Home

Regler for pressestøtte

Pressestøtte Opplag

 1. Produksjons tilskudd. Produksjonstilskudd til dagsaviser (pressestøtten) skal bidra til et mangfold av aviser over hele landet. Tilskuddet er rettet mot økonomisk vanskeligstilte aviser og aviser med små opplag
 2. Denne forskriften gir regler for fordeling av produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier over Kulturdepartementets budsjett kap. 335, post 71. Produksjonstilskuddet skal stimulere til et mangfold av nyhets- og aktualitetsmedier karakterisert av høy kvalitet og uavhengig journalistikk.
 3. Nå åpnes det for at Dagbladet kan få opptil 40 millioner kroner i årlig pressestøtte dersom forslagene går gjennom. Men også Dagbladet må da forplikte seg til å følge de andre reglene for pressestøtte, som at avisen ikke kan dele ut utbytte eller ha lønnsomhet med en driftsmargin over ti prosent (se lenger ned)
 4. Pressestøtte er en ordning der avisbedrifter mottar direkte og indirekte statsstøtte. Formålet varierer, men som oftest er begrunnelsen knyttet til ønsket om å opprettholde et større utvalg av aviser. [trenger referanse] Pressestøtte i Norge. I 2017 tildelte Medietilsynet 313 millioner kroner i produksjonstilskudd til 157 aviser
 5. Presisere regler? Magne Lerø har ingen tro på at det nå vil komme et skred av fådagersaviser som vil kreve mer pressestøtte. - De andre avisene publiserer ikke 20 saker på nett hver dag. Og om så skulle være, må Medietilsynet eller andre presisere reglene for hva en digital dagsavis er. Det er bare å definere det på nytt, sier han
 6. isteren der den ber om at et utvalg utreder nye retningslinjer for pressestøtte. Den.
 7. Et enklere prinsipp er å innføre helt ordinære regler for habilitiet, og sørger for at personer med økonomisk egeninteresse ikke får delta i beslutningene. Altså fjerne bukken fra havresekken

medienorge er en informasjonssentral for fakta om norske medier som ble opprettet av Kulturdepartementet i 1994. Formålet med opprettelsen var å gjøre norsk mediestatistikk tilgjengelig via én sentral kilde, og å dokumentere norsk medieutvikling gjennom systematisk innsamling av mediedata. Etter mer enn femten års arbeid sitter medienorge i dag med en omfattende samling informasjon om. Følger man den tankegangen har vel heller ikke VG livets rett, som tross alt fikk 215 millioner kroner i indirekte pressestøtte i fjor. Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk Norsk Opplagskontroll AS kontrollerer opplagstall etter det regelverk som avisorganisasjonene og Medietilsynet har. MBL og LLA har helt like regler og bruker den samme opplagsoppgaven. Bruk linkene under til å laste ned opplagsregler og opplagsoppgave. Innleveringsfrist 10 August 202 Forslag om endringer i reglene for behandling av klager over vedtak om tildeling av mediestøtte og tilskudd til audiovisuelle produksjoner. over tildeling av pressestøtte delegeres ut av departementet. På denne måten vil tilliten til at det ikke blir tatt utenforliggende hensyn ved tildeling av pressestøtte, styrkes Klassekampen kan få over 3,5 millioner kroner mer i produksjonstilskudd i 2018 enn i fjor, og er dermed den avisen som ser ut til å få størst økning i antall kroner.. Det viser prognosen Medietilsynet har utarbeidet etter å ha mottatt årets søknader. Totalt skal 313 millioner kroner i produksjonstilskudd fordeles på rundt 160 aviser i 2018, og Klassekampen kan alene stikke av med 43,8.

Denne forskriften gir regler om ordningen med tilskudd til samiske aviser. begrenset oppad til 1 prosent av avisens driftsinntekter eksklusiv pressestøtte. Medietilsynet har anledning til å be om nærmere dokumentasjon av hvordan administrasjonsavgiften er framkommet Regjeringen forbereder nye regler for plattformnøytral pressestøtte for digitale medier: Stenger for nisjeaviser. Av Jonas Brække (tekst) og Anniken C. Mohr (foto) Må ta betalt: - Det vil være et krav om at medier som skal motta støtte må være betalingstjenester, sier kirke- og kulturminister Thorhild Widvey. Flere.

Et av kriteriene for å motta pressestøtte er at eieren av avisen ikke kan ta ut utbytte. Mediekonsernet Aller Media, som eier Dagbladet, tok ut et rekordstort utbytte på 84 millioner kroner i fjor. Avisen hadde også et overskudd på 56 millioner kroner i fjor, ifølge Klassekampen I fjor var det en økt pressestøtte som fikk mest oppmerksomhet. Daværende kulturminister Trine Skei Grande økte støtten med 40 millioner kroner. Den totale rammen på støtten var da på vel 360 millioner kroner. I tillegg ga hun økt produksjonstilskudd på 10 millioner kroner Som første og eneste norske nettavis får Fiskaren 1,7 millioner kroner i pressestøtte i år. I tillegg kommer 5,6 millioner kroner i støtte for papiravisen. Totalt har Hage 8800 abonnenter. Om lag 2000 betaler for å lese Fiskaren på nett. Vi har laget en pakkeløsning som gjør at vi får pressestøtte også får vårt nettprodukt Fem nye aviser får produksjonstilskudd i 2018, men to av de største mottagerne av pressestøtte, Vårt Land og Dagsavisen, mister tilsammen 6,4 millioner kroner. Medier 24.10.201 Reglene for pressestøtte i Sverige åpnet ved inngangen til 1997 for at elektroniske publikasjoner skal kunne motta pressestøtte. Reglene er i liten grad tilpasset elektroniske publikasjoner. Foreløpig har ingen svenske nettpublikasjoner klart å kvalifisere seg til støtte

45 år etter at pressestøtten ble innført for å sørge for en «differensiert presse» har ennå ingen av avisene som mottar direkte pressestøtte fått SKUP-prisen for fremragende journalistikk Les også: Konsernsjef bekrefter: Dagbladet Pluss får ikke pressestøtte Totalt 150 aviser får pressestøtte i år. Potten er på fem millioner kroner mer enn i 2018, og økningen går i sin helhet til lokalaviser - Feigt om papirløs pressestøtte, mener Nettavisen - Det er trist at man ikke skjønner at internettaviser er aviser selv om de ikke støtter norsk skogindustri, er administrerende direktør i Nettavisen, Knut Ivar Skeids kommentar til Statkonsults rapport om pressestøtte Innvendingene om at pressestøtten kom til å påvirke den frie meningsdanning i redaktørkontorene har så langt ikke slått til. De avisene som mottar pressestøtte er like hissige i sin kritikk av myndighetene som vi andre. Derfor kan det hevdes at norsk pressestøtte langt på vei har oppfylt sin hensikt ý nemlig å forhindre avisdød

Forskrift om produksjonstilskudd til nyhets- og - Lovdat

Trine Skei Grande skal få slite med å finne nye kriterier for støtte til mediene som vil fungere bedre enn de vi har i dag. Selvsagt kan Morgenbladet og Dagbladet få støtte om de tilpasser seg reglene og gir avkall på å ta ut utbytte, skriver redaktør Magne Lerø Pressestøtte til nettaviser. vil også foreslå en opprydding det offentlige tilsynssystemet med mediesektoren og en liberalisering av reglene for eierbegrensning i mediene

Pressestøtteordningen kan bli ødelagt hvis flere aviser som kommer ut noen få ganger i uken, omdefinerer seg som heldigitale aviser, ifølge medieforsker Sigurd Høst Den kristne avisa Korsets seier får ikkje pressestøtte, skriv Medietilsynet i ei pressemelding. Grunnen er blant anna at avisa sin redaksjonelle profil er for avgrensa. Avisa fekk heller ikkje.

Vil gi pressestøtte til løssalgsavise

 1. 11 aviser får redusert pressestøtte, mens 23 aviser får mer, deriblant Dagen. Det er de såkalt meningsbærende avisene som også i år topper Medietilsynets liste over de største mottakerne av pressestøtte, i form av direkte produksjonstilskudd; . Vårt Land får mest med drøyt 44 millioner kroner, etterfulgt av Dagsavisen (snaut 43 millioner kroner) og Klassekampen (snaut 33 millioner.
 2. Husk meg Anbefales ikke for PC/nettbrett/mobil ol. som brukes av mang
 3. Vegdirektoratet hadde begynt med å se på reglene for rullestol allerede før Ropstad og Dale tok tak i saken. Det skjedde etter endringen i trafikkreglene i fjor. De fastslår at en rullestol kan være opptil 85 centimeter bred, fem centimeter bredere enn før. - I den høringen fikk vi også en del tilbakemeldinger blant annet om hastighet
 4. Det regjeringsoppnevnte mediemangfoldsutvalget har imidlertid foreslått å lempe på disse reglene. På spørsmål om det kan bli aktuelt å søke pressestøtte, svarer Dagbladet-sjef Markussen slik: - Det jeg kan si, er at vi hele tida vurderer rammevilkårene som finnes opp mot vår egen situasjon
 5. st 48 utgjvelser i året. — Døves Tidsskrift er landsdekkende, men med mye Iokal-stoff. Det kommer ut med 48 nummer i året og har et opplag på vel 3.000. Altså søkte vi om pressetøtte
 6. Med «Plattformnøytral pressestøtte» så åpnes honningkrukken for alle - bare de følger reglene. De må ha en betalingsløsning på nett. Utgiftene til trykk og distribusjon er en saga i blått. Produksjonskostnadene er et publiseringsverktøy og internett
 7. Milliarder i pressestøtte pumpes inn i aviser som går med underskudd år etter år. så er det lønnsomt å tilpasse seg reglene og melde seg på i kampen om pressestøttemillionene

Pressestøtte

Norge IDAG har fått innvilget 1,9 millioner kroner i pressestøtte for 2016. Men neste år skal Medietilsynet revurdere om avisen fortsatt skal få støtte. - Vi er usikre på avisens journalistiske prosjekt, sier utvalgsleder Trine Eilertsen Avisen Korsets Seier får ikke pressestøtte Den kristne avisen Korsets Seier oppfyller ikke Medietilsynets krav for å få produksjonstilskudd og får avslag på sin søknad Positive til pressestøtte-omlegging. 23.05.2012. Norsk Redaktørforening (NR) er i hovedsak positiv til forslaget til nye regler for tildeling av produksjonsstøtte. Det fremgår av NRs høringsuttalelse, som ble sendt departementet i dag, onsdag, etter forutgående styrebehandling Regjeringen forbereder nye regler for plattformnøytral pressestøtte for digitale medier: Stenger for nisjeaviser. Facebook Tweet Skriv ut Undersak: Nettstøtte betyr lite for Amedia. Med totalt 41 millioner kroner er mediekonsernet Amedia landets nest største mottaker av pressestøtte. Men det.

Klassekampenarkivet Frykter for pressestøtte

Han tilføyer at regjeringens forslag om at ingen avis kan få mer i pressestøtte enn 40 prosent av sine driftsutgifter, får bred tilslutning på Stortinget. Endret mening. Så sent som i fjor foreslo den rødgrønne regjeringen å innføre en øvre grense på 40 millioner kroner for avisene som mottar pressestøtte Aviser får pressestøtte for å sikre et bredt mangfold av meninger. Ut over dette er det mediene selv som definerer sin rolle i samfunnet gjennom reglene i Vær Varsom-plakaten og Redaktørplakaten. Relaterte artikler. Medieideologi i Norge. Den mediepolitikken de politiske. Hvorfor kjenner vi deg igjen? Schibsted-konto, tidligere SPiD, er vårt digitale påloggings- og betalingssystem. Dette er en felles pålogging- og betalingsløsning for flere norske medienettsteder (Adressa, SMP, VG, Finn etc..

Ber om endret pressestøtte

Pressestøtte, Dagsavisen Fjern bukken fra havresekken

Pressestøtte - Medienorge - fakta om norske massemedier

 1. Dagbladet vil at ordningen med pressestøtte skal tilpasses, slik at også løssalgsaviser kan søke
 2. Det viser seg å florere av falske nyheter om koronaviruset på sosiale medier. Dagbladet Pluss har fått avslag på søknaden om pressestøtte på bakgrunn av for lite samfunnsrelatert og dagsaktuelt innhold. Samtidig tar VG grep for å håndtere kommentarfeltene sine. Dette er ukens medienyheter
 3. Sfm.no (Samfunnsmagasinet) er et av Norges eldste nettmagasiner. Vi er tverrpolitisk og helt ubundet partipolitisk. Vi mottar ikke pressestøtte, og drifter magasinet basert på gaver, annonser og artikler med annonsørinnhold. Vi følger uansett de regler som framkommer i Vær varsom-plakaten fra Norsk Presseforbund

NB: Tjenesten virker bare med norske mobilnumre og forutsetter at mobilabonnementet ikke er sperret for kjøp av innholdstjenester. Tast inn koden du mottar på SMS: Dette er en engangsbetaling. Du vil ikke bli belastet flere ganger. Kodens gyldighet regnes fra du tar den i bruk første gang. Koden. Lokal pressestøtte vil styrke nærdemokratiet Venstre utfordrer de andre partiene i Bergen på å bli enige om en lokal pressestøtteordning. Dela Skriv ut. Meninger · Publisert 13:24, 27 mar Fanaposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk Med bakgrunn i endret situasjon med noe økt smitteforekomst i samfunnet er restriksjoner for besøk ved helsetunene i Malvik kommune, samt retningslinjer for ansatte ved testing og karantene etter fritidsreiser oppdatert. Besøksrestriksjonene for pårørende ved Hommelvik- og Vikhammer helsetun gjelder fra 6. august og ut august i første omgang, skriver kommunen i en pressemelding torsdag. Avisen Korsets Seier får ikke pressestøtte. Den kristne avisen Korsets Seier oppfyller ikke Medietilsynets krav for å få produksjonstilskudd og får avslag på sin søknad. Publisert: Publisert: 16. desember 2019. Vi arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk

Ikke rør pressestøtten! - Ytring - NRK

Stortinget.no inneholder informasjon om saker som behandles i Stortinget, oversikt over møter og høringer, informasjon om stortingsrepresentantene, omvisninger, læringsspill, kurs med mer Denne rullestolen er to centimeter for stor til å komme lovlig med på toget Arve J. Nilsen og rundt 1300 andre har fått utdelt rullestoler fra Nav som er noen centimeter for store til å få lovlig plass på toget og bussen Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt ut et forslag til forenklinger i regelverket for kommunevåpen og kommuneflagg på høring. I høringsnotatet foreslår departementet at kompetansen til å fastsette kommunevåpen og kommuneflagg legges til det enkelte kommunestyret. Departementet foreslår at regler om fastsetting av kommunevåpen skal inngå i kommuneloven. Det foreslås.

Regler Opplag.no Norsk Opplagskontroll A

Klassekampen

Regelen som hindrer uttak kan av utbytte kan påføre avisene vanskeligheter med å skaffe investor-kapital. I visse tilfeller kan utbyttebegrensningen gjøre avisene mer sårbare for nedleggelse. Flere aviser i støtteordningen har høy soliditet, noe som kan skyldes at kapital over tid (inklusive pressestøtte) er akkumulert i avisselskapet Jeg håper alle vet at dersom man har avis betalt av arbeidsgiver, så slipper man å skatte av fordelen dersom man har en annen avis i tillegg. Det er selvsagt et solid insentiv til å abonnere på en avis i tillegg. For regnestykket er som følger: Arbeidsgiver betaler f.eks.. Presstöd var ett ekonomiskt bidrag från staten till tidningar, främst dagspress.Sedan 1 februari 2019 har det ersatts med mediestöd som även omfattar nätpublikationer [1].Syftet med de svenska press- och mediastöden är att främja mångfald och konkurrens inom dagspressen Dette er siden for deg som driver med kringkasting, audiovisuelle bestillingstjenester, film eller avis. Her har vi samlet regelverk og skjemaer som du trenger Dagbladet ber om pressestøtte. Dagbladet vil at ordningen med pressestøtte skal tilpasses, slik at også løssalgsaviser kan søke. Av Eirik Torbjørnsen Onsdag 14.10 2009. Del. fordi reglene tilsier at minst halvparten av et avisopplag skal selges gjennom abonnement

Pressestøtte og pressestøtte, fru Blom... Norge IDAG har fått pressestøtte, melder Dagens Næringsliv. Ja, det er nesten sant. Kjære. Pressestøtte til fem nye aviser. 158 aviser får til sam­men 313 mil­lio­ner kro­ner i presse­støt­te i år. Miner­va, Ves­ter­ålen Online og Bladet Ves­ter­ålen får i år til­skudd for førs­te gang, mens Vest­lands­nytt og Setes­dø­len er til­ba­ke på lis­ten etter å ha vært ute av ord­nin­gen noen år Arbeiderpartiet , korrupsjon og pressestøtte. NYTT TEMA. Og om det menes noe alvor med denne regelen om korrupsjonspåstander, så slipper vi ihvertfall en oppfølgertråd. Ang korrupsjon så har man jo den såkalte båtsaken der LO ga statsministeren en båt til 350 000 kr,. Sunnmørsposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Se også Redaktøransvar . Sunnmørsposten har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til Lokal pressestøtte vil styrke nærdemokratiet. 12. april 2019 av Leserne har ordet Leave a Comment. Del denne artikkelen. Erlend Horn og Venstre vil følger Vær-Varsom plakaten bør være en forutsetning. Å sette de redaktørstyrte mediene som følger presseetiske regler i bedre stand til å levere journalistikk er i seg selv viktig i en.

JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs Begge mottok statlig pressestøtte på mellom 300.000 og 400.000 kroner i 2019. På tampen av året mottok de også 600.000 kroner hver i støtte fra fra Oslo kommune. Medietilsynet viser i henvendelsen til en veileder for offentlig støtte, og vurderer selv at tildelingene er innenfor reglene for offentlig støtte,. Avisenes digitale utgivelser vil fra nyttår også få pressestøtte, opplyser kulturminister Hadia Tajik (Ap) Problemet er ganske åpenbart: Stortinget bevilger potten for pressestøtte, og i år er produksjonstilskuddet på 316 millioner kroner. Et enklere prinsipp er å innføre helt ordinære regler for habilitiet, og sørger for at personer med økonomisk egeninteresse ikke får delta i beslutningene

- Samisk ­dagspresse bør løftes opp på sam­me nivå som NRK Sápmi. Selv om re­gjer­ing­ens budsjett­for­slag er tidenes beste for samiske aviser, forventer vi at pressestøtten i det minste indeksreguleres på årets nivå (NPK): Næringslivsavisa Nett.no søkte for første gong om pressestøtte, men får ingenting. - Vurderinga vår er at Nett.no ikkje fyller krava til formål og innhald. Vikebladet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Se også Redaktøransvar Ordningen med pressestøtte har trolig medført at en rekke lokalradiostasjoner har gått konkurs de siste 10-15 årene; rett og slett fordi disse selskapene ikke kan konkurrere med aktører som. Endringer i mediestøtten. Kulturminister Anniken Huitfeldt la i dag frem regjeringens forslag til endringer i produksjonsstøtten for avisene. Største endringen er at abonnement på digitale nyheter også skal telle med når en mediekanal søker om pressestøtte

Ønsker akutt pressestøtte – E24

Fem aviser får til sammen 164 millioner i pressestøtte, og

Kanskje ikke så galt med pressestøtte til HRS allikevel? Din informasjon vil bli behandlet med konfidensialitet og etter pressens regler for kildevern. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. Varden arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk Men å lage uavhengig journalistikk koster penger, og vi får ikke pressestøtte eller andre tilskudd. Derfor ber vi om din hjelp. Støtt oss ved å vippse for eks 20,- til 12137, så kan vi fortsette arbeidet med å nå ut om psykisk helse. Hilsen redaksjonen • En slags kontrol Ja, akkurat nå fins det andre digitale prosjekter i Oslo som er minst like interessante og tydelige: Lokalavisene Akersposten og Nordre Aker Budstikke, for eksempel. Og ikke minst den enda litt bredere VårtOslo. Alle har det til felles at de leverer mye lokal journalistikk på nett. Uten en krone i pressestøtte.» «Spørsmålet er derfor. Foreslår nye regler i arbeidslivet (Oslo 05.12.14) Regjeringen foreslo i dag nye regler som åpner for at bedrifter kan ansette midlertidig i opptil 12 måneder. Skogen Lund sier at en utvidet adgang til midlertidig ansettelse blant annet vil gi bedriftene større handlingsrom i situasjoner hvor man er usikker på om det er marked for en stilling ekstra

Forskrift om tilskudd til samiske aviser - Lovdat

Klassekampen får i pressestøtte ca 44 millioner, Vårt Land 37, Dagsavisen 32 og Nationen 23 og det er disse avisene som tar ut mest av pressestøtteordningen. De nevnte avisene har ikke veldig stor oppslutning/opplag hver for seg og sammen, og det er med andre ord få som interesserer seg for hva de skriver Søker pressestøtte: Redaktør Kjetil Haanes i det lokale nettstedet nett.no fikk avslag på pressestøtte i 2019, Sunnmørsposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk I 2013 befinner Jens P. Heyerdahl d.y. seg i en posisjon der han selv kan få en gedigen gavepakke i form av den samme pressestøtten. Heyerdahl er nemlig storeier i hardt prøvede Dagbladet, som har fremmet et forslag om å endre reglene for tildeling, slik at også løssalgsaviser som Dagbladet og VG kan få tilgang på pressestøtte Kommunal pressestøtte. Venstre lokalt går til valg på å opprette en kommunal pressestøtte for bydesavisene, nettopp for å styrke den lokale journalistikken på bydelsnivå. Fanaposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk Pressestøtte, mangfold og ytringsfrihet. Vil fjerning av offentlig økononisk pressestøtte føre til mindre mangfold og redusert ytringsfrihet? Publisert: 9. nov 2013 Et av argumentene for å fjerne NRK-monopolet var i sin tid at vi skulle få større mangfold i eteren

Ville ikke delta i klimastreik, ble mobbet av læreren og

Medietilsynet styrker laget på mediestøttefeltet med to nyansettelser. Heidi Schau-Hvatum blir seniorrådgiver og sekretariatsleder for det nye Mediestøtterådet, og Linda Kvam Olsen blir seniorrådgiver for mediestøtte Lokalavisene får mer i pressestøtte i 2020 Lokalavisene ligger an til å få 30 millioner kroner mer i produksjonstilskudd i år enn i 2019. Totalt skal det deles ut 40 millioner kroner mer. Riset bak speilet er at prognosen til Medietilsynet ikke tar med de elleve nye avisene som har søkt om pressestøtte Dagbladet og pressestøtte: • Den tradisjonsrike løssalgsavisa Dagbladet har de siste årene opparbeidet seg mange digitale abonnenter. • Det gjør at avisa kan kvalifisere seg som mottaker av produksjonstilskudd, også kalt pressestøtte Torsdag sendte Kulturdepartementet ut sitt forslag til nye regler for avisenes produksjonstilskudd på høring. Her kommer det fram at departementet vil åpne for at også løssalgsaviser får pressestøtte: - Jeg er svært forundret over Kulturdepartementet,.

 • Teletubbies navn.
 • Bokstavkongen y.
 • Telekom aktie.
 • Beton gehwegplatten.
 • Restaurering av gamle piper.
 • Gatehunder i bosnia.
 • Wilhelm ii. kinder.
 • Parabol feste jula.
 • Rottweil silver selection.
 • Hur många varuhus har ikea i sverige.
 • Dragshow oslo 2017.
 • Dirk kuyt gertrude kuyt.
 • Bade med åpne sår.
 • Tipi selber nähen anleitung.
 • Jan paul bjørkøy 1881.
 • Bordspellen top 100.
 • Outlaws norge.
 • Campingvogn tyskland.
 • Fresh fitness kontakt.
 • Snowmobile decals.
 • Husky pris.
 • Sende møbler i norge.
 • Schultz gate 8.
 • Ballett gleisdorf.
 • Dieselvarmer volvo v50 starter ikke.
 • Mellombølgen 47.
 • Freeride heilbronn.
 • Pensjonist depresjon.
 • Hva betyr å elske.
 • Airbrush farben günstig kaufen.
 • Suzuki boat parts.
 • Mr wasabi dortmund öffnungszeiten.
 • Masterkontrakt ntnu.
 • Blomställning växter.
 • How to toggle bluetooth on windows 10.
 • 3d skrivare.
 • 90er party köln 2018.
 • Alle menneskerettighetene.
 • Psycho pass 2.
 • White hart lane demolition.
 • Buss bodø lufthavn.