Home

Utviding av brøk

Forkorte og utvide brøk - Matematikk

 1. For å finne ut av dette, er det lurt å faktorisere både teller og nevner. La oss forkorte brøken 16 36 så mye som mulig. Først må vi finne felles faktor for 16 og 36. Begge tallene er partall og da vet vi at 2 er en felles faktor. Å utvide en brøk. Det motsatte av å forkorte kalles å utvide
 2. Utvidelse av brøk Brøkregning Innhold. Video: Utvid en brøk Prøv selv! Prøv selv! Les først. Uekte brøk Ensifret ganger ensifret Lær mer. Skriv om 0,2 til brøk Fellesnevner Likninger med brøk 1 Forenkling med brøker og bokstaver 1 Forenkling med brøker og bokstaver 2.
 3. Når både telleren og nevneren divideres med felles faktor, sier vi at brøken blir forkortet. Det kan være vanskelig å finne felles faktorene. Kanskje finnes det ikke et slikt tall, og da er det ikke mulig å forkorte. For å finne ut av dette, er det lurt å faktorisere både teller og nevner. La oss forkorte brøken 16 36 så my

Viser hvordan en utvider brøke For resten av pensum se http://campus.inkrement.no/6117259 Hva vil du logge inn med? ×. Brøk kan brukes ved deling i like store biter. Figuren under til venstre kan representere en brøk som angir del av noe, fordi alle bitene er like store. Dersom to personer får en bit hver har begge fått like stor mengde, $\frac{1}{18}$. Figuren til høyre består også av atten biter, men her er bitene av forskjellig størrelse CappelenDamm - Utviding/forkorting av brøk; Gyldendal - Multi 5.-7.trinn - Velg brøk; Lokus123 - Sett brøkene på tallinjen; Illuminations - Utforske sam.heng brøk-desimal; Lokus123 - Addere brøker med ulik nevner; Lokus123 - Dra brøk til riktig figur; Lokus123 - Hvor stor del av ballene er røde? Mattehjelpen - Test deg selv på brøk

Brøk-, desimal-, prosentstaver; Blankt ark m/skrivesaker . Elevene sitter i grupper. Der skal de Bruk brøkstavene og formuler regler for Sammenheng mellom brøk, desimaltall og prosent. Vis med eksempler; Multiplikasjon med brøker; Utviding og forkorting av brøker; Hvilke begreper anvendes når vi jobber med brøk. Kom på så mange. Forkorting av brøk Brøkregning Innhold. Video: Forkort en brøk Prøv selv! Prøv selv! Les først. Uekte brøk Går 3 opp i et tall? Lær mer. Skriv om 0,2 til brøk Fellesnevner Trekk en konge i en kortstokk Uforkortbar brøk Mål og vekt Forenkling med brøker og.

1.3 Forkorting og utviding av brøker OPPGAVE 1.30 a) 4 4 2 66:2:2 3 b) 9 9 3 15 1:3 5:3 5 c) 18 18 6:3 21 21:3 7 d) 42 42 7:6 54 54:6 9 OPPGAVE 1.31 a) 72 3 120 5 b) 126 3 294 7 c) 132 2 198 3 d) 153 3 51 e) 117 3 78 2 f) 308 4 231 5 Alle får liter brus hver 6. 1 Alle får pizza hver 3. Title: 1.3 Forkorting og utviding av brøker Author: Helge Ekholt Created Dat Brøk: Utviding. Brøken. Teller og nevner. Uekte brøk. Blanda tall. Desimalbrøk. Pluss/minus. Multiplikasjon. Deler vi hver av disse sektorene i to, blir det i alt 2 · 3, En brøk kan omgjøres til en likeverdig brøk ved å multiplisere med det samme tallet både i telleren og i nevneren

En brøk er en måte å representere et tall på ved hjelp av divisjon.Tallet over brøkstreken kalles teller, og tallet under brøkstreken kalles nevner.Nevneren må være forskjellig fra null.Dersom teller er større enn nevner kalles brøken uekte, ellers kalles den ekte Forkorting og utviding av brøker. Å legge sammen to brøker og å trekke en brøk fra en annen. Ganging og deling med brøk. Det er viktig å huske på at brøker er tall. Den første teorivideoen får du også se hvordan brøker kan plasseres på tallinja

Bjørn O.Thue - Brøk, en del av en mengde. Bjørn O.S.Thue - Likeverdige brøker. 1; Bjørn O.Thue - Brøker med lik verdi.Teori. NRKSkole - Addisjon av brøk. NDLA - Video om addisjon av brøk. NDLA - Addisjon og subtraksjon. Utvid; NRKSkole - Subtraksjon av brøk. Bjørn O.S.Thue - Utviding/forkorting av brøk 1.3 Forkorting og utviding av brøker Author: Helge Ekholt Created Date: 6/26/2014 2:53:15 PM.

Forkorting og utviding av brøker 6 Eksempel. Forkorting og utviding av brøker 7 Eksempel. Laget av Bjørn Ove Thue ved Inkrement AS.. I oppgave 36 og 37 er det bare nødvendig å utvide en av brøkene, mens det i oppgave 38 er. nødvendig å finne minste felles nevner før utviding av brøkene. Teori. Vi gjør om blandede tall til uekte brøker før vi utvider brøkene til minste felles nevner. La elever so Å trekke sammen brøker med forskjellig nevner Utviding av brøker. Hvis vi skal legge sammen 3 cm + 2 m + 4 dm, må vi først finne en felles benevning.Deretter kan vi legge sammen. Vi må tenke på samme måte når vi legger sammen 3 halve + 2 tredjedeler + 1 femdel

Utvidelse av brøk - Brøkregning - MatteMester

Når du utvider en brøk så endrer du ikke verdien av brøken. Et eksempel på dette er: For dypere forklaringer og eksempler på utviding av brøker sjekk denne boken Superhefte Forkorting av brøk skaper også likeverdige brøker. Hva er forkorting? Forkorting er utviding i revers. Derfor er det viktig at du først er helt overbevist om hva som skjer når du utvider en brøk! Sirkelen er delt i 6 sektorer. Fire av disse er gule. La oss.

- Brøk - Likeverdig, forkorting og utviding av brøk - Eksempel på utvide og forkorte brøk - Finne heile talet av brøken - Eksempel på å finne totalen når vi veit ein del. - Multiplikasjon med brøk - Eksempel på multiplikasjon med brøk - Når nemnar er ulik, addisjon og subtraksjon 1.3 Forkorting og utviding av brøker 141 KB Last ned; 1.4 Brøkregning 145 KB Last ned; 1.5 Brøkdelen av et tall 133 KB Last ned; 1.6 Variabler 140 KB Last ned; 1.7 Førstegradslikninger 157 KB Last ned; 1.8 Potenslikninger 136 KB Last ne Title: 1.3 Forkorting og utviding av brøker Author: Helge Ekholt Created Date: 6/21/2011 10:55:51 A

Title: 1.3 Forkorting og utviding av brøker Author: Helge Ekholt Created Date: 6/21/2011 10:53:51 A 2.3 Forkorting og utviding av brøker Oppgave 2.30 a) 44 2 66:2:2 3 == b) 99 3 15 1:3 5:3 5 == c) 18 18 6:3 21 21:3 7 == d) 42 42 7:6 54 54:6 9 == Oppgave 2.31 a) 72 rekne med brøk, utføre divisjon av brøkar og forenkle brøkuttrykk U k e 4 2 4 3 4 4 T e m a Brøk og brøkdel Likeverdige brøker Utviding og forkorting av brøk Sammenligne brøker Addisjon og subtraksjon av brøk m/lik og ulik nevner Minste felles multiplum S i d e ta l l I b o k e n s 48-52 s 53-57 s 58-6 Utviding og forkorting. 3 : Addisjon og subtraksjon av brøk. 4 : Multiplikasjon og divisjon av brøk. Matematikkord En brøk kan vi også skrive på desimalform

Utviding og forkorting av brøk Tilbake til emne-oversikt Tilbake til emnet Brøkregning I denne videoen går jeg igjennom begrepene forkorte- og utvide brøk. Jeg går igjennom forkorting av brøk med forskjellige metoder, blant annet primtallfaktoriseringsmetoden. Brøkene som forkortes er veldig enkle. Utgitt: 2014-06-29 For 9. og 10. klasse Brøk-, desimal-, prosentstaver; Blankt ark m/skrivesaker . Elevene sitter i grupper. Der skal de Bruk brøkstavene og formuler regler for Sammenheng mellom brøk, desimaltall og prosent. Vis med eksempler; Multiplikasjon med brøker; Utviding og forkorting av brøker; Hvilke begreper anvendes når vi jobber med brøk Utvidelse av brøk Brøkregning Innhold. Video: Utvid en brøk Prøv selv! Prøv selv! Les først. Uekte brøk Ensifret ganger ensifret Lær mer. Skriv om 0,2 til brøk Fellesnevner Likninger med brøk 1 Forenkling med brøker og bokstaver 1 Forenkling med brøker og bokstaver 2. Brøk. I dette kapittelet møter elevene brøk for første gang

Utviding og forkorting av brøk 4 Eks - YouTube

Utvide brøk - YouTub

Tema: Brøk-2 I dette opplegget skal elevene lære om: - Brøk som en del av en hel og en del av en mengde - En brøkdel av noe - Brøker som har samme verdi - likeverdige brøker -Forkorting og utviding av brøker . Opplegget gjelder 9 sider + 4 sider oppgaver og passer for elever i 5.- 7. trinn 3. Blandet tall best r av b de helt tall og br k. Den beste m ten arbeide med blandede tall p , er f rst regne med de hele tallene, og deretter med br kene. Her er det n dvendig finne felles nevner. Br kene utvides for at f felles nevner Samanlikning av brøkar. Når ein skal samanlikne brøkar, treng ein ein minste felles nemnar. Dermed kan ein berre samanlikne teljarane for å avgjere om brøkane er like, eller kva for ein som er størst og minst. Dette kan ein oppnå ved utviding eller forkorting av brøkane. Utviding regne med sum, differanse, produkt og kvotient av brøker og brudne brøker regne med potenser med rasjonale eksponenter anvende regneregler for potenser, kvadratrøtter, n-te røtter og røtter skrevet som potense Du er her: Hovedsiden > Brøk > Brøk > 2 (Utviding og forkorting) Her finner du nivådelte oppgaver knyttet til utviding og forkorting av brøk. Som i Tetra elevbøker er oppgavestoffet nivådelt i blå, grønne og røde oppgaver

Uekte brøk

Utviding og forkorting av brøk 1 Teori - YouTub

Likeverdige brøker. Brøker som representerer samme tallstørrelse, men har ulik nevner, kaller vi for likeverdige brøker I settet med middels vanskelighetsgrad får elevene oppgitt kun brøken og de selv må finne en likeverdig brøk. I det vanskelige settet skal elevene først selv fylle ut brettet med brøkene og deretter finne minst to likeverdige brøker brøken er svaret på divisjonen. I defi nisjonen fra Nämnaren forenes disse i det brøk defi neres som en operasjon og et objekt. En av vanskelighetene med brøk er, i følge Breiteig og Venheim (1998), at begrepet brøk kan ha fl ere ulike betydninger, og alle disse betydningene møter oss i dagliglivet. Brøk kan være Astrid Bond Brøk som en del av en hel og en del av en mengde. Brøk som har samme verdi- likeverdige brøker. Forkorting og utviding av brøker. Addisjon, subtraksjon og multiplikasjon av brøker. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Felles: - Gjennomgå lekse fra forrige uke. - Addisjon subtraksjon av brøker. Arbeidsøkt: - Oppgave 6.25, 6.26 og 6.2

Sigma1t bla i bok by Gyldendal Norsk Forlag - Issuu

Video: Elevkanalen - Video - Utviding av brøk

Forkorting og utviding av brøker - oppgaver. Denne siden krever flash. Kontakt oss; Rettighete Brøk: Sammenligning av brøker. Økt 1 (60 min): Norsk «Det magiske klasserommet» Økt 1 (60 min): Matte. Brøk: Utviding og forkorting av brøk. 1.mai: Arbeidernes dag. FRI GOD HELG FRA ALLE OSS PÅ 5.TRINN Økt 2. Fysisk aktivitet (60 min) Se morgenbrevet Økt 2. Fysisk aktivitet (60 min) Se morgenbrevet Økt 2.Fysisk aktivitet (60 min

Brøkregning - matematikk

Oppgaver om tallinjen, likeverdige brøker og forkorting og utviding av brøk. Oppgave 1. Hvilken brøk peker pilen på? Oppgave 2. Tegn en tallinje. La linjestykket for 0 til 1 være 12cm. a, Plasser brøkene . 1 4 , 2 3 , 1 2 og 5 12 . på riktig sted på tallinjen.b, Hvilken brøk i a har størst verdi? c, Hvilken brøk i a har minst verdi? Utviding og forkorting av brøker Gjøre overslag over og måle lengde, areal, volum, masse, Beherske brøkregning i de fire nevner Bruke geometriske montessoriredskaper som . Side 9 • Brøk gradsirkelen og brøksirkelen, - og avansert bruk av passerLikeverdige brøke

Multiplikasjon

Matematikk - Brøk

God start. I dette kapitlet skal vi arbeide med repetisjon av. brøkomgrepet; utviding av brøk; felles nemnar; addisjon av brøk; subtraksjon av brøk Mål for opplæringen er at eleven skal kunne regne med rotuttrykk, potenser med rasjonal eksponent og tall på standardform, bokstavuttrykk, formler, parentesuttrykk og rasjonale og kvadratiske uttrykk med tall og bokstaver, faktorisere kvadratiske uttrykk og bruke kvadratsetningene til å lage fullstendige kvadrate 1C: Brøk Oppgave 139-143. Velg flere oppgaver selv. Onsdag 02.09: Kartleggingstest (45 min) 1C: Brøk Oppgave 144-150 Interaktiv oppgave: Forkorting og utviding av brøk Interaktiv oppgave: Brøkdelen av et tall: Video: Brøkregning: Mandag 07.09: 1C: Brøk: Oppgave 152-157. Onsdag 09.09 1D: Overslag 1E: Avrunding: Oppgave 163-168 Oppgave 170.

Fyll inn riktig svar i feltene nedenfor. a) Hvor stor brøkdel av rektangelet er rødt? Svar God start. I dette kapitlet skal vi arbeide med repetisjon av. brøkbegrepet; utviding av brøk; felles nevner; addisjon av brøk; subtraksjon av brøk Teller og nevner Brøk - Wikipedi . En brøk er en måte å representere et tall på ved hjelp av divisjon.Tallet over brøkstreken kalles teller, og tallet under brøkstreken kalles nevner.Nevneren må være forskjellig fra null.Dersom teller er større enn nevner kalles brøken uekte, ellers kalles den ekt 8. Gange tosifrede tall med ensifrede tall. 7. Deling med et større tall. 9. Gange tosifrede tall med tosifrede tal Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's.

Brøk - begreper og regnearter : Matematik

Blanda tall

Forkorting av brøk - Brøkregning - MatteMester

Ofte blir utviding og forkorting av brøker framstilt på en nokså abstrakt måte. Man bruker gjerne tallinje eller tilsvarende ting for å vise at brøkene beholder samme verdi når de utvides eller forkortes. Før dette kan også selve brøkbegrepet ha blitt introdusert på en abstrakt måte, som et uttrykk som består av en teller og en nevner Brøker og potenser Røtter og potenser med brøkeksponent - matematikk . Kvadratroten kalles av og til for andreroten og kan også skrives slik: $\sqrt{x}=\sqrt[2]{x}$ Det er nyttig å vite dette, men man bruker $\sqrt{x}$ når man ønsker å skrive kvadratroten av x. Test deg selv. n'terot See the Glog! Glog-6226: glog-6226, utviding av brøk | Glogster EDU - Interactive multimedia poster Forkorting av brøker. Vi dividerer med det samme tallet i teller som i nevner. Ved store tall må vi prøve oss frem. F.eks. se om det er partall som da kan deles med to. Det motsatte av utviding av brøker..

1.3 Forkorting og utviding av brøke

En brøk er en måte å representere et tall på ved hjelp av divisjon.Tallet over brøkstreken kalles teller, og tallet under brøkstreken kalles nevner.Nevneren må være forskjellig fra null.Dersom teller er større enn nevner kalles brøken uekte, ellers kalles den ekte Et litt enklere fem på rad-spill om sammenhengen mellom brøk og desimaltall Tegn og se hvilken brøk som er størst For. I dette avsnittet gjennnomgås noen metoder som er egnet på PC ved bruk av lineær notasjon, se 2.3.3. Utviding og forkorting. For å markere at en brøk skal utvides, for eksempel at både teller og nevner skal multipliseres med 3, settes gange gange (**3) etter brøken: 1/12 **3 =3/3 Norsegear er Norges ledende leverandør av militært og taktisk utstyr til soldater og andre profesjonelle brukere i Norge og i utlandet

Utviding - hiof.n

Her er brøken fra kakeeksemplet på forrige side. Eksempel 1 20:2 10 36:2 18 10:2 5 18:2 9 Nå er det ikke mulig å dele videre så brøken er forkortet så lang t det går an. Vi har spist 5 9 av kaken. Oppgave 2 Forkort brøkene 6 8 og 15 25. 1.3 Utviding av brøk Det motsatte av forkorting kalles utviding. Da multipliserer (ganger) vi. Fra nå av jobber boka bare med x som bokstav, så da gjør vi det også, men vær obs på at det kan brukes andre bokstaver også. Rasjonale uttrykk er en brøk med bare positive, heltallige potenser både oppe og nede (dvs. ingen røtter - altså brøkpotenser g = g 1 2 eller j 3 = j 1 3 ) Eksempelvis kan det i enkelte tilfeller gi urimelige utslag for virksomheten om arbeidstaker kun søker på en brøk av den utlyste stillingen, slik at arbeidsgiver blir sittende med en liten restandel. Hvorvidt utøvelse av fortrinnsretten vil innebære vesentlig ulempe vil bero på en konkret vurdering i det enkelte tilfelle Multiplikasjon av brøk Dersom du skal gange sammen to brøker, så ganger du teller med teller og nevner med nevner. Eksempel Vi vil regne ut 2 3 ganget med 5 7. Vi får: 2 3 5 7 = 2 5 3 7 = 10 21: Nikolai Bjørnestøl Hansen Brøkregning 23. juni 2020 2 / 14. Utvidelse av brøk

Brøk - Wikipedi

Utviding og forkorting av brøk Sammenheng mellom brøk og desimaltall Uekte brøk og blandet tall Regning med brøk Underveisvurdering (nettressurs) Skriftlig og muntlige oppgaver Skriftlig kapittelprøve med vurderingsskjema . 46 - 49 Prosent Prosentbegrepe BRØK (x uker) Hva er en brøk? Størrelsen av en brøk Blandet tall og uekte brøk Forkorting og utviding Fellesnevner Brøk og de fire regneartene Addisjon og subtraksjon av brøker med like nevnere Addisjon og subtraksjon av brøker med ulike nevnere Multiplikasjon av brøk Innlegg om Brøk og prosent skrevet av mattevideo. mattevideo. Praktisk matematikkhjelp. Hvordan bruke mattevideoene; Ligninger; 2014 mattevideo Brøk og prosent Legg igjen en kommentar. En video om ekte- og uekte brøk, blanda tall, forkorting og utviding. Prosent med gittermetoden. desember 13, 2012 mattevideo Brøk og prosent, prosent. Dersom man har innført likeverdige brøker slik som hvordan skal vi Vi kan jo også bruke ordet av hvis vi skal forklare multiplikasjoner med. Likeverdige brøker Ofte blir utviding og forkorting av brøker framstilt på en nokså abstrakt måte Uekte brøk · Blanda tall · Desimalbrøk · Pluss/ minus · Multiplikasjon · Likeverdige brøker forklare hva en brøk kan og hvordan vi kan

Elevenes manglende forståelse av brøk kommer til syne når de skal regne med brøk. En del av dem vil overgeneralisere regneregler de bruker i arbeid med hele tall Fraksjon kalkulator kan beregne matematiske operasjoner med brøker og blandede tall, for eksempel legge til, trekke fra, multiplisere, subtraksjon og redusere fraksjoner En video om ekte- og uekte brøk, blanda tall, forkorting og utviding

Mattevideo Optimal videolæring Brøkregler 1P matematik

Ved å arbeide med begrepet likeverdige brøker kan elevene selv oppdage og formulere regler for forkortning og utviding av brøk. Geometrisk representasjon. En del elever vil nok her oppdage at dobling av teller og nevner gir likeverdige brøker. Brøkheisen Lære om brøk som en del av en hel og en del av en mengde. Lære om brøker som har samme verdi - likeverdige brøker. Lære om forkorting og utviding av brøker. Lære å addere, subtrahere og multiplisere bøker. Mål for en time i perioden Kunne forkorte en brøk. Elevinvolvering knyttet til utvikling av må

Felles nevner

Mattevideo Optimal videolæring Utvide og forkorte brøk

2.3 Forkorting og utviding av brøker 18 30 I en Excel celle: =18/30 ↵ Høyre-klikk celle, velg Formater celler, Tall, Brøk, Opptil to sifre (vises som 3/5) Vær oppmerksom på brøkavrunding: Dersom du velger Opptil ett siffer, vises eksempelvis =42/100 ↵ som 3/7 i stedet for 21/50 2.4 Brøkregning 54 3 69 + Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href= title=> <abbr title=> <acronym title=> <b> <blockquote cite=> <cite> <code> <del datetime=> <em. Hvis du har samme grunntall a gjelder regelen a n ⋅ a m = a (n + m ⁢) Forenkling med minus og potenser Forenkling av uttrykk Innhold. Video: Forenkling med minus og potenser 1 Video: Forenkling med minus og potenser 2 Les først. Forenkling med pluss og potenser Lær mer. Forenkling med brøker, parenteser og potenser Cosinussetningen 2. Hvor mye er brøken utvidet med? a) b) c) 3. Utvid brøkene med 3. a) 1/3. b) 2/6. c) 1/7. d) 12/15. e) 6/7 . Test deg selv i utviding av brøker: Dere tester dere en og en. Så sammenligner du resultatet med partneren din. Hvis den ene får riktig på en oppgave og den andre feil, skal den som svarte riktig forklare for partneren sin Kapittel 2 Brøk Navn: _____ Mål Prøv deg selv Kan Bør arbeide mer med Vite hva en brøk er, og kunne angi delmengder som brøk 1 Kunne utvide brøker 2 Kunne forkorte brøker 3 Kunne sammenlikne brøker ved hjelp av utviding og forkorting 4 Kunne addere og subtrahere brøker med lik nevner 5 Kunne addere og.

Når det gjelder utviding og forkorting av brøker, kan det være hipp som happ hva man bruker. Det sentrale er oppstarten, hvor man bør knytte betydningen til beregninger, slik som omtalt over. Dette bør man selvsagt illustrere, gjerne ved å tegne de konkretene beregningene dreier seg om. Snart kan man gå over til halvabstrakter, slik som her forenkling og utviding av brøk: Her kan elever og foreldre finne en grei forklaring på hvordan man gjør en brøk større og mindre. Lokus Matemagisk nettside: Her kan elevene jobbe med matematikk oppgaver på en morsom måte. matte brøkregning: En veldig bra matematikkside som tar for seg generell matematikk. Med oppgaver innenfor de ulike. Uekte brøk, fellesnevner, gjøre om mellom desimaltall, brøk og prosent: Begrep 3: Grunntall, eksponent Gangetesteren (vet ikke om den funker på iPad) Regn ut 2/3 av 9 : Brøkdelen av et tall: Forkort 8/20 : Forkorting og utviding av brøk: ALGEBRA : KAN DU DETTE? ØVE HER: Regn ut (-2) · 6 - 3 ·(-5) = Regnerekkefølge: Finn x.

Utviding og forkorting av brøker. Fellesnevner. Blanda tall og uekte brøk. Materiell: Brøksirkler, brøkmateriell, gradskive. Matematikk i dagliglivet. Addisjon og subtraksjon av brøk. Multiplikasjon av brøk . Regne om mellom brøk og desimaltall Beherske brøkregning i de fire regneartene, også med ulik nevner • Øyedråper for utviding av pupille og fluorescein-øyedråper FØR UNDERSØKELSEN UTSTYRSLISTE GJENNOMFØRING AV UNDERSØKELSEN 1. SYNSUNDERSØKELSE Visusundersøkelse gjøres med visustavle. Pasienten plasseres 4, 5 eller 6 meter unna tavlen, etter avstand oppgitt på tavlen. Ved kortere avstander til tavlen, bør brøken på tavlen. ÅRSPLAN Matematikk og Naturfag 7. trinn 2011-2012 Lærer: Kristin Uke MATEMATIKK NATURFAG 34 Bli kjent med læreverk, arbeidsmåter, faglig samtaler

 • Buss skien m2.
 • Billigt i usa 2017.
 • Fahrradladen osnabrück innenstadt.
 • Garconniere deco.
 • Wii iso download europe.
 • Bmw x7 spec.
 • Hofladen berliner umland.
 • Fpn hall of fame.
 • Hjerneblødning symptomer.
 • Rent a car usa.
 • Bordspellen top 100.
 • Beluga stör.
 • Natursteintreppe kosten.
 • Wo lernt man männer kennen statistik.
 • Körperfett messen lassen.
 • Evidensia orkdal.
 • Dvergpinscher oppdrett.
 • P np.
 • Pure stuttgart ab 16.
 • Wetter bessenbach 16 tage.
 • Tagesklinik aue.
 • Pierre robert ulltrøye.
 • Anbudsjobber.
 • Yara norge ledig stilling.
 • Nachrückverfahren uni münster.
 • Parkhaus cinestar rostock.
 • Metodistkirken oslo.
 • Tiergarten halberstadt ausbildung.
 • Plattenepithelkarzinom nase heilung.
 • Fugu menu.
 • Resette dekktrykk toyota.
 • Tenk deg glad erfaring.
 • Icy veins destro lock 7.2 5.
 • Kawasaki neuteile.
 • Brunetti dresden.
 • Ben 10 spiele.
 • Mynt samler.
 • Oppskrift med sriracha.
 • Joint.
 • Väder torremolinos.
 • Usa areal.