Home

Bergenhus amt

67 (Norske Gaardnavne

Bergenhus Amt - Store norske leksiko

Bergenhus Amt var et stiftsamt opprettet 1671 som et ledd i innføringen av eneveldet. Stiftsamtet inkluderte tre underlagte amt, Hardanger og Halsnøy kloster (det vil si Sunnhordland) i sør og Nordfjord og Sunnmøre i nord. I 1704 ble Romsdal Amt (Møre og Romsdal) opprettet og Sunnmøre ble med det skilt ut fra Bergenhus amt. Bergenhus amt ble 1763 delt i to, henholdsvis Nordre Bergenhus. Nordre Bergenhus amt var et norsk underamt under Bergen stiftamt, som ble skilt ut fra Bergenhus amt i 1763.Initiativet til delingen kom fra Joachim de Knagenhielm (1727-1796), jurist fra Kaupanger i Sogn og Fjordane.Han hadde siden 1760 tjenestegjort som fullmektig hos stiftsamtmannen i Bergen, Ulrik Frederik de Cicignon og var således dennes nærmeste medarbeider og fortrolige Søndre Bergenhus amt var et norsk amt opprettet i 1763 ved delingen av Bergenhus amt i Søndre og Nordre Bergenhus amt.Amtmannen i Søndre Bergenhus var også stiftamtmann for Bergen stiftamt.. Bergen ble skilt ut til eget amt i 1831.Fra da av var det amtmannen i Bergen amt som også var stiftamtmann, og det ble utnevnt egne amtmenn for Søndre Bergenhus amt

Nordre Bergenhus Amt ble opprettet den 19. september 1763 ved deling av det gamle Bergenhus Amt. Amtet besto av fire fogderi: Ytre Sogn Indre Sogn Nordfjord og Sunnfjord som tilsammen het Firdafylke I 1919 ble amt omdøpt til fylke, slik at Nordre Bergenhus amt ble til Sogn og Fjordane fylke. 1. januar 2020 ble Vestland fylke opprettet ved en regionreform, som tilsvarer Bergenhus amt Bergenhus amt delt i to. Bergenhus amt vart i 1763 delt opp i Nordre Bergenhus amt og Søndre Bergenhus amt (seinare Hordaland fylke).Nordre Bergenhus Amt inneheldt dei fire futedøma Nordfjord, Sunnfjord, Ytre Sogn og Indre Sogn.Frå 1. januar 1919 er området eit fylke, Sogn og Fjordane fylke.. Kaupanger-Bergen-Lærdalsøyri-Leikanger. Den første amtmannen, Joachim de Knagenhjelm hadde sete. Søndre Bergenhus Amt er et tidligere fylke som ble opprettet i 1763 ved deling av det daværende Bergen Stiftsamt i henholdsvis Søndre Bergenhus Amt og Nordre Bergenhus Amt. Disse svarer stort sett til de senere fylkene Hordaland og Sogn og Fjordane. Fra Søndre Bergenhus Amt ble Bergen skilt ut som eget byfylke i 1831, og i 1919 ble navnet på amtet endret til Hordaland fylke Bergenhus Amt er eit tidlegare amt i Noreg.Amtet vart oppretta i 1662 som ei vidareføring av det tidlegare Bergenhus len.Amtet vart i 1763 delt opp i Nordre Bergenhus Amt og Søndre Bergenhus Amt.Nordre Bergenhus Amt omfatta fogderia Sunnfjord, Nordfjord, Ytre Sogn og Indre Sogn.Som administrativ eining har Sogn og Fjordane fylke eksistert frå då Bergenhus Amt vart delt

bergen.kommune.no Telefon: 55553333,tastevalg1 - fra kl. 08:00 til kl. 15:30 Åpent kun for de som har gjort avtale på forhånd. Mer kontaktinf Bergenhus er omgitt av av bydelene Åsane i nord, Arna i øst, Årstad i sør og Laksevåg i vest, og av Askøy kommune i nordvest. Selve bydelen har et landareal på 8,79 km², men dersom man legger til de tilhørende ubebodde deler av Byfjellene : Sandviksfjellet , Fløyfjellet og Ulriken (16,62 km²) og ferskvann (1,21 km²), er det totale arealet 26,62 km²

Bergenhus len was an administrative division of the Kingdom of Norway that existed from 1503 to 1662, with the Bergenhus Fortress in Bergen as its administrative center Norwegian administrative division. The len was changed to an amt (district) in 1662 but it kept its original name and capital until 1919.. History. Formerly, in Norway, the term len (plural len) represents an administrative. Bergenhus; Bergenhus Kart over Bergenhus Se bydelen i stort kart Aktuelle kunngjøringer i Bergenhus. Nedre Nygård; Møllendal; Energiteknologibygget, Allégaten; Store Lungegårdsvann; Sykkelstrategi for Bergen 2019-2030; Gåstrategi for Bergen 2019-2030;. Bergenhus amt ble oppretta i 1681 som en videreføring av Bergenhus len. Det var en del av Bergenhus stiftamt, og stiftamtmannen var oftest også amtmann i Bergenhus. I 1763 ble underamtet Bergenhus amt delt i to, Søndre Bergenhus amt og Nordre Bergenhus amt, tilsvarende henholdsvis Hordaland og Sogn og Fjordane. Amtmenn. Laurids Lindenow. Amt (fra tysk, egentlig embede eller embedsdistrikt) ble fra 1662 innført som betegnelse i den sivile region forvaltningen i riksfellesskapet Danmark-Norge, til erstatning for de tidligere enhetene len og sysler.De tidligere lensherrer (lensmenn) ble heretter benevnt amtmenn.. Skiftet i forvaltningsterminologi hadde sammenheng med overgangen fra riksrådskonstitusjonalisme til enevelde Het før 1919: Nordre Bergenhus amt. Navnets betydning: - Sogn er et av de eldste navnene vi kan tenke oss i Norge. Ytterst i Sognefjorden, som ellers er veldig dyp, er det en grunne, og der blir det et sug. Navnet Sogn er dannet av en forgjenger av verbet å suge, og det kan stamme fra før vår tidsregning. Det er altså over 2000 år gammelt

BergenHUS as monterte et velux-takvindu, og skiftet deler av taket (skifer). Arbeidet som ble gjort var kvalitetsmessig og samvittighetsfullt utført. På grunnlag av ovennevnte jobb, fikk BergenHUS as, også oppdraget med å føre opp et mindre tilbygg (12 kvm). Vi er svært fornøyd med resultatet Søndre Bergenhus amt var eit norsk amt.Frå 1. januar 1919 var det eit fylke, Hordaland fylke. Bergenhus amt vart i 1763 delt opp i Nordre Bergenhus Amt (seinare Sogn og Fjordane fylke) og Søndre Bergenhus Amt. . Amtmenn. 1815-1825 Wilhelm Frimann Koren Christie; 1825-1827 Christian Magnus Falsen; 1829-1834 Georg Jacob Bull; 1834-1852 Edvard Hagerup; 1852-1859 Jens Schydt

The Sunnmøre region was moved to Romsdalen amt in 1689. Later, in 1763, the amt was divided in half creating: Nordre Bergenhus and Søndre Bergenhus (Northern and Southern Bergenhus). Later, on 1 January 1919, Nordre Bergenhus amt was renamed Sogn og Fjordane fylke during a period of time when many location names in Norway were changed. Governmen Søndre Bergenhus amt var et amt som dekket dagens Hordaland. Det ble opprettet da Bergenhus stiftamt i 1763 ble delt i Søndre og Nordre Bergenhus amt. I 1831 ble Bergen amt utskilt fra Søndre Bergenhus. De to amtene fikk igjen felles amtmann i 1907, og i 1919 ble de sammen omdefintert til Hordaland fylke. Amtmen Bergen Amt er et tidligere amt (fylke) som bestod av området innenfor Bergns bygrense. Bergens Amt ble skilt ut som eget amt fra Søndre Bergenhus Amt i 1831, men hadde felles amtmann med dette fylket til 1907. I 1919 ble betegnelsen amt erstattet av fylke, og Bergen hadde deretter egen fylkesmann fram til Bergen ble en del av Hordaland fylke i 1972 Bergenhus stiftamt (Bergen stiftamt) var et amt som fra 1662 dekket det tidligere Bergenhus hovedlen, hvilket tilsvarer dagens Hordaland, Sogn og Fjordane og Sunnmøre. Det var også hovedamt for Halsnøy kloster , Hardanger amt og Nordlandenes amt Nordre Bergenhus amt var eit amt som svarte til det seinare Sogn og Fjordane fylke (1919-2019. Det vart oppretta i 1763, då Bergenhus amt vart delt i Nordre og Søndre Bergenhus amt. 1. januar 2020 vart Vestland fylke oppretta med same grensene som Bergenhus amt hadde frå 1689 og fram til delinga i 1763. Amtmenn. Joachim Knagenhielm, 1763.

Amt er en regional inndeling som ble tatt i bruk i Danmark-Norge etter innføringen av eneveldet. Et amt var egentlig et embete eller embetsdistrikt, og i 1671 avløste det len og syssel som betegnelse på de sivile forvaltningsområdene i Norge og Danmark. I Norge ble amt og amtmann erstattet med fylke og fylkesmann fra 1. januar 1919. Disse bindene omfatter alle de moderne fylkene uten om Finnmark: Østfold (Smaalenenes amt), Akershus og Oslo (Akershus amt), Hedmark (Hedemarkens amt), Oppland (Kristians amt), Buskerud (Buskeruds amt), Vestfold (Jarlsberg og Larviks amt), Telemark (Bratsberg amt), Aust-Agder (Nedenes amt), Vest-Agder (Lister og Mandals amt), Rogaland (Stavanger amt), Hordaland (Søndre Bergenhus amt), Sogn. Amt (fra tysk, egentlig embede eller embedsdistrikt) betegnet fra 19. februar 1662 de danske og norske forvaltningsområdene, og avløste de tidligere enhetene len og sysler.Det ble skilt mellom stiftamt eller hovedamt og underliggende amt (underamt).Øverste embetsmann i amtene var amtmannen.. Fra 1. januar 1919 fikk de daværende amtene i Norge betegnelsen fylker og amtmennene fikk tittelen. Merknader Liste 203-223 Nordre Bergenhus amt. II Tellingslister. A. Landdistriktene Emneknagger Folketellinger Folketellingen 1825 Personopplysninger Statlige arkiver Institusjoner under departementen Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Sør-Trøndelag Folketellingen 1855 Nordre Bergenhus amt, Romsdal amt og Søndre Trondhjem amt

Levninger af Oldtidsminder i Sønndre Bergenhus Amt, opsamlede i Aaret 1824 af W. F. K. Christie. 1824. Et hefte med tekst og tegninger. - 26 beskrevne blader. 1800-tallet, Bergen, Norge, Blandet innhold, Historie, Innsamlet antikvarisk materiale, Oldtidslevninger, Oldtidsminner. Manuskript ubb-ms-0187-c Kirkerne i Søndre Bergenhus amt Språk: Norsk (Bokmål) Materialtype: Bøker Kilde for metadata: NO-TrBIB (999611273094702202). Nordre Bergenhus amt: Eid: 356: Nordre Bergenhus amt: Davik: 362: Nordre Bergenhus amt: Selje: 368: Kildeinformasjon. Riksarkivet Oppbevaringssted Riksarkivet Riksarkivet Arkivreferanse RA/S-2231 Lenke til Arkivportale Bergenhus Amt er eit tidlegare amt i Noreg.Amtet vart oppretta i 1662 som ei vidareføring av det tidlegare Bergenhus len.Amtet vart i 1763 delt opp i Nordre Bergenhus Amt og Søndre Bergenhus Amt.Nordre Bergenhus Amt omfatta fogderia Sunnfjord, Nordfjord, Ytre Sogn og Indre Sogn.Som administrativ eining har Sogn og Fjordane fylke eksistert frå då Bergenhus Amt vart delt

Nordre Bergenhus Amt - data Dette er våre data om Nordre Bergenhus Amt. Her får du også et innblikk i hvordan vår samling er modellert og relasjonene er bygget opp Bergenhus Amt er eit tidlegare amt i Noreg. Amtet vart oppretta i 1662 som ei vidareføring av det tidlegare Bergenhus len. Amtet vart i 1763 delt opp i Nordre Bergenhus Amt og Søndre Bergenhus Amt. Nordre Bergenhus Amt omfatta fogderia Sunnfjord, Nordfjord, Ytre Sogn og Indre Sogn Bergenhus amt var fra 1681 til 1766 et norsk underamt under Bergen stiftamt. I 1689 ble Sunnmøre en del av nye Romsdals amt. I 1763 ble Nordre Bergenhus amt skilt ut som eget underamt. Resterende Bergenhus amt fikk navnet Søndre Bergenhus amt i 1766. Se også. Liste over Hordalands fylkesmenn; Liste over Sogn og Fjordanes fylkesmen

Stedsnavn Bergenhus Amt Fjordane Hordaland Sogn. Stikkord Geografi. Note Geographiske Underretninger til Norske Carter i 3 b. er merket henholdsvis XA HA Qv. 24a, b og c. Qv. 24 c omfatter dessuten legg d-f, h, i, k og l. Skisse. Målestokk [Ca 1:400000-1:650000]. Søndre Bergenhus amt var eit norsk amt.Fra 1. januar 1919 er det eit fylke, Hordaland fylke. Bergenhus amt vart i 1763 delt opp i Nordre Bergenhus Amt (seinare Sogn og Fjordane fylke) og Søndre Bergenhus Amt. . Amtmenn. 1815-1825 Wilhelm Frimann Koren Christie; 1825-1827 Christian Magnus Falsen; 1829-1834 Georg Jacob Bull; 1834-1852 Edvard Hagerup; 1852-1859 Jens Schydt Etter omfattande drøftingar i Odelstinget og Lagtinget i 1918, vart Sogn og Fjordane fastsett som nytt fylkesnamn i staden for det gamle Nordre Bergenhus Amt. Namneendringa vart lovfesta 14. august. Samstundes vart amt til fylke og amtmann til fylkesmann. Geistleg skulle Sogn og Fjordane no høyre til Bjørgvin bispedøme, i staden for det gamle Bergens stift Bergenhus amt originally consisted of the present-day areas of Hordaland, Sogn og Fjordane, and Sunnmøre and the far northern Nordlandene amt was subordinate to Bergenhus. In the 1680s, Nordlandene and Sunnmøre were split from Bergenhus. In 1763, the amt was divided into northern and southern parts: Nordre Bergenhus amt and Søndre Bergenhus amt Matrikkel for Nordre Bergenhus amt 1838 Andre publikasjoner PUBL-: 1838-matrikkelen Bind 13: Nordre Bergenhus amt. Arkivreferanse: Del Skriv ut. Matrikkel for Nordre Bergenhus amt 1838 Geografi. Fylke: Sogn og Fjordane. Kommune (1947)

Nordre Bergenhus amt - Wikipedi

Nordre Bergenhus amt. 11 Hefte 2 Gabel, Christopher, vicestiftsbefalingsmand over Bergenhus stift og amtmand over Bergenhus amt (skal efter Christian Stockfleth virk. tiltræde embedet), 29 april 1702. - Frederik, til Bregentved, ridder, geheimeraad; vicestatholder i Norge og stiftsbefalingsmand over Akershus stift 2 okt. 1699. - Frederik Wilhelm, assessor i Overbergamtet Søndenfjelds 14 okt. 1709 Søndre Bergenhus Amt - data Dette er våre data om Søndre Bergenhus Amt. Her får du også et innblikk i hvordan vår samling er modellert og relasjonene er bygget opp Kirkerne i Søndre Bergenhus amt : bygninger og inventariu Brevet omhandler Søndre Bergenhus Amts verging mot å utbetale en regning til Sorenskriver Voss, som han har lagt ut til Tingholderen og Langrettet for et Justitstingsviden for tyveri utført av Brithe Larsdotter Wigøren. Søndre Bergenhus Amt er fritatt for å betale de omtalte utgiftene, og alt faller dermed Norde Bergenhus Amt til last

Søndre Bergenhus amt - Wikipedi

2 Akershus amt; 3 Hedemarkens amt; 4 Kristians amt|Christians amt; 5 Buskerud amt; 6 Jarlsberg og Larviks amt; 7 Bratsberg amt; 8 Nedenes amt; 9 Lister og Mandals amt; 10 Stavanger amt; 11 Søndre Bergenhus amt; 12 Nordre Bergenhus amt; 13 Romsdals amt; 14 Søndre Trondhjems amt; 15 Nordre Trondhjems amt; 16 Nordlands amt; 17 Tromsø amt; 18. XIV. Nordre Bergenhus amt Hefte 2 Søk etter dine forfedre i den fremste genealogiske databasen i kontinental Europa Nordre Bergenhus amt var et norsk underamt under Bergen stiftamt, som ble skilt ut fra Bergenhus amt i 1763. 109 relasjoner

En adressebok var en personfortegnelse for et område eller en bransje. Vi har digitalisert norske adressebøker fra helt fra 1883 til 1988 1. Smaalenenes amt 2. Akershus amt 3. Hedemarkens amt 4:1 Kristians amt 4:2 Kristians amt 5. Buskeruds amt 6. Jarlsberg og Larviks amt 7. Bratsberg amt 8. Nedenes amt 9. Lister og Mandal amt 10. Stavanger amt ved Rygh, Oluf (1833-1899) og Magnus Olsen (1878-1963) 11. Søndre Bergenhus amt 12. Nordre Bergenhus amt 13. Romsdals amt 14. Søndre. Hefte 2. - SS

Amt og amtmann I 1905 var landet delt inn i 18 amt (nemninga amt vart endra til fylke frå 1. januar 1919). Nordre Bergenhus amt vart oppretta i 1763 då Bergenhus amt vart delt i Søndre - og Nordre Bergenhus amt. Namnet vart endra til Sogn og Fjordane fylke ved lov av 14. august 1918, iverksett frå 1. januar 1919 Bergen amt var et amt som ble skilt ut fra Søndre Bergenhus amt i 1831, og endret navn til Bergen fylke 1. januar 1919. 31 relasjoner Søndre Bergenhus amt, navn på nåværende Hordaland fylke 1763-1918. Før 1831 og etter 1907 var embetet som amtmann i Søndre Bergenhus forent med embetet som stiftamtmann i Bergen

Bergenhus er et navn som kommer fra Bergenhus festning i Bergen. Bergenhus kan også referere til: Bergenhus, en bydel i Bergen Bergenhus len, et len i Norge før 1662 Bergenhus amt, et amt i Norge me [.. Bergen Hospital. Instruks for Hospitalspresten i Bergen er gitt i kongelig resolusjon 20. desember 1905, og skulle da gjøre tjeneste i St. Jørgens hospital, Pleiestiftelsen for spedalske nr. 1, Sjøfarendes aldershjem, Bergens kretsfengsel, Zander Kåes stiftelse, Dankert Krohns stiftelse, Stranges stiftelse, Lungegårdens sykehus, og Enkehuset Matrikkel 1890 for Nordre Bergenhus Amt Geografi. Fylke: Sogn og Fjordane. Emneknagger Matrikler Eiendom. Om søkbar versjon 1890 Periode (liste): 1890. Bidragsyter: Statsarkivet i Bergen. Rettighetshaver (eier): Arkivverket Først publisert: 1999-10-18. Sist publisert: 2019-08-22. Søk i kilden.

Nordre Bergenhus amt - Store norske leksiko

Video:

Søndre Bergenhus Amt - Store norske leksiko

 1. istrativ enhet (len) i Norge som gjennom middelalderen omfattet hele Vestlandet og fra midten av 1540-årene også Nord-Norge, med Bjørgvin/Bergen som ad
 2. Folketellingen 1855, bind 5: Nordre Bergenhus amt, Romsdal amt og Søndre Trondhjem amt Statistisk sentralbyrå, Sosioøkonomiske emner, Folketellinger, boliger og boforhold RA/S-2231. Arkivreferanse: RA/S-2231 KildeID: 65530. Del Skriv ut..
 3. ne add example sv 1821: Jarlsberg och Laurvigs grevskap upplöstes och slogs samman till Jarlsberg og Larviks amt (även kallat Grevskabenes amt) 1831: Bergen amt avskildes från Søndre Bergenhus
 4. Søndre Bergenhus amt. Størrelse og indbyggerantal. Søndre Bergenhus amt udgjør ifølge sidste folketælling 15 6O6.07 km.2 med 128 213 indbyggere, altsaa gjennemsnitlig lidt over 8 indb. pr. km.2. Af landets amter har Søndre Bergenhus det næst største indbyggerantal. Det største har Nordland.* Beliggenhed

Bergen kommune - NAV Bergenhus

Bergenhus - Wikipedi

Sogn og Fjordane fylke vart oppretta ved Kongeleg Resolusjon av 19. september 1763. Det som i røynda skjedde var at Bergenhus amt, oppretta i 1660, vart delt i to: Nordre Bergenhus amt og Søndre Bergenhus amt. Boka Sogn og Fjordane fylkeskommune gjennom 150 år (1987) har eit kort kapittel om oppretting Søndre Bergenhus amt blev ett typeexempel på dette, vilket kom ut 1921, tre år etter hans død. Norges land og folk er til store deler laddet up på Wikisource. Innhold / Table of Contents Översikt I. Smaalenenes Amt (1885) II. Akershus Amt (1897) III. Kristiania. Første del (1917) III: Kristiania. Anden del (1917 Wedel-Jarlsberg, Johan Caspar Herma Søndre Bergenhus amt Nordhordlands og Voss fogderi, Skjold tinglag, Haus prestegjeld 1838 Sunnhordland og Hardanger fogderi, Stamhuset Rosendals gods og Lyse klosters gods 183 Bergenhus amt: oppdatert av Geir Thorsnæs. 3 måneder siden Bergenhus amt: oppdatert av Geir Thorsnæs. 3 måneder siden Kristiansand amt: oppdatert av Ida Scott (SNL) 5 måneder siden Kristiansand amt: oppdatert av Ida Scott (SNL) 5 måneder siden.

Bergenhus len - Wikipedi

The new Bergenhus amt originally consisted of the present-day areas of Vestland and the Sunnmøre region of Møre og Romsdal, plus the far northern Nordlandene amt was subordinate to Bergenhus amt. The Sunnmøre region was transferred to Romsdalen amt in 1689 and the Nordlandene amt was separated around that time as well Søndre Bergenhus amt (Bergen stift.) Prestegjeld og sogn Bykommuner og herreder Lensmands-distrikter Tinglag Sorenskriverier Fogderier; Strandebarm prgld. Jondal sogn, Strandebarm hovedsogn, Varaldsø sogn: Strandebarm h., Varaldsø h. Strandebarm: Strandebarm: Søndhordland: Søndhordland 2 Akershus amt; 3 Hedemarkens amt; 4 Kristians amt; 5 Buskerud amt; 6 Jarlsberg og Larviks amt; 7 Bratsberg amt; 8 Nedenes amt; 9 Lister og Mandals amt; 10 Stavanger amt; 11 Søndre Bergenhus amt; 12 Nordre Bergenhus amt; 13 Romsdals amt; 14 Søndre Trondhjems amt; 15 Nordre Trondhjems amt; 16 Nordlands amt; 17 Tromsø amt; 18 Finmarkens amt.

Bergen kommune - Bergenhus

Bergenhus amt - lokalhistoriewiki

Censuses: RA, 1801 census for 1425P Hafslo, 1801, p

Amt - Wikipedi

1753 - Bergenhus Amt blir delt i Nordre Bergenhus Amt og Søndre Bergenhus Amt 1783 - De første levende vesener (en sau, en and og en hane) var med på en ferd i ballong. 1905 - Idrettsklubben Start stiftet. 1916 - Ski- og Fotballklubben Bodø/Glimt stiftet. 1946 - Cannes filmfestival blir for første gang avholdt These volumes cover farm names in the following modern counties (fylke) Østfold (Smaalenenes amt), Akershus og Oslo (Akershus amt), Hedmark (Hedemarkens amt), Oppland (Kristians amt), Buskerud (Buskeruds amt), Vestfold (Jarlsberg og Larviks amt), Telemark (Bratsberg amt), (Aust-Agder (Nedenes amt),Vest-Agder (Lister og Mandals amt), Rogaland (Stavanger amt), Hordaland (Søndre Bergenhus amt.

Fylkesnavnene som kom og gikk - Forskning

Byggmester og takstmann i Bergen - BergenHus A

Bergenhus may refer to: . Bergenhus, a borough of the city of Bergen, Norway; Bergenhus Fortress, a fortress in the city of Bergen, Norway; Bergenhus len, an abolished administrative division in Norway; Søndre Bergenhus amt, which became Hordaland county (in Vestland county, Norway); Nordre Bergenhus amt, which became Sogn og Fjordane county (in Vestland county, Norway Civil, clerical, & judicial divisions of Norway, 1917. Prestegjeld og sogn Bykommuner og herreder Lensmands-distrikter Tinglag Sorenskriverie Amt er en regional inndeling som ble tatt i bruk i Danmark-Norge etter innføringen av eneveldet. Et amt var egentlig et embete eller embetsdistrikt, og i 1671 avløste det len og syssel som betegnelse på de sivile forvaltningsområdene i Norge og Danmark.I Norge ble amt og amtmann erstattet med fylke og fylkesmann fra 1. januar 1919.

Sogn og Fjordane - Wikipedi

 1. Bergenhus översättning i ordboken norskt bokmål - svenska vid Glosbe, online-lexikon, gratis. Bläddra milions ord och fraser på alla språk
 2. About The County - The Name HordalandUntil 1919 the name of the county was Søndre Bergenhus amt which meant (the) southern (part of) Bergenhus amt (The old Bergenhus amt was created in 1662 and was divided in 1763.) See also Rogaland and Sogn og Fjordane.
 3. nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at vi kan gi deg ei betre brukaroppleving. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta til trafikkmåling og til å optimalisere tenesta
 4. Stortingsaktivitet; Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti; 1851-53: 4. representant: Nordre Bergenhus Amt: Sogneprest: 1854-56: 1. representant: Nordre Bergenhus Amt
 5. Manntal 1701 for Nordre Bergenhus amt Logg inn for å følge dette . Følgere 0. Manntal 1701 for Nordre Bergenhus amt. Av ole-jacob jorsett, November 17, 2012 i Brukernes eget forum. Svar i emnet; Start nytt emne; Recommended Posts. ole-jacob jorsett ole-jacob jorsett Aktiv bruker
 6. Stortingsaktivitet; Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti; 1886-88: 3. representant: Søndre Bergenhus Amt: Redaktør: Venstre: 1886-88: 3. representant: Søndre.
 7. Stortingsaktivitet; Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti; 1877-79: 2. representant: Nordre Bergenhus Amt: Folkehøiskolebestyrer: 1880-82: 2. representan

Søndre Bergenhus amt - lokalhistoriewiki

 1. SØNDRE BERGENHUS AMT Hosanger; der er ved Gaarden kun en liden Kvernebæk. PnSt. S. 34 er antydet den Mulighed, at Iste Led kan være det sjeldne og gamle Kvindenavn Berå. 23,3. Myrene. Udt. mýWane. 23,8. Yaremyren. Udt. varemýræ. Det er uvist, hvad Iste Led betyder. Det skal efter Stedsforholdene ikke kunne være Varde m. 24. Hegernes.
 2. Stortingsaktivitet; Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti; 1845-47: 1. representant: Søndre Bergenhus Amt: Gaardbruker: 1848-50: 1. representant: Søndre.
 3. Kommentarer til: Søndre Bergenhus amt

Bergen Amt - Store norske leksiko

 1. Stortingsaktivitet; Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti; 1871-73: 2. representant: Søndre Bergenhus Amt: Handelsmand: 1874-78: 2. representant: Søndre.
 2. Det samme året ble det importert 118 sjeviotsauer til bønder i Romsdal amt (nå Møre og Romsdal fylke) og 30 værlam til fordeling i Nordre Bergenhus amt (nå Sogn og Fjordane). Den siste større importen i offentlig regi fant sted i 1888, da Staten kjøpte 152 dyr
 3. Nemninga amt vart nytta i staden for fylke. Amtsnamnet gjekk ut av bruk same året avisa skifte vekk frå amtsnemninga. I Florø tok ei avis namnet «Nordre Bergenhus Folkeblad» alt i 1887, medan byens første avis, Nordre Bergenhus Amtstidende, hadde eit fem år langt opphald i Førde (1887-1891)
 4. ister 2. februar 1910-20. februar 1912. Også sjef for Revisjonsdepartementet, og for Landbruksdepartementet til 1. mars 1910. Født på Stend i Fana (nå Bergen) 16. august 1845,..
Jakob Sverdrup (politician) - Wikipedia

Bergenhus stiftamt - lokalhistoriewiki

 1. Nordre Bergenhus amt - lokalhistoriewiki
 2. amt - Store norske leksiko
 3. O. Rygh: Norske Gaardnavn
 4. Amt - lokalhistoriewiki
Norwegian Counties1510327670343Vestland – WikipediaGeorg Jacob Bull – Wikipedia
 • Hvordan komme til machu picchu.
 • Cafe stuttgart.
 • Astro a50 user guide.
 • Wikipedia ipad air.
 • Fibrex vs fiberhusk.
 • Schlauchpflanze kaufen.
 • Valg av seilbåt.
 • Skjelett kostyme nille.
 • Dav kempten.
 • Jurist english.
 • 50 cent villa.
 • Gloria stage saarbrücken.
 • Brasil offisielt språk.
 • Ziekte van weil hond op mens.
 • Restauranter london anbefalinger 2016.
 • Corporate tax denmark.
 • Svampebob gary.
 • Mix am mittwoch stellenangebote.
 • Dürfen degus baden.
 • Wer war gregor mendel.
 • جدول پایانی لیگ برتر 95 96.
 • Mage kryssord.
 • Downtown macklemore.
 • Laserlys over københavn 2018.
 • France cities.
 • Forvisning kryssord.
 • Bayern 3 frequenz nürnberg.
 • Ndla flytskjema.
 • Early vikings.
 • Mondi yatak odası.
 • Ikea avion.
 • Frisör priser.
 • Ikea ringsaker ledig stilling.
 • Olly johanne lid.
 • Natalie rogers unabomber.
 • Trådløs harddisk test.
 • Gail zappa.
 • Basstrombone.
 • Neumarkt an der ybbs haus kaufen.
 • Forsikringsselger tryg lønn.
 • Murat kurnaz.