Home

Geogebra på eksamen

Her kan du få et overblikk over GeoGebra™-kommandoer som er fine å kunne til eksamen. Du finner den oversikten som er relevant for deg ved å velge ditt fag på listen under: 1P 1T 2P 2P-Y S1 R1 S2 R2 D ( Eksamen fra våren 2015. 10. klasse Framgangsmåte Lag halvsirkler på sidene ved å bruke verktøyet Sirkelsektor definert ved Merk tallene i tabellen, kopier og lim disse inn i regnearket i GeoGebra, eller skriv dem inn i regnearket for hand Se forfatter Birte Vestergaard presentere eksempler på dybdelæring i matematikk for Sinus 1T (12.39 min). GeoGebra og eksamen. Matematikk 8-10 (2016) Kategori: Matematikk. GeoGebra og eksamen. Ved Espen Hjardar. Faktorseminar 2016. Ny eksamensordning.

GeoGebra™ til eksamen - Studienett

GeoGebra Math Apps Get our free online math tools for graphing, geometry, 3D, and more Ifølge Utdanningsdirektoratet (2012) er det naturlig at eksamen i matematikk også gjenspeiler den økte bruken av digitale verktøy. Våren 2015 innføres derfor nye minstekrav til digitale verktøy på Del 2 av sentralt gitt skriftlig eksamen i matematikk, og kalkulator vil ikke lenger være tilstrekkelig for å besvare en slik eksamen Med eksamensoppgaver, løsningsforslag og en fullstendig oversikt over kommandoer vil GCAS være den ultimate plattformen å bli kjent med Geogebra på. Det vil både være din beste venn på eksamen, og hjelpe deg til å forbedre mattekunnskapene dine gjennom hele året

4c - Forhold mellom to trekant areal med CAS, Geogebra

GeoGebra viser to desimaler som standard. Endre ved å gå inn på Innstillinger - Avrunding - 3 desimaler. I denne oppgaven er funksjonsuttrykket oppgitt med tre desimaler. Det er viktig å gjøre elevene oppmerksom ar de må tilpasse antall desimaler, ellers vil GeoGebra runde av funksjonsuttrykket som elevene taster inn. a Eksamensoppgaver sortert på tema. Veiledninger. Videregående Ungdomsskolen Muntlig eksamen. Ungdomsskolen 2019 oppgave del 1 del 2 løsning del 1 del 2 2018 oppgave del 1 del 2 løsning del 1 del 2 2017 oppgave del 1 del 2 løsning del 1 del 2 2016 oppgave del 1 del 2 løsning del1 del2(KS) 2015 oppgave del 1 del 2 løsning del1 del2 (KS. Eksempel på besvarelse eksamen; Skrive inn funksjon. For å skrive inn en funksjon, bruker du skrivefeltet. Det kan gjøres på flere ulike måter. Stå i skrivefeltet og skriv: Skriv en liten forklaring under, gjerne punktvis. Få med hvilke GeoGebra-kommandoer du har brukt, og gode tekstsvar på oppgavene. Eksempel fra eksamen Du finner rådene på siden Tips til GeoGebra. I veiledningen har vi laget en liste over kommandoer som er fine å kunne til eksamen hvis du har Matematikk 1P, 1T, 2P, 2P-Y, S1, R1, S2 eller R2. Du finner en oversikt over våre lister med kommandoer på siden GeoGebra til eksamen GeoGebra inneholder alle funksjonene som kreves på matematikkeksamen fra våren 2015 og er gratis å bruke. Ifølge sensorer som har vurdert matematikkeksamener fra våren 2014 er GeoGebra også den graftegneren som er mest brukt i den norske skolen, og derfor får programmet stor plass i dette dokumentet

Download GeoGebra Apps Free offline GeoGebra apps for iOS, Android, Windows, Mac, Chromebook and Linux. Graphing Calculator. Graph functions, investigate equations, and plot data with our free graphing app. Download Start. 3D Calculator. Graph 3D. CAS er obligatorisk til eksamen i matematikk T, R og S i videregående opplæring. Med et CAS kan elevene manipulere og løse enkle og avanserte algebraiske uttrykk. I GeoGebra kan elevene veksle mellom bruk av algebrafeltet, grafikkfeltet og CAS-feltet. De kan bruke variabler og funksjoner som er definert i et felt i et annet

På eksamen. I eksamensreglementet som gjelder fra våren 2015, står det at elever må ha tilgang til datamaskin, påkrevd maskinvare og utskriftsmuligheter gjennom hele Del 2 av eksamen. Internett skal ikke være tilgjengelig. Det er mange muligheter som ivaretar disse kravene, og her skisserer vi noen av dem: Elevene lagrer på minnepinne Som privatist kan du melde deg opp til eksamen i alle fag på videregående skole. Fylkeskommunen har ansvar for gjennomføring av privatisteksamen. Høsteksamen 2020. Muntlig eksamen. Muntlig eksamen lages og organiseres lokalt i de enkelte kommunene og fylkeskommunene Oppgave 5 fra samlingen med eksamensoppgaver som gjøres i Geogebra

Disse får man fram ved å trykke på den lille trekanten nederst til høyre på hvert ikon. GeoGebra kan blant annet brukes til å illustrere mange sammenhenger innenfor geometrien. Småtrinn/mellomtrinn: Elevene skal i denne oppgaven (se under Vedlegg) lage ulike geometriske former med det innebygde verktøyet i GeoGebra På del 2 kan du bruke alt av hjelpemidler, alt du har lastet ned på PC, og alt av papirer du har med deg. Her er det selvsagt mulighet for å åpne et word-dokument eller pdf på pcen om hvordan man bruker GeoGebra. Du må selv ta med deg en PC på eksamen

Matematikk og Naturfag på Holtan - tilhørighet, kunnskap og glede for alle i skolen Forside > Eksamen > Videofasit til eksamensoppgaver > Oppgaver i GeoGebra Kommentarer på GeoGebra. Programvare som ligner på GeoGebra. Google Earth Pro. Google Earth - en programvare som viser jordoverflaten i detalj med støtte fra satellittbilder og viser objektene i 3D-grafikk. Scratch. Programvaren for å lære barna de grunnleggende prinsipper for programmering Med Trening til eksamen øker du muligheten for å forbedre din karakter betraktelig. blir presentert med vår steg-for-steg metode slik at du enkelt kan følge med. Det er også meget gode forklaringer på hvordan du løser oppgaver med Geogebra og regneark

Noen oppgaver på del 2 skal/kan løses med bruk av GeoGebra. Se filmen GeoGebra på eksamen. Løs likningene og regn ut brøkene i oppgave 1c ovenfor i CAS i GeoGebra. Løs oppgave 4.3 i GeoGebra. Husk å lime utklipp fra GeoGebra inn i besvarelsesdokumentet. Relaterte artikle Nei men de har lov til å skrive rene fakta. At han har vært sykmeldt ett år er fakta. Og dete r også noe som ikke skal tolkes som negativt, men som ofte blir det GeoGebra på eksamen. Roar Edland-Hansen (CC BY-SA) Sist oppdatert 30.04.2015 Bruk innhald. Denne lisensen gjev deg rett til å dela og bruka dette innhaldet på visse vilkår. Du må alltid oppgi kven som har laga innhaldet. Du kan berre dele innhaldet med same lisens som det opphavlege innhaldet Her er en oversikt over kommandoer i GeoGebra™ som kan være relevante for deg hvis du har Matematikk 2P: Likninger Løs en likning. Funksjoner Definer en funksjon. Bestem en funksjonsverdi. Bestem null (

GeoGebra og eksamen. Ved Espen Hjardar. Faktorseminar 2016. coSinus er et nytt, digitalt verktøy i matematikk for videregående skole GeoGebra er derfor svært nyttig på tentamen og eksamen. Det er mye enklere å tegne grafer i GeoGebra enn å gjøre dette i Excel eller andre lignende regneark. Grafene blir finere og mer nøyaktige enn om en tegner disse for hand. Programmet er lett å bruke Et eget kapittel handler om hvordan denne typen programvare kan brukes på eksamen. Til sist er det inkludert en separat oppgavedel som er tilpasset Kunnskapsløftet. Oppgavedelen kan brukes direkte på elever i ungdomsskolen. GeoGebra for lærere er godt illustrert og delt inn i mange små delkapitler, slik at temaene er lett tilgjengelige

Privatisteksamen i matte på mandag. Hvordan skal jeg levere inn oppgaver jeg hart løst på geogebra eller excel? funker skjermbilde og lime inn i word, og utskrift? excel kan vel bare kopieres og limes inn i word, eller? Hva er innafaor SPØRSMÅL. Skal ha matte-eksamen i 2 py snart. Del 2 skal i hovedsak gjøres på geogebra, men skjønner ikke noe av programmet. (har kun lest selv, ikke hatt noe skole eller lærer å følge) Hva skjer om jeg likevell gjør del 2 for hånd på papir Du må ha lastet ned geogebra hvis du skal ha eksamen i matematikk. Oversettingsprogram er ikke tillatt i språkfag og skal heller ikke være installert på PC'n ved eksamen i slike fag. Oversikt over tilgjengelig programvare og veiledning til installasjon finner du her. Stengt internett, utvalgte nettressurser tilgjengelig. Internett er.

Eksamen. Eksamensoppgavesett er utarbeidet av Utdanningsdirektoratet. Alle løsningsforslagene er laget med versjon 5 av GeoGebra. Velg trinn for å se på oppgavene, utfyllende løsningsforslag og pdf-ene. VG1P VG1T VG2P R1 R2 Trinn 10. Eksamensoppgaver for VG1 Data på del 2. Du har full metodefrihet på del 2, der hvor det ikke står spesifikt hvilken metode du skal bruke. Det bør du benytte deg av hvis du er god på data. Eksempler på oppgaver fra: Eksamen 2017. Oppgave 1a (Excel) Oppgave 7c (GeoGebra) Oppgave 9a (Graftegner Geogebra Excel Lær å bruke geogebra på 15 minutter med praktiske oppgaver. Geometri kurs. Geometri I Linjer, trekanter, rektangler og kvadrater; Eksamen. OFFICE365 (eksamen) PGSA (Udir.no) Engelsk; Ordnett (husk å logge på) Thesaurus; Norsk/Nynorsk

Ny eksamensordning og nyttige GeoGebra-tips Cappelen

 1. ha med forklaring på hvilke verktøy/kommando dere har brukt; ha med svaret som tekst, ikke bare vise det på grafen. skrive ut bildet av grafen, ikke som skjermdump (prt scr) Zoom inn på grafen så det tydelig kan avleses hva punktene viser. ha navn og verdi på punkter; ha navn og verdi på hjelpelinje
 2. Her er en oversikt over kommandoer i GeoGebra™ som kan være relevante for deg hvis du har Matematikk 1P: Likninger Løs en likning. Funksjoner D..
 3. GeoGebra fremgangsmåte U + V (Elevark) 1 Likebeint trekant Opprett et linjestykke AB. Opprett en midtnormal på linjestykket AB. Sett av et nytt punkt C på midtnormalen. Avstanden fra linjestykket til C blir høyden i trekanten. Bruk verktøyet mangekant og dann trekanten i punktene A, B og C. Husk
 4. stekrava til digitale verktøy for skriftleg, todelt eksamen i matematikk for grunnskolen gjeldande frå våren 2015 har programmet GeoGebra fått ein heilt ny aktualitet i ungdomsskolen. Dette krev reell kompetanse i korleis ein kan nytte programmet i undervising og læringsarbeid

Geogebra på eksamen - Oppgave 1 - YouTub

Tangent[ <Punkt på kurve>, <Kurve> ] Lager tangenten til kurven i det gitte punktet. Tangent[ <Tall a>, <Funksjon> ] Lager tangenten til funksjonen for x = a. Tangent[ <Linje>, <Kjeglesnitt> ] Lager alle tangentene til kjeglesnittet som er parallelle med den gitte linjen (eller linjestykket). Tangent[ <Sirkel>, <Sirkel> Merk: Trykk alltid Enter etter du har skrevet uttrykket eller kommandoen ferdig i inntastingsfeltet.; Hvis du ønsker å avbryte/fjerne inntastingen, kan du bruke tasten Esc.; Til en hver tid kan du bytte fokus mellom inntastingsfeltet og grafikkfeltet ved å trykke Enter.Dette gjør at du kan skrive inn uttrykk og kommandoer i inntastingsfeltet uten å måtte klikke på det med musen først

Huskeliste GeoGebra - Mæla ungdomsskole

Det dreier seg om de vanlige i form av Excel, Geogebra og kalkulator til mer uvanlige som Dragonbox og Codea. Min fundering går da på definisjonen av hjelpemidler under selve eksamen. Min ide er ganske enkelt at jeg gjør tilgjengelig for eleven iPad eller PC som hjelpemiddel under selve eksamen På en eksamen er resultatene normalfordelt med en forventning på 14 poeng og et standardavvik på 2, N(14, 2 2). Laveste poengsum for å stå er 12 poeng. Bruk sannsynlighetskalkulatoren i GeoGebra til å beregne hvor stor del av de som tar eksamenen kan forventes å stryke GeoGebraoprifterTM er et lettlest og effektivt oppslagsverk for alle som skal ta eksamen i matematikk på ungdomsskolen og den videregående skole. H GeoGebra & Exceloprifter : matematikk 1P : inneholder al | Biblioteksentrale

Geogebra på eksamen - Oppgave 2 - YouTub

Få taket på GeoGebras brukergrensesnitt. Hovedvinduet er delt inn i forskjellige Oppsett.Som standard er algebrafeltet på venstre side og grafikkfeltet på høyre. Over disse delene er det en menylinje og en verktøylinje. Navigasjonslinjen vil vises i bunnen av grafikkfeltet, dersom den er valgt. Mange av funksjonene til GeoGebra kan brukes ved hjelp av tastatursnarveier På en eksamen er resultatene normalfordelt, N(14, 2 2). Laveste poengsum for å stå er 12 poeng, og vis skal bruke sannsynlighetskalkulatoren i GeoGebra til å beregne hvor stor del av de som tar eksamenen som kan forventes å stryke Helt siden det ble obligatorisk med digitale verktøy til eksamen , har GeoGebra hatt en sterk plass i den norske skolen. Programmet er gratis , og man kan bruke det til å gjøre det som kreves til eksamen på alle trinn. Programmet får imidlertid ikke den plassen det fortjener . Det kan brukes til mer enn å tegne og tolke grafer GeoGebra-programmet er et stykke matteprogramvare som gir deg mye verktøy for å løse matematiske problemer. Programmet gir deg verktøy innen aritmetikk, geometri, algebra og kalkulus, som kan være en god hjelp i både enkle og vanskelige problemer. Hvis du klikker på rullegardinmenyen Matematiske apper, ser du alternativene

Geogebra på eksamen - Oppgave 6 - YouTub

 1. Høyreklikk på topp- eller bunnpunktet og slå på sporing (se figur ). Endre nå på b og se hva som skjer. Kan du forklare/bevise det du ser? c) Hva skjer når du varierer c? Figure : Du kan slå på sporing i GeoGebra. Høyreklikk på punktet og hak av «Slå på sporing»
 2. Du kan angre noe du har gjort i GeoGebra ved å trykke Ctrl+z eller klikke på knappene øverst til høyre i GeoGebra. Tips 8. Du kan zoome inn og ut ved å skrolle dersom du har mus med skrollehjul. Du kan også skalere en akse ved å holde Ctrl-knappene nede og så dra i aksene. Pass på at markøren ligger over aksen og at den har blitt til.
 3. NEI til Geogebra ved eksamen. 1 264 liker dette. Valfri bruk av Geogebra ved eksamen! Er du villig til å bruke mange titalls timer på å lære deg programmet Geogebra -noe du aldri kommer til å ha bruk..
 4. For å kunne delta GeoGebrakurs, må du undervise i matematikk i den vidaregåande skolen parallelt med at du tar kurset og ha godkjent lærarutdanning. Det er ynskeleg at deltakarane har solid matematikkbakgrunn. Minstekrav for opptak er 60 studiepoeng i matematikk som bygger full fordjuping i matematikk frå den vidaregåande skolen
 5. GeoGebra lar deg eksportere konstruksjonsforklaringen som en webside. Velg Eksporter som webside fra menyen i konstruksjonsforklaringen. I vinduet som åpnes kan du skrive inn tittel, forfatter, dato for konstruksjonen og velge om du vil inkludere et bilde av grafikkfeltet og algebrafeltet. I tillegg kan du velge om du vil eksportere med farger
 6. Blir eksperter på GeoGebra - Videreutdanningen i GeoGebra er veldig nyttig, og alle oppgavene vi får her på kurset kan jeg bruke direkte i egen undervisning, sier matematikklærer Emil Thune. Han får dekket studiekostnader gjennom Utdanningsdirektoratets videreutdanningsordning Kompetanse for kvalitet

matematikk.net • Se emne - Geogebra på eksamen

 1. På onsdag denne uka var jeg på kurs i Geogebra. Foreleseren viste seg å være Odd Heir, som fikk Holmboeprisen i 2009. Det i seg selv burde jo borge for at mannen kunne formidle, men det fascinerende var at jeg var på kurs i noe digitalt med en mann som startet sin undervisningskarriere i 1971 - før jeg ble født
 2. JA til Geogebra på eksamen. 13 likes. Vi som ønsker å fortsette å ha Geogebra på eksamen
 3. Skriftlig eksamen ved UiB vil høsten 2020 gå som skoleeksamen eller som skriftlig eksamen hjemme. Også muntlig eksamen vil kunne gå som digital eksamen hjemmefra. Informasjon om din eksamen finner du på emnesiden for kurset i MittUiB. Før eksamen. Finn eksamensdatoer og lokaler. Meld deg opp til eksamen. Lær å bruke kilder riktig
 4. Ikke alle fag på videregående har forberedelsesdel. Skolen informerer om hvilke fag dette gjelder. Privatister finner forberedelsesdelene i tabellen under på forberedelsesdagen kl. 09.00. Vi oppdaterer tabellen dagen før eksamen
 5. Fokus på GeoGebra og Excel. Rektor og mattelærer på Sonans Utdanning i Kristiansand, Terje Aas, presiserer at mattemaraton er en uke hvor man setter inn nådestøtet i forkant av eksamen. - Vi håper fokuset denne uka gjør at de som skal ha eksamen får løftet de digitale ferdighetene i GeoGebra og Excel til et så høyt nivå som mulig
Hestehold og matematikk - Matematikk Vg1P - NDLA

matematikk.net • Se emne - Geogebra på R2-eksamen som ..

 1. Toppunkter/bunnpunkter i GeoGebra; Kunne skrive ut en graf Tegne i GeoGebra; Kunne skrive ut en tegning i GeoGebra . Helt grønn på GeoGebra? Begynn her. Graftegner. Oppgaver fra Grunntall. Oppgave: Videofasit: Tennisbanen 2017: Fasit: Fotballbanen 2015: Fasit: Oppgaver fra Eksamen. Oppgave: Videofasit: Kanonkula: Fasit: Bassenget: Fasit.
 2. Geogebra; kontorstøtteprogrammer (tekstbehandler, regneark etc Hopp til hovedinnhold. Hopp til søkeboks. Hopp over båndkommandoer. Logg på A A A Lytt til tekst : Startside > Barn, familie og skole > Skole og SFO > Undervisning Liste over nettbaserte hjelpemidler til eksamen i ranaskolen: (Ordbøker telles samlet som 1 stk.
 3. -Matte eksamen 10. klasse våren 2013 del 1 på Yutube-Matte eksamen 10. klasse våren 2012 del 2 på Youtube - (Last ned oppgavene her).-Matte eksamen 10. kl våren 2012 oppgave 6 på Youtube Geogebra trenings-oppgaver 201

Korrekt føring ved bruk av Geogebra på eksamen

Høsten 2011 lanseres GeoGebra 4.0, og da vil programmet langt på vei kunne løse oppgave c) også siden det da får CAS-funksjonalitet. Husk at du på eksamen også skal løse en del uten hjelpemidler. Den oppgaven du viser til her, krever en del regneferdigheter som du ikke får øvd på om du kun løser den med GeoGebra. Vennlig hilse Siste utgaver av lærebøkene inneholder detaljert opplæring i bruken av GeoGebra. Video. Innstillinger og oppsett; Verktøy; Tilleggstoff. GeoGebra-stoff til tidligere utgaver av lærebøken 0000 101410 GeoGebr#5BBFEC.book Page 3 Tuesday, July 19, 2011 2:11 PM. Henning Bueie. GeoGebra for lærere. UNIVERSITETSFORLAGE Her finner du oversikt over ofte stilte spørsmål om eksamen for studenter. Spørsmålene er tematisk inndelt i 1) oppmelding til vurdering, 2) eksamensgjennomføring, 3) digital eksamen, 4) tilrettelegging, 5) sensur, 6) klage og begrunnelse, 7) vitnemål og 8) annet

GeoGebra Classic - GeoGebra

I det nye Kikora-universet kan eleven utforske alle temaene i den nye læreplanen, bli en bedre problemløser, trene adaptivt på regneferdigheter, lære GeoGebra og programmering, samt trene til eksamen! Samtidig har vi beholdt alt det gode fra gamle Kikora, som linje for linje tilbakemelding på alle utregninger, hint og løsningsforslag ped.no/kursfiler eller lag ei tilsvarende GeoGebra-fil selv ut fra instruksjonene nedenfor. Åpne GeoGebra og sett inn disse punktene: O = (0, 0), A = (0, 4) and B = (6, 0). Tegn et linjestykke mellom A og B og et mellom O og B. Plasser et punkt C på linjestykket mellom O og B I dag hadde jeg en elev oppe til eksamen i matematikk X. Filmen viser hvordan du kan bruke Geogebra til å løse opg på del eksamen 1p våren 2016. GeoGebra - Eksamensoppgave 1P Oppgave i del høsten 2013. Viser hvordan man kan bruke GeoGebra til å løse eksamensoppgaver. På prøver og eksamen kan du ikke alltid levere fra deg geogebra.

GeoGebra Free Math Apps - used by over 100 Million

GeoGebra - manual med oppgaver for 8-10. trinn Fra våren 2015 ble det innført obligatorisk bruk av digitale verktøy til eksamen i matematikk. I tillegg til regneark vil del 2 til eksamen også inneholde oppgaver der det kreves bruk av graftegner. GeoGebra er ett av verktøyene som kan brukes som graftegner Interactive, free online calculator from GeoGebra: graph functions, plot data, drag sliders, create triangles, circles and much more Det er ofte vanskelig å vite hva som er avgjørende for å få en toppkarakter på eksamen. Studiedekan og professor i teologi ved UiO, Aud Tønnessen, gir deg rådene som kan løfte besvarelsen fra en C til en A. - Skillet mellom en A og en C er tydelig Stadig flere studenter velger å stryke på eksamen for å få mer tid til å lese før fornyet eksamen. Nå vil Studentparlamentet ha tilbake den gamle ordningen hvor alle som ville kunne «konte» Praktiske tips til skoleeksamen, tilrettelegging ved eksamen, trekk fra eksamen, syk på eksamen, begrunnelse og klage, fusk, eksamensresultat etc

Illusioner4

Digitale verktøy på eksamen Matematikksentere

- Eksamen i norsk skal gi elevene mulighet til å vise en bred skrivekompetanse. Da blir sensuren nødvendigvis krevende. Sensorene må bruke sitt profesjonelle skjønn, og elevene må ha klagerett slik at flere sensorer ser på teksten hvis det er nødvendig Sentralbordet: 33 29 57 00. Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den Toppelevers tips for å gjøre det bra på eksamen. De gikk alle ut fra videregående med flust av seksere på vitnemålet. Nå gir de sine tips til elever som skal opp til eksamen denne våren

Matematik i gymnasiet - på min måde

GCA

Det er varierende praksis på høgskoler og universitet på hvem som kan ta fornyet eksamen. Noen steder kan alle melde seg opp, andre steder har samme praksis som HiOA og på noen institusjoner er det bare de som har gyldig fravær på eksamen som kan konte. Les mer om: Sykepleierstudent Pettersens erfaringer med å stryke med vilje Lærarar som underviser i matematikk på ungdomstrinnet og ynskjer fagleg fordjuping og auka kompetanse i korleis programmet GeoGebra kan nyttast i undervisning og læringsarbeid. Undervisning Kurset er samlingsbasert, med tre obligatoriske studiesamlingar pr semester, kvar på to dagar, for å følgje eit heilt skoleår Dersom elevene bruker regneark til å løse en eksamen, så står det i vurderingsveiledningen Håpar at vi kan gjere alt i GeoGebra. Forrige uke var jeg sensor i Matematikk 1 på Høgskolen Stord/Haugesund. Det var 44 kandidater fordelt på fire dager,. Dynamisk geometri, algebra og kalkulus. GeoGebra er interaktiv geometri-programvare. En kan lage konstruksjoner med punkter, vektorer, segmenter, linjer, kjeglesnitt i tillegg til funksjoner og forandre dem etterpå.. Programmet kan dessuten benyttes til likninger, og koordinater kan legges inn direkte. På denne måten har GeoGebra muligheten til å håndtere variabler for tall, vektorer og.

10

10. trinn: Eksempeloppgave med graftegner Matematikksentere

WEBINAR: Det du må vite om GeoGebra på 15 minutter! :D Mange mister poeng på Geogebraoppgaver på mattetentamen eller -eksamen. Finn ut hvordan du kan få.. — Min innstendige anbefaling til alle studenter er at hvis de har symptomer, må de ikke møte opp på eksamen. Utover det har jeg veldig stor forståelse for de studentene som har svart ja på spørsmålet om eksamen og symptomer, fordi man har et vurderingssystem hvor siste karakter teller alt, sier hun Dersom du skal levere dokumentasjon til en søknad eller saksbehandling, må du levere dette i resepsjonen på ditt campus eller sende per brevpost til Høyskolen Kristiania, PB. 1190 Sentrum, 0107 Oslo. Merk konvolutten med «Eksamen» GeoGebra bruker ekstremalpunkt som samlebegrep for toppunkt og . Oppgaven ble gitt som eksamensoppgave i Matematikk 1P høst 2013. For å avgrense grafen til intervallet ≤ x ≤ , må man i GeoGebra bruke . Viser hvordan du kan bruke GeoGebra til å løse eksamensoppgaver. Eksamen matematikk S- utregning av eksamensoppgaver GeoGebra for R1, forklaringer; løsningsforslag til oppgavene i teoridelen av læreboka; sammendrag fra teoridelen i læreboka; De fullstendige løsningene på oppgavene i teoridelen er laget av Helge Ekholt. Sinus er tilpasset en todelt eksamen. Tore Oldervoll, Odd Orskaug, Audhild Vaaje, Otto Svorstøl, Sigbjørn Hal

Pass på at du har mottatt begge delene! Plagiatkontroll til eksamen Hvis du mistenker uselvstendig bruk av kilder i en eksamensbesvarelse, kan plagiatkontrollen avsløre hvilken del av teksten som er gjenkjent enten fra internett eller fra plagiatleverandørens database Vi har svaret alt du måtte lure om fusk, slik at du unngår å bli tatt for å jukse eksamen. Slik lykkes du med mappeeksamen Denne våren skal mange studenter ha mappeeksamen for aller første gang Jeg tok opp R2 eksamen i fjor. Løste så å si alle oppgaver i boka, også løste jeg gamle eksamener i 1 måned. Fikk karakteren 5, hadde 4 i standpunkt og 3 på skriftlig eksamen fra før. Anbefaler deg å gå gjennom pensum og løse oppgaver før du går over på gamle eksamener. I tillegg bør du lære deg geogebra hvis du ikke har gjort.

 • Volkswagen.
 • Nummer gegen kummer whatsapp.
 • Si suites stuttgart.
 • Löwe und zwilling 2017.
 • Singapore airlines airbus a380 800 business class.
 • Aluminium.
 • Dodge ram mieten nrw.
 • 50 talls mote dame.
 • What is a merchant republic.
 • Dna kvadrat.
 • Artsdatabanken artsprosjektet.
 • Corporate tax denmark.
 • Rabattkode nettbuss 2018.
 • Shortest victoria secret model.
 • La bonne formation toulouse.
 • Hvordan finne motivasjon til å gå ned i vekt.
 • Jozo salt 03.
 • Haus kaufen marienheide rodt.
 • Klinik freiburg depression.
 • Japansk spisshund oppdrettere.
 • Finn.no hunder til omplassering.
 • Barn definisjon.
 • Ikea küche erfahrung.
 • Beste mc telt.
 • Dyrebeskyttelsen, oslo og akershus.
 • Biltema godvik.
 • Pence penger.
 • Paraguayische rezepte.
 • Gremlins movie.
 • Mye moro. halloween.
 • Free tarot yes no.
 • Tiergarten halberstadt ausbildung.
 • Bayern munchen players 2016.
 • Ferienhaus südtirol pool privat.
 • Overtrent muskulatur.
 • Steinbock und wassermann ehe.
 • Andejakt tider.
 • Bryllup kristendommen.
 • Tylø badstuovn pris.
 • Mummitrollet 8.
 • Deutsch als zweitsprache zeitschrift.