Home

Oppdagelsesreiser renessansen

Bakgrunn: Hva er renessansen? - Forskning

Renessansen - Filosofi

Renessanselitteraturen knyttes til den sterke oppblomstring på alle felter innenfor kulturlivet i Europa på 1400- og 1500-tallet, først og fremst i Italia. Renessansen er nært knyttet til humanismen og representerer en tilbakevending til kildene, det vil si til antikkens kultur.Interessen for enkeltmennesket gir seg utslag i en rekke biografier og erindringer, mens andre bøker vitner om. Dikt, fortellinger, debattinnlegg, taler, rapporter - med språket skaper vi drømmer og virkelighet. I norskfaget blir du kjent med litteraturen og lærer å bli en dyktig språkbruker

Oppdagelsesreiser i rennesansen by line ronnin

 1. Renessansen har preget den moderne verdenen i stor grad, og overgangen fra middelalderen var svært viktig for utviklingen av vitenskap, filosofi, kunst, litteratur og livssyn. At mennesket ble satt i sentrum og at man lett kunne spre tanker og ideer, skapte en større og bedre utvikling i samfunnet, ved hjelp av blant annet boktrykkerkunsten
 2. Hovedtanker i renessansen. I renessansen ble tanker og ideer fra førkristen tid levende. Man studerte blant annet anatomi, naturfag og matematikk, og det ble en oppblomstring av dikting, bildende kunst og vitenskap. Sentrale trekk ved renessansen: - Et nytt menneskesyn. I renessansen fikk man en ny tro på mennesket, dets verdi og dets muligheter
 3. Renessansens litteratur refererer til den tidsepoke i europeisk litteratur som begynte i Italia i løpet av 1400-tallet og spredte seg over hele Europa i løpet av 1500-tallet fram til begynnelsen av 1600-tallet. 1500-tallet var også humanismens tid i Europa, og den preget renessansens filosofi.. Gjenoppdagelsen av antikken førte til en verdsliggjøring av mennesket og menneskeverdet

Renessansen begynner i Italia etter svartedauden på 1300-tallet, og landet går foran med nye tanker om kunst, vitenskap og religion. Fra Italia sprer ideene seg til resten av Europa. Les også: Oppfinnelser. Gutenbergs trykkpresse bidro til å spre kunnskap i verden. 4 minutte - renessanse, oppdagelsesreiser, reformasjon og statsdannelse. Før undervising: 1. Les emnebeskrivelsen (med kompetansemål) 2. Se videoene og ta notater til undervisningen. Undervisningen tar utgangspunkt i at du har sett videoene. Oversikt over tidlig moderne tid + Renessansen Boktrykkerkunst er en tradisjonell betegnelse for prosessen som består i å produsere mange identiske trykk av en trykkside (typografisk sats) for produksjon av bøker og tidsskrifter. Trykksiden ble satt sammen av løse tegn og bokstaver som var støpt i metall (typer).Teknikken var en høytrykksmetode og er i dag erstattet av moderne trykkemetoder som offset og digitaltrykk. 11 store oppdagere De utforsket klodens ukjente strøk og oppdaget land, folkeslag og skatter: Møt Marco Polo og 10 andre eventyrere

Renessanse og forklaring. Mål for opplæringen er at eleven skal kunne. Hvordan det var mulig å gjennomføre renessansens store prosjekter innen kunst, vitenskap og oppdagelsesreiser. Jeg vil at dere skal legge spesiell vekt på hvordan prosjektene ble finansiert Med oppdager eller oppdagelsesreisende forstås vanligvis lederen samt andre fremtredende deltakere på en oppdagelsesreise.. Denne listen over oppdagere (eller oppdagelsesreisende) er sortert etter etternavn Italiensk renessanse betegner den tidligste fasen av renessansen, som var overgangsperioden mellom middelalderen og tidlig moderne tid (fra slutten av 1300-tallet til omkring 1600). Begrepet renessanse er hovedsakelig moderne og kom i bruk på 1800-tallet, i arbeidene til historikere som eksempelvis Jacob Burckhardt.Det er vanlig å dele renessansen inn i tidlig renessanse (også kalt.

Vår pris 543,-(portofritt). Kategorier: Geografisk oppdagelse og oppdagelsesreiser, Europeisk historie: renessansen, Europeisk historie, Biografier: generelle Renessansen var en bevegelse som oppsto i de nord-italienske bystatene på 1300-tallet. Fra en sped start med enkeltstående forfattere og kunstnere, vokste bevegelsen til å bli den dominerende kulturelle kraft i Italia på 1400-tallet. Fra omkring 1500 gjorde renessansen seg gjeldende også i Nord-Europa Renessansen - oppgangstid i Europa Perioden forut for opplysningstiden i Europa blir kalt renessansen. I årene 1347-51 døde mer enn halvparten av Europas befolkning i pestepidemien som er blitt kalt svartedauden HISTORIE tar deg med på en heseblesende reise til fortiden, der du får med deg historiens største dramaer fra første rad Vår pris 258,-. Kategorier: Geografisk oppdagelse og oppdagelsesreiser, Europeisk historie: renessansen, Generell historie og verdenshistorie

Reformasjonen er vanligvis datert til 31. oktober 1517 i Wittenberg i den tyske delstaten Sachsen-Anhalt da Martin Luther, en katolsk prest og professor i bibelteologi ved universitetet i Wittenberg, sendte sin teser om avlatshandelen til den stedlige biskop, Hieronymus Schultz av Brandenburg, og til erkebiskop Albrecht av Magdeburg. Tesene konsentrerte seg om misbruket og gikk i begrenset. I renessansen dukket for første gang store forfattere opp. Mens litteraturen fra tidligere tidsperioder hadde ukjente forfattere ble det nå mer vanlig å dikte selv og utgi verkene under eget navn. Det ( Renessansen Renessansen var en periode innen kunst og musikk som varte fra ca. 1400-1600. Ordet renessanse betyr gjenfødelse, og nå var det mennesket som var i sentrum. Til forskjell fra middelalderen, da det var et stor fokus på Gud og kirken i samfunnet, skulle nå menneskets frie tanke og kreativitet brukes

oppdagelsesreiser - Store norske leksiko

Kartografi spilte en sentral rolle i Renessansen, som var en tid preget av oppdagelsesreiser. Her ser vi fire bokutgaver fra 1500- og 1600-tallet av Claudius Ptolemaeus som var referansen til kartografene på denne tida. De brukte samme ikonografi for å lage sine kart, men anvendt på en rund og ikke en flat verden: 1) Claudius Ptolemaeus (85. Asias renessanse. Hei, Kort tid etter Zheng Hes ekspedisjon snudde Kina ryggen både til oppdagelsesreiser og handel og orienterte seg innover

Fagtilbud på ungdomstrinnet – Rudolf Steinerskolen i Oslo

Hundrevis av oppdagelsesreiser du kan bruke i undervisningen. Med Ekspedisjoner kan du utforske historie, vitenskap, humaniora og naturens verden. Enten du farter rundt med dinosaurer eller ser på skulpturer fra renessansen, finnes det alltid noe spennende å utforske - uansett fag Den italienske renessansen stemme overens med. Interiøret til Santo Spirito uttrykte en ny sans for lys, klarhet og rommelighet som er typisk for den tidlige, italienske renessanse Liste over oppdagelsesreiser i Norg Renessanse betyr å bli født på nytt og brukes om den nye interessen for antikkens kultur og troen på mennesket som oppsto i Italia på 1400-tallet. 3) Hvilke byer i Italia var de mektigste i renessansetiden? Hvorfor sluttet kineserne å dra på oppdagelsesreiser på 1400-tallet Renessansen Oppdagelsesferder Eleven skal kunne bruke begrepet periode og vise sammenhenger mellom fortida og nåtida ved å oppdagelsesreiser som . europeere gjorde, skildre kulturmøter og samtaler om hvordan de ulike kulturene opplevde møtet. 3 Uke 1 -

Renessansen - Wikipedi

Filosofer fra renessansen. Renessansen er en sentral epoke i europeisk historie. Den starter i Italia på begynnelsen av 1400-tallet, hovedsakelig i Firenze, og har ved begynnelsen av 1600-tallet spredt seg til store deler av.. Renessansen. Det er vanlig å sette et skille i europeisk historie omkring år 1500 I Europa hentet man mye inspirasjon for renessansen fra antikken, men oppdagelsesreiser, og økende etterspørsel etter for eksempel jern, sølv og gull krevde at folk 4. Det nye Europa tar form fant nye metoder. Man kunne ikke se bakover i tid for å finne bedre kart når man skulle finne sjøveien. Sjøfart og oppdagelsesreiser Renessansen: 1400: Renessansen i Firenze, til Siena, Roma og Europa 1500 - 1861: 1500: Nedgangstid Nedgangstid og: 1494: Fransk invasjon fremmed styre: 1559: Spansk invasjon. Habsburgerne 1700: Østerrike. Habsburgerne 1800: Napoleon 1850: Garibaldi Risorgimento 1859: Viktor Emanuel 2 og Napoleon beseiret østerrikern Renessanse og opplysningstid. I dette kapitlet har du lært om. hva ordet renessanse betyr, og hva. Undervisningsopplegg i kunst og håndtverk, 5.-7. klasse. Tema 1

Renessanse - Kunsthistori

renessansen - arkitektur - Store norske leksiko

Årsplan i samfunnsfag for 7. klasse 2017-2018 Side 2 Utforskeren Mål for opplæringen er at eleven skal kunne formulere et samfunnsfaglig spørsmål, foreslå mulige forklaringer og belyse spørsmålet gjennom en undersøkelse diskutere samfunnsfaglige tema med respekt for andres syn, bruke relevante fagbegreper og skille mellom meninger og fakt I historie er temaet disse årene renessansen, de store oppdagelsesreiser, reformasjonen og den industrielle revolusjon. Språkfagene. Det er mange ferdigheter innen språkfagene som øves gjennom ungdomsskolen. Elevene har selvsagt norsk hovedmål, i tillegg møter de norsk sidemål,. I renessansen var det ikke kun kunst og litteratur som var viktig, men også politikken og religiøse strider etterlot meningsfulle spor. Den perspektivforvridde hodeskallen mellom de to mennene, nederst på bildet, uttrykker bevisstheten man fikk om døden, i renessansen I historien handler det mest om perioden fra 1349 til 1750, om renessansen og opplysningstiden, om oppdagelsesreiser og kulturmøter, om svartedauden i Norge og om dansketida. Du lærer også om ulike kilder som forteller om kulturmøter, kildekritikk og om norsk deltakelse i slavehandelen

Renessanse . Tidsrom. Jobbe i uke 5 og 6. Fremføring fredag 29. februar . Renessanse og forklaring. Mål for opplæringen er at eleven skal kunne. drøfte sammenhenger mellom den økonomiske utviklingen og utviklingen av kunst, vitenskap og filosofi i renessansen renessansen og opplysningstiden i Europa oppdagelsesreiser fortelle om noen av de viktigste oppdagelsesreisene europeerne gjorde mellom 1200 og 1600: Marco Polo, Colombus, Vasco da Gama, Magellans reiser lese og bruke historiske kart 36 Midgard 7, kap. 2 Ka sine oppdagelsesreiser på 300-tallet f.kr.1 Gresk innflytelse kom til Norge sammen med kristningen av landet under middelalderen, og fortsatte gjennom renessansen og opplysningstiden. Da nasjonalromantikken kom til Norge på 1800-tallet ble gresk kultur og kunnskap svært populært renessanse og opplysningstiden Eleven skal kunne plassere et hendelsesforløp i historie og samtid på tidslinje og kart. Eleven skal kunne oppdagelsesreiser europeere gjorde, skildre kulturmøter og samtale om hvordan dette kunne oppleves. Eleven skal kunne: - bruke kart og tidslinje

musikk, renessansen, barokken 7... gjenkjenne musikk fra Wienerklassisismen til og med impresjonismen framstille oppdagelsesreiser europeerne gjorde, skildre kulturmøter og samtale om hvordan dette kunne oppleves 6+... vise ulike oppdagelsesreiser på en tidslinje og kar Om Spania ble en stormakt på grunn av dette vet jeg ikke (men måten du sier det på gjør det jo sansynlig). Men ellers, ja. Europa ble dratt ut av middelalderen da man gjenoppdaget den tapte greske kulturen/filosofene osv, og alt det muslimene hadde syslet med mens Europa var i middelalderen Oppdagelsesreiser. Marco Polo. Vasco da Gama. Kristoffer Columbus. Inkariket. Slavehandel. Midgard - «De store oppdagelsesreisene» - s. 16 - 33. Digitale ressurser: -forklare hva som kjennetegner renessansen i Europa-gi eksempler på viktige tanker og oppdagelser på denne tiden, og hvorfor disse skapte uro i Europa. Uketest Renessansen (fra fransk Renaissance, «gjenfødelse») er et begrep for en tidsperiode, men også en åndelig strømning og retning i kunsten og arkitekturen i Vest-Europa som oppsto i Italia på 1350-tallet med diktsamlingen Canzoniere av Francesco Petrarca. Ny!!: Oppdagelsestiden og Renessansen · Se mer » Russlan Oppdagelsesreiser og kulturmøter * Gjøre rede for sentrale trekk ved tidsepokene middelalder, renessanse og opplysningstid i Europa, og diskutere grunner til denne tidsinndelingen. * Bruke historiske kart og gjenskape oppdagelsesreiser som europeere gjorde, beskrive kulturmønster, og samtale om hvordan de forskjellige kulturene opplevde møtet

gjøre rede for sentrale trekk ved tidsepokene middelalder, renessanse og opplysningstid i Europa og diskutere grunner til tidsinndelingen bruke historiske kart og gjenskape oppdagelsesreiser som europeere gjorde, beskrive kulturmøter, og samtale om hvordan de forskjellige kulturene opplevde møte Renessansen brakte oppdagelsesreiser som raskt økte kjennskapen til nye arter, men det ble gjrot relativt få vitenskapelige fremskritt av den analytiske planteforståelsen. På denne tiden ble systematikk en viktig trend innen all naturvitenskap, og botaniske (og zoologiske) samlinger kom på moten i Europa Praha er utvilsomt en av de vakreste hovedstedene i Europa med et utall av velholdte bygninger fra barokken og renessansen. Her er de billigste flybillettene til Praha - Sjekk ut vår lavpriskalender . Lik oss på Facebook og få alle våre nyheter først! Bli aktiv deltaker 1488: De store oppdagelsesreiser sprer særlig spansk og portugisisk, og senere engelsk, over store deler av verden. Det amerikanske kontinent opplever de kommende år historiens største språkendring. 1397: Fra og med Kalmarunionen svekkes det norske språk. 1383: John Wycliffe oversetter Bibelen til engelsk

renessansen - litteratur - Store norske leksiko

Vasco Da Gama var en portugisisk oppdagelsesreiser. Den tiden han levde i, kan vi kalle den europeiske ekspansjonsepoken. Dette er på grunn av at det var en del land i Europa som var veldig bevisste på at de ville finne nye land slik at de kunne få mer land som de kunne boltre seg i. Vasco Da Gama ble født 31 den Viceroyalty av Río de la Plata Den ble opprettet i 1776 av kong Carlos III i Spania. Det varte i 35 år, til i 1810 erklærte mai-revolusjonen sin avskaffelse. Etter Spanjernes ankomst i Amerika i 1492 fantes flere oppdagelsesreiser over hele kontinentet Historie og vitenskap. HISTORIE tar deg med på en heseblesende reise til fortiden, Vitenskap Penismisundelse og ødispuskomplekser: Freud var besatt av sex. 11 minutter Penismisundelse og ødispuskomplekser: Freud var besatt av sex. Vitenskap 50 år gammel forskerstrid måtte avgjøres i felten Vi forklarer kompliserte fenomener med gode illustrasjoner og i et språk som alle kan forstå, for.

oppdagelsesreiser som europeere gjorde, skildre kulturmøtet og samtale om hvordan de ulike kulturene opplevde møtet. Gjøre greie for sentrale trekk ved tidsepokene renessanse og opplysningstid i Europa, og diskutere grunner til denne tidsinndelinga. Norge i dansketida. De store oppdagelsesreisene. Renessansen i Europa. Geograf 20 århundre. Dokumentarserie. Vi følger den bestselgende historikeren og forfatteren Geert Mak på en praktfull reise, geografisk og historisk, gjennom det 20. århundret i Europ Et århundre er en periode på hundre år.Den formelle definisjonen av et kalendarisk århundre sier at et århundre begynner med år 1. For eksempel begynte det 19

Norsk - NDL

Renessansen - starten på den moderne verdenen? - Studieweb

Det var likevel en forløper til utviklingen av geografi som et toneangivende vitenskapsfag i renessanse-Europa. Et fag som ble formet av humanismens tro på rasjonalitet og vitenskap og aktualisert av behovet for geografisk kunnskap i forbindelse med oppdagelsesreiser, merkantilisme og kolonialisme. Geografifagets renessanse og mellomfas Barokken(1600-1700-tallet), en epoke hvor følelser, dramatikk, kontraster og detaljer ble fremstilt gjennom fem sentrale kunstformer: arkitektur, billedhugger- og malerkunst, litteratur og musikk.Barokken er en sterk kontrast til renessansen. Renessansen satte mennesket i sentrum og var opptatt av samfunnet, politikk, vitenskap og sunn fornuft, filosofien, klarhet og logikk I denne teksten skal vi forklare litt om korleis filosofi, religion og andre idegrunnlag var i renessansen og korleis dei hang saman. Først skal vi fortelle litt om kva filosofi er, og korleis det starta i renessansen, derretter skal vi fortelle litt om religion og idegrunnlag i renessansen, og kva som skjedde i denne tida med religionen HISTORIE 4 Renessanse og opplysningstid.....52 5 Oppdagelsesreiser og kulturmøter.....78 6 Svartedauden forandret Norge.....108 7 Danmark og Norge i union 1537-1814.....126 8 Kildene forteller.

<div class=separator style=clear: both; text-align: left;>Is this love er debutsingelen til den engelske Aiden Grimshaw, som endte som nummer ni i den syvende. Sign up for Prezi today. Create a free account or start your free trial. Compare plans and product features of Prezi Present, Prezi Video, and Prezi Design Søk på hele udir.no. Utdanningsløpet Velg niv

Oppdagelsesreiser. November - John Lok reiste til Guinea på oppdrag av kjøpmenn i London. Beretningen, skrevet av skipsoffiseren Robert Gaynsh, ble publisert i 1572. André Thévet fikk publisert beretningen «Cosmographie de Levant», om et sendebud til Konstantinopel. Lyon Kolonisering av nord amerika konsekvenser. Kolonisering: Oppdagelsen av Amerika endret verden Verden ble forandret for alltid da Amerigo Vespucci i 1503 slo fast at kollegaen Columbus ikke hadde oppdaget sjøveien til India, men et helt nytt kontinent Koloniseringen av Nord-Amerika I Norden gjør renessansen seg hovedsakelig gjeldende på 1500- og 1600-tallet.Renessanse italiensk Rinascimento betyr gjenfødelse og viser til en ny interesse i antikkens kultur. Det er vanlig å regne utbruddet av svartedauden på midten av 1300-tallet som slutten på høymiddelalderen, både i norsk og europeisk sammenheng kandidat nr. 900 mundd4d11 13.10.14 vokser kanskje opp av seg sa erasmus, tro meg, menneske man ikke til det dannes man 2005:61) martin luther og joh Rundt år 1300 sakket tempoet til nyrydningen av jord i Europa ned. Befolkningen på kontinentet hadde vokst til hele 75 millioner mennesker, og det bar med seg nye problemer for menneskene. Da gårdene ikke lenger ble større eller flere ble det heller ikke mulig å brødfø enda flere mennesker. Den jor

Video: Humanisme - Daria.n

Renessansens litteratur - Wikipedi

Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's. Som de romerske grensemurene, og for den del de kinesiske og persiske, er nordvollen i Game of Thrones beskyttet av en serie større og mindre festninger. I Game of Thrones er målet med muren helt klart å skape et absolutt skille mellom sivilisasjon og barbari. Virkelighetens murer var ikke der egentlig for å hindre kontakt, men for å regulere den til steder der den kunne skattlegges og. Francis Drake (født ca. 1540, død 28. januar 1596) var en engelsk sjøkaptein, navigatør, marinehelt, politiker og oppdager. 68 relasjoner Ferdinand Magellan Ferdinand Magellan (født 1480 i Sabrosa i Portugal, død 27. april 1521 ved Mactan på Filippinene) var en portugisisk oppdager som seilte for Spania; han var den første som seilte fra Europa til Asia i vestlig retning. 96 relasjoner

Hvor særegen er egentlig Martin Luther? Hva brakte reformasjonen med seg gjennom slagordet Skriften alene? Og hvilke konsekvenser førte dette slagordet med seg? Reformasjonsminnet gjør disse spørsmålene påtrengende I 1492, seilte Columbus havet blå med mange kart og informasjon om den runde jorden. I motsetning til popular tro, opplevde Columbus ikke bare verden var rundt, det gjorde også hans samtidige. Faktisk var det så godt akseptert at dristige søfarende hadde utforsket Atlanterhavet i hundrevis av år før Columbus. Ute Mens renessansen ordnet tingene etter deres likhet analogier , ordnet opplysningstiden dem etter deres forskjeller taksonomier og distinkte identitet. Vel 75 år senere, i 1875, gir Ivar Aasen ut Heimsyn, en faglitterær bok for ungdom om jordklodens beskaffenhet, om himmelrommet og om jordens steiner, planter, dyr og folk Bartolomeu Dias (ca. 1450 - 29. mai 1500) var en portugisisk oppdagelsesreisende. 33 relasjoner

Tidslinje: Renessansen historienet

Et prospekt var et topografisk landskaps-, arkitektur- eller bybilde som hadde som funksjon å være en saklig og nøktern gjengivelse av ett spesielt landskap, mest mulig perspektivisk korrekt gjengitt. Prospektet kunne være tegnet, malt eller utført i en grafisk teknikk. Som sjanger oppsto prospektet på slutten av 1400-tallet. Begrepet kommer fra tidligere teatermaleri, der bakgrunnen som.

 • Groupie forum.
 • One piece latest ep.
 • Hvite beter.
 • Ursula karven smoothie mixer.
 • Miljømessige utfordringer.
 • Utested stavanger 18 år.
 • Sylenth1 free download full version.
 • Trening etter bukplastikk.
 • Collector oslo.
 • Restauranter bærums verk.
 • Urlaub ukraine.
 • Wagyu japanese black.
 • Wieghorst hair & beauty.
 • Oj eventi verona.
 • Hvor skal jeg bo.
 • Niedere tauern höhenweg.
 • Menn og følelser.
 • Stekt squash og aubergine.
 • Der nebel buch.
 • Takle å være singel.
 • Brodere hjerte.
 • Bur ørkenrotte.
 • Fujitsu 14 lvcn.
 • Betriebsarzt dresden.
 • Amtmannens døtre bok.
 • Seretide diskus pris.
 • Semesterticket nrw hannover.
 • Bbc r.
 • Flytyper.
 • Ozon maskin bil.
 • Landbruksmesse 2018.
 • Filmsentret charlie.
 • Blime kart 2015.
 • Forkjølelsesvirus.
 • Bytbil östergötland.
 • Kuba landkarte sehenswürdigkeiten.
 • Syn og hørsel.
 • Min beste venninne.
 • Usa tennessee.
 • Einhorn müllbeutel edeka.
 • Jva für frauen vechta.