU-kontroll fra 2019. Av Redaksjonen. 29/05/2018. Facebook. Twitter. ReddIt. Email. Fra neste år vil siste sifferet i registreringsnummeret ikke lenger bestemme når du skal inn til EU-kontroll med bilen din. Det vil også bli nye krav til de som utfører kontrollen og krav til kontroll av traktorer En EU-kontroll sier kun noe om miljø og sikkerhet i kontrolløyeblikket. EU-kontrollen omfatter ikke test eller inspeksjon av driftsikkerhet, som motor, drivverk eller clutch. For en grundigere sjekk av bilen bør du velge vår AutoMester 20-punktssjekk

Innfører EU-kontroll for traktor. Fra 2021 må du vise traktoren din annethvert år. Trond Martin Wiersholm Et av spørsmålene som trolig kommer til å bli mye diskutert blant traktoreiere er unntaket for egentransport i primærnæring, og hvordan dette skal håndheves I fjor var 1,3 millioner lette kjøretøy på EU-kontroll, og rundt 700.000 av disse ble ikke godkjent på første forsøk. Se oversikt over de vanligste feilene. Annonse: Lette personbiler og varebiler skal inn til EU-kontroll jevnlig, det vil si første gang etter fire år og deretter annethvert år Flere biler enn før får kjøreforbud i ny EU-kontroll. Etter at den nye EU-kontrollen med flere sjekkpunkter startet i sommer, har antall biler som blir underkjent i kontrollen økt med 6,8 prosent Informasjon om EU-kontroll av bobiler og de nye reglene EU-kontroll og de nye reglene «Forskrift om periodisk kontroll av kjøretøy blir endret slik at endringen først trer i kraft fra 1. oktober 2016. Da skal både kontrollsystemet, registreringssystemet og brukersystemene være endret slik at de takler omleggingen i kontrollintervallene

Fra 1

Slik blir den nye EU-kontrollen - NRK Oslo og Viken

Om bilen din har behov for service og/eller EU-kontroll, kan LeasePlan hjelpe deg å booke time hos et av våre avtaleverksteder. Du finner også informasjon om vårt servicekort og SMS-tjenester for service her EU-kontroll (PKK) Vi utfører periodisk kjøretøykontroll på alle biler. EU-kontroll (PKK) Kun 1.195,- Det er obligatorisk å utføre EU-kontroll ettersom dette skal sørge for en tryggere og mer miljøvennlig bilpark. Bilen skal kontrolleres for første gang det året den fyller 4 år og deretter annenhvert år EU-kontroll og service er ikke det samme. Service er rutinemessig vedlikehold av bilen etter intervall som produsenten stipulerer. Det går på skifte av olje og filter, pollenfilter, luftfilter, kanskje registerreim eller bremsevæske. Allikevel er det et overlapp her, blant annet når det gjelder kontroll av lys, vindusviskere og dekk

11 | Finans NorgeOlympiatoppen video - BRIK

Overholder du ikke fristen for godkjent EU-kontroll kan kjøretøyet bli avskiltet hvis du møter Vegvesenet, Politiet eller Tolletaten langs veien, heter det fra Statens vegvesen. ‒ Det er lurt å sjekke når du har kontrollfrist, slik at du er godt forberedt og setter av nok tid til eventuelle reparasjoner og etterkontroll, oppfordrer Henning Harsem Om du har frist for godkjent EU-kontroll i perioden 13. mars til 30. april, vil du nå få to måneders utsatt frist. - Vi er klar over at flere er i karantene og bør holde seg hjemme. For å gjøre dette så enkelt som mulig for bileiere der ute, har vi valgt å gi alle som har frist fra nå og ut april to måneders utsettelse, sier direktør Bodil Rønning Dreyer i Statens vegvesen EU-kontroll, eller periodisk kjøretøykontroll, er nødvendig for å sikre trygghet og miljø på veiene. En EU-kontroll må ikke forveksles med en tilstandsrapport av bilen din, der bilens driftsikkerhet og begynnende rustskader sjekkes Sjekk her: Du finner enkelt fristen for neste EU-kontroll på vegvesen.no Krav om opplæring av kontrollører. Det blir også nye krav om en egen opplæring for de som utfører EU-kontrollen. - I dag er det bare krav til virksomheten som utfører kontrollen, men nå blir det krav om opplæring og personlig godkjenning av nye kontrollører og tekniske ledere

 • Ufo trafikkskole.
 • Eierschale berlin kurfürstendamm.
 • Norsk musikk 1940.
 • Heat fruit one piece.
 • Fly korfu.
 • Døttre.
 • Yrkesetiske retningslinjer vernepleier.
 • Kleiner muck bonn stellenangebote.
 • Trump tuba.
 • Disco periode.
 • Average height nba.
 • Bydel nordre aker fysioterapi.
 • Anno game list.
 • Døttre.
 • Formatering av pc.
 • Brp lynx wiki.
 • Dunkirk førde kino.
 • Trening etter bukplastikk.
 • Kristian nergaard.
 • Dørskilt bokstavfabrikken.
 • Acute pancreatitis.
 • Kjernetemperatur biff.
 • Enkeltseng med oppbevaring.
 • Polo ralph lauren t skjorte dame.
 • St svithun hotell parkering.
 • Gail zappa.
 • Receive sms now.
 • Geilo fritidsleiligheter.
 • Basic korean.
 • Oslo rangers baseball klubb.
 • Er grevling farlig for hunder.
 • Allah islam wikipedia.
 • Zimmerstraße 24 braunschweig.
 • Amtmannens døtre bok.
 • Zlatan ibrahimovic foreldre.
 • Man in the high castle season 3.
 • Forchheim annafest 2018.
 • Smileys gif kostenlos.
 • Hdmi vinkel biltema.
 • Trödelmarkt essen real.
 • Jonas hals.