Home

Tannleger med avtale med helfo

Avtale om direkteoppgjør En avtale om direkteoppgjør er en personlig og gjensidig forpliktende avtale om det økonomiske oppgjøret mellom en helseaktør og Helfo. Det er viktig at du er godt kjent med alle vilkårene i avtalen og hvordan du sender refusjonskrav Veiledende tannlege som har lisenstannlege under veiledning, kan fremme refusjonskrav for arbeid utført av lisenstannlegen. Det er viktig at veilederen kontakter Helfo, slik at lisenstannlegen blir registrert i vårt system. Veiledende tannlege må sende e-post til post@helfo.no med følgende opplysninger: navn og HPR-nummer på lisenstannleg Direkteavtale med HELFO? Det er lurt å spørre tannlegen din om vedkommende har avtale om direkte oppgjør med HELFO. Da slipper du å legge ut for behandlingen selv dersom du har krav på dekning fra folketrygden. Behandling hos tannlege med direkte oppgjørsavtale foregår slik: Du skal ikke sende inn noe til HELFO Siden våre tannleger er registrerte hos HELFO, kan du søke om refusjon fra HELFO. Selvfølgelig hjelper vi deg med dette, og vi kan stolt si at våre pasienter fikk tilbake mellom 40-80% av hele behandlingene sine Det er lurt å spørre tannlegen/tannpleieren din om vedkommende har avtale om direkte oppgjør med HELFO. Da slipper du å legge ut for behandlingen selv dersom du har krav på dekning fra folketrygden. Tannlege/tannpleier med direkte oppgjørsavtale foregår slik: Du skal ikke sende inn noe til HELFO

Dersom du ønsker å søke om økonomisk støtte til tannbehandling hos NAV starter du først med å avtale et møte med en saksbehandler der. Dersom du har rett til støtte vil du få et vedtak om støtte til undersøkelse, røntgenbilder og utarbeidelse av diagnose og kostnadsoverslag Mange tannleger og tannpleiere har avtale med Helfo om direkte oppgjør. De får da refundert den delen av behandlingen som Helfo dekker direkte, fortsetter presidenten i Tannlegeforeningen

Avtale om direkteoppgjør - Helfo

Helfo kan ikke innvilge refusjon dersom søknaden mangler dokumentasjon. Se steg 7 for oversikt over hva du må legge ved søknaden. Dersom du trenger kjeveortopedisk behandling, må du ha henvisning fra tannlege eller tannpleier som praktiserer i Norge. Henvisningen må du ha med deg fra Norge Direkteoppgjørsavtalen med Helfo. Regelverksendringer og elektroniske muligheter har de siste årene ført til at svært mange tannleger og fylkeskommuner/DOT har inngått avtale om direkteoppgjør med Helfo. De aller fleste har da plikt til å sende oppgjør over linje, og må dermed knytte seg til Norsk Helsenett På denne siden finner dere som på vegne av den offentlige tannhelsetjenesten skal inngå eller endre avtale om direkteoppgjør med Helfo, veiledning. 1 Om avtalen 2 Husk dokumentasjon 3 Fyll ut skjema 4 Veien videre 1. Om avtalen. Det er viktig at dere leser og setter dere godt inn i. Våre tannleger er godt kjent med Helfo og er alltid oppdatert med reglene og viktig retningslinjer. Hvis du som pasient ønsker mer informasjon, eller om du har spørsmål angående krav for refusjon, vennligst ring oss eller still spørsmålene i konsultasjons timen din hos oss for å få råd fra tannlegen din

Trykk på navnet til tannlegen du ønsker å bestille time hos, og du kan finne og reservere din time på nettet.. Magnus Gunnar Paulsbo - Tannlege, Lystgass, Godkjent for refusjon av Implantatprotetisk behandling Helfo. Morten Gunnar Paulsbo - Tannlege, Lystgass, Godkjent for refusjon av Implantatprotetisk behandling Helfo. Jens Petter Finstad - Tannlege, Godkjent for refusjon av. Det er helt klart at HELFO kun gjør avtale med Privatpersonen Tannlege NN, altså med helsepersonell med et unikt autoriasjonsnummer. HELFO gjør ikke avtaler med juridiske personer (foretak med org.nummer.) Dette er ikke noe nytt, men flere tannleger har fortalt at de har oversett dette, da man naturlig har gått ut fra at HELFO gjør avtaler med ansvarlige behandlere i privatpraksis, altså.

Lisenstannlege - Helfo

Dersom tannlegen har avtale om direkte oppgjør med Helfo betaler du kun mellomlegget (egenbetalingen). De fleste tannleger har en slik avtale. Dersom tannlegen ikke har avtale om direkte oppgjør må du selv legge ut selv og søke om refusjon i etterkant. Det er tannlegen som søker på vegne av deg. Søknadsfristen er seks måneder etter. Leietannlegen har alltid egen avtale om direkte oppgjør med HELFO, og må sende inn egne refusjonskrav med eget buypasskort, med mindre noe annet er uttrykkelig avtalt med HELFO. Punktet om leietannlegens ansvar overfor HELFO, understreker leietannlegens posisjon som selvstendig næringsdrivende Direkte oppgjør med Helfo Vi har direkte oppgjør med Helfo og har tatt flere kurser hos Helfo, for å kunne hjelpe nettopp deg som har rett til økonomisk støtte pga. dine plager og sykdommer. Vi gjennomfører alltid en fullstendig helsedeklarasjon som kan være grunnlag for rettighetene dine til refusjon for din tannlegebehandling

Våre tannleger har direkteoppgjør i samarbeid med Helfo Kontakt oss hvis du lurer på om du får støtte fra Helfo. Våre tannleger avgjør om du har krav på refusjon fra dem. Etter avtale. Jeg godtar at Helseklinikken Fredrikstad kan kontakte meg ved utfylling og innsendelse av dette skjema. Anbefalte tannleger med offentlig avtale. Brukervurderinger, autorisasjon, kvalifikasjoner, kontaktinfo, ev. advarsler fra Helsetilsynet. Din neste tannlege finner du. Behandling som kun har en kosmetisk hensikt gir ingen stønad fra Helfo. Hvis kjeveortopeden har avtale om direkte oppgjør med Helfo, noe de fleste har, sørger kjeveortopeden for at stønaden fra Helfo trekkes fra regningen Tannlegene på Torshov Tannlegesenter har avtale om direkte oppgjør med HELFO. Da slipper du å legge ut for behandlingen selv dersom du har krav på dekning fra folketrygden. Diagnoser og tilstander som kan gi rett til refusjo

Dekning av helseutgifter - Tannlege

Les mer på helfo.no. HELFO har nylig laget helt nye nettsider for tannleger og egne sider for tannpleiere. På helfo.no finner tannleger og tannpleiere temasider om hvordan man inngår avtale med HELFO om direkte oppgjør, om elektronisk innsending av oppgjør, om regelverket og aktuelle skjema Våre tannleger har avtale med Helfo og bedømmer om du har rett til refusjon. Det er viktig å få et implantat som har blitt testet over tid, og som har god prognose. Tannimplantater trenger pleie og oppfølging slik som vanlige tenner gjør tannlege og tannpleier. Hensikten med folketrygdlovens regler om tannbehandling er å gi hel eller delvis stønad til grupper i eller til Helfo veiledning for helseaktører, Har tannlege eller tannpleier inngått avtale om direkte oppgjør, jf. folketrygdloven § 22-2,.

HELFO -støtte ved tannbehandling. Tannlegesenter i Oslo med tannleger , spesialister og tannpleiere. Ring 24 10 12 70 for timebestilling. Velkommen til oss Tilbakebetaling av HELFO stønad. Hvis HELFO mener at tannlegen har gjort en feilvurdering-tolkning så kan kravet bli avvist. HELFO kan også avslå krav om stønad når de mener at stønadsretten ikk e er dokumentert godt nok. HELFO kan i tillegg kreve tilbakebetalt stønad i forbindelse med en etterfølgende kontroll. Det er tannlegen og ikke pasienten, som må tilbakebetale HELFO- stønaden

Tannlege med spesialpraksis innen Svein Høimyr og Håkon Høimyr er tannleger og spesialister i kjeveortopedi. Kjeveortopedene jobber med å behandle bittavvik, tannstilling i vekst, i tillegg til å ha fokus på estetikk og funksjonalitet. Vi hjelper deg med din tannhelse. Vi har avtale med HELFO og tar imot henvisinger fra den offentlige. Tannlege Oslo. Velkommen til Tannlegene på Sinsen. Vi tilbyr undersøkelse til kun 595kr. Våre tannleger er spesieliert på behandling av tannlegeskrekk Har tannlegen avtale med HELFO om direkteoppgjør, ordnes betaling fra HELFO. Har tannlegen ikke direkteoppgjør med HELFO, må pasienten legge ut for så å få refundert utleggene fra HELFO. Skjema kan lastes ned fra HELFO sin hjemmeside Det er lurt å spørre tannlegen/tannpleieren din om vedkommende har avtale om direkte oppgjør med HELFO. Da slipper du å legge ut for behandlingen selv dersom du har krav på dekning fra folketrygden «Tannleger er av samfunnet vist stor tillit ved at de kan sende refusjonskrav til HELFO for dekning av utgifter til nødvendig undersøkelser og behandlinger. Tannleger er dermed med på å forvalte fellesskapets midler», understreker helsetilsynet. Bergensmannen driver en privatklinikk i Bergen og har jobbet som tannlege i nesten 40 år

Vår tannklinikk har direkte oppgjør med HELFO, Dette omfatter også mer komplisert benoppbygning i vanskelige kasus med bentap. Våre tannleger bruker kun produkter av høyeste kvalitet som er vitenskapelig anerkjent. 3210 Sandefjord 33 46 35 65 Man-fre: 08-16 Kveldsåpent etter avtale Youngstorget tannlegesenter har avtale om direkte oppgjør med HELFO. Ved refusjonsberettiget tannbehandling, Våre tannleger har lang erfaring- og empati med pasienter som har tannbehandlingsangst. Vi lytter til deg, informerer deg godt underveis, og gjør alltid vårt ytterste for at du skal få en god opplevelse hos oss. Bestill time

Mange tannleger og tannpleiere har avtale med Helfo om direkte oppgjør. De får da refundert den delen av behandlingen som Helfo dekker direkte, fortsetter presidenten i Tannlegeforeningen. Blant tannbehandlingene som dekkes er behandling for er sykdommen marginal periodontitt (Pyrea), som er en betennelsessykdom i tannkjøttet og som i verste fall kan føre til at tennene faller ut HELFO har utarbeidet en liste som omfatter alle tilstander som gir grunnag for refusjon av tannbehandling Polen. Slike bestemmelser trådte i kraft fra og med 1. januar 2011, og våre kunder har samme adgang til refusjon av behandling som i Norge Vi har direkteoppgjør med HELFO og de kan dekke store deler av behandlings kostnadene dine for tilstander som forårsaker store tannlegekostnader eller skader. Du kan ta kontakt med oss/tannlegen din for å avgjøre om du har krav for HELFO dekning Tannlegene hos oss legger vekt på høy faglig kvalitet og har lang og variert erfaring med allsidig kompetanse. Pasientene har en fast tannlege og får alltid behandling hos sin tannlege. Vi er en selvstendig klinikk uten tilknytning til store kjeder og tilbyr tannbehandling til konkurransedyktige priser

Dernest skal hver tannlege ha hvert sitt smartkort som identifiserer tannlegen opp mot HELFO. Der holder det at fylkestannlegen bestiller sertifikat, har avtale med HELFO og at hver klinikk har hvert sitt smartkort. Med andre ord: DOT sparer store summer på oppstartskostnader og etter hva jeg kan forstå:. Vi har avtale med Helfo om direkte oppgjør. Bestill time: Ring 22 44 98 94 i vår telefontid 10.30 - 14.30, eller send e-post. Besøk oss på Google+. Adkomst: Tannlege Oddvar Lea Tullinsgate Avtale om direkte oppgjør innebærer at den enkelte behandler/tjenesteyter sender en samleregning med underbilag til Helfo. Dersom det blir oppdaget feil eller misligheter, skal saken følges opp. Helfo kan i slike tilfeller reagere på forskjellige måter avhengig av hvor alvorlig forseelsen er

Tannbehandling med refusjon fra folketrygden, innslagpunkt 4, De kraftigste kritikker og tegn på frustrasjon fra tannleger kommer fordi Helfo nekter å gi konkret veiledning og svar i enkelte saker. blant annet at litt over 300 tannleger velger å stå utenfor avtalen om direkte oppgjør oppholder seg på institusjon i kommune, spesialisthelsetjeneste, eller i annen institusjon som har avtale med spesialisthelsetjenesten (varighet minimum tre måneder) (døgnopphold i spesialisthelsetjenesten eller institusjon som har avtale med spesialisthelsetjenesten eller HELFO om å yte spesialisthelsetjeneste tannleger som er oppgitt som veiledere for tannleger med lisens iht. Helsedirektoratets regler for dette. kjeveortopeder, for delegerte oppgaver til annet helsepersonell når det så lenge det går tydelig frem i avtalen med Helfo at behandler er ansatt hos arbeidsgiver Tannleger i Polen har ikke direkte avtaler med HELFO, og derfor må du betale for behandling selv og kreve dine utgifter dekket i etterkant. Tannlege må fylle ut et skjema «Krav fra behandler om refusjon for tannbehandling» del 1. Sammen med skjemaer fra tannlege får du: - originale kvitteringe

Gratis tannimplantat kosnsultasjon – Tannimplantat hos

Er det andre opplysninger som er feil, må du fylle ut hele skjemaet på nytt med korrekte opplysninger. Hvem skal bruke skjemaet? Skjemaet er aktuelt for privatpraktiserende leger, tannleger, tannpleiere, fysioterapeuter, psykologer, kiropraktorer, logopeder/audiopedagoger, ortoptister, rideterapeuter og jordmødre HELFO INFO Tannlegene i Jarhuset. Informasjon om økonomisk bidrag fra HELFO I et stortingsvedtak fra 2008 slås det fast at tannbehandling av voksent klientell i prinsippet er et privat anliggende

Vi hjelper deg med å erstatte dine manglende tenner, akkurat som du vil ha dem. Mangel på tenner kan være veldig ubehagelig. For å få hjelp må du ta det første steget og kontakte oss, så hjelper vi deg videre. Manglende tenner forekommer ofte, spesielt hos middelaldrende personer Kirurgisk tanntrekking (rot eller tann) egenandel (refusjon fra helfo) fra 1900 kr: Tannimplantat inklusive tannteknikk: fra 18000 - 25000 kr: Narkosebehandling: Etter avtale med tannlegen Ta kontakt med oss for å finne ut om du har rett til refusjon: Ubenyttet timeavtale (75% av honorar) 1490 kr/klokketime avsatt ti Helfo tannlege refusjon 2018 year; Helfo tannlege utland; MM Tannlegeklinikk - Din tannlege i Åsgårdsstrand; Som student med betalt semesteravgift og som fastlegepasient hos SiO, kan du søke om refusjon for alle helseutgifter du har på mer enn 350 kr i året, så lenge de er godkjente som egenandeler (Egenandelstak 1 hos HELFO), ved at behandleren du går til har offentlig driftstilskudd

HELFO tannlege - Solden

 1. Kan få HELFO-refusjon. Tannlegeutgiftene kan refunderes dersom de kan relateres til en sykdom. Reglene gjelder like fult om behandlingen er gitt i utlandet. Kravet er at tannlegen har offentlig autorisasjon. Sjekk dette og be om å få en skriftlig bekreftelse på det, for eksempel per epost. Les mer om tannbehandlinger som gir rett til refusjon
 2. HELFO. Spør oss om din rett til trygderefusjon. Vi har inngått avtale om direkteoppgjør med HELFO, slik at pasienter som har dokumentert rett til trygderefusjon får refusjonen trukket fra automatisk
 3. Oslo tannlege tannteknikker praksis kan også benyttes av eksterne tanntannleger. Vi har spesialister i protetikk , tannregulering , periodonti og implantat behandling. Vi har to tannleger som er godkjent for implantatbehandling med stønad fra HELFO. To tannleger er spesialistkandidater ved universitetet i Oslo og Gøteborg
 4. Avtalen kan inngås med behandlere/tjenesteytere som har rett til direkte oppgjør etter folketrygdloven kap 5, og som ikke er utelukket fra denne retten etter § 25-6. For at det skal kunne kreves oppgjør etter denne avtale, må behandler/tjenesteyter dokumentere at alle formelle vilkår som til enhver tid er fastsatt i lov, forskrift og avtale er oppfylt, jf også vedlegg til mønsteravtalen

Dette får du refundert av tannlegeutgifte

 1. Alle våre tannleger og tannpleier har direkte oppgjør med HELFO, noe som oppleves som behagelig og enkelt for våre brukere. Studenter får 30 % rabatt ved fremvisning av gyldig studentbevis. Våre åpningstider: Mandag-fredag kl 0800-1600. Kveldsåpent etter avtale. Vinterhalvåret holder vi åpent mandager til kl 1900
 2. Offentlig avtale innen radiologi Vi har refusjonsavtale med det offentlige på en rekke undersøkelser. Det betyr at du kan bestille time hos oss, og kun betale vanlig offentlig egenandel på 267 kr. Henvisninger blir alltid vurdert ut ifra medisinsk alvorlighetsgrad og kliniske opplysninger fra din lege
 3. Du kan også be om å få et prisoverslag før du bestemmer deg for en tannlege. I de fleste tilfeller har tannlegen en avtale med Helfo slik at du kun betaler egenandelen. I noen få tilfeller har ike tannlegen en slik avtale og du må dermed søke om refusjon i etterkant. Søknadsfristen er seks måneder etter avsluttet behandling
 4. Formålet med avtalen er å regulere det økonomiske oppgjøret mellom HELFO og bandasjisten, jf. folketrygdloven § 22-2. Avtalen gjelder direkte oppgjør til bandasjist for utgifter til medisinsk forbruksmateriell og næringsmidler som pliktes godtgjort etter folketrygdloven §§ 5-14 og 5-25. Avtalen omfatter oppgjør for (sett kryss)
 5. Tannleger Oslo - fyllinger, krone, tannhelse, tannlegetjenester, tannlegeskrekk, barnetannpleie, tannhelsetjeneste, tannlegekontor, bro, tannlegesenter, tannpine.
 6. Tannleger i Polen har ikke direkte avtaler med HELFO, og derfor må du betale for behandling selv og deretter kreve dine utgifter dekket i etterkant. Tannlege må fylle ut et skjema «Krav fra behandler om refusjon for tannbehandling» del Sammen med skjemaer fra tannlege får du: - originale kvitteringe

HELFO - refusjon av utgifter til tannbehandling. Prestestien Tannlegepraksis har avtale om direkte oppgjør med HELFO. Det betyr at du slipper å legge ut for behandlingen selv dersom du har krav på dekning fra folketrygden i følge Lov om Folketrygd eller i følge Lov om Sosiale tjenester, og kun betaler den andel du ikke får dekket. Tannlegen må ta avgjørelsen omkring dine rettigheter. Helfo og refusjon tannlege. Kan NAV dekke tannlegen? Eller kan du få støtte til tannlege? Her er alt du trenger å vite om helfo, refusjon og støtte fra NAV til tannbehandling

Økonomisk støtte til tannbehandling - Tannleg

 1. Alle tannlegene hos oss har direkte oppgjør med HELFO. Pas som har krav på refusjon betaler kun egenandel. Helfo kan dekke en stor del av din tannbehandling ved ulike tilstander som kan forårsake store tannskader og tannlegekonstnader. Følgende tilstander kan gi krav om refusjon: 1) Sjelden medisinsk tilstand 2) Leppe-kjeve-ganespalt
 2. Regelverksendringer og elektroniske muligheter har de siste årene ført til at svært mange tannleger og fylkeskommuner/DOT har inngått avtale om direkteoppgjør med Helfo. De aller fleste har da plikt til å sende oppgjør over linje, og må dermed knytte seg til Norsk Helsenett. Avtalen innebærer fordeler både for pasientene, for behandlerne og for myndighetene. Pasienten
 3. Velkommen til vår sentralt beliggende tannklinikk i Majorstuen Friskhus ved Majorstuakrysset. Fagerborg Tannklinikk har et helhetlig behandlingstilbud bestående av alle allmenntannlegetjenster. Ved Fagerborg tannklinikk er omsorg for pasienten og forståelse for deres behov i fokus. Like viktig er det at all behandling er av høy kvalitet. Vi har direkte oppgjør med HELFO og sørger for.
 4. I dag har 94 prosent av landets tannleger direkte oppgjør. Det er viktig å legge merke til at med Egenandelstak 2 fra 1. januar 2017, må alle behandlinger der godkjente egenandeler inngår rapporteres inn til Helfo elektronisk innen 14 dager. Dette gjelder også for tannleger uten avtale om direkte oppgjør. Sjelden medisinsk tilstan
 5. Vi har avtale med Helfo om direkte oppgjer. Dette innebær at alle som har sjukdomar som påverkar tannhelsa deira negativt, og som fell inn under regelverket vil få dekka desse utgiftene direkte. Nokre døme er: tannkjøttsjukdom / periodontitt, nedslitne tenner / attrisjon / erosjon, tannlegeskrekk / odontofobi, tørr munn / hyposalivasjon, kreft / cancer osb

Det finnes i dag mangfoldige refusjonsordninger via HELFO, Bli bedre kjent med oss. Tannlegene Bommen AS eies og drives av tannlegene Jan Bommen og Linn Anda Bommen. Les mer. Åpningstider. Mandag - fredag 08:00 - 16:00 Utvidet åpningstid etter avtale. Behandlinger. Les mer om våre behandlinger her. Her finner du oss. Tannlegene. Uansett om du har fått privat eller offentlig tannbehandling, har du mulighet til å klage på behandlingen. Det første du bør gjøre er å diskutere saken med tannlegen eller tannpleieren som behandlet deg. Har du brukt en offentlig tannklinikk kan du i andre rekke klage til fylkestannlegen Hun har arbeidet med oral rehabilitering med tannimplantater siden 2002. Hun jobber tett med plastikkirurg for å oppnå et så godt funksjonelt og estetisk resultat som mulig. Kjersti har i tillegg en deltidsstilling ved seksjon for oral protetikk, Institutt for klinisk odontologi, UiB, der hun underviser studenter og tannleger i oral protetikk

Kollektivavtalen med HELFO. I folketrygdlovens kapittel 5 er det gitt en rett for befolkningen til økonomisk refusjon ved behov for legehjelp. Gjennom avtaler om direkteoppgjør mellom legen og HELFO utbetales refusjoner direkte til legen etter avtale med HELFO Kirurgisk tanntrekking (rot eller tann) egenandel (refusjon fra helfo) fra 1900 kr. Tannimplantat inklusive tannteknikk: fra 18000 - 25000 kr. Narkosebehandling: Etter avtale med tannlegen Ta kontakt med oss for å finne ut om du har rett til refusjon. Ubenyttet timeavtale (75% av honorar) 1490 kr/klokketime avsatt ti Har du helsemessige tannbehandlingsbehov anbefales det at du går til en tannlege som har direkte oppgjør og HELFO-avtale. Men selv med denne avtalen, må du ofte som pasient først legge ut selv forså å søke om å få beløpet refundert. Har du eller et familiemedlem behov for tannregulering, er det mulig å få dette også dekket av HELFO Majorstua Tannlegene vil være leverandør av tannlegetjenester for dette selskapet. En avtale vi er stolte av. Vårt team består av erfarne tannleger, spesialister, lege, oralkirurg, og psykolog. Vi har direkte oppgjør med Helfo og hjelper til med en eventuell refusjon Det ble gjennomført omfattende regelverksendringer på tannhelseområdet fra og med 1. januar 2008. HELFO har derfor i 2008 iverksatt en rekke informasjons- og veiledningstiltak, for å hjelpe tannlegene i sin vurdering av hva som er stønadsberettiget

Som student med betalt semesteravgift og som fastlegepasient hos SiO, kan du søke om refusjon for alle helseutgifter du har på mer enn 350 kr i året, så lenge de er godkjente som egenandeler (Egenandelstak 1 hos HELFO), ved at behandleren du går til har offentlig driftstilskudd Vi er 4 tannleger med flere års erfaring, utdannet ved Universitetet i Oslo. Vi har inngått avtale om direkteoppgjør med HELFO, slik at pasienter som har dokumentert rett til trygderefusjon får refusjonen trukket fra automatisk. Linda Koldsland. Tannlege MNTF og daglig leder Vi hjelper deg med dette. Du betaler kun egenandel. Våre tannleger er godt kjent med regelverket om trygderefusjon og vet hva som gir refusjon. Du kan være trygg på at du får den refusjonen du har krav på hos oss. Tannlegen sender inn søknad til Folketrygden på dine vegne. Dermed betaler du kun egenandel ved behandling

Trygdetakstene til (HELFO) inneholder både tannlegens honorar og utgifter til tannteknisk arbeid Dette utføres av godkjent spesialist i oral kirurgi og oral medisin, eller spesialist i periodonti og godkjent spesialist i oral Protetikk eller evt. tannlege med særskilt kompetanse godkjent av Helsedirektoratet Tannlegekompaniet er en moderne tannklinikk lokalisert i Hønefoss og i Hole. Vi er seks tannleger som jobber med pasienten i fokus. Vi bruker i hovedsak lokale, norske tannteknikere for å gi høy kvalitet med kortest mulig ventetid. Vi tilbyr det meste av moderne tannbehandling Askøy Tannlegesenter har tannleger og spesialister med lang erfaring med estetisk behandling, implantatbehandling, tannregulering med usynlige skinner, som Invisalign, generell rehabilitering av slitte eller reduserte tannsett, og behandling av pasienter med tannlegeskrekk. Vi kan hjelpe deg På denne siden finner du som er psykolog, veiledning om hvordan du inngår eller endrer avtale om direkteoppgjør med Helfo. Du finner også oversikt over hvilken dokumentasjon du må legge ved. 1 Om avtalen 2 Husk dokumentasjon 3 Registrer avtaleopplysninger 4 Veien videre.

Tannlege, Privatøkonomi Slik får du gratis tannleg

 1. Tannlegene hos Borgentannlegene har direkte avtale med Helfo, noe som betyr at du som har krav på å få dekket deler av behandlingen ikke trenger å legge ut det du får dekket. Det vil imidlertid alltid være en egenandel som du som pasient må betale selv
 2. From: Anders Eggum <Anders.Eggum2@helsedir.no> Sent: Monday, December 16, 2019 2:34 PM To: Den norske tannlegeforening Cc: Helfo Post; ntpf@delta.no Subject: Spørsmål angående tannleger med lisens og innsending av refusjonskrav Hei! Vi viser til møtet i Helsedirektoratet om regelverk på tannområdet den 7. november 2019. I møtet ble det stilt spørsmål fra Den norske tannlegeforening.
 3. Vi tilbyr betalingsmuligheter med kort, kontanter og faktura (gjennom forhåndsavtalt finansiering). All behandling gjøres opp etter avtalt besøk eller etter avtale med tannlege. Ønsker du å utsette betaling helt kostnadsfritt eller en nedbetalingsplan? Vi tilbyr individuelle tilpassede løsninger til deg. Snakk med våre ansatte
 4. Tannlegene Aasnæs holder til i moderne lokaler midt i Sande sentrum, har kundeparkering og er enkelt tilgjengelig med buss og tog. Fra høsten 2017 er en ny tannlege med i teamet vårt, Morten Elisassen, som gjør at vi kan ønske stadig nye kunder velkommen
 5. Helfo og narkosebehandling. Du som har rett til støtte fra Helfo, kan i visse tilfeller også få narkosebehandling dekket. Sist endret: torsdag 31 januar, 2019 Kun etter avtale med tannlegen. Oslo Webmarketing. Webdesign & webutveckling. Kart. Bestill time. E-post. Ring oss

Se «Send søknad digitalt til Helfo» lengre ned på siden. Har du vedtak fra NAV og trenger tannbehandling som følge av yrkesskaden, skal du ha med deg vedtaket når du går til tannlegen. Tannlegen vurderer om behandlingen er nødvendig som følge av yrkesskaden. Dersom det er tilfelle, skal du ikke betale egenandel Våre tannleger har lang erfaring med pasienter som har tannlegeskrekk og gjør det de kan for at din opplevelse blir så bra som mulig. Munnhulen Tannklinikk holder til i midt i Arendal sentrum. Vi har kunder fra hele Agder, blandt annet Grimstad, Froland, Tvedestrand og Rykene

Våre Tannleger

Kvalitetsbevisst klinikk midt på Tangvall, som gjør vårt ytterste for å gi deg en best mulig tannlegeopplevelse. Alle tannlegene ved Søgne Tanngaard er medlem av Norges Tannlegeforening HELFO. Det er 15 diagnoser og tilstander som kan gi rett til stønad/refusjon fra folketrygden for tannbehandling. Vi har avtale om direkte oppgjør med HELFO, slik at vi sender krav om refusjon for deg OBS! Legeerklæring/uttalelse fra sykehus skal eventuelt leveres før behandlingen. NAV sosia Hos Dentalia har alle tannlegene avtale med Helfo om direkte oppgjør og vi ordner dette for deg. Du trenger ikke å tenke på papirarbeidet. Dette innebærer at pasienter som har krav på dekning etter folketrygdens § 5-6, fritas fra den kostnad som refunderes gjennom folketrygden VID har avtale med Diakonhjemmet Omsorg, Dialog, i Borgenveien 3c som tilbyr psykologhjelp til studenter. De tilbyr inntil åtte timer og studenten betaler en egenandel på kr 200 per time. Kontakt Dialog. Tannhelsetjeneste. Alle studenter har tilbud om studentpakke ved tannlegene i Bogstadveien 51 Vi har topp moderne utstyr. Våre tannleger er utdannet ved Universitetet i Oslo og vi har fokus på trygg og nøktern behandling av høy kvalitet. Vårt mål er fornøyde pasienter og et langsiktig samarbeide for å ta best mulig vare på din tannhelse. Vi har avtale om direkte oppgjør med HELFO og passer på dine rettigheter

Avtalespesialister - Helse Sør-Øst RH

Dental professionals of Gdansk, GODENTA tilbyr beste priser på tannbehandling i utlandet i Polen. Lang erfaring,topp pris,topp kvalitet. Tannleger i Gdansk,HAPPY SMILE, GRAND DENTAL, HAPPY SMILE Men har ikke tannlegen din avtale med HELFO, må du legge ut for hele totalkostnaden for å så å få tilbakebetalt fra HELFO. - Har du et avansert tannlegebehov kan regningen komme opp i 100.000-150.000 kroner. Det er veldig mye penger å legge ut. Jeg vil anbefale å velge en tannlege med direkte oppgjør Innledning. Helse- og omsorgsdepartementet har med hjemmel i folketrygdloven § 5-3 fjerde ledd gitt forskrifter om egenandelstak 1 og egenandelstak 2. Kommentarene i dette rundskrivet skal være til støtte ved anvendelsen av forskriftene om egenandelstak 1 og egenandelstak 2 samt egenandelsregisterforskriften (forskrift 18.12.2009 nr. 1639 om behandling av helseopplysninger i.

Helfo psykologer med avtale — helfo - for helseaktører på

Trygderefusjon fra Helfo for behandling hos tannlegen i utlandet Tannbehandling i utlandet har gjort det økonomisk mulig for flere og flere nordmenn å få god tannhelse med et plettfritt smil. Eurodent har gode avtaler med hoteller og flyselskap som gir deg rimelige priser Tannlege eller tannpleier vurderer om du faller inn under noen av de medisinske tilstandene som gir krav på støtte fra Helfo. - Veldig mange vet ikke at de har krav på stønad til tannbehandling fra folketrygden, sier Steinum Alle tannlegene ved Arendal tannlegesenter har direkte oppgjør med Helfo, slik at du slipper å legge ut for beløp som evt blir refundert fra Helfo. Den offentlige tannhelsetjenesten gir gratis behandling til prioriterte grupper slik som barn 0-20år samt pasienter som er innlagt på institusjon eller mottar hjemmesykepleie Mange tannleger og tannpleiere har avtale med Helfo om direkte oppgjør. De får da refundert den delen av behandlingen som Helfo dekker direkte. Dersom han/hun ikke har slik avtale, men vurderer at du fyller vilkårene for å få refundert utgifter fra Helfo, skal de fylle ut «Skjema for tannbehandling § 5-6 og 5-6a» Anbefalt tannlege i Oslo. Anerkjent og erfarne tannleger Gode nyheter for deg som pasient med rett til refusjon fra Helfo. (elektronisk og print). De ansatte blir registrerte bedriftskunder når de selv tar direkte kontakt med vår tannklinikk i Oslo. Avtalen medfører ingen administrasjon for din bedrift. Ingen kostnad for.

Tekniske filer (XML-skjema, visningsfiler o.l.) kan lastes ned fra teknisk arkiv (Sarepta). Spørretjenesten pasientens frikortstatus svarer på om pasienten/kunden har frikort eller skal betale egenandel (for apotek/bandsjist svarer tjenesten i tillegg på om innbygger er fritatt for egenandel på bakgrunn av minste pensjonsnivå) I tillegg har de avtale med Helfo basert på standard priser. Kundegrunnlaget vidt spekteret med pasienter fra Stavanger i vest til langt nord i landet, men det de fleste er lokalt basert. For oss er det prinsipielt viktig å gi pasientene en kvalitativ positiv opplevelse som er langvarig samtidig som vi har et yrkesansvar som omfatter alt fra god munnhelse til familiesosiale anliggender

Hvem betaler tannlegeregningen din? - helsenorge

Det er nødvendig med 1-2 behandlinger, i noen tilfeller flere. Ved den første behandlingen må det syke vevet i roten fjernes. Og frem til neste avtale vil det ligge et bakteriedrepende middel i tannen. Ved den siste behandlingen blir hulrommet fylt med permanent rotfyllingsmateriale og toppet med en plastfylling eller krone Vi er fem tannleger, en protetiker, en kjevekirurg og 3 tannhelsesekretærer. Våre tannleger har flere års erfaring og er utdannet ved universitetet i Oslo. Hos oss kan du få hjelp til å utføre alle typer behandlinger og vi har spesielt god erfaring med engstelige pasienter ( tannlegeskrekk ) Vi samarbeider med Helfo, så de fleste pasientene får refusjon i Norge. Prisene er ofte 60-70% lavere enn prisene på tannbehandling i Norge. Våre tannleger fokuserer på smertefri behandling og setter av god tid til å lytte til deg og dine behov. Hos oss er du som pasient i sentrum og er med på å bestemme under behandlingsprosessen

Om avtalen - Helfo

 1. Kontakt med Helfo - Helfo
 2. Avtale for direkte oppgjør med HELFO Tannhjule
 3. Rundskriv til folketrygdloven § 5-6, § 5-6 a og § 5-25
BERJA TANNKLINIKK
 • Hvordan bruke bambus dampkoker.
 • Verdens dårligste heks aldersgrense.
 • 50 talls kjoler store størrelser.
 • Apotek aker sykehus.
 • In meinem himmel stream movie2k.
 • Schauinsland webcam.
 • Molche aquarium temperatur.
 • Fordeler med nuf.
 • Fromasj oppskrift.
 • Gimli height.
 • Robin williams wiki.
 • Nicole ein bisschen frieden 1982.
 • Wetter bessenbach 16 tage.
 • Kreuzbiss kassenleistung.
 • Holi mat.
 • Stuntwerk köln parkour.
 • Gravid uke 32 vondt i ryggen.
 • Wie lange kontaktsperre bis sie sich meldet.
 • Gatling gun for sale.
 • Gibralfaro.
 • Vulkanen på bali.
 • Ballangen kommune renovasjon.
 • Kjærstranda camping hytte.
 • Låsesmed bergen døgnvakt.
 • Basic korean.
 • Kursadmin.
 • Scooby doo! curse of the lake monster.
 • 10 sätt att åka lift.
 • Biopsi prostata.
 • Onenote sandefjordskolen.
 • Hurtiglader usb.
 • Broslo vimeo.
 • Tinder grünes herz.
 • Verben mit dativ und akkusativ liste.
 • Winkels warnsveld.
 • Party duisburg heute.
 • Houdini jakke herre.
 • Kleine zeitung abo.
 • New rupes polisher.
 • Privat barnehage lambertseter.
 • Tcl klimaanlage fernbedienung.