Home

Søknad om skjenkebevilling trondheim

SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING SØKNAD OM 1. SØKNADEN GJELDER (sett kryss på alt som passer) Side 1 av 3 26.01.2015 Sluttet lag Type bevilling Ny bevilling (nyetablering) Endring i eksisterende bevilling Alminnelig Søknad om ny bevilling etter eierskifte Dato for overdragelse Ønskede alkoholtyper 2. SØKER (driftsselskap=bevillingshaver. Bevilling - Skjenkebevilling, enkeltanledning og ambulerende (skjema) BFT - Henvisning (skjema) Seniorråd i Trondheim - Søknad om midler (info søknad) Skolekor, skolekorps og skoleorkester - Driftstilskudd til (info søknad) Sommeropphold v/Nidarvoll helsehus - Søknad (skjema Søknad om Skjenkebevilling i Trondheim kommune Last ned søknad om skjenkebevilling i trondheim kommune fra Juss24.no. Juss24 er en nettbasert forbrukertjeneste for juridiske avtaler, skjema og dokumentmaler. Vi kobler norske forbrukere med kvalitetssterke avtaleverk innen et bredt spekter av juridiske fagområder Tildeling av skjenkebevilling for alkoholholdig drikk kan gis for maksimum fire år om gangen, men ikke lenger enn 30. juni året etter at nytt kommunestyre tiltrer. Behandlingstiden i kommunen beregnes til cirka tre måneder. Bevilling faller bort ved overdragelse av virksomheten

Det er to typer kunnskapsprøve, en for salgsbevilling i butikk og en for skjenkebevilling på restaurant/bar/pub. Vi har satt sammen en omfattende klargjørings test som vil hjelpe deg med å klargjøre deg til prøven hos næringsetaten Hvis du trykker avbryt under betalingen, eller lukker siden inne i betalingsløsningen, vil betalingen feile. Da finner du søknaden igjen på Min side med status til betaling. Herfra kan du fortsette redigering og utføre betaling. Les mer om Oslo kommunes oppbevaring av personopplysninger. Søk om skjenkebevilling for arrangementer he Søknaden vil bli forelagt politiet og sosialtjenesten for uttalelse. Bevilling tildeles etter en skjønnsmessig vurdering. Saksbehandlingstid. Behandlingstiden er vanligvis én uke for søknad om ambulerende bevilling. Behandlingstiden for søknad om skjenkebevilling for en enkelt anledning er vanligvis fra 4-6 uker. Klag Skjema for søknad om salgs- og skjenkebevilling. Postet av Bjørg Johansen. Oppdatert 13. november 2019. Lytt til teksten Stopp avspilling. På lenker under finner du søknadsskjemaer. Skjema. Salgsbevilling for alkohol (KF-124) Serverings- og/eller skjenkebevilling (KF-123

Skjema fra A til Å - Trondheim kommun

Forlenget åpnings- og skjenketid og uteservering for arrangementer ved sted som har skjenkebevilling. Eierskifte og drift i overgangsperioden på tidligere eiers bevilling Har du overtatt et serverings-, salgs- eller skjenkested må du snarest melde fra om dette Søknad om serveringsbevilling i Trondheim kommune Last ned søknad om serveringsbevilling i trondheim kommune fra Juss24.no. Juss24 er en nettbasert forbrukertjeneste for juridiske avtaler, skjema og dokumentmaler. Vi kobler norske forbrukere med kvalitetssterke avtaleverk innen et bredt spekter av juridiske fagområder SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FOR ØL OG VIN GRUNNET OVERDRAGELSE - ALA ABDAKKAH, INNBREKTSFLATA 1: Framlegg: Protokoll: Satt på sakskart: 0293/05: SØKNAD OM SALGSBEVILLING - OVERDRAGELSE MATTIS MAT AS - RIMI RISVOLLAN: Framlegg: Protokoll: Satt på sakskart: 0294/05: Søknad om uteservering - Munken cafe, munke gt. 25: Framlegg: Protokoll. Søknad om skjenkebevilling - NY BEVILLING ELLER FORNYELSE AV BEVILLING. Steg 1 av 15. Bruk og utfylling Etter 20 minutter uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt. Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema. Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling

Søknad om Skjenkebevilling i Trondheim kommune - Juss2

 1. Søknad om skjenkebevilling for all alkoholholdig drikk News AS - Rick´s Cafe: Framlegg: Protokoll: Satt på sakskart: 0094/06: Søknad om skjenkebevilling for all alkoholholdig drikk - Comfort Hotel Park AS: Framlegg: Protokoll: Satt på sakskart: 0095/06: Søknad om skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 - Murat Inekci.
 2. Personer eller virksomheter som ønsker å drive serveringssted som skjenker alkoholholdig drikk, må søke om skjenkebevilling. Har du skjenkebevilling fra før, kan du søke om endringer her. Saksbehandlingstiden er ca. 2 -3 måneder, forutsatt at all dokumentasjon er innlevert
 3. Søk om serverings- og skjenkebevilling her Hvor lang tid tar det? Søknad om serveringsbevilling behandles vanligvis innen 60 dager. Saksbehandlingstiden for skjenkebevilling er ca tre måneder. Søknadene sendes på høring til politiet, Kemnerkontoret, bydelene og Skatteetaten

Altinn - Skjenkebevilling for skjenking av alkoholholdig

Søknaden sendes elektronisk eller skrives ut og sendes i posten til: Verdal kommune, postboks 24, 7651 Verdal. Søknadsbehandling Alkoholloven har ingen tidsfrister for hvor raskt en søknad om skjenkebevilling skal behandles. Saksbehandlingstiden for søknader om salgs- og skjenkebevilling er inntil 3 måneder fra søknaden er fullstendig Søknad om skjenkebevilling for en enkelt anledning vil bli sendt til politiet og sosialtjenesten i kommunen for uttalelse og vandelsvurdering av ansvarlige personer. Saksbehandlingstiden er derfor estimert til minimum tre uker. For ambulerende skjenkebevillinger er saksbehandlingstiden normalt 1-2 uker

TRONDHEIM: Atle Maaø har der kommunen avslo en søknad utelukkende begrunnet i konseptet stripping i 2008, Om de blir fratatt ny skjenkebevilling, vil det derfor gjelde fra 1. oktober Søknad om skjenkebevilling - ambulerende eller enkeltanledning. Steg 1 av 7. Informasjon Ambulerende skjenkebevilling gis til mindre lukkede arrangementer der det ikke tas betalt for alkohol. Eksempler på arrangementer: private jubileum, bryllup, mindre jobbfester For hver skjenkebevilling skal det utpekes en styrer og en stedfortreder og begge disse skal ha bestått Kunnskapsprøven i alkoholloven for skjenkebevilling. Her får du kjøpt materiell som vil hjelpe deg i forberedelsen til å ta prøven hos kommunen

Ambulerende skjenkebevilling. Ambulerende skjenkebevilling gis til mindre lukkede arrangementer der man på forhånd vet hvem som kommer. Eksempler er private jubileum, bryllup, mindre jobbfester. Man trenger ikke bevilling for private selskaper der man har med alkoholen selv, hvis den som leier ut lokalet ikke har noe med mat og drikke å gjøre Skjenkebevilling - Søknad om endrede vilkår for en enkelt anledning (når søker allerede har bevilling) Søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 (utskriftsskjema-pdf) Søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 (elektronisk skjema Søknad om skjenkebevilling: skjema: pdf (PDF, 110 kB) Søknad om bevilling til salg av alkohol: skjema: pdf (PDF, 105 kB) Omsetningsoppgave alkoholholdig drikk: skjema : Søknad om støtte fra Næringsfondet: skjema : Søknad om økonomisk stønad . pdf (PDF, 229 kB) Motorferdsel i utmark Skjenkebevilling - søknad; Skjenkebevilling - søknad om bevilling for lukket selskap (ambulerende) Skjenkebevilling - søknad om bevilling for åpent arrangement (enkelt, bestemt anledning) Skjenkebevilling - søknad om endrede vilkår for én enkelt anledning (når søker allerede har bevilling) Skole - Permisjon fra undervisning - søknad. Skjenkebevilling kan ikke gis alene. Det må i tillegg foreligge en serveringsbevilling. Søknaden må være skriftlig. Søknadsskjemaet finner du nederst på siden. Send søknad til Modum kommune, Postboks 38, 3371 Vikersund eller på e-post: post@modum.kommune.no Du får skriftlig melding om vedtaket

Søknad om skjenkebevilling - fast . Steg 1 av 9. Søknaden gjelder Skjenkebevilling for alkoholholdig drikk. * Ny bevilling. Overtakelse av virksomhet som har bevilling. Endring i egen bevilling. Hjelp. Lukk. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen Søknad om skjenkebevilling. Steg 1 av 7. Innsender av skjema (Ansvarshavende) Du vil få valg om å logge inn via ID-porten når du åpner et skjema. og vil ikke være tilgjengelig for mottakere før du bestemmer deg for å sende inn søknaden Søknad om skjenkebevilling. Steg 1 av 9. Skjenkebevilling for alkoholholdig drikk med mer enn 4.7 volumprosent alkohol Hva gjelder søknaden? * Ny bevilling. Overtagelse av virksomhet som har bevilling. Endring i egen bevilling. Hjelp. Lukk. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen Skjenkebevilling kan ikke gis alene. Det må i tillegg foreligge en serveringsbevilling. Søknaden må være skriftlig. Søknadsskjemaet finner du nederst på siden. Send søknad til Modum kommune, Postboks 38, 3371 Vikersund eller p

Søknad om skjenkebevilling for alkoholholdig drikk avgjøres av formannskapet etter delegert myndighet fra kommunestyret. Tildeling av skjenkebevilling for alkoholholdig drikk kan gis for maksimum 4 år av ganen med opphør senest 30. juni etter at nytt kommunestyre tiltrer Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr i Trondheim kommune: Framlegg: Protokoll: Behandlet: 0207/07: Inndragning av skjenkebevilling Tiger Tiger Trondheim: Framlegg: Protokoll: Vedtak iverksatt: 0208/07: SØKNAD OM UTESERVERING SAUPSTAD PUB: Framlegg: Protokoll: Vedtak iverksatt: 0209/07: SØKNAD OM UTESERVERING TEMPE CAFE OG. Søknad om skjenkebevilling . Steg 1 av 10. Skjenkebevilling * ny bevilling/fornyelse. ny bevilling etter eierskifte/overdragelse. Type bevilling * Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden Skjenkebevilling - søknad om bevilling for åpent arrangement (enkelt, bestemt anledning) Skjenkebevilling - søknad. Skjenkebevilling - søknad om endrede vilkår for en enkel anleding (når søker allerede har bevilling) Skjøte. SKOLE-skjemaer. Spredeareal leieavtale Søknad om skjenkebevilling for enkeltanledning (Ambulerende skjenkebevilling) Steg 1 av 5. Bevillingstype Ambulerende bevilling gis til sluttet lag, eksempelvis bryllup, bursdagsfester og lignende, der man har en fastsatt gjesteliste på forhånd

Søknad om bevilling for salg av alkohol (pdf, 71Kb) Søknad om dispensasjon for motorferdsel i utmark (pdf, 62Kb) Søknad om ledsagerbevis (pdf, 0.1Mb) Søknad om serverings og skjenkebevilling (pdf, 0.1Mb) Søknad om tillatelse til handel med pyroteknisk vare - DSB; Torgforskrift (pdf, 0.1Mb) Torgleie; Torgleie - søknad om (pdf, 26Kb Du må også søke om serveringsbevilling, hvis du ikke har dette fra før. Politiet kan stenge et sted som selger alkoholholdig drikk uten å ha skjenkebevilling. Kommunen kan gi skjenkebevilling for inntil fire år, men kan også bestemme at alle eller enkelte bevillinger kan videreføres i inntil fire nye år uten å kreve ny søknad. Når. Fylles ut ved søknad om skjenkebevilling 7. Styrer og stedfortreder for skjenkebevillingen når dette avviker fra pkt 3 Etter alkoholloven § 1-7c er styrer for skjenkebevillingen den person som har styringsrett over skjenkingen, herunder ansvar for å føre tilsyn med utøvelsen av bevillingen.

Restaurant anmeldt - drev uten gyldig skjenkebevilling i

Kontor for skjenkesaker behandler søknadene fortløpende og uten søknadsfrist, men søk i god tid før arrangementet finner sted. Søknader om ambulerende bevillinger må være kommet inn til Kontor for skjenkesaker senest en uke før arrangementet. Du kan klage på vedtaket. Klagefristen er tre uker etter at du har mottatt vedtaket A Aktivitetssentrene (de frivillige) - søknad om tilskudd Aktivitetstilskudd grendehus / samfunnshus - søknad Alkoholbevillinger Avfallstaxi - bestilling Avlastning barn og unge - søknad [Pdf-fil] B Barnehage - behov for tilrettelegging [Pdf-fil for skriving og lagring] Barnehage - klage på avslag om 20 timers gratis kjernetid (for skriving. Søknad om skjenkebevilling for enkeltanledning. Steg 1 av 7. Ønsker du å servere alkoholholdig drikk i forbindelse med sluttet selskap eller ved en bestemt begivenhet, må du søke kommunen om skjenkebevilling. All servering av alkoholholdig drikk mot en eller annen form for betaling krever bevilling Søknad om utvidelse av skjenkebevilling for en enkelt anledning (PDF, 210 kB) Søknad om bevilling til salg av alkohol (salgsbevilling) (PDF, 166 kB) Søknad om godkjenning av ny styrer/stedfortreder for salgs- og skjenkebevillinger (PDF, 641 kB Søknad om skjenkebevilling. Steg 1 av 10. Informasjon Skjenkebevilling for alkoholholdig drikk: Gruppe 1 (drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol) Gruppe 2 (drikk som inneholder over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent alkohol

Søknad om skjenkebevilling. Hjelp. Lukk. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen; Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte Søknad om skjenkebevilling for enkeltanledning - lukket arrangement (ambulerende skjenkebevilling) Steg 1 av 5. Her kan du søke om skjenkebevilling for en enkelt anledning for et lukket selskap/arrangement, som for eksempel bryllup, jubileum eller interne arrangement i firma SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING (jf. alkoholloven av 2. juni 1989 nr. 27) INFORMASJON . Søknad sendes Tysvær kommune, Postboks 94, 5575 Aksdal eller den kan leveres i Servicetorget rådhuset. 1. Dokumentasjon bestått kunnskap om alkoholloven for styrer og stedfortreder

Det er ikke alle søknader om serverings-, salgs- og skjenkebevilling som blir innvilget. Her finner du informasjon om hvorfor. Krav til vandel. Bakgrunnen for å avslå en søknad kan være at bevillingssøker ikke oppfyller kravene til vandel Søker du om skjenkebevilling for en enkelt, bestemt anledning eller bestemt del av året, innhenter kommunen uttalelser fra politiet og sosialtjenesten. Du får skriftlig melding om vedtaket. Du kan klage på vedtaket. Klagefristen er tre uker etter at du har mottatt vedtaket

Skriv til oss. NAMSOS KOMMUNE Stavarvegen 2, 7856 JØA. Send ditt brev digitalt Send e-post . Kommunenummer: 5007 Org.nr: 942875967 Konto: 4212.31.8743 Skjenkebevilling gis for maksimum fire år om gangen. Endringer i bevillinger skjer ofte flere ganger i løpet av bevillingsperioden. Dette kan skje for eksempel ved skifte av styrer og stedfortreder for bevillingen, endringer i driftskonsept og endringer i eierforhold. Slike endringer krever ofte ny godkjenning, eventuelt ny bevilling

Søknad om skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 3 I henhold til alkohollovens § 4-2 kan en bevilling gjelde for en, flere eller alle typer alkoholholdige drikker. Bevillingshavere som har skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1 & 2 kan søke om permanent skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 3 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING TRONDHEIM KUNSTMUSEUM - GRÅMØLNA: Framlegg: Vedlegg (1) Protokoll: Satt på sakskart: 0171/10: SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - JUUNOR AS - BEST WESTERN CHESTERFIELD HOTEL: Framlegg: Vedlegg (1) Protokoll: Satt på sakskart: 0172/10: SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - OVERDRAGELSE - TASTY ASIA: Framlegg: Vedlegg (1. Søknad om skjenkebevillingEier (2)Eier er[ ] et selskap, lag eller forening[ ] en person/et enkeltpersonforetakEtternavn Fornavn Fødselsnr.Org.nr.FirmanavnAdresse Postnr.PoststedTelefonnr.E-postadresseSkattekommune Eierandel i %Opplysninger om eierne av virksomhetenEtternavn på eierne Fornavn Fødselsnr.Etternavn på eierne Fornavn Fødselsnr.Etternavn på eierne Fornavn Fødselsnr.

Lukket selskap: Dersom du har sendt fullstendig søknad om skjenkebevilling til (ambulerende skjenkebevilling) behandles denne vanligvis i løpet av tre virkedag er.Dette gjelder f.eks bryllup, jubileer og interne arrangementer i firmaer. Åpent arrangement: Søknad om skjenkebevilling for arrangementer som er åpne for publikum (enkelt anledning) tar inntil fire uker Gul Index gir deg den komplette oversikten over bedrifter, tjenester og personer i hele Norge SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING OG SKJENKEBEVILLING SØKNADEN GJELDER Nyetablering Endring i eksisterende bevilling Søknad om ny bevilling etter eierskifte VIRKSOMHETEN (veil. pkt. 1) Navn på stedet Adresse Evt. tidligere navn Postadr Tlf.nr. Telefaksnr

Video: Skjenkebevilling for alkohol - Helsedirektorate

Når trenger du skjenkebevilling?Du må søke om skjenkebevilling dersom du ønsker å servere alkohol.For å få skjenkebevilling må du ha fått innvilget serveringsbevilling.Hvordan få skjenkebevilling? Styrer og stedfortreder må ha bestått kunnskapsprøven for å kunne søke om skjenkebevilling Det er krav om uklanderlig vandel i henhold til alkoholloven Styrer og stedfortreder m. 9. Type alkoholholdig drikke søknaden gjelder 10 Type skjenkebevilling søknaden gjelder Brenne- Øl Sterkøl Vin vin Alminnelig bevilling Sluttet selskap 11. Hvilken skjenkeperiode og hvilke skjenketider det søkes om Skjenkeperiode Skjenketid - hvilke ukedager Skjenketid - mellom hvilke tider 12 Skjenkebevilling - søknad om bevilling for åpent arrangement (enkelt, bestemt anledning) Informasjon Bevillingssøknad Skal du arrangere festival, konsert eller annet klart avgrenset arrangement som er åpent for publikum og servere alkoholholdig drikke, må du søke kommunen om skjenkebevilling Søknaden skal sendes til Haugesund kommune i god tid før arrangementet, og senest 4 - 8 uker i forveien. Alle søknader blir sendt til politi og brannvesen for uttalelse. pdf Se dokumentasjonskrav fra brann >>> Søknadsskjema for utvidelse av skjenkeområde >>> Søknad om skjenkebevilling ved enkeltanledning >>>

Skjenkebevilling - søknad om bevilling for lukket selskap (ambulerende) Side 2 av 4 Om styrer/hovedansvarlig Du må utpeke en styrer (hovedansvarlig) som skal ha det overordnede ansvaret for skjenkingen av alkohol under selskapet. Styreren må være fylt 20 år og ha kunnskap om alkohollovens bestemmelser Når komplett søknad er mottatt vil kommunen innhente uttalelse til søknaden fra politiet, kommunens sosialtjeneste og skatt- og avgiftsmyndigheten. Søknad om skjenkebevilling behandles normalt av formannskapet. Når vedtak er fattet vil det sendes en skriftlig melding om vedtaket

Utlån av lokaler og gymsaler - Trondheim kommun

Dersom du har sendt fullstendig søknad, behandles denne vanligvis i løpet av tre virkedager. Åpent arrangement Søknad om skjenkebevilling for en enkelt anledning tar inntil fire uker. Søknaden sendes på høring til politiet og psykisk helse- og rustjenester Vedlegg som må følge søknad om skjenkebevilling. Firmaattest som ikkje er eldre enn 2 månader. Ved overdraging - kopi av kjøpekontrakt, evt. erklæring underteikna av begge partar der dato for overdraging går fram. Dokumentasjon av eigarforhold Søknad om serverings- og skjenkebevilling. Steg 1 av 11. Hvis du skal starte et serveringssted og ønsker å skjenke alkohol, må du søke om både serveringsbevilling og skjenkebevilling Hvis du har serveringsbevilling fra før, søker du om å få skjenkebevilling i tillegg For søknad om ambulerende skjenkebevilling: Søknad skal inneholde: Navn, adresse og telefonnummer på bevillingssøker, eventuelt organisasjonsnummer dersom bevillingssøker er et firma eller en organisasjon. Navn, fødselsnummer og telefonnummer til skjenkeansvarlig. Skjenkeansvarlig må være fyllt 20 år

Søknad om fast skjenkebevilling. Steg 1 av 9. Informasjon om skjenkebevilling. Skjenkebevilling Skjenkebevilling for alkoholholdig drikk med mer enn 4.7 volumprosent alkohol Ny bevilling. Overtagelse av virksomhet som har bevilling. Endring i egen bevilling. Fornyelse. Hjelp. Lukk - Skjenkebevilling - søknad om bevilling for åpent arrangement (enkelt, bestemt anledning) Tilleggsdokument må fylles ut/leses (politi): - søknad/melding om å få avholde offentlig fest PDF - word - instruks for ordensvernet PDF - Skjenkebevilling - søknad om endrede vilkår for én enkelt anledning (når søker allerede har bevilling

Alkohol - Helsedirektorate

Søknad om skjenkebevilling (jf. alkoholloven av 2. juni 1989 nr27) 1. Det søkes om slik bevilling Ny bevilling Endring Virksomheten er overdratt (dato) │ Informasjon om tidligere eier Navn Org.nr. Adresse Postnr. │Poststed Telefon E-post 2. Bevillingssøker Har bevillingssøker andre bevillinger fra før med hjemmel i alkoholloven Skjenkebevilling - søknad om bevilling for lukket selskap (ambulerende) Skjenkebevilling - søknad om bevilling for åpent arrangement (enkelt, bestemt anledning) Skjenkebevilling - søknad om endrede vilkår for en enkel anleding (når søker allerede har bevilling) Skjøte Skjenkebevilling - søknad om bevilling for åpent arrangement (enkelt, bestemt anledning) Skjenkebevilling - søknad om endrede vilkår for èn enkelt anledning (når søker allerede har bevilling) Kontakt oss. Sentralbord: 64 90 60 00 Faks: 64 90 60 01 Epost: postmottak@frogn.kommune.n

Tilskudd til ladeinfrastruktur i boligselskap - Trondheim

Skriv Søknad om særskilt tilrettelegging under tittel. Last opp dokument (søknadsskjema og gyldig dokumentasjon) Trykk på send inn sikkert til Trøndelag fylkeskommune; Du mottar en kvittering for innsendt søknad på mail. Denne må du ta vare på som bekreftelse på at du har søkt. Du sender inn søknaden her Skjemaer merket med PDF må du skrive ut og sende pr post, eller skanne og sende på epost til kommunen. Noen skjemaer kan du fylle ut elektronisk før du skriver dem ut. Se instruksjoner i skjemaet for mer informasjon. De som ikke er merket er elektroniske skjema som kan fylles ut og sendes inn på web Søknad om skoleskyss. ALLE elever i videregående skole (med noen få unntak) samt grunnskolene i Bjugn og Ørland SKAL søke skoleskyss via Digital Søknadsportal. For elever i andre grunnskoler i fylket, ta kontakt med din skole. SØK i portalen dersom: 7013 Trondheim. Åpningstider Skjenkebevilling - søknad om endrede vilkår for én enkelt anledning (når søker allerede har bevilling) Skjenkebevilling for én bestemt anledning (lukket og åpent arrangement) Skjenkeretningslinjer for Stavanger (2016) Skjøte Skole - elevinformasjon og samtykke fra foresatt Søknad om serverings- og skjenkebevilling. Steg 1 av 9. Hvis du skal starte et serveringssted og ønsker å skjenke alkohol, må du søke om både serveringsbevilling og skjenkebevilling Hvis du har serveringsbevilling fra før, søker du om å få skjenkebevilling i tillegg

Gratis tester - Skjenkebevilling og Salgsbevilling Sermo

Skjenkebevilling - søknad om ambulerende skjenkebevilling. Når du skal servere alkohol ved et bestemt arrangement, må du søke om skjenkebevilling som gjelder kun for denne enkelte anledningen. Go to the service. Norge.no is a guide developed by the Norwegian Digitalisation Agency For å søke om skjenkebevilling - ambulerende eller enkeltanledning bruker du nå denne selvbetjeningsløsningen Søknad om skjenkebevilling for enkeltanledning eller ambulerende må foreligge minst 3 uker før planlagt arrangement. Dette på grunn a Søknad om skjenkebevilling for en enkelt anledning Søknaden må være mottatt av kommunen innen 4 uker før arrangementet. 3. UNDERSKRIFT Jeg bekrefter at opplysningene gitt på dette skjema er korrekte, og at jeg har gjort meg kjent med bestemmelser

Skjenkebevilling for åpent og lukket arrangement - Søke

Skjenkebevilling - søknad om endrede vilkår for èn enkelt anledning (når søker allerede har bevilling) Skjenkebevilling, ambulerende (lukket arrangement) Skole - elevinformasjon og samtykke fra foresatt Alminnelig skjenkebevilling 2020 - 2024 - søknad. Steg 1 av 9. Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten. Du må søke elektronisk. Du kan kontakte kommunen for å få veiledning. Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling. * Betyr obligatorisk for utfylling

Sandnes kommune - Bevillinge

MYKEN DESTILLERI AS: SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING Om saken: Rødøy kommune mottok 22. mai 2019 søknad om alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1-3 ved Gammelbruket, 8181 Myken. Bevillingssøker er Myken Destilleri AS, org. nr. 918 072 308. Bakgrunnen for søknaden er at søker produserer whisky og gin Skjenkebevilling gis for maksimum fire år om gangen. Endringer i bevillinger skjer ofte flere ganger i løpet av bevillingsperioden. Når søknaden er mottatt, blir det innhentet uttalelser fra politiet, sosialtjenesten og skatte- og avgiftsmyndighetene Arrangement og tilstelninger vil være melde- eller søknadspliktige til politiet - se vedlagt søknadsskjema. Ansvarlig for arrangementet må sende søknad til politiet med opplysninger om arrangementets art, tid og sted, størrelse (antall gjester), opplyse om skjenking/ikke skjenking, navn og tlf på ansvarlig, samt andre relevante opplysninger om arrangementet Arrangement - melding og søknad om : Kulturmidler til kunst- og kulturformål : Reklameoppheng - Søknad : Serverings- og/eller skjenkebevilling - el. skjema: Skjenkebevilling - enkelt anledning/ambulerende - el. skjema: Tilskudd til festivaler og arrangemente Skjenkebevilling - søknad om bevilling for lukket selskap (ambulerende) 702436, Sem & Stenersen Prokom AS Side 3 av 4. Fra kl. (inne) Til kl. (inne) Fra kl. (ute) Til kl. (ute) Bekreftelse Bekreftelse o Jeg bekrefter at opplysningene i søknaden er riktige, og forplikter meg til å overhold

Skjema for søknad om salgs- og skjenkebevilling - Målselv

Søknad om skjenkebevilling. Steg 1 av 2. Søker Søker ( Firma/ lag/ forening) * Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling. * Betyr obligatorisk for utfylling Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt. Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema Søknad om serverings- og skjenkebevilling. Steg 1 av 14. Søknaden gjelder * Serveringsbevilling. Skjenkebevilling. Serverings- og skjenkebevilling. Hjelp. Lukk. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen; Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen Søknad om salgs-/skjenkebevilling eller utvidet skjenkebevilling. Steg 1 av 13. Søknaden gjelder Velg bevillingstype * Søknad om salg-/skjenkebevilling. Utvidet bevilling for en enkelt anledning. Hjelp. Lukk. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen Søknad om ambulerende skjenkebevilling . Steg 1 av 8. Bevillingssøker Bevillingssøker er den som driver og får eventuelle inntekter fra virksomheten. Bevillingsøker er * Privatperson. Foretak/lag/forening. Hjelp. Lukk. Klikk på Spørsmålstegn der du trenger hjelp til utfyllingen Søknad om skjenkebevilling for enkeltanledninger må være innsendt senest 3 uker før arrangementet skal avholdes. Vi kan ikke garantere at søknader sendt inn senere enn dette vil bli behandlet. * Skjenkebevilling til et åpent arrangement

Søknad om skjenkebevilling. Steg 1 av 9. Søknaden gjelder Skjenkebevilling for alkoholholdig drikk. * Ny bevilling. Overtakelse av virksomhet som har bevilling. Endring i egen bevilling. Hjelp. Lukk. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen Søknad om skjenkebevilling behandles etter bestemmelsene i alkoholloven, og kan gis for maksimum fire år om gangen. Krav til søker. Det må registreres firma i Brønnøysundregistrene. Ved aksjeselskap legges ved aksjeeierbok. For å få skjenkebevilling må det først innvilges serveringsbevilling Attest om restanse på skatt/avgift fra Skatt Nord, Skatteoppkreveren i Trondheim og skatteoppkreveren i HALD u.off §13. Uttalelse fra Lensmannen i Alstahaug og Leirfjord, Alstahaug kommune har mottatt søknad om skjenkebevilling fra firma Hotel Sandnessjøen AS (org. nr. 912 268 810) Eierforsammensetning - driftsselskapet Bamble kommune avslår 30. oktober søknaden fra Ulvedal Holding AS datert 12. juni om skjenkebevilling for Langøya Hovedgård. Årsaken til avslaget er mangler ved søknaden som ikke er oppfylt etter fire måneder Søknad om ny skjenkebevilling behandles av formannskapet. Når vedtak er fattet vil det sendes en skriftlig melding om vedtaket. Saksbehandlingstid. Saksbehandlingstiden er normalt ca. tre måneder fra du har sendt inn alle nødvendige opplysninger og dokumenter

 • Galleblærebetennelse symptomer.
 • Sammenheng mellom normer og verdier.
 • Lofoten flyplass.
 • Ursula karven smoothie mixer.
 • Port01 regensburg.
 • Haare stufig schneiden mit zopf.
 • Nettbutikker med collector faktura.
 • Nesten voksen regi.
 • Bildeler postoppkrav.
 • Streptokokken c infektion.
 • Rhus toxicodendron d12 hund.
 • Portotakster 2016.
 • Dødelig brennmanet.
 • Trödelmarkt essen real.
 • Intertoys zwolle.
 • China study campbell.
 • Ballett für erwachsene heilbronn.
 • Er det lov å ha ugler som kjæledyr i norge.
 • Niestroj großbüllesheim.
 • Pegel havel potsdam.
 • Sta travel erfahrungen.
 • Armans geheimnis staffel 2 youtube.
 • Hva er en synder.
 • Europris eggkoker.
 • Liertoppen kjøpesenter åpningstider i påsken.
 • Når kan terrassen beises.
 • Gm hunter.
 • Haare stufig schneiden mit zopf.
 • Sidetall i word.
 • Pensjonsberegning nav.
 • Mat etter slankeoperasjon.
 • Nek 400 2018 elbil.
 • Vet concept dog sana nassfutter.
 • Adresse trademax.
 • Dukoral erfaringer.
 • Kristian nergaard.
 • Halldór laxness.
 • Amerikaanse acteurs jaren 60.
 • Haus kaufen in moers von privat.
 • Stress bläschen lippe.
 • Viversum jahreshoroskop 2018.