Home

Hva er teknisk datablad

Datablad for kjemikalier: Alle stoffer og stoffblandinger som har helsefarlige, brannfarlige, eksplosive eller miljøskadelige egenskaper skal ha et datablad. Databladets viktigste funksjon er å sikre lovlig og trygg bruk av kjemikalier Teknisk datablad 1 Vedlikehold Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDV-databladet for opplysninger om vedlikehold, reparasjon osv. Lagring Fraktes og lagres frostfritt og stående. Avfallshåndterin Hva er et sikkerhetsdatablad? Et sikkerhetsdatablad også kalt HMS-datablad er et lovpålagt følgeskriv som skal inneholde informasjon om farlige egenskaper og anbefalte vernetiltak om det aktuelle kjemikaliet. Hva inneholder et sikkerhetsdatablad? Et godkjent sikkerhetsdatablad skal alltid ha 16 punkter Teknisk datablad 1 Anmerkning Pga. fare for selvantennelse skal brukte kluter o.l. brennes straks eller legges i vann. Vedlikehold Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDV-databladet for opplysninger om vedlikehold, reparasjon osv. Lagring Fraktes og lagres frostfritt

Dette tekniske datablad erstatter tidligere utgitte versjoner. Vi anbefaler at man i tillegg til teknisk datablad (TDS) også ser sikkerhetsdatablad (SDS) for dette produktet. Ansvarsbegrensning Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Zenitec AS beste kunnskap, basert på informasjon fra opphavsprodusent og praktiske erfaringer Teknisk datablad 1 Tynner Produktet er ferdig til bruk og skal ikke tynnes. Påføringsutstyr/-metoder Pensel eller rull og pensel. Etterstryk med pensel, ved bruk av rull, for å unngå struktur i filmen. Påfør 2-3 strøk avhengig av underlag og farge. Påføres fyldig og jevnt Dette tekniske datablad erstatter tidligere utgitte versjoner. Jotun anbefaler at man i tillegg til Teknisk Datablad (TDS) også ser på Sikkerhetsdatablad (SDS) og Forvaltning, Drift og Vedlikehold (FDV) for dette produktet. Se vår hjemmeside www.jotun.com for mer informasjon om nærmeste Jotunkontor. Produkt ID:1512 Produktkode:26 Teknisk datablad Hvit-, A-, B-, C-, oksydrød-, oker- og gul base. Baser kan ikke brukes ublandet (gjelder ikke hvit base). Fås i følgende baser For å sikre lang holdbarhet er det viktig å påføre tilstrekkelig på kanter og høvlede flater/detaljer, min. 3 strø

Datablad for kjemikalier - EcoOnlin

 1. Teknisk datablad 1 Anmerkning Bruk biocidprodukter forsvarlig. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk. Vedlikehold Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDV-databladet for opplysninger om vedlikehold, reparasjon osv. Lagring Fraktes og lagres frostfritt og stående
 2. I programvareutvikling er teknisk gjeld fremtidige ekstrakostnader som følge av å velge lettvinte kortsiktige løsninger i stedet for å velge gode og langsiktige. Teknisk gjeld defineres gjerne som et gap mellom optimal teknisk løsning og nåværende lappverk system, slik at teknisk gjeld er alt det uferdige, unødvendig kompliserte, og utdaterte i løsningene våre som hindrer oss i å.
 3. Teknisk datablad 1 Nymalte flater skal ikke vaskes den første uken (herdetid for produktet). Produktet har meget god vaskbarhet når det er ferdig herdet. Vedlikehold Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDV-databladet for opplysninger om vedlikehold, reparasjon osv. Lagrin
 4. !www.hummervoll.no,! De!tekniske!opplysningene!for!våre!produkter!er!basert!på!laboratorieforsøkog!praktiskerfaring.Da!beleggene!oftesterbruktunderforhold.
 5. dre enn 50 mm. Forbruk: ca. 1,9 kg pr. liter ferdig masse

Sikkerhetsdatablad er et dokument med informasjon om faremomenter forbundet med et produkt. Det inneholder vanligvis en detaljering av symbolmerkingene som mange produkter er utstyrt med, slik at oppstått fare kan håndteres på best mulig vis Dette fordi det er stor forskjell på tomteverdien i for eksempel storbyer og avsidesliggende strøk. På samme måte kan man forvente at en bolig solgt til 4 millioner i Oslo vil ha en vesentlig lavere teknisk verdi enn en bolig solgt til samme pris i Finnmark - nettopp fordi tomteprisen på boligen i Oslo er høyere enn hva den er i Finnmark

Les teknisk info om alle våres produkter. Mikrosement er en blanding av naturgummi og sement. Perfekt til bruk på tørre overflater og gulv. Det finnes 8 forskjellige type mikrosement: Base XXL, Base XL, Base, Medium, Fin, Eksteriør, Stein, Basseng. Under ligger sikkerhets datablad, datablad og påføringsbeskrivelse Sementbasert mørtel for liming av naturstein, skifer, betongheller, kantstein og lignende til betong og asfalt. • påføring: Vanlig murerverktø Vår erfaring er at det er for mange som ikke bruker databladene aktivt. Dessverre. Det er nemlig viktig informasjon som oppgis for brukere av kjemikalier i et datablad, og det er essensielt å vite hvilke avsnitt som er viktige. Manglende kunnskap og informasjon kan i verste fall få katastrofale følger. Hva skal et sikkerhetsdatablad inneholde Hva betyr TDS? TDS står for Teknisk datablad. Hvis du besøker vår ikke-engelske versjonen og ønsker å se den engelske versjonen av Teknisk datablad, kan du bla ned til bunnen og du vil se betydningen av Teknisk datablad i engelsk språk

Teknisk datablad 1 Påføringsinformasjon, bruksanvisning og tekniske spesifikasjoner Se Teknisk datablad / emballasje for anbefalte produkter når det gjelder bruksanvisning, tørketider, spredeevne (forbruk) og filmtykkelse etc. Kommentarer Kvistslipp: Underlagets beskaffenhet påvirker hvor godt behandlingen vil hefte Elektronik datablad. Indenfor elektronik er et datablad en detaljeret redegørelse for egenskaber og begrænsninger ved en elektronisk komponent eller et helt elektronisk kredsløb.. Til enhver unik type elektronisk komponent der fremstilles, udarbejder fabrikanterne et datablad - også for simple komponenter som kondensatorer og modstande, hvor stort set al relevant information ellers kan. Teknisk verdi er verdien på en bygning beregnet ut fra hva det i dag koster å oppføre et tilsvarende bygg på en tilsvarende tomt på grunnlag av dagens lover, forskrifter og byggekostnader. Deretter gjøres det ved beregningen av den tekniske verdien fradrag for alder, slitasje, tilstandssvekkelser, forskriftsmangler, gjenstående arbeider mv.Teknisk verdi står i motsetning til. Hva betyr BTDS? BTDS står for BWIP teknisk datablad. Hvis du besøker vår ikke-engelske versjonen og ønsker å se den engelske versjonen av BWIP teknisk datablad, kan du bla ned til bunnen og du vil se betydningen av BWIP teknisk datablad i engelsk språk

HMS-datablad: Da REACH ble innført i Norge, i mai 2008, medførte dette en rekke endringer, blant annet skiftet HMS-datablad navn til sikkerhetsdatablad Teknisk datablad Fås i følgende baser C, gul og rød. Baser kan ikke brukes ublandet. Emballasjestørrelser20 L (fyllingsgrad 18 L) Produktdata Brekking Baser skal blandes over Jotun Multicolor. Farger Farger og fargenyanser er spesielt viktig i transparent behandling. Underlaget kan påvirke fargeresultatet Teknisk datablad Vinyl Primer Kontroller at filtrene er rene. Dysestørrelse Trykk ved dyse Veiledende data for konvensjonelt sprøyteutstyr 1.4-1.8 mm (0.055-0.070) 0.3-0.4 MPa (42-56 psi) Sjekk for å sikre at vann-og oljefilter er tilgjengelig. Avstand fra luftkompressor til filter skal være minst 10 m. Anbefalt filmtykkelse pr. strøk. !www.hummervoll.no,! De!tekniske!opplysningene!for!våre!produkter!er!basert!på!laboratorieforsøk!og!praktisk!erfaring.!Da!beleggene!oftest!er!brukt!under. Teknisk datablad 1 2 strøk QUICK Bengalack Grunning. Toppstrøk QUICK Bengalack Grunning kan benyttes som toppstrøk, men ett ekstra strøk bør da påføres (totalt 3 strøk). Vedlikehold Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDV-databladet for opplysninger om vedlikehold.

Hva er et sikkerhetsdatablad, stoffkartotek og CLP

TEKNISK DATABLAD Wallbox Pulsar Wallbox Pulsar er et praktisk og intelligent ladesystem til elektriske kjøretøyer og oppladbare hybrider. Pulsars design er det mest kompakte på markedet og bruker den mest avanserte teknologien på området for å si en optimal ladeytelse. Systemet kan tilpasses alle slags anlegg Det er mulig å abonnere på endringer / nye datablader ved å registrere seg på www.ecoonline.no. Da vil det bli sendt ut en mail hver gang det skjer en endring i databladene. Det gjelder kunder som har sitt stoffkartotek hos EcoOnline En takst fra en takstmann er en teknisk beskrivlese av objektet med en beregnet økonomisk konklusjon, i hovedsak basert på den tekniske verdien. Dersom denne verdien skiller seg kraftig fra verdi taksten, kan dette skyldes spesielle markedsforhold, reguleringsamessige forhold ol. som øker eller reduserer objektets verdi TEKNISK DATABLAD 1. PRODUKTBESKRIVELSE 1.1 Format 1207 x 193 x 9,0 mm1) 1.2 Pakking 8 bord i hver pakke = 1,864 m² (vekt: 16,5 kg) - overflate - kjernemateriale bakside - underlagsmateriale Høytrykkslaminat, HPL. Papirene er impregnert med melamin- og fenolharpiks. HDF AquaResist Spantex - plastimpregnert (PE) stabiliseringssjikt TEKNISK DATABLAD - ISOPORKUTTER og ISOPORKNIV Beskrivelse og funksjon ISOPORKUTTER Varenummere hos HauCon Sikkerhetsdatablad Varenr.: 11236 Isoporkutter HSW CUTTER 11237 Ekstra varmetråd, 10 stk per pakke 11238 Isoporkniv 250 mm 11239 Isoporkniv ekstra blad 250 mm Isoporkutter HWS CUTTER er et kompakt, mobilt og elektris

Teknisk datablad - legacy

TEKNISK DATABLAD november 18 Side 1 av 3 Brødr. Sunde as Sundolitt XPS isolasjon, XPS400 1.5.6 1. PRODUKTBESKRIVELSE, ANVENDELSESOMRÅDE Beskrivelse Sundolitt XPS400 er en isolasjonsplate i ekstrudert polystyren (XPS) og leveres i flere tykkelser. Anvendelsesområde Sundolitt XPS400 benyttes som isolasjon både utvendig og innvendig i bygg. Teknisk datablad Renova Isotop Matt Type Sperrende tak- og veggmaling basert på 100 % akryl. Anvendelse Til overflatebehandling av innvendige tak og vegger i tørre rom der det er risiko for gjennomslag fra nikotin, sot, vannskjolder m.m. Også velegnet til innvendig treverk ZINGA Teknisk Datablad ZM-RE-PRO-04-B (27.05.2015) Oversatt fra engelsk forurensing i henhold til NACE nr. 5/SSPC SP-12 nivå SC1 med mindre noe annet er avtalt med Zinga AS. På små områder eller på ikke-kritiske anvendelser kan ZINGA påføres en overflate som er manuelt bearbeidet til grad St 3 i henhold til ISO 8501-1. Ta kontakt med. Transcript HYDRAPROOFX 100 TEKNISK DATABLAD - TEKNISK DATABLAD REV: 001-TEG DATO: 02.09.14 TEKNISK DATABLAD - HYDRAPROOFX 100 Montering Underlaget må vare plant, fritt for løse partikler og ikke ha oppstikkende kanter. Før slangen monteres må eventuelle ispartiklar tines og stående vann samt sementvann fjernes

TEKNISK DATABLAD november 18 Side 1 av 3 Brødr. Sunde as Sundolitt EPS isolasjon, S80 1.5.6 1. PRODUKTBESKRIVELSE, ANVENDELSESOMRÅDE Beskrivelse Sundolitt S80 er et isolasjonsprodukt i ekspandert polystyren (EPS) og leveres i flere tykkelser og dimensjoner. Anvendelsesområd Teknisk datablad for HWE-produkter. Teknisk Datablad oversendes ved utfylling av skjema nedenfor; velg ønsket tema og/eller produkt fra listen under - HWE besvarer henvendelsen i løpet av kort tid. Datablad kan også bestilles pr. tlf. 69 10 21 20 post@hwe.no Teknisk datablad Penguard Primer 24 48 Penguard Primer Comp A Penguard Comp B måned(er) måned(er) I noen markeder kan kortere holdbarhet være oppgitt, grunnet lokal lovgivning. Ovennevnte er minimum holdbarhet, etter dette skal produktet kontrolleres. Forholdsregler ved påføring Dette produktet er kun til yrkesmessig bruk

Teknisk datablad - Jotu

Teknisk datablad 1 Helse og sikkerhet Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen. Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet. Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad Teknisk datablad WaterFine Primer Produktbeskrivelse Dette er en to-komponent vannbasert polyamid herdet epoxy maling. Det er et overflate tolerant, svært hurtigtørrende produkt med veldig god penetreringsevne og innehold av inhibitor for å unngå overflaterust

Teknisk dokumentasjon. Fibo er ledende leverandør innen veggsystemer for bad, kjøkken og andre rom der veggene må tåle ekstra tøff bruk. De 100 prosent vanntette veggpanelene produseres av PEFC-sertifisert tre ved vårt energieffektive anlegg i Lyngdal TEKNISK DATABLAD. Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene . er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun veiledende,. TEKNISK DATABLAD Wallbox Pulsar Plus Wallbox Pulsar Plus er et praktisk, intelligent ladesystem til elektriske kjøretøyer og oppladbare hybrider, som kobles til ladestyringsplattformen myWallbox via et trådløst nettverk eller Bluetooth. Pulsar Plus har i tillegg innebygd strømlekkasjevern som en del av standardpakken

TEKNISK DATABLAD. LAMINATE. 1.HVA DU MÅ VITE FØR INSTALLASJONEN:-Effekten fra varmeelementene (elektrisk varme) må ikke overstige 60 W/m². Multipliser arealet av rommet med 60, og finn ut maks. effekt på varmeelementene. F.eks: 26 m² x 60 W/m² = 1560 W => Velg et varmesystem med en maks. effekt på 1500 W. TEKNISK DATABLAD 874 17 08.08.2019 TEKNOLAC COMBI 50 Alkydmaling TYPE TEKNOLAC COMBI 50 er en hurtigtørkende, rustbeskyttelsespigmentert, halvblank alkydmaling. ANVENDELSE Beregnet for bruk på innvendige og utvendige flater i Alkyd Malingsystem K10. Kan også brukes i milde miljøbelastningsklasser som et enkelt lag på stål og aluminiums TEKNISK DATABLAD TEKNOCLAD 1 28.02.2020 Side 1 av 2 3370 Grunning/Mellombehandling/Topcoat TEKNOCLAD 3370 er en vandfortynnbar grunning/mellombehandling og topcoat til industriell overflatebehandling av utvendig tre, f.eks. kledning. TEKNISKE DATA Bindemiddel: Syntetisk bindemiddel. Tørrstoff: Base 1: 32 ±2 % etter volu Teknisk datablad 2 Helse og sikkerhet Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen. Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet. Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad Etanol er en vannklar, lettbevegelig væske med en karakteristisk lukt og brennende smak; densitet 0,789 g/cm 3 ved 20 °C, kokepunkt 78,5 °C og frysepunkt −117,3 °C. Ren etanol er sterkt hygroskopisk og er blandbar med vann i alle forhold under betydelig volumforminskelse. For eksempel gir 52 volumdeler etanol og 48 volumdeler vann 96 volumdeler fortynnet etanol

Teknisk gjeld - Wikipedi

Teknisk Datablad Termorens Væske104 TROS - Termorens Væske 104-2015-1 TermoRens Offshore Service AS www.tros.as HOCNF Godkjent i Nems database Statoil, SAP material nr 585501, for fritt utslipp i sjø Teknisk datablad Hardtop XP Produktbeskrivelse Dette er en to komponent kjemisk herdende alifatiske akryl polyuretan maling. Den har en blank overflate med veldig god glansbestandighet. Det er en produkt høyt tørrstoff. Produktet er egnet for påføring med pensel og rull. Produktet har gode bruksegenskaper med lite tørr spray

TEKNISK DATABLAD - WALL&WATER 1. PRODUKTBESKRIVELSE 1.1 Format 2400 x 600 x 10,2 mm (faktureringsformat: 2400 x 620 x 10,2) 1.2 Pakking 2 paneler/pakke, dekor 22,88 m og pakke 2,98 m2 (vekt 22,6 kg) 1.3 Oppbygning - overflate - kjernemateriale - bakside Høytrykkslaminat, HPL. Papirene er impregnert med melamin- og fenolharpiks Faktisk er det alkohol som forekommer naturlig i vin, øl og andre alkoholholdige drikkevarer. Imidlertid er den alkohol denaturert eller gjort udrikkelig i teknisk sprit, både for å regulere dens anvendelse som et berusende og fordi alkoholen ikke er blitt renset for å gjøre det trygt å drikke Teknisk Datablad Sigma Expert Dette Tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver. De anførte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen Teknisk datablad Utgitt dato: 17.04.19 Side 2 av 2 3 strøk påføres. Beisen skal påføres i tynne strøk, og neste strøk påføres når første strøk er berøringstørt. For tykke strøk og/eller for mange strøk kan gi avflassing. Beisen skal trekke ned i underlaget og ikke danne film. Tørk av overskudd av beis med lofri fille Hva er ozon og hvordan dannes og brytes det ned? Jordens atmosfære består av ulike gasser, deriblant ozon. Ozon er en spesiell form av oksygen. Oksygen utgjør ca. 20% av lufta vi puster inn, og har den kjemiske formelen, O 2. Ozon (O 3) dannes ved en kjemisk reaksjon fra to 'råstoffer': oksygenatom (O) og oksygenmolekyler (O 2)

NONSET 120, teknisk datablad Mape

Sementbasert reparasjonsmørtel med minimalt svinn til konstruktive støpe og reparasjonsarbeider. Velegnet til monolittisk liming med MAPEPOXY L. TEKNISKE DATA: Blandingsforhold (ca.): 100 deler CONFIX - 13 deler vann (13 %). Tid før avbinding (ca.): 120 minutter. Kornstørrelse: 0 - 4 mm Teknisk datablad 1 Tynner Produktet er ferdig til bruk og skal ikke tynnes. Forhold under påføring Luftens og underlagets temperatur må ved påføring være over +10 °C. Spredeevne (forbruk) pr. strøk (m²/liter) 100-125 Tørr (beregnet) Anbefalt: 8-10 33-41 Filmtykkelse pr. strø Teknisk datablad TREBITT Oljebeis Teknisk datablad ^(ValidationDate) 29120 BE - DE - DK - FR - IS - NL - NO - SE - TR 5 Alkydoljebeis Annet Approved 1 TREBITT Oljebeis Produktbeskrivelse Type TREBITT Oljebeis er en vannfast, transparent oljebeis for utvendig treverk TEKNISK DATABLAD - Beskrivelse og funksjon CE-merking Tekniske spesifi kasjoner for rør til sylindersøyler Oppbevaring Sikkerhetsdatablad Det er ikke påkrevet sikkerhetsdatablad for produktet. Støperør produseres også for kvadratiske søyler, med innlegg av isopor/polystyren Teknisk datablad 2 Miljømerking Produktet er godkjent av Miljømerking Norge og tilfredsstiller kravene til miljømerket Svanen. Helse og sikkerhet Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen. Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet

EL

Sikkerhetsdatablad - Wikipedi

Hva er polyuretan? Polyuretan (PUR/PIR) er en herdeplast med lukkede celler. Det brukes som fabrikkproduserte isolasjonsplater eller i form av tetningsskum samt sammensatt i forskjellige bygningsplater eller sandwich-elementer. Bare et tynt lag med polyuretan (PUR/PIR) er et isolasjonsalternativ som isolerer enestående og sparer plass TEKNISK DATABLAD OP3000 SYSTEM Produktbeskrivelse: OP3000 Systemet er en komplet og fleksibel udsugningsløsning til at opnå optimal personbeskyttelse for patienter og personalet på OP-stuer. OP3000 er et gennemprøvet system, der kan anvendes som røgsug, diatermi eller som traditionel udsug, der effektivt og støjsvag Alle komponentene lager jeg fra datablad fra leverandør. Etter hvert legger jeg inn ventiler, målere og filter - alt etter hva som ligger inne på flytskjemaet. For å modellere rør bruker jeg Plant 3D fra Autocad. Det er et tegneprogram for rør. Av og til må jeg modellere opp delene jeg trenger hvis det ikke ligger inne TEKNISK Takpanel DATABLAD Side 1 av 1 Optimera AS / Postboks 40 Haugenstua / 0915 Oslo / Tel.: 22 16 88 00 / optimera.no TEKNISKE DATA Tykkelse: 12 mm Panelet er forholdsvis mykt så det er derfor meget viktig å påse at det er helt sammen og rett. Panelet kan også benyttes på vegg Teknisk daTablad tak veGG Grunn nortett aS, Håndverkv. 6 Løvstad Industrifelt, NO-1820 SPYDEBERG Tel: +47 69 83 34 40 • Fax: +47 69 83 34 41 firmapost@nortett.no • www.nortett.no Generelle data: Produktbeskrivelse: Diffusjonsåpent underlagsbeleg

Teknisk verdi - Takstsentere

TEKNISK DATABLAD Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende Teknisk Datablad CV Teknisk informasjon for håndtering av Glasurit-produkter på store kjøretøy. Her finner du alle relevante tekniske informasjoner om Glasurit kjøretøyet og ytterligere påføring- og tilleggsinformasjon Teknisk Datablad Teknisk avdelning HauCon 2014.10.13 Hydra Flens Beskrivelse Hydra Flens 12/42, Er fremstilt av en høyverdig svellende polymer som sveller i kontakt med vann Hydra Flens 12/42, erstatter tradisjonelle metoder for vanntetting av staggjennomføringer. Hydra Flens 12/42, for Glassfiberstag Funksjon Hydra Flens 12/4

Multimeter laget for Energimontører

TEKNISK INFO Zenzoram

De er egnet for å hjelpe forbrukeren til å finne den enkleste arbeidsmetoden og få best mulig resultat. Da forbrukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss noe ansvar for de resultat som oppnås ved bruk av produktet. Version: 2019-06-28 TEKNISK DATABLAD silicone wetroo Våre industri smøremidler er designet for å tilby svært effektive smøreløsninger til vidtfavnende applikasjoner på tvers av industri-sektoren.. INDUSTRIOLJER brukes til et bredt utvalg industrielt og mobilt utstyr, for eksempel lukkede gir, kjedetrekk, lager, glideflater, hydraulikkanlegg og kompressorer Teknisk Datablad Versjon 08 / 2003 Sikaflex -291 er en 1-komponent polyuretanbasert tetningsmasse spesialutviklet for maritimt miljø. Produktet herder i kontakt med luftens fuktighet og danner en slitesterk elastomer. Sikaflex ®.

Dual HF Com1 AP

Video: CONBIT, teknisk datablad Mape

Hva er et sikkerhetsdatablad, og hvem må ha det

Teknisk datablad Miljøsement CEM II/B-S 52,5 N Rüdersdorf Sammensetning: Slaggsement Bruk: Til bruk i betongproduksjon. Elementindustri, ferdigbetong og injeksjon. Egenskaper: Universalsement. Tilfredsstiller kravene ihht. EN 197-1: CEM II/B-S 52,5 N Produktet er sertifisert (CE-merket) ihht. EN 197-1 av VDZ, Tyskland Typiske data Internkontroll er bedriftens egenkontroll. Det er en kvalitetssikring på at bedriften har systemer og rutiner som fungerer, og som fanger opp problemer og utfordringer i tide. Krav til internkontroll er beskrevet i internkontrollforskriften TEKNISK DATABLAD - ORIGINAL 1. PRODUKTBESKRIVELSE 1.1 Format 1207 x 198 x 9 + 2 mm 1.2 Pakking 8 bord i hver pakke = 1,9119 m² (vekt: 16,7 kg) 1.3 Oppbygning - overflate - kjernemateriale - bakside - underlagsmateriale Høytrykkslaminat, HPL. Papirene er impregnert med melamin- og fenolharpiks. HDF WaterResist (fuktresistent) Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil English (United Kingdom) versjonen være gjeldende. Utgitt dato: Dette tekniske datablad erstatter tidligere utgitte versjoner. Side: 4/4 Jotun anbefaler at man i tillegg til Teknisk Datablad (TDS) også ser på Sikkerhetsdatablad (SDS) og Forvaltning, Drift o Teknisk datablad SM24A-PC Høy operativ sikkerhet Aktuatoren er beskyttet mot overbelastning, trenger ingen endebrytere og stopper automatisk når den når endestopperen. Hjemposisjon Aktuatoren utfører en synkronisering den første gangen driftsspenningen settes på

OWATROL OLJE ANTIRUST OG MALINGSTILSETNING 1,0L

TDS definisjon: Teknisk datablad - Technical Data Shee

Teknisk datablad. Aqua ZINGA. 100 % vannbasert, 2-komponent beskyttelse mot korrosjon, basert på uorganiske sinksilikater. Utmerket motstand mot slitasje og er konstruert for å motstå korrosive miljøer og vanskelige forhold, inkludert høye temperaturer (opp til 600 C°). Emballasje. 10 og 25 kg spann TEKNISK DATABLAD 2018. DESIGN Nydelig 3-stavs eikeparkett til større prosjekter. PRODUKTDATA T-sprit avhengig av hva slags type flekk det er. Når flekken er borta skal gulvet fukttørkes med rent vann. bruk en ren, godt oppvridd, fuktig klut Er litt usikker på hva nøyaktig teknisk ingeniør er for noe. Her kan du lese generelt om sivilingeniører. Ift. til lønn og etterspørsel kan jeg ikke svare deg spesifikt når det angår tekniske ingeniører, men jeg vet at det for ingeniører generelt er ganske greit å få seg jobb og lønna er ofte god Teknisk datablad 1 Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen. Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet. Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad En ingeniør er en person som har tatt en teknisk utdannelse. Utdanninga kan tas innenfor ulike områder som bygg, kjemi, data, maskin, petroleum eller elektro. Her får du svaret på hva ingeniører og sivilingeniører jobber med og hvordan du

RS Pro 500Keystone Cat6 UTP QuickCompact - Lanse - Vi kan trådløse

Datablad - Wikipedia, den frie encyklopæd

teknisk datablad - TEKNISK DATABLAD REV: 002-TEG DATO: 15.12.14 TEKNISK DATABLAD - FUGEBÅND PVC HYDRA JECTOFUG 250 Montering Fugebåndet monteres sentrisk i bevegelsesfugen. Alle skjøter sveises sammen i henhold til leverandørens beskrivelse, se egen monteringsveiledning på www.haucon. no. Det anbefales at fugebåndet monteres i Bevegelsesfugeelement Hydra DFI Teknisk datablad Farm 80 Produktbeskrivelse Annet Type Dette er tyktflytende, elastisk tetningsmasse. Egenskaper og fordeler Den har meget god vedheft til tre-underlag. Bruksområde Utformet som et fuge-fyllende produkt for små og mellomstore fuger. 1 NO - SE - DK - NL - GB - TR Produktdata Tørrstoff 100volum% 35 °C Farger mørk brun ± 2. Arbeidsoppgaver. En teknisk tegner arbeider med arbeidstegninger for bygg, maskiner og anleggsprosjeker eller kart, illustrasjoner og 3D-modeller.De bruker i stor grad dataverktøy, og er et bindeledd mellom prosjektplanleggere og de som bygger Som teknisk tegner kan du fylle en rekke ulike stillingsbetegnelser, deriblant DAK-operatør, teknisk designer, BIM-tekniker og 3D-visualiserer. Arbeidsområdene kan variere mye mellom disse betegnelsene, men fellestrekk for alle er at du konkretiserer og visualiserer ideer ved hjelp av ulike digitale arbeidsverktøy

Stolpebanker standard - Dia Proff Norge ASNorton CM42 alu byggsag maksTilbehør

Teknisk datablad Schwenk Rapidsement CEM I 52,5 R (ft) Bernburg Sammensetning: Portlandsement Bruk: Til bruk i betongproduksjon. Elementindustri, ferdigbetong og injeksjon. Egenskaper: Rask fasthetsutvikling. Tilfredsstiller kravene ihht. EN 197-1: CEM I 52,5 R Produktet er sertifisert (CE-merket) ihht. EN 197-1 av VDZ, Tyskland Typiske data Hva er en utbyggingsavtale? Utbyggingsavtale er en frivillig avtale mellom utbygger og kommunen, som skal sikre gjennomføringen av nødvendig teknisk infrastruktur i forbindelse med utbyggingen av en områdeplan eller en detaljplan For mer utførlig informasjon, se sikkerhets- og teknisk datablad. For å unngå oppsprekking langs panelskjøtene som følge av endringer i luftfuktigheten, anbefales det at panelbordene behandles før oppsetting. Eventuelt kan panelet behandles på ettervinteren når luftfuktigheten normalt er på det laveste. Emballasjestørrelse: 3 lite LØV-R teknisk datablad. Last ned dokumentasjon. Aer Faber AS • Næringsveien 13, 1820 Spydeberg Tlf: 69 89 90 80 E-post: post@aerfaber.no. Aer Faber AS avd Oslo • Strømsveien 323b, 1081 Oslo Tlf: 69 89 90 80 E-post: oslo@aerfaber.no. Personvernerklæring. Søk på nettsiden Teknisk datablad for NOVATHERM 2FR PRODUKTBESKRIVELSE NOVATHERM 2FR er en dekkende, halogenfri, vannbasert vinylacetat-polymerdispersjon. EGENSKAPER NOVATHERM 2FR omdannes til et tykt skumskikt når den utsettes for høye temperaturer ved brann. Det finporede skumskiktet demper på et effektivt sett varmegjennomgangen til underlaget Det er du som ønsker å bli teknisk leder som selv må søke om en slik godkjenning. At du ønsker å søke om personlig godkjenning som teknisk leder, inkludert dokumentasjon på praksis og sammen med en beskrivelse av hvilken godkjenning du søker om, sender du per post til Statens vegvesen

 • Ard untertitel ausschalten.
 • Twitter header size 2018.
 • Greyhound norge.
 • Kinderhotel südtirol 5 sterne.
 • Jotun dusty pink.
 • Rabattkode capone.
 • Zeche zollverein essen veranstaltungen.
 • Vanessa redgrave jung.
 • School shooting videos.
 • Vampyrbehandling hår.
 • Dunkin donuts kaffee größen.
 • Lustige fakten über die schweiz.
 • Positive stereotypier.
 • Leirsted oslofjorden.
 • Stekt squash og aubergine.
 • Lagerbier.
 • Hamburger dom gutscheine 2018.
 • Tate gallery.
 • Toleranse montering vindu.
 • Weingut mayer alter kuhstall besenwirtschaft erligheim.
 • Husky referat kinder.
 • Rursee mtb marathon 2018.
 • Jan paul bjørkøy 1881.
 • Baustelle wiener straße magdeburg.
 • Mazda verksted oslo.
 • Baby stresser ved brystet.
 • Statoil forsikring ansatte.
 • Sehenswürdigkeiten hannover kinder.
 • Maxi åpningstider hamar.
 • Nos nitrous oxide.
 • Sts utbytesår.
 • Mc jakke.
 • Alpina x3 alpinstøvel.
 • Airport würzburg schließt.
 • Masala magic as.
 • In modellen supphellen.
 • Rent a car usa.
 • Virus del papiloma humano consecuencias y prevencion.
 • Familienformen statistik.
 • Kurzzeitkennzeichen oberhausen.
 • How to toggle bluetooth on windows 10.