Home

Drammen sammenslåing

Sammenslåing av eiendommer Drammen kommun

Drammens Tidende - Kommunesammenslåin

 1. Forskrift om sammenslåing av Skoger og Drammen kommuner, Valgstyret skal bestå av formannskapsmedlemmene i Drammen og Skoger og manntallsførerne, jfr. 3. ledd. Det kalles første gang sammen av ordføreren i Drammen. Ellers gjelder bestemmelsene i kommunevalgloven så langt de passer. 4
 2. Drammens siste bybudsjett før sammenslåing - I tillegg går vi inn for at Drammen gjør det de kan for å få ishall, når vi nå har en investor som står klart til å betale hele regninge
 3. Nye drammen er i nær kontakt med kommunen og komunale tjenester, men vi ønsker å fremme de beste bedriftene innen lokal nærling, slik at det både er trygt for kunder både på hvordan bedriftene yter service, men også at koronatiltak er tilrettelagt
 4. Nærutvalgene. Drammen satser på et aktivt lokaldemokrati. Som en del av denne satsingen inngår nærutvalg i alle de ti kommunedelene. Nå rekrutteres innbyggere ti..
 5. ske

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fastsatt nye kommune- og fylkesnummer, som vil gjelde fra 1. januar 2020. - Den nye nummerserien er en viktig byggekloss i arbeidet med å legge til rette for et moderne og fremtidsrettet velferdssamfunn, sie.. Hovedregelen er at alle nye kommunene og fylkeskommunene får nye kommune- og fylkesnummer. Sammenslåing av fylkeskommuner gjør det også nødvendig å fastsette nye kommunenummer til alle kommunene i det nye fylket, da de to første sifrene i et kommunenummer viser til fylke

Sammenslåing av Østfold, Akershus og Buskerud - 30 0101 Halden 3001 Sammenslåing av Moss og Rygge 3002 0105 Sarpsborg 3003 0106 Fredrikstad 3004 Sammenslåing av Drammen, Svelvik og Nedre Eiker 3005 0604 Kongsberg 3006 0605 Ringerike 3007 0111 Hvaler 3011 0118 Aremark 3012 0119 Marker 3013 Indre Østfold 3014 0127 Skiptvet 3015. På kartet vises kommuner som har vedtatt sammenslåing med grønt. I Svelvik har kommunestyret vedtatt å slå seg sammen med Drammen, hvor bystyret har vedtatt sammenslåingen fra 2020 Drammen. Drammen, Nedre Eiker og Svelvik kommuner beholder både navnet og det gamle våpenet til Drammen. Tønsberg. Nå har den blitt til Tønsberg etter en sammenslåing. Informasjon om kommunale tjenester, ledige stillinger, samfunnsutvikling og politisk virksomhet i Drammen kommune Drammen Arbeiderpartis valgprogram for perioden 2019-2023 Våre kandidater Vår ordførerkandidat er Monica Myrvold Berg. Her ser du alle våre kandidater til valget i 2019. Vi jobber for deg Monica Myrvold Berg Ordfører. Eivind Knudsen.

Nye nettsider Drammen kommun

Forskrift om sammenslåing av Drammen kommune, Nedre Eiker

Arbeidet med sammenslåingen av Svelvik, Nedre Eiker og Drammen kommune har pågått siden 2018. I år kom gladnyheten om en vellykket IT sammenslåing, som foregikk 1. Januar 2020 Stortinget har nå vedtatt en sammenslåing av ytterligere 108 kommuner til 42 nye kommuner, og en reduksjon i antall fylkeskommuner fra 19 til 11. Fylkeskommunene skifter navn til regioner. Disse endringene trer i kraft senest fra 1. januar 2020. Vedtatte kommunesammenslåinger: Sandefjord, Andebu og Stokke (fra 01.01.2017

Andre kjente friidrettsmenn fra Drammen er Otto Monsen (vant NM i høyde 1908-11 og 1916 og 1917 - de to siste som medlem av Drammens IF), Sverre Throndsen (NM på 400 m 1925), Reidar A. Lorentzen (NM på 400 m 1926), Anreas Larsen-Nyhus (NM i stavsprang 1958), Per Halle (7. plass på 5.000 m i OL 1972), Arne Kvåle (først i Buskerud under halvtimen på 10.000 m), Jan Torgersen (NM på 400 m. Forskrift om sammenslåing av Skoger og Drammen kommuner, Valgstyret skal bestå av formannskapsmedlemmene i Drammen og Skoger og manntallsførerne, jfr. 3. ledd. Det kalles første gang sammen av ordføreren i Drammen. Ellers gjelder bestemmelsene i kommunevalgloven så langt de passer. 4 Drammen (hjelp · info) er en by og kommune i landskapet Buskerud i Viken fylke.Den ligger der Drammensvassdraget munner ut i Drammensfjorden.Kommunen grenser mot Lier i nordøst, Holmestrand i sør og Øvre Eiker i vest. Drammen ligger ca. 40 km sydvest for Oslo.Kommunen ble slått sammen med Nedre Eiker og Svelvik til nye Drammen kommune fra 1. januar 2020 og ble Norges 7. største kommune i. Skedsmo og Fet forhandlet videre om sammenslåing. I begge kommuner stemte flertallet nei i folkeavstemning våren 2016. Drammen og Nedre Eiker slår seg sammen med Svelvik (Vestfold) Nedre Eiker var en kommune sør i Buskerud.Kommunen grenset mot Lier, Drammen, Modum, Holmestrand og Øvre Eiker.Kommunen var delt av Drammenselva og strakk seg nordover i Finnemarka til Glitrevatn og sørover til åsene øst for Eikeren. Fra 1. januar 2020 inngikk Nedre Eiker i den nye Drammen kommune, sammen med Drammen og Svelvik

Forskrift om sammenslåing av Skoger og Drammen kommuner

En sammenslåing av Vestfold, Buskerud og Telemark gir økt sjanse for vekst i folketall, sysselsetting og verdiskapning i hele regionen Ny runde om sammenslåing med Drammen. Nedre Eiker-politikerne skal igjen ta stilling til sammenslåing med Drammen. Grunnen er stadig dårligere økonomi. Jan Inge Krossli. Formannskapet i Nedre Eiker ga i dag rådmannen i oppdrag å forberede en sak til kommunestyret om sammenslåing med Drammen, skriver Drammens Tidende

SVELVIK (VG) Alf Zahl (74) og Asle Andersen (73) fører ferja mellom Svelvik og Hurum kommuner. Fra nyttår blir Svelvik til Drammen og Hurum går inn i Asker kommune. Overgangen fra Vestfold til. Innbyggere i andre kommuner med samme krav om sammenslåing, opprett din egen underskriftkampanje. KUN for innbyggerne i Nedre Eiker og Drammen kommuner. Ønsker alle en riktig god uke med positive tanker om mulige løsninger for vår felles fremtid med Norges Grunnlov (ekskl. § 115) som vårt felles fundament!!;-)Ingar Kontakt meg 951 55 265 eller til grondahl.ingar.56@gmail.co I onsdagens kommunestyremøte i Nedre Eiker ble det stort flertall for sammenslåing med Drammen og Svelvik. Alexander Jansen 14.12.16, kl. 13:55 26.01.17, kl. 21:4

Stemmer for sammenslåing - Lokale nyheter

Kommunestruktur i Norge viser utviklingen i antall norske kommuner fra 392 kommuner ble opprettet som formannskapsdistrikter 1. januar 1838. Fram til 1930 økte antall kommuner til 747 gjennom kommunedelinger, fra 1930 har antall kommuner minsket gjennom kommunesammenslåinger Drammen kommune ligger i Viken fylke, i det tidligere Buskerud, og grenser mot Lier i nordøst, Holmestrand i sør og Øvre Eiker i vest.. I 1964 ble Skoger kommune innlemma i Drammen. Som følge av Kommunereformen 2014-2018 bestemte kommunestyret i Svelvik og bystyret i Drammen i juni 2016 at de to kommunene skal slås sammen under navnet Drammen kommune med virkning fra 1. januar 2020 Velkommen til Viken fylkeskommune. Her finner du informasjon om våre tjenester, politikk og om fylkeskommunens organisasjon og virksomheter

ØVRE EIKER: Bakgrunnen var at kommuneledelsen trengte en fullmakt til å forhandle videre med nabokommunene - fortrinnsvis Drammen og Nedre Eiker om en eventuell sammenslåing. Men det skulle bli en diskusjon om langt mer enn bare en fullmakt til forhandlinger, skriver Eikernytt.no. Opposisjonen trakk seg fra de videre forhandlingene, mens Høyre, FrP og KrF gikk for videre forhandlinger - Drammen er et større naturlig fellesskap enn dagens kunstige kommunegrenser forsøker å begrense. Jeg tror og håper sammenslåing gir sterkere felles identitet - og selvsagt saftige. Drammen er ein bykommune i Viken fylke.Byen Drammen ligg på begge sider av Drammenselva der ho munnar ut i Drammensfjorden.Drammen hamn er ei naturleg hamn som har vorte brukt sidan vikingtida.. Bragernes på nordsida av Drammenselva og Strømsø-Kobberviktangen på sørsida av elva vart gjeve ein faktisk, men ikkje formell status som ladestadar i eit kongebrev frå 1636 Svelvik, Drammen, Nedre Eiker (Drammen) Jevnaker og Lunner overføres fra det tidligere Oppland og blir del av Viken i 2020. Ut over sammenslåing av fylkene blir det fra 1.1.2020 én endring i kommuneinndelingen i det som i dag er Finnmark, mens Troms får to justeringer

Etter sammenslåing av Lier og Blakstad 1. mars 2018, vil Psykiatrisk avdeling Blakstad være en av Norges største psykiatriske sykehusavdelinger. - Avdelingen vil ha et bredt behandlingstilbud, med et meget sterkt og robust fagmiljø med høy kompetanse. Postboks 800, 3004 Drammen. Da stemte 2 227 personer for sammenslåing med Holmestrand og Hof, mens 1 810 stemte for en sammenslåing med Drammen og Svelvik. Den siste uken har det imidlertid blitt klart at opposisjonen. Drammen, Viken Opprettet: 08.07.2018 av Ingar Grøndahl Sluttdato for signering: 30.08.2018 . Vi innbyggerne i Nedre Eiker er MOT enhver sammenslåing av kommuner med tvang. Norges Grunnlov § 1, sier at landet er fritt og selvstendig. § 2, sier at. Drammen har en solid økonomi og vi slipper en svekkelse som en sammenslåing med Nedre Eiker kunne ha medført. Vi får likevel nok av muligheter og utfordringer å ta fatt på. Kommunens tyngdepunkt flyttes sørover og her er mulighetene mange

Regjeringen v/Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) anser det som hensiktsmessig å legge til rette for sammenslåing av eierseksjonssameier og har derfor i Prop. 144 L (2019-2020) foreslått lovendringer i eierseksjonsloven. Ved utbygging over flere byggetrinn etableres typisk sameier etter hvert som trinnene ferdigstilles Drammen har ambisjon om å være Østlandets bypunkt nr 2 (etter Oslo), og med tydelig strategi for å være transportmessig knyttet til Oslo. Dette ligger alt i Drammens utviklingsplaner og vil være utgangspunktet også for arbeidet med kommunereformen. Prosesser og framdrift Svelvik har alt fattet intensjonsvedtak om sammenslåing med Drammen Buskerud tingrett - sammenslåing av Drammen tingrett, Kongsberg og Eiker tingrett, Hallingdal tingrett og Valdres tingrett. Lokalisering i Drammen og Nesbyen. Innlandet tingrett - sammenslåing av Nord-Gudbrandsdal tingrett, Sør-Gudbrandsdal tingrett, Nord-Østerdal tingrett, Sør-Østerdal tingrett, Gjøvik tingrett og Hedmarken tingrett Søndag 28. juni overtar Ruter ansvaret for kollektivtilbudet i Røyken og Hurum. Dette som en konsekvens av sammenslåing av Asker, Røyken og Hurum til en kommune. Ruter vil kjøre to linjer til Drammen, 251 Drammen - Hyggen - Sætre og 261 Drammen - Røyken - Sætre. Disse erstatter Brakars linje 81 Drammen -Spikkestad - Sætre, Fortsett å lese «Ruter tar over drift av. Senterpartiet har i det stille stemt for at 69 norske kommuner slår seg sammen. Tross sterk motstand lokalt har Sp-Trygve og stortingsgruppen sagt ja til 28 kommune-vielser

Drammen Sykehus Dette heftet er laget for at du skal være best mulig forberedt til operasjonen. Vi anbefaler at du leser dette heftet nøye, gjerne med en av dine pårørende. Ta med deg heftet og bruk det aktivt under sykehusoppholdet. Vestre Viken er en sammenslåing av Drammen Sykehus, Ringerike Sykehus, Bærum Sykehus og Kongsberg Sykehus Nedre Eiker kommune har vært vertskommune i samarbeidet. Som en følge av Nedre Eiker kommunes sammenslåing med Drammen kommune, må Øvre Eiker kommune finne nye løsninger for utbetaling av lønn. Øvre Eiker kommune og Lier kommune har vurdert fire ulike løsninger: 1. Avtale med Nye Drammen 2

Drammens siste bybudsjett før sammenslåing - Lokale nyhete

 1. Over 200 mennesker i Nedre Eiker jobber for å få omgjort vedtaket om sammenslåing med Drammen og Svelvik
 2. Akkurat sånn som Sande. Kommunen som i 2016 heller valgte sammenslåing med Holmestrand og Hof enn med Drammen. Mange flytter familiene sine fra Drammen til Sande, men fortsetter å jobbe i Drammen. Eller Asker, Bærum og Oslo. En NIVI-rapport fra 2014 viste at 31 prosent av de yrkesaktive i Sande jobbet i Drammen. Sande funke
 3. Vi strømselgere har historisk alltid vært i nær kontakt med våre kunder. På veien frem til et fullelektrisk samfunn må vi nå ta et enda større ansvar
 4. 37 skoler søkte om å starte friskoler med oppstart høsten 2020. Av disse var det 28 grunnskoler og 9 videregående skoler. Under finner du hvilke skoler som fikk avslag på søknaden og hvilke som er godkjent for oppstart høsten 2020

Nye Drammen - Nye Drammen

KONGSBERG: Politiet måtte mandag morgen bistå Vy-ansatte på jernbanestasjonen i Kongsberg, der en ruset passasjer var i det vrange hjørnet. Mannen, en drammenser i 30-årene, nektet å forlate toget han var passasjer på. Først da politiet rykket ut til stasjonen, kom mannen seg til hektene og gikk av toget Om oss. I Mobit er vi spesialister på mobil og IT for bedriftsmarkedet. Vi har forhandlere over hele landet, og vårt mål er å hjelpe våre kunder med alt de har behov for i sin digitale hverdag Drammen-rådmann Osmund Kaldheim og kollega Gro Herheim i Svelvik anbefaler politikerne å inngå intensjonsavtale om sammenslåing. Foto: Ivan Tostrup Publisert 20.11.2014 08:45. Drammen og Svelvik sammen. Kommunestyrene i Drammen og Svelvik skal behandle en intensjonsavtale om å slå seg sammen på sine møter midt i desember. Jan Inge Krossli Nummer til kommuner i Norge gjeldene fra 01.01.2020. Merknad: Det presiseres at kommunenummer alltid skal ha 4 sifre, dvs. eventuelt med ledende null Speiderhytta Tuva var opprinnelig 10. Drammen III sin speiderhytte, men etter sammenslåing av speidergruppene i 1990 driftes nå både Tuva og speiderhytta Pintleiken (kun 300 meter fra Tuva) av 1. Drammen speidergruppe. 1. Drammen speidergruppe ble stiftet 12. januar 1921

Politikk Drammen kommun

Storsekk 1000 og 1500 liter.. granved i 60 liter sekk . Blandingsved 800 kr for 1000 liter Bjørkeved 1200 kr for 1000 liter Småsekk 60 liter pakkes etter bestilling .80 kr sekken tilkjørt Drammen. Ved kjøp av 3 storsekk eller mer fritt tilkjørt tidligere Drammen (før sammenslåing med eiker og svelvik) 400 kr i frakt utover dette . Kan storsekk tømmes spares pant på 200 kr pr sekk Justisdepartementet vil slå sammen Oslo tingrett og Oslo byfogdembete Oslo krets av Advokatforeningen mener at landets finansielle sentrum trenger en spesialdomstol som kan ta kritiske avgjørelser på kort tid, og at forslaget er så mangelfullt at Stortinget ikke har tilstrekkelig grunnlag for å vurdere det DRAMMEN: Påtroppende rådmann Elisabeth Enger (61) for Nye Drammen kommune, har siden januar 2018 jobbet med forberedelsene til sammenslåingen av Drammen, Svelvik og Nedre Eiker ved nyttår. Denne uka, tre måneder før overgangen til ny storkommune, var lokalpressen invitert for et innblikk i prosessen før, underveis og etter overgangen, samt status på alt som skal falle på plass

Navn på nye kommuner - regjeringen

 1. Utsikt over Drammen fra Lierbakkene. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix - Dette var dårlige nyheter. Presiseringer i kommuneloven og sammenslåing av kommuner har ikke hjulpet
 2. Drammen Live24 Først med det siste. De har kommet noen hakk lenger med sin sammenslåing med Røyken og Hurum, og har begynt å føle på kroppen hvilket arbeid som må gjøres for å lage en ny kommune frem mot 1. januar 2020
 3. Vil til Drammen. Mandag sendte Sande Høyre ut en pressemelding hvor de gjorde det klart at partiet nå vil søke sammenslåing med Drammen. - Utviklingen og informasjonen vi har fått det siste året, gjør at samarbeidsplattformen som ligger til grunn for en sammenslåing med Holmestrand og Hof ikke er realistisk eller gjennomførbar
 4. En sammenslåing av Drammen og Svelvik kan bety flere arbeidsplasser i Svelvik, ikke færre, skriver ordførerne Anders Muri og Tore Opdal Hansen. DEL. MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger

Nye kommune- og fylkesnummer fra 2020 - regjeringen

 1. Vi nærmer oss en sammenslåing med Svelvik og Nedre Eiker, og får et enda større tilfang med spennende lokalhistorie å ivaret
 2. Buskerud tingrett; Sammenslåing av Drammen tingrett, Kongsberg og Eiker tingrett, Hallingdal tingrett og Valdres tingrett. Lokalisering: Drammen (hovedsted) og Nesbyen
 3. Viken er et norsk fylke, opprettet 1. januar 2020. Det nye fylket er etablert ved sammenslåing av Akershus, Buskerud og Østfold. Ved opprettelsen ble tre kommuner overført fra andre fylker til Viken: Jevnaker (fra Oppland) Lunner (fra Oppland) Svelvik (fra Vestfold, slått sammen med Drammen 1. januar 2020) Opprettelsen av Viken var del av en landsomfattende regionreform
 4. SV har hele tiden fulgt folkets vilje, men det opposisjonen nå forsøker med å bytte til sammenslåing med Drammen er på ingen måte folkets vilje. Ved våre to folkeavstemninger har vi aldri fått det utfallet at folket ønsker sammenslåing med Drammen
 5. Foreningen For Nedre Eiker stiftet 7. juni 2018 . En folkeaksjon mot sammenslåing. Kortversjonen Motstanderne av kommunesammenslåingen med Drammen og Svelvik har dannet egen forening som spesielt skal fokusere på hva som skjedde i tida mellom juni og desember 2016.Innenfor dette tidsrommet mener aksjonsgruppa det foregikk en prosess som førte til at kommunestyret valgte å gå.
 6. Av disse var 63.68% for en sammenslåing med en annen kommune. 34.88% sa nei til sammenslåing. Av de som stemte ja var 1621 Huringer for en sammenslåing med bl.a. storkommunen Asker i Akershus. Dette var hele 91.68%. Bare 111 Huringer var for Drammen og Buskerud fylke. Dette var 6.27%
 7. Ett av drammenordførerens hovedbudskap til Sandes befolkning, var imidlertid at en eventuell sammenslåing av Drammen og Vestfold-kommunen på ingen måte handlet om å bli spist opp av storebror Drammen. Tvert i mot. - Kommunereformen handler om å bygge en ny kommune sammen,.
Drammen Live24 - - Drammen, Svelvik, Lier og Eiker må slås

Nye kommune- og fylkesnummer - regjeringen

 1. Drammen kommune har lagt ned bokbussen, som var et fint tiltak for dem som hadde problem med å komme til biblioteket, TT-tjenesten blir dårligere for eldre, parkeringskort for funksjonshemmede blitt vanskelig å få, og det kjøres ut frossen mat, og ikke varm mat, til eldre o.s.v
 2. Presiseringer i kommuneloven og sammenslåing av kommuner har ikke hjulpet. Nye Drammen kommune trekkes fram som eksempel, og der koster det nå 10.000 kroner mer å søke om byggetillatelse enn det gjorde før sammenslåingen. Annonse. Gebyret i Drammen er nær tre ganger så høyt som det var for en gjennomsnittskommune i fjor,.
 3. Viken kommunerevisjon IKS (VKR) er en sammenslåing av tidligere Buskerud Kommunerevisjon IKS og Follo distriktsrevisjon IKS. VKR har et stort fagmiljø med 26 ansatte, med spisskompetanse på kommunal og fylkeskommunal sektor
 4. Da spesielt Mediehuset som har blant annet Drammens Tidende, TV Buskerud, TV Drammen og Kino City som leietakere. Sammenslåing Det blir spennende å se hva som skjer ved en eventuell banksammenslåing mellom DNB og Gjensidige Nor. Begge er etablerte i store bygg midt i sentrum - og hva vil skje med disse ved en fusjon, sier Andreassen
 5. Meninger (Drammens Tidende) Vi registrerer med forståelse at gruppelederne i Øvre Eiker kommune er valgt som forhandlingsutvalg, dette i anledning sammenslåing av kommunene i vår region. Forhandlingene tar til i Drammen rådhus 16. mars 2016. Fokus blir om vår kommune får framtidig økonomi og politisk ståsted til å gi innbyggerne gode tjenester, som storsamfunnet utvikler og pålegger.
 6. (Drammens Tidende) DRAMMEN/SVELVIK: - Vi skal gifte oss med Drammen, men har kommet til at det er klokt å vente til 2020, slik at flere kommuner får sjansen til å bli med inn i samarbeidet på likt grunnlag, sier ordføreren i Svelvik John Gunnar Lislelid. LES OGSÅ: Ja-siden vokser Håp. I desember ble det besluttet at Drammen og Svelvik skulle jobbe for en sammenslåing allerede i 2018

Drammen kommunes vekst i rammetilskuddet fra 2018 til 2019 er 908 kroner per innbygger, Regionsentertilskuddet tildeles kommuner der det er fattet et nasjonalt vedtak om sammenslåing i perioden for kommunereformen, og som etter sammenslåingen får over om lag 8 000 innbyggere 54 prosent av innbyggerne ønsker nå en sammenslåing med Drammen, ifølge en spørreundersøkelse gjort for Sande Høyre. - En øyeblikksmåling, sier ordfører Elin Gran Weggesrud . (NRK no Distrikt) [02.06.2017 09:16 Under møtet, der også journalister var til stede, utdypet Drammen-ordføreren sitt poeng: I en presset ressurssituasjon var det en ordførers plikt å prioritere egne innbyggere framfor andres. Dersom Sande sa ja til sammenslåing, ville situasjonen umiddelbart bli en annen. Weggesrud visste ikke hva hun skulle si Drammen er altså dyrest i landet av disse sammenslåtte kommunene med et gebyr på 40 180 kroner. Forbrukerrådets fagdirektør forteller at det er nær tre ganger så mye som gjennomsnittskommunen i fjor. Presiseringer i kommuneloven og sammenslåing av kommuner har ikke hjulpet Slik blir kultur- og fritidstilbudene våre Mange av kultur- og fritidstilbudene i Lier kommune må nå ta en pause for å bidra til å redusere smittespredningen

Hun vil ha en ny storkommune rundt Drammen, sammenslåing mellom Kongsberg og naboene og en storkoalisjon Hallingdalen. Flere steder anbefaler hun sammenslåing der kommunene selv har vedtatt at de vil stå alene, mange av dem etter folkeavstemning: I Ål, Hol og Sande (Vestfold) har innbyggerne stemt nei til sammenslåing I sin anbefaling til Stortinget datert 27. september 2016, anbefaler fylkesmannen i Buskerud at d et dannes en ny kommune av Øvre Eiker, Nedre Eiker, Drammen, Lier og Svelvik. Les hele brevet fra fylkesmannen her (Øvre Eiker er primært omtalt på side 8-10): Fylkesmannens tilrådning om fremtidig kommunestruktur i Buskerud.pd

Union Scene - Drammen Internasjonale Kultursenter er et kulturhus for det lokale og regionale kulturlivet, aktørene på Union Scene og med spesielle oppgaver i å utvikle et kompetansesenter for flerkulturell formidling og drive internasjonal kulturutveksling. I dag er Union Scene en del av Drammen Scener som er en sammenslåing av Union Scene og Drammens Teater nav drammen det nye fylket Viken og har etter sammenslåing av kommunene Drammen, Nedre Eiker og Svelvik ved årsskiftet ca. 100 000 innbyggere. NAV Drammen er et av landets største NAV-kontorer med 230 medarbeidere fordelt på de tre lokasjonene Drammen, Mjøndalen og Svelvik Drammen har inntatt en ydmyk posisjon, noe som betyr at Lier rett og slett kan få mer. For eksempel det de er aller mest redd for å miste, nemlig stedsidentiteten og stoltheten over å være fra Lier. Det betyr ikke at en stor og historisk by som Drammen skal la seg sluke fullt og helt. En drammenser vil nemlig aldri kalle seg liung

Her er kommunene som har vedtatt å slå seg samme

Org. nr: - Stillingsident: 4291670096 Presentasjon av stillingen: Drammen kommune ligger sentralt i det nye fylket Viken og har etter sammenslåing av kommunene Drammen, Nedre Eiker og Svelvik ved årsskiftet ca. 100 000 innbyggere. NAV Drammen er et av landets største.. Drammen er altså dyrest i landet av disse sammenslåtte kommunene med et gebyr på 40.180 kroner. Forbrukerrådets fagdirektør forteller at det er nær tre ganger så mye som gjennomsnittskommunen i fjor. Presiseringer i kommuneloven og sammenslåing av kommuner har ikke hjulpet

Dette er de nye kommunenes våpen - V

Jeg bor på nedre Eiker av en grunn jeg valgte å flytte hitt .om jeg ville bodd i Drammen så hadde jeg flyttet ditt . Nå var det sånn i 2016 att det ble valgt att vi ikke ville slå oss isammen med Drammen . Skjønner ikke hvordan politikere bare kan høvlet over bygdas klare svar NEI til sammenslåing 3005 Drammen 16,4 % 4626 Øygarden 16,1 % 3020 Nordre Follo 14,2 % 5054 Indre Fosen 11,3 % 5006 Steinkjer der Steinkjer utgjør 90 % 10,0 % 1 Holmestrand kommune ble først slått sammen med Hof i 2018, og så i 2020 med Sande kommune NEI til sammenslåing med Drammen. Med ordføreren i spissen manøvrerte politikerne i Nedre Eiker seg også bort fra muligheten til å stemme for sammenslåing med Øvre Eiker. Dette selv om en undersøkelse viste at det var flertall i Neder Eiker for en sammenslåing med Øvre Eiker Leder i Svelviksposten 27. aprilKommunestyrene i Nedre Eiker, Drammen og Svelvik skal ha, ifølge et oppslag annet sted i ukens avis, si fullstendige mening om hva som skal bli det nye navnet på den nye storkommunen, bestående av nettopp de samme tre. Hvorfor det? I artikkelen (), leser vi oss til at vår egen ordfører, Andreas Muri kan tenke seg Strøm, eller Strømm, om en vil. Om altså. Det blir ledig et embete som tingrettsdommer ved Drammen tingrett. Tiltredelse etter nærmere avtale. Domstolen blir ledet av en sorenskriver, og har i tillegg én nestleder/dommer, administrasjonssjef, åtte tingrettsdommere, tre dommerfullmektiger og 16,9 saksbehandlerårsverk

Saksfremlegg. Dato: 12.06. 2013. Saksbehandler: Elin Onsøyen. Direkte telefon: Vår referanse: Utviklingsplan Deres referanse: Klinikk/avdeling: Stab. Utviklingsplan. Drammen er verst: Der har byggesaksgebyret økt med 10.000 kroner - til rekordhøye 40.000 kroner. 27 av 47 kommuner har fått høyere gebyrer etter at kommunene ble slått sammen. som er er et gjennomsnitt av gebyrene i de aktuelle kommunene før sammenslåing Med sammenslåing av kommuner kom også Holmestrand til. Oppdragsmengden fortsetter og øke og i andre halvår av 2020 skal vi også bistå Drammen kommune på rørinspeksjon og spyle-/sugetjenester. Vi har helt fra vi etablerte oss i Buskerud, vært samlokalisert med Buskerud Vakumgraving DRAMMEN: Seksjonsleder - seksjon for bygningsmiljøer og landskap Akershus Fylkeskommune: Viken fylkeskommune etableres 1.1.2020, ved en sammenslåing av Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommuner. Fylkeskommunen vil ha en parlamentarisk styringsform, med ni rådsområder. Seksjon for bygningsmiljøer og landskap er en del av avdeling for kulturarv inngår som en a..

Kort forlovelsestid - Lokale nyheterErik Gabrielsen blir ny daglig leder i Godt Sagt - Medier24
 • Levetiracetam keppra.
 • Stillehavsøsters hvaler.
 • Diabetes behandling.
 • Moslestraße 6 oldenburg.
 • Fabrikker.
 • Gravid uke 5 symptomer kommer og går.
 • Implantater.
 • Essen auerbach oberpfalz.
 • Tefal snack collection handleiding.
 • Astro a50 user guide.
 • Frankfurt karfreitag veranstaltungen.
 • Boktyven anmeldelse.
 • Semester i utlandet.
 • Naturtro juletre.
 • Fjellhaug bachelor.
 • Mynta bra för.
 • Flytyper.
 • Makita overfres tilbehør.
 • Fh bocholt klausurtermine.
 • Psc leversykdom.
 • Alte sids.
 • Enkle hverdags fletter.
 • Royal copenhagen stel med guldkant.
 • Idrettsstipend 2018.
 • Font awesome 5 cdn.
 • Min beste venninne.
 • Nøkkelfinner test.
 • Mark forster münchen karten.
 • Budsjett for ungdomsbedrift.
 • Viking no.
 • Maling av lakkerte furudører.
 • Harley quinn genser.
 • Barcelona områder kart.
 • Hageland lillestrøm tilbud.
 • Holdning til annonse modellen.
 • Utfordringer for demokratiet i norge.
 • Skotsk sønn kryssord.
 • Treningstights nike.
 • Odell beckham jr patriots.
 • Tinder grünes herz.
 • Insulin nebenwirkungen durchfall.