Home

Oppgangssagen

oppgangssag - Store norske leksiko

Oppgangssag, eldre betegnelse for en sagmaskin der ett sagblad er vertikalt innspent i en ramme som beveges opp og ned. Etter hvert ble det mulig å sette inn flere sagblad i samme maskin. Mer moderne oppgangssager i stål og med flere blad kalles rammesag. Oppgangssagen ble brukt til fremstilling av planker og bord fra tømmer. Sagbladets kvalitet var avgjørende for hvor effektivt oppgangssagen skar. De første klumpete bladene ble snart avløst av bedre, tynnere sagblad. I historiske kilder brukes begrepet silkesag. Sagbladene kunne også monteres flere sammen i en ramme, da kaller man saga for en rammesag

Vi fant 2 synonymer til OPPGANGSSAGEN. oppgangssagen består av 4 vokaler og 9 konsonanter. Få kryssordhjelp med kryssordkjempen Sagbladets kvalitet var avgjørende for hvor effektivt oppgangssagen skar. De første klumpete bladene ble snart avløst av bedre, tynnere sagblad. Sagbladene kunne også monteres flere sammen i én ramme, da ble saga kalt en «silkesag». På slutten av 1800-tallet kom sirkelsagene, som etter hvert kom til å utkonkurrere oppgangssagene Synonym til oppgangssagen. Se alle synonymene vi har til oppgangssagen i ordboka. Filtrer søkeresultatet for å få et mer nøyaktig treff. Eksempel: kry**or Oppgangssager generelt: En oppgangssag er en vanndrevet sag med et sagblad som beveger seg opp og ned. Fordi de har en opp- og nedgående bevegelse blir de kalt for oppgangssager. Oppgangssager ble brukt til fremstilling av planker og bord fra tømmer. Det var vannkraft som drev den første oppgangssagen. Først fra 1500-tallet er det registrer

Oppgangssagen innebar et teknologisk fremskritt som gjorde det mulig å utnytte skogressursene langt mer effektivt. Den la grunnen for sagbruksindustrien, som skulle bli blant landets viktigste i århundrene som fulgte. Moderne videreføringer av oppgangssagen kalles rammesager Oppgangssagen. Oppgangssagen ble brukt til fremstilling av planker og bord fra tømmer. Den eldste beskrevne oppgangssagen (fra 1230) ble drevet av vannkraft Da Harald Norby åpnet luken i dammen, flommet vannet gjennom rennen og inn i turbinen Vi fant 2 synonymer til OPPGANGSSAGEN. oppgangssagen består av 4 vokaler og 9 konsonanter Da oppgangssagen fikk sin utbredelse på 1500-tallet ble det mange steder vanlig med tekking av stående bord. Vi skal se nærmere på hvordan det gjøres. Taket er husets mest utsatte bygningsdel. Det utsettes for regn, vind, sol og skiftende temperaturer

OPPGANGSSAGEN I GJERSJØELVA. Avbildet sted Norge Akershus Oppegård Gjersjøelva sikker Type Photograph Created with Sketch. Add a comment or suggest edits History. Fotografering 2008; Fotograf Bakken, Øivind Møller; Created with Sketch. Add a comment or suggest edits Classification Oppgangssagen ga flere bord av stokken, bakhunen (skalkene) ble brukt til golv og taktro. Av stokken fikk man fire eller seks planker, hvor dem nærmest margen ble ansett som de beste. Bakhunen eller skalkene også kalt halvinger ble brukt til golv og taktro Mens 1950-tallets drabantbyer oppfylte bare de tre første kravene, utviklet Sagene seg til en ekte drabantby flere hundre år tidligere, da oppgangssagen ble tatt i bruk langs Akerselva. Da måtte sagarbeiderne bosette seg i nærheten, og med en egen skole i Biermannsgården fungerte sagarbeiderkolonien fra 1600-tallet av som en selvstendig provinsby utenfor Christiania Nedre Foss er et fossefall og var en gård på Grünerløkka i Oslo, med kvern for maling av korn før 1200 og kontinuerlig mølledrift til 1985.. I 2008 bestemte Oslo kommune at området rundt hovedbygningen, hvor Bellona hadde kontorer fra 1998 til 2010, skulle utvikles til en ny bypark. I 2017 åpnet Nedre Foss park.. Hovedbygningen ble restaurert og åpnet som restaurant i 2015

Den første oppgangssagen i Gjersjøen var i drift før 1529. Den var en såkalt kvantumsag, som hadde tillatelse til eksport av trelast. Tidlig på 1800-tallet var det fire sager med til sammen. Fløtingen fikk et oppsving På 1500-tallet da den vanndrevne oppgangssagen kom. Den gjorde tømmeret mer anvendelig og etter-spurt siden man fikk mye mer ut av trevirket. I 1854 ble det innført lov om tømmerfløtingsforeninger, og i årene etter 1900 ble det drevet med organisert fløting i over 130 vassdrag Fra Påske til St.Hans finner du meg på oppgangssagen i Herand. De siste årene har jeg hatt gleden av å lære om saging av sagmesteren Johan Haugen. Johan er sagmester av tredje generasjon Oppgangssagen var i drift før 1529 og sto der inntil 1908! I 2002 ble oppgangssagen gjenoppbygd, og i dag kan skoler og andre besøke oppgangssagen. Vi på 8. trinn var så heldige at vi fikk en demonstrasjon av sagen hver vår og høst. trelast og eksportering. Oppgangssagaen sagde tømmer og planker. Dette var trelast

Oppgangssagen er en vanndrevet sag. Ett eller flere sagblad er festet til en ramme, som beveger seg opp og ned. Rammen har forbindelse med en vannrett aksling som drives av et vannhjul. Var det f. eks. festet fem sagblad til rammen, skar den ut fem bord samtidig. Sagbrukseieren beholdt som regel det midtre og største bordet for arbeidet Tømreren bearbeidet før oppgangssagen kom alt av materialer, hvor dimensjonering av trematerialene ble gjort med sag og øks. Når bygget var ført opp av tømreren, så var det snekkeren sin tur. Snekkeren laget til vinduer, dører, listverk og innredninger i form av skap, benker, bord, senger og stoler for den saks skyld På 1800-tallet ble oppgangssagen erstattet med sirkelsagen.Vannkraften fra fossefallene ble gull verdt. I 1686 ble det innført en ordning som tilsa at bare godkjente, priviligerte oppgangssager hadde lov til å skjære tømmer til eksport. Jar sag fikk slike privilegier Helt siden Norge ble Europas viktigste eksportør av saget tømmer på begynnelsen av 1500-tallet (og forble det i 350 år) på grunn av vannhjulene og oppgangssagen, har Norge vært i fremste rekke når det gjelder utnytting av vannets energi. Norge var landet i verden med flest gårdsmøller pr. innbygger på midten av 1800-tallet Banken hadde sitt 100 - års jubileum i 1976. I tillegg til egen feiring ønsket banken å gi en gave til Hønefoss bys 125 - års jubileum, og valgte å donere den senere omtalte skulpturale fontenen Oppgangssagen som en utsmykning til plassering i byens sentrum

Norge lå kanskje i Europas periferi, men landets ressurser hadde lenge vært interessante for menneskene på kontinentet. Eksport av fisk ned til Europa startet allerede på 11-1200-tallet med opprettelsen av de første kommersielle fiskeriene i Lofoten. Stadig flere fiskevær etablerte seg som faste b Se flere bilder fra oppgangssagen på Mørk . Den 430 år gamle oppgangssagen kan fortsatt brukes - se video i saken. Hobøl historielag jubilerte og fikk to nye æresmedlemmer. Får halvannen million til restaurering - men det er ikke nok. Var leder i 23 år - nå er han utnevnt som æresmedlem

Ved utbygging av Hammerdalen burde det reises et monument (en sag) over dette tekniske mesterverk fra 1500 tallet, oppgangssagen som grunnla byen, skriver Odvar Schrøder-Jensen Oppgangssagen ble brukt til fremstilling av planker og bord fra tømmer. Den eldste beskrevne oppgangssagen (fra 1230) ble drevet av vannkraft. Dette var et stort fremskritt fra den tidligere manuelle saging eller tilhogging av trelast. Først fra 1500-tallet er det registrert bruk av oppgangssager i Norge

Oppgangssag - lokalhistoriewiki

Gjennom fire hundre år, fra oppgangssagen ble vanlig blant bønder på 1500-tallet, ble de største og beste trærne systematisk hogget ned. Det ble ikke plantet etter hogst og den resterende skogen ble stadig mer utarmet Originaldelene i saghuset er tilvirket med øks, men vi bestemte oss for å bruke oppgangssaga til å skjære all nødvendig material. Våren 2019 jobbet så 5 studenter, sammen med veileder Trond Oalann, en uke på oppgangssagen med skjæring av material til lagerbygget Da oppgangssagen ble tatt i bruk utover på 1500-tallet ble det dessuten mulig å levere ferdig plank, noe som var mer etterspurt enn ubehandlet tømmer. Strandstedet Holmestrand i Botne ble derfor gradvis en av de viktigste eksporthavnene for trelast vest i Oslofjorden I 1537 overtok kongen hele greia, og påla bøndene å hogge tømmer og kjøre det til oppgangssagen som da var kommet ved Nedre Foss. Gården kaltes da «Kongens Mølle.» Fra 1567 til 1672 er flere familier inne og driver gården Foss, som på slutten av 1600-tallet besto av sagbruk, to møller og åtte kverner

I Norge fantes råvarene i store mengder helt ned mot kysten og kunnskapen om vannsagen eller oppgangssagen ble på samme tid utbredt i Norge. Trelasthandelen var nå blitt en ny og meget viktig næring for landet og var samtidig den handelen som skulle legge grunnlaget for ladestedet Åsgårdstrand Gjennom fire hundre år, fra oppgangssagen ble vanlig blant bønder på 1500-tallet, ble de største og beste trærne systematisk hogget ned. Det ble ikke plantet etter hogst og den resterende skogen stadig mer utarmet. I dag kan vi se at det var framsynt av politikerne den gangen å sette i gang med skogovervåking Sykling sydover forbi Kruttmølleplassen og ned til oppgangssagen.Videre forbi arbeiderboligen, museum, og bort til Hvervenbukta. Dette er i dag et bilverksted, men lenge var dette det eneste el.verket i vår kommune. Det var i drift fra 1915 og frem til 1962 Fredag 31. mai er programleder Finn Børge Stenbek på Akerøya i Oslofjorden. Her er en kjent ornitologisk stasjon, ferieboligen til Johan Borgen og et 350 år gammelt fort. Stedet er et eldorado.

Kryssordhjelp til oppgangssagen i kryssord

Oppgangssagen som ble gjen-oppbygd i 2002 var faktisk i drift allerede før år 1529 og har stått på stedet frem til 1908. I et makeskiftebrev mellom Mariakirken og Henrik Krum-medike er det omtalt en sagfoss i Gjersjøelva. Man regner med at det var en oppgangssag her, en av de første i landet. Senere ble det fire i alt, samt kornmøl Vi har hatt egen gårdssag siden 1990. Da ble en moderne variant av oppgangssagen kjøpt inn, en Singsag. For 2 år siden fant man ut at denne hadde for liten kapasitet. Derfor ble en Woodmizer bandsag kjøpt inn. Vi produserer blant annet. villmarkspanel, båtmatrialer i furu og eik; bjørkeplan Sagen ble etter hvert modernisert ved at oppgangssagen ble byttet ut med en sirkelsag og vannkraften ble erstattet med en stor, mobil dampmaskin, fraktet fra sted til sted med hest. Isisagen ble da en dampdreven lokomobilsag. Da dampmaskinen skulle tas i bruk, ble saghuset flyttet vestover til nedsiden av Isiveien der det ligger i dag Dammen for oppgangssagen på Markebo. Markebo var alt i det 16. årh. en kjent lasteplass og som sådan forholdsvis betydellg. Det vokste på den tid atskillig skog både på Brattås og på gårdene omkring Venneforeningen stiller med guider, som har dybdekompetanse på ulike områder, og forteller om Halvorsens verksted, Caravellen, Cadillacen, bilene, oppgangssagen, musikkutstillingen, og viser fram modellen av et industrisamfunn, som venneforeningen restaurerer. Medlemmene inviteres også til båttur med damipet DS Børøysund i juni

Oppgangssag - skiensatlas

Oppgangssagen på Torsnes i Jondal var i drift allerede før 1563, og har en over 400-årig historie. I skattemanntallet fra 1563 står det at Johannes Lauritzen skattet halvannen daler av sagdriften. Årlig ble det skåret om lag 2000 bord på sagen I senere tid ble den enkle oppgangssagen avløst av sirkelsagen og vasshjulet av motoren, lokomobilen eller turbinen i lukkede trykk-vassledninger. Mange nye sagbruk er kommet til med stadig forbed-ringer av maskiner og utstyr. De størte handelssagbrukene har her gått foran og på sine steder utviklet seg til større industrier. Me

Behov for synonymer til VERKTØYET for å løse et kryssord? Verktøyet har 262 treff. Vi har også synonym til drillen Sagene. Neste del av strekningen, fra Bentsebrua til Sannerbrua, fikk oppleve en industriell virksomhet veldig tidlig. Det var oppgangssagen som la grunnlaget for 21 sagbruk i 1743 og litt flere i 1820, langs Akerselva, og de fleste her ved Sagene Langs elva lå det kornmøller allerede på 1300-tallet, og da oppgangssagen ble oppfunnet på 1500-tallet, ble trelasten svært viktig for både Sagene - slik navnet vitner om - og hele Christiania, forteller byantikvar Wilberg. Fossen består, og de gamle fabrikkbygningene langs elva er tatt vare på Senere ble oppgangssagen erstattet av sirkelsag, og det ble bygget en dam nedenfor fossen for å kunne utnytte vannfallet bedre. Sagmesteren og arbeiderne bodde på plassene som lå under Jar gård. Jarsagen ble nedlagt i 1888 da Fossum sag ved Bogstadvannet overtok skjæring av alt tømmer fra sørkedalsvassdraget

Sa en dag kom oppgangssagen for et under - for en hjelp i beinhardt strev. Hvite plank av tømmerstokken plank på plank - og fossen drev. Tre - nye tider - men ingen nye materialer kan erstatte det bare nye mater for a bearbeide tre. Mer og mer perfekte - maskinene som former tre i våre dager - som kutter, høvler, pusser, limer, freser. Oppgangssagen utnytter vannkraft for å sage tømmer med et opp- [] og nedadgående sagblad som ble drevet av en sveiv påmontert en horisontal aksling drevet av et vannhjul. WikiMatrix WikiMatrix . LAST INNN MER. Fant 72 setninger i 6 ms. De er hentet fra mange kilder og blir ikke sjekket Jeg tror det har å gjøre med mulighetene som åpnet seg da sagen/oppgangssagen gjorde materialene billigere, slik at flere kunne få bygd seg en båt. Jernet var sannsynligvis fortsatt dyrt og da var trenagler en billig løsning - noe man kunne sitte hjemme foran bålet og produsere selv Da oppgangssagen kom i bruk effektiviserte det arbeidet slik at de kunne sette flere mann, overføre arbeidskraft , fra det å kile og telje bord til å hugge å kjøre fram tømmeret. Tidlig på 1600 tallet var det 20-25 flom og bekkesager i drift i Gjemnes, og de mest sagbrukspregede grendene var Angvik med 4 sager, Hoem 2, Kvalvåg 2, Torvik 1 flomsag, og 4 til 5 i Heggem-grenden

Selv i middelalderen skjønte folk at dette var grov sløsing med ressursene, men ingen hadde teknologien til å gjøre noe med det. Da vannsagen - eller oppgangssagen - kom til Norge via. Det er usikkert hvor og når den første oppgangssagen i Gjersjøelva ble satt opp, men den ble omtalt i 1529 som den første i sitt slag, ifølge de gamle danske papirene Synonym til redskapen. Se alle synonymene vi har til redskapen i ordboka. Filtrer søkeresultatet for å få et mer nøyaktig treff. Eksempel: kry**or Martin Blakstad etablerte i 1855 eget teglverk nedenfor Vahus på nordsiden av elveoset, ved Askerelvens munning. Kalles også Teglverket på Vahus. Det var et lite gårdsverk med en kapasitet på ca. 100 000 stein.Det siste driftsåret var trolig 1863, da det ikke ble registrert noen aktivitet i årene etter i amtmannens årsmeldinger

Beskrivelse: Visste du at fra Strømmen har det gått en flom av produkter til hele verden? Tog, biler, busser, plank, propeller, ferdighus, heve- og skyvedører, osv Når oppgangssagen nå er i drift, skal andre ting restaureres. For kopier av 1700-tallstrelast er en sjelden vare i dag. I år skal Bryggen restaureres med mye material. De ville ha skåret material på oppgangssag. Men de var kresne og kom med en plank fra et golv - - som var skåret på 1700-tallet, på enbladsag. Der var det hak Som følge av at oppgangssagen ble innført i 1530-årene fulgte en indu-strialisering av trelastproduksjonen. Etter dette har trelasthandleren fått en stadig mer sentral rolle. I de senere årene har også salg av andre bygningsartikler blitt en stadig større del av tre-lasthandlerens arbeidsområde demonstrerte oppgangssagen som står i Gjersjøelven. Her fikk vi se en oppgangssag i drift. Oppgangssagen kom i drift i Moss i 1529 og i Gjersjøelven noen år senere. På vår sag var det bare ett sagblad, men på sager i elver med stor vannføring kunne det være flere sagblader ved siden av hverandre (silkesager), slik at stokke Sagbladets kvalitet var avgjørende for hvor bra oppgangssagen skar. De første klumpete bladene ble snart avsløst av bedere, tynere sagblad. Sagbladene kunne også monteres flere sammen i en ramme, da ble sagakalt en <silkesag>. på slutten av 1800-tallet kom sirkelsagene, som ettervert kom til å utkonkerrere oppgangsagene

Synonym til OPPGANGSSAGEN - synonymer

sagbruk

Behovet for mer arbeidskraft da sagbladet (oppgangssagen) kom i siste halvdel av 1500-tallet, jordforbedringen, potetens innføring i 1750-årene, økningen i kornavlingene og befolkningsvekst, førte til oppdeling av gårdene, til sjøfart, fiske, håndverk osv Samtidig kom den vannkraftdrevne oppgangssagen i bruk i Norge. Den tillot opjæring av tømmer i en annen målestokk enn tidligere. Byen skar selv planker på sagbruk som ble anlagt langs Akerselva, og etter hvert ble det eksportert store mengder trelast som var skåret på Romerike og fraktet til byen på slede

En viktig teknologisk nyvinning var introduksjonen av oppgangssagen i Norge, noe som ganske raskt resulterte i at eksport av trelast fikk stor betydning. Kortere fraktavstander enn fra de konkurrerende Østersjøbyene og lite konfliktfylt farvann gjorde at det norske trevirket hadde fortrinn når det gjaldt etterspørsel Når jeg tenker på treskjæreryrket så var sikkert oppgangssagen, avretteren og cnc-fresemaskinen en graverende utvikling. I den tiden vi lever nå, omgitt av automatproduserte og individløse produkter setter mer og mer mennesker pris på noe som er håndlaget Også eksporten av tømmer og trelast kan føres tilbake til middelalderen, men med oppgangssagen som kom i bruk fra begynnelsen av 1500-tallet, ble det mye lettere å sage bord. Eksporten av bord og bjelker ble også kraftig stimulert av økende etterspørsel fra Europa. Det var stort behov for materialer til bygging av hus og mange andre formål oppgangssagen kommer i vanlig bruk på begynnelsen av 1500-tallet i Norge. Bordene er festet med moderne spiker i alle hjørner. Disse spikrene ligger under bemalingen og viser klart at denne er av nyere dato. Alle kistens hengsler er moderne. Det venstre hengselet som fester lokket i bakkant er satt skjevt på kassen

oppgangssag og trelasthandel Hellerasten skol

 1. Den eldste kjente vanndrevne oppgangssagen i Vestfold satte Ivar Jenssøn Jernskjegg opp 1538 ved Farris-elven. Senere ble det en nærmest eksplosjonsartet oppsving i anlegg av sager. Fra 1624 finnes en liste over 32 sagbruk i Sandar, men da var bare 9 av disse i bruk. Av dem som da ikke lenger var i bruk, nevnes Bjørnum
 2. Tømmer og bord hadde vært eksportert fra Norge i middelalderen, men oppgangssagen, som ble innført tidlig på 1500-tallet, gjorde sagingen langt enklere, og dermed kunne eksport av trelast bli en stor næringsvirksomhet. For hendige bønder var det en smal sak å bygge en oppgangssag, og tre­last­næringen ble derfor langt på vei bygget opp nedenfra
 3. dem med oppgangssagen til planker, brett og bord. Planken ble reist på høykant og sjikt på sjikt ble ytterveggen bygget av de samme bord, paneler, brett. (Er trebransjen skyld i den lagdelte fasaden?) De som ikke hadde råd, allmuen, beholdt alt trehvitt, malte verken ute eller inne
 4. av den gamle oppgangssagen p L renskog. For presentasjon av konkurranseprosjektet, klikk HER -----2008 PML-villa presenteres i Asker og B rum Budstikke's l rdagsmagasin (Budstikka Pluss, l rdag 15/11).----- 2008 PML oppnevnt av NAL til juryarbeid.
 5. Den eldste og største oppgangssagen på disse kanter av landet lå en gang oppe i Skjærsjøelva. I dag kan vi se ruinene av den gamle Kamphaug Sag noen hundre meter nedenfor Skjærsjødammen. Kamphaug Sag ble anlagt på 1600-tallet, og sagen ble sannsynligvis satt opp av Johan Garmann som var Nordmarksgodsets eier i tiden 1648- 1673
 6. I perioden 1820-1850 skjedde det omfattande endringar i etiske standardar, i synet på rett og gale, skikk og uskikk i Nord-Rogaland.1 Samtidig opplevde det sørvestlege Norge omfattande haugiansk påverka vekkingar, der denne landsdelen skil seg ut ved å ha vore først med så breie og konsekvensrike religiøse folkerørsler. Denne artikkelen er eit forsøk på å kasta nytt lys på.
 7. Oppgangssagen kom i Norge i 1520-årene, den første i Bratsberg i 1543.Skien lå fint til med fire store fosser i elven gjennom byen. På1500-tallet var Skien den eneste kjøpstad i landet med sager på byens grunn. Gimsøyklosteret lå gunstig til med eiendomsretten til de treøyene ute i elven og alle fossene
Til fots langs Akerselva | Sandalsand

sag - Store norske leksiko

Ved Sagløkka nedenfor Nordbråtabrua ble det i 1830-åra satt opp en sag for å skjære vindfallstømmer etter syklonen som gikk over Skarsåsen på den tid. De kraftige murene etter denne oppgangssagen kan vi se der ved elva i dag. Når jeg pløyde jordet syd for spinneriet, kunne jeg finne stumper av krittpiper som de brukte før i tida Bergensantikvariatet er en videreføring av Bergensantikvariatet Holberg antikvariat. Butikken ligger i Lille Øvregate 2 i Bergen, like ved Fløibanestasjonen. Vi handler med antikvariske/brukte bøker, tegneserier, blader, postkort m.m Kamphaug Sag er den eldste oppgangssagen i denne delen av landet. Skriftlige kilder viser at den er omtalt alt på 16-1700-tallet. Tømmer ble fløtet nedover Nordmarksvassdraget og kjørt med hest fram til sagbruket. Jeg ser bort på det beskjedne fossefallet i elva, men vann kan være ledet fra høyere deler av elva Tømmer og bord hadde vært eksportert fra Norge i middelalderen, men oppgangssagen, som ble innført tidlig på 1500-tallet, gjorde sagingen langt enklere, og dermed kunne eksport av trelast bli en stor næringsvirksomhet

Tradisjonelt bygghandverk – Side 3 – Vi følgjer

Oppgangssagen sagbladets kvalitet var avgjørende for

Før oppgangssagen kom i bruk ble tømret kløvd med kiler og øks. En fikk som regel bare to bord av hver tømmerstokk. En ødsel metode. - Til en av småjektene ble tømret tatt på Hangåsvikmyrene i Skjelvik, og til mellomjekta ble tømret tatt på Sør-Lappmannvikmyra, sør for husene Våren 2019 jobbet så 5 studenter, sammen med veileder Trond Oalann, en uke på oppgangssagen med skjæring av material til lagerbygget. Fordelen med en flerbladet sag er at stokkene blir rett dimensjonert pluss at sidebordene blir skjært, og alt dette i ett operasjon vannmengden ble ledet vekk fra elvestrengen for å få kraft til oppgangssagen. Oppdemminger av tjern og vann ble gjort for å øke tilgjengelig vannmengde under vårflommen i den hensikt å få tømmeret nedover vassdraget. Dette var situasjonen frem til om lag midten av det 20. århundre Alt på slutten av 1400-tallet har oppgangssagen vært i bruk i Norge. Den eldste kjente opplysningen. er fra 1479 og gjelder en sag i Herre, Bamble i Telemark. 16 Med oppgangssagen var det i prinsippet. langt lettere å framstille bord. Et tilsynelatende uttrykk for dette er et stikk av Jacob Maschius fra. 1674 som viser Nidelven i Trondheim

Tekking av bordtak - Bygg og Beva

Oppgangssagen blev ochså utvecklat till en flerbladat såg, där man skivade hela stocken i ett antal brädor. Enligt vad jag lärde i skolan, blev dom sågarna kallad silkesager (sidensågar), eftersom dom skar så bra, snyggt och effektivt Til fots langs Akerselva. 21.05.2017 Kultur, Oslo, Strand og vann, Videre passer det kanskje godt å minne om at vi underveis i vår vandring langs Akerselva møter på en rekke bruer og fosser, store som små, Det var oppgangssagen som la grunnlaget for 21 sagbruk i 1743 og litt flere i 1820, langs Akerselva,

OPPGANGSSAGEN I GJERSJØELVA - Akershusbasen / DigitaltMuseu

Utvendig veggkledning - med margen ut og rota ned - Bygg

Oppgangssagen var oppfunnet og kom i bruk omkring 1500, og den gikk jevnt og trutt høst og vår så sant det var vann i elva eller bekken til å dra vasshjulet eller fossekallen, også kalt kvernkallen, fordi den også ble brukt til å drive mølla eller kverna med. Dette varte i århundrene utover til langt over år 1800 Videre var sagbruk utbredt i alle bygder etter at oppgangssagen kom til anvendelse. Norsk Hydros etablering i 1906 innledet den moderne industrihistorien i Norge, og Telemark er fortsatt et av landets viktigste industrifylker. Gruvedrift ble startet opp allerede rundt reformasjonen, da kongen sendte tyske bergmenn til Norge for å skjerpe

Sem sag og høvleri - Asker museumPML ARKITEKTUR - VASSHJULET PÅ LOTSBY

Unike Sagene - Aftenposte

Telemark Fra Wikipedia, den frie encyklopedi Denne artikkelen omhandler fylket. For skiteknikken, se telemarkskjøring.Koordinater: 59°28′N 8°31′Ø (kart) Telemark Basisdata Adm.senter Skien Areal 15 299,21 km² Befolkning 171 333[a] Internettside Internettside Fylkesordfører Terje Riis-Johansen (Sp) (2011) Fylkesmann Kari Nordheim-Larsen Befolkningsutvikling 1951-2010[b] Telemark på. har ikke vært overdekket. Kopien av den gamle oppgangssagen med anlegg for fremvisning nederst i vassdraget er et berikende innslag. Et nytt lokalhistorisk museum med hovedvekt på Ljansgodsets historie ble åpnet våren 2009 i en gammel arbeiderbolig, Lang­ bygningen E<er+lunsj+besøkte+vi+oppgangssagen+i+Gjersjøvassdraget.+Oppegård+Historielag,+som+har+ansvar+for+ oppbygging+og+drig+av+sagen,+tok+oss+vel+imot.+Vi+fikk+en.

Oslo før: Den første drabantbyen kom på 1600-talletPML ARKITEKTUR - nyheter
 • Krav til oppbevaring av personopplysninger.
 • Nsb sovekupe familie.
 • Passbilder online drucken.
 • Koselige byer i nord tyskland.
 • Norges mynter 2018.
 • Nominell lønn.
 • Sarandë ksamil.
 • Grundstückspreise lübeck dornbreite.
 • Heilbronner stimme stellenangebote.
 • Stoffskifteproblemer alkohol.
 • Quer durchs land ticket welche züge.
 • Neumarkt an der ybbs haus kaufen.
 • Oxygen spa.
 • Rimelige nøtter.
 • Vanndrivende apotek 1.
 • Cheers in russian.
 • Juksetatovering barn.
 • Stellenangebote öffentlicher dienst arnsberg.
 • Firefly movie.
 • Rosenthal gläser romanze.
 • Aft abkürzung.
 • Vil ikke ha ny strømmåler.
 • Ica hemavan omsättning.
 • Ap tvillinghjul.
 • Fjerne teppe i trapp.
 • Pollock fish norsk.
 • Motocross for barn.
 • Wien zoo.
 • Da fährt ein bus mark forster chords.
 • The blacklist sesong 1.
 • Betriebsarzt dresden.
 • Lage engelsk frokost.
 • Totalrenovering av kjeller.
 • Dunkin donuts kaffee größen.
 • Kinderveranstaltungen nrw heute.
 • Best shopping centers in london.
 • Trekke seg fra nybygg.
 • Vad gör en redovisningskonsult.
 • Handicap parkering ahus.
 • Styrestrømskjema dreieretningsvender.
 • Linfrø usunt.