Home

Stalins kommunisme

Stalinisme er opprinnelig en betegnelse brukt av Josef Stalins motstandere i det sovjetiske kommunistparti, særlig Lev Trotskij, om Stalins politiske metoder. Senere ble begrepet stalinisme mest brukt om det systemet som karakteriserte den siste perioden av Stalins styre (1945-1953), både innad i Sovjetunionen og utad, overfor satellittstatene og alle utenlandske kommunistpartier Josef (Iosif) Vissarionovitsj Stalin var Sovjetunionens leder fra 1924 til 1953. Han var født 6. desember jul. / 18. desember 1878 greg. i Gori i Georgia som da var del av Det russiske riket, og døde 5. mars 1953 i Kuntsevo utenfor Moskva.. Stalins styre var preget av sterk personkult, ekstrem maktkonsentrasjon, og lite omtanke for de hardere konsekvenser av hans politikk

stalinisme - Store norske leksiko

Josef Stalin - Wikipedi

 1. Kommunisme (nydanning av latin communis, «felles») er i sin moderne form en politisk ideologi utledet av Karl Marx' teorier og institusjonalisert gjennom Vladimir Iljitsj Lenin under den andre fasen av den russiske revolusjonen (1917). Målet for kommunister er en samfunnsform hvor likhet, frihet og brorskap råder, hvor arbeiderklassen har overtatt produksjonsmidlene, og hvor.
 2. Forskjeller og likheter mellom Fascisme, Nazisme og Kommunisme jeg har i det siste lest en del om forskjeller og likheter mellom fascismen og nazismen, samt mellom fascismen, nazismen og kommunismen (under Stalin). I utgangspunktet så viste jeg ikke så mye om forskjellene mellom fascismen og nazismen (har også hørt andre etterlyse det).
 3. Kommunisme brukes til å beskrive både en politisk ideologi som springer ut av en sosialistisk tradisjon, og den politiske praksisen under regimer som er blitt betegnet som kommunistiske, slik som i Sovjetunionen, Nord-Korea og på Cuba. Det finnes ingen enhetlig kommunistisk ideologi. Det er likevel mulig å peke på noen felles grunnleggende tanker som kretser rundt menneskets frigjøring.
 4. Sovjetunionens kommunistiske parti (SUKP), russisk Коммунистическая партия Советского Союза (Kommunistitsjeskaja partija.
 5. Kommunisme og socialisme. Udtrykkene kommunisme og socialisme betegner samfundsformer, hvorunder sker en afskaffelse af privatejendomsretten til samfundsskabte værdier og det på denne opbyggede samfundssystem, ved at skabe et klasseløst samfund med delvist fælles ejendom, samfundsejede produktionsmidler og samfundsmæssig fordeling af produktionsudbyttet (merværdien)
 6. Josef Stalin, Diktator i Sovjet. Det er mange som undrer på hvordan Stalin klarte å få makten etter alt det fæle han faktisk gjorde, men han tok makten etter bra krigføring og propaganda. Han ble satt som generalsekretær i 1922, og hadde makten i Sovjet i perioden 1924-1953
 7. Hanebrinks feilaktige likhetstegn mellom stalinisme og kommunisme fører til en vesentlig og misvisende utelatelse i hans diskusjon om gjenkomsten av antisemittisme i Øst-Europa etter den andre.

Stalinisme særlig totalitær og brutal form for kommunisme, opprinnelig knyttet til det politiske systemet Josef Stalin praktiserte i Sovjetunionen fra midten av 1920-årene til sin død i 1953. Dette inkluderte blant annet en sterk persondyrkelse, liten ytringsfrihet og fengsling av politiske motstandere i såkalte Gulag (konsentrasjonsleire) Til Røde Voron (19. 5.). Jeg skjønner hva du mener. Jeg er enig i at leninismen ikke er det verste systemet man kan tenke seg. Jeg er også enig i at forbrytelsene for eksempel Stalin gjennomførte, ikke bunner spesielt i den kommunistiske protokollen Flere forfattere har utført en sammenligning av nasjonalsosialismen og stalinismen, hvor de har tatt for seg problemene om hvorvidt de to ideologiene var like eller forskjellige, hvordan disse konklusjonene påvirker forståelsen av 1900-tallets historie, hva slags forhold som eksisterte mellom de to regimene, og hvorfor begge vokste frem og ble store på samme tid

Av Erik Dokken. Overgangen fra Leninisme til Stalinisme var en prosess mer preget av brudd enn videreføring, hvor sosiale faktorer og politisk spill hadde større betydning enn ideologi. Overgangen i det sovjetiske samfunnet fra tiden under Lenins ledelse til tiden under Stalin har vært mye omdiskutert. Dette har mange årsaker i tilegg til den generelle interesse Stalinisme er betegnelsen for den politiske og økonomiske teori Josef Stalin var fader til i sin tid som statsleder af Sovjetunionen. Der eksisterer flere vidt forskellige definitioner af ordet: 1. I daglig tale bruges betegnelse stalinisme til at betegne en personkult, statsmilitarisme og magtmisbrug i socialistiske lande [kilde mangler] [bør uddybes] (en kraftig kultdyrkelse af Stalin.

Josef Stalin og kommunismen i Sovjet - Studienett

 1. Stalinisme, styreform i Sovjetunionen under Josef Stalin 1923-53 samt tanke- og handleformer, der er præget af denne styreform. Betegnelsen blev oprindelig brugt af Stalins modstandere, især Trotskij, om Stalins idéer om socialisme i ét land. Stalin opbyggede et almægtigt kommunistparti, som blev næsten identisk med staten, med magten centraliseret i partiets ledelse
 2. I den marxistiske teorien brukes begrepet kommunisme om det kommunistiske samfunnets høyeste fase, det klasseløse samfunnet. Et slikt samfunn har hittil ikke eksistert. Kommunismens innledende eller lavere fase, blir vanligvis omtalt som sosialisme.. Det klasseløse samfunnet kan bygges først når sosialismen (se Hva er sosialisme?) har seira på verdensbasis, og lagt grunnlaget for at.
 3. Stalin ble enehersker i Sovjetunionen, og utsatt for en voldsom persondyrkelse. Da Lenin og bolsjevikene (de russiske kommunistene) tok makten i november 1917, var ikke Russland noe avansert kapitalistisk industriland, slik Marx mente de burde være. Marx mente man måtte gå gjennom alle stadiene på vei mot kommunisme
Har jobbet 42 år i Stalins drømmeby - Magasinet - Dagbladet

Stalinisme - Wikipedi

Sovjetunionen, eller Sovjetsamveldet, forkortelse SSSR (engelsk USSR, fransk URSS), ofte feilaktig kalt Russland, var en tidligere forbundsrepublikk som dekket den nordlige del av Asia og den østligste delen av Europa. Sovjetunionen ble opprettet 30. desember 1922 og oppløst 26. desember 1991. Sovjetunionen var verdens største stat i areal, og dekket omtrent 1/6 av Jordens samlede. Stalins styre Noe av det første Stalin gjorde etter å ha kommet til makten, var å gjøre jordbruket om til felleseie. Det kalles kollektivisering. 94 prosent av jordbruket var privateid før kollektiviseringen startet. Stalin måtte bruke militærmakt for å gjennomføre prosessen ---Nazisme og Stalins kommunisme var nært beslektede retninger innen politikk/ideologi, og begge var manifestasjoner av ekstreme/totalitære strømninger som dominerte Europa på 1930-tallet (både på høyresiden og venstresida var det sterke totalitære krefter i sving) Schjelderup ønsket å skape en «kjempende humanisme» (Hareide 2011:64) som kunne motstå den tidens truende diktaturer i Stalins kommunisme og Hitlers nazisme. Han definerte humanisme som det beste du kan trekke ut av europeisk historie; kristendommens nestekjærlighet, vitenskapens søking etter sannhet, demokratiet, menneskeverdet og respekt for den enkeltes åndsfrihet Kommunisme er en idé om felles eiendomsrett til godene i samfunnet. Vi kjenner ideen fra eldre tiders klosterliv, der alle inntekter ble samlet og fordelt likt blant nonnene eller munkene. Mange i Norge var redde for at disse sosialistiske tankene skulle føre landet ut i en kommunistisk revolusjon

Nazismens ideal på den andre siden gikk ut på å utrydde urene gener og dyrke en lederkult. Nazismen er lik Nazi-Tyskland. Kommunismen er ikke lik Stalins Sovjet. Det er to distinkte forskjeller. Stalins Sovjet og Nazi-Tyskland har veldig mange likhetstrekk. Men Stalinisme =! Kommunisme Vladimir Lenin var en russisk revolusjonær politiker og marxistisk teoretiker. Han var Sovjetunionens regjeringssjef fra oktoberrevolusjonen i 1917 til sin død i 1924. Temaet var A.H. vs. Stalin og ikke nazisme vs. kommunisme. Begge er like avskyelige, men jeg vil holde en knapp på Stalin. En regner med at han tok livet av rundt 30 mill. mennesker hvor av størsteparten var sovjetere. Faktisk har jeg sett tall opp mot 50 mill. og vil ikke bli overrasket om historien vil vise at dette er et mere realistisk tall

Kommunisme - Wikipedi

Før folkedrabet - kommunisme, propaganda og Stalins terrormaskine. Josef Stalins diktatur byggede på en kommunistisk ideologi, og han skyede ingen midler for at nå sit mål: At Sovjetunionen skulle udvikle sig til en stærk kommunistisk industrimagt Til Røde Voron (19. 5.). Jeg skjønner hva du mener. Jeg er enig i at leninismen ikke er det verste systemet man kan tenke seg. Jeg er også enig i at forbrytelsene for eksempel Stalin gjennomførte, ikke bunner spesielt i den kommunistiske protokollen

1. Stalin, Mao og Pol Pot: Før man sier at kommunismen nødvendigvis leder til Stalin, Mao og Pol Pot, må man faktisk sette seg inn i saken og påvise sammenhengen mellom den kommunistiske ideologi og undertrykkende deler av disses regimer. Disse lederne valgte en revolusjon og en sosialisme (overgangsperiode) Det er gledelig at Alf R. Jacobsen, med støtte av VG, løfter fram et viktig kapittel i norsk krigs- og tidlig etterkrigshistorie. Men det er betydelig tvil om hva naboen i øst egentlig hadde.

Communism (from Latin communis, 'common, universal') is a philosophical, social, political, economic ideology and movement whose ultimate goal is the establishment of a communist society, namely a socioeconomic order structured upon the ideas of common ownership of the means of production and the absence of social classes, money and the state.. Ideologier, slik som marxisme og kommunisme, vil bli studert nøye. Stalins synspunkter på religion vil bli analysert, og jeg kommer til å undersøke om det han sier om religion har rot i virkeligheten. Jeg vil bruke det teoretiske begrepet politisk religion gjennom hele oppgaven Stalin ble fremstilt som en fascistisk Napoleon, men viljen var ikke like stor for å ta et oppgjør med Lenins kommunisme. Arbeiderpartiets holdning til Sovjetunionen fulgte et fast mønster i mellomkrigstiden Stalin mente, at man skulle starte nationale kommunistiske revolutioner (Socialisme i ét land), og at de enkelte socialistiske lande derefter skulle stå sammen i modsætning til Trotskij, der troede på en verdensrevolution (hele verden skulle forenes med kommunisme). Således var Stalin en slags national kommunist i modsætning til. Under Den store terroren (Stalin-terroren) mellom 1935 og utbruddet av 2. verdenskrig ble mange folkegrupper i Sovjetunionen ofre for forfølgelse, blant andre polakker, tyskere, finner, samer, estere, latviere, koreanere, kinesere, kurdere, iranere - og nordmenn

Kristelig Folkepartis veivalg – Document

Derfor bør man velge en mellomvei når diktatur er nødvendig - som Lenin foreslo gjennom å gi sovjetene (arbeiderrådene) gradvis mer og mer makt (men borgerkrigen hindret dette, og så døde Lenin - og Stalin tok hans plass). Kautsky og Bernstein sto for en gradvis Kommunisme gjennom samarbeid med undertrykkerne Hei Driver og leser om 2. verdenskrig, og i bøkene står det at fascisme+ nazismeer motpoler mot kommunisme. Over alt står det at både fascismen og nascismen var sterkt anti -kommunistiske , men jeg klarer ikke finne noen forskjeller mellom de. Har forstått sekvensen med at den ariske, tyske rasen..

Kommunisme er en politisk ideologi der indebærer at den private ejendomsret skal afskaffes, og alle statens borgere skal yde efter evne og nyde efter behov. Kommunismens åndelige fader er Karl Marx (1818-1883) Det var Stalins kommunistiske Sovjet som mer enn noen andre bidro til å knuse det nasjonalsosialistiske Tyskland militært. Det totalitære. som tar i betraktning slike forskjeller og det antagonistiske forholdet mellom kommunisme og nasjonalsosialisme Kommunisme opp i mot kapitalisme. Engelsk Artikkel. Communism or liberalism? Engelsk Essay. Arven etter Stalin. Interessant innfallsvinkel om Josef Stalin og hans status i dagens Russland. Bokmål Leserinnlegg. Kommunismens problemer. Resonnnering om kommunismens to sentrale feil. Bokmål Resonnerende. Berlinmuren

Hva er kommunisme? - Civit

100 år siden Polen reddet Vesten fra kommunisme I dag er det hundre år siden Polen stoppet kommunistene ved elven Wisla i 1920. Etter første verdenskrig hadde Lenin, Stalin og bolsjevikene planene klare for å rulle over Polen og inn i Vesten. De kom aldri så langt. Slaget ble kalt Mirakelet ved Wisla Josef Stalin, (fullt navn er Karl Mæhmed Josef Stalin) var en politisk leder i Sovjet-islam.Ideologien hans var kommislam, som skal være en blanding av islamisme og kommunisme. Hans daglige liv var ofte bak hans toppvakter, KGB (Karls Gode Bæsje-vakter)

Han ble i 1920 så betatt av Lenins Teser om nasjonale og koloniale spørsmål at han skrev om dem: Hvilken følelse, begeistring, klarsyn og tillit de har vekket hos meg. Med denne vekkelsen reiste han videre til Moskva i 1924 og viet hele sitt liv til uavhengighet og kommunisme i Vietnam. Lenin, Stalin og Mao ble ledestjerne Stalins regime i Sovjetunionen var et brutalt diktatur, hvor alle reelle og potentielle modstandere nådesløst blev forfulgt. Tilbagevendende bølger af arrestationer, henrettelser og deportationer, udført af det hemmelige sovjetiske politi, var en del af virkeligheden for befolkningen i de ca. 25 år, hvor Stalin var ved magten - og det samlede antal ofre for stalinismens forbrydelser skal. En unyansert og lite reflektert sammenligning av kommunisme og nazisme rammer blant andre etterkommere av Nordahl Grieg, Rudolf Nilsen, Inger Hagerup og mange, mange flere. Om denne rådgiveren mangler vesentlige historiske kunnskaper, så burde han i det minste vise en høflig tilbakeholdenhet med slike ensidige karakteristikker av sine politiske motstandere I Sovjetunionen er Moskvaprosessene i ferd med å avsluttes, og Stalins kommunisme er for mange minst like skremmende som Hitler-Tysklands nazisme

Facisme, Nazisme, Kommunisme (likheter-forsjeller

Stalins politikk og ideologi basert på totalitarisme, sentralisering og jakten på kommunisme. Lenin var utdannet jus. Utdanningsbakgrunnen til Stalin er ikke klar; han fikk imidlertid innleggelse i Tiflis Ortodoks Teologisk Seminar. Lenin ble født i en velstående middelklassefamilie mens Stalin var sønn av en fattig skomaker Den 1. oktober 1949 ble den kommunistiske Folkerepublikken Kina erklært opprettet. Med ett så verdenskartet annerledes ut, kommunismen hadde nå spredd seg fra Europa til Asia. Kina ble et kommunistisk diktatur under Mao. Selvom forholdet mellom Maos Kina og Stalins Sovjet ikke alltid var like bra sto de alltid sammen mot deres felles fiende. Stalin sin versjon av kommunisme har påverka og inspirert blant anna Raude Khmer og Mao Zedong. Stalin sitt portrett hang i Kina attmed Karl Marx, Friedrich Engels og Vladimir Lenin til langt inn på 60-talet. Marx, Engels, Lenin, Stalin og Mao har tidlegare vorte kalla dei fem store, eit omgrep som er mindre i bruk i dag Kommunisme, fremmet av Sovjet, er et samfunnssystem der privat eiendomsrett er opphevet, og eierskapet til produksjonsmidlene er overført fellesskapet i et samfunn. Stalins arvtaker Nikita Khrusjtsjov sto for en del nye tanker som bedret forholdet til USA Stalin blomstret i rollen som generalsekretær, og Lenin begynte å frykte at han skulle bli den neste partilederen. I et forsøk på å avspore Stalin skrev formannen for bolsjevikene et brev som oppfordret til avsettelse av generalsekretæren. Skjebnen ville det imidlertid annerledes. Lenin døde av slag i 1924, før brevet rakk å sirkulere

- Stalin var en stor teoretiker Et år etter at RV skifta navn til Rødt er det full krangel på ytterste venstre fløy. Vi merker en økende interesse for kommunisme i dag Den sovjetiske diktatoren Josef Stalins eneste datter, som hoppet av til USA og ble en skarp kritiker av kommunismen, kommunisme innenriks politikk russland josef_stalin nyheter

Josef Stalin ledet Sovjetunionen i store deler av 1900-tallet, og i en viktig periode etter revolusjonen, da Sovjetunionen bygde seg opp til en supermakt. De færreste forbinder noe positivt med Josef Stalin. Det er det mange grunner til Kommunisme og Josef Stalin · Se mer » Kambodsja. Kambodsja, offisielt Kongeriket Kambodsja (khmer:, Preah Réachéanachâkr Kâmpuchea) er et land i Sørøst-Asia. Ny!!: Kommunisme og Kambodsja · Se mer » Kapitalisme. Kapitalisme (av latin: capitalis, avledet av caput, «hode») er et økonomisk system hvor formue og produksjonsmidler er. Professor Bernt Hagtvet og meningsfellers folkemordsforskning er faglig tvilsom. Ikke fordi de kritiserer Sovjet, men fordi metode deres hindrer en meningsfull kritikk av Stalins brutalitet. Historien til Sovjetunionen har helt siden begynnelsen av statens eksistens, og fortsatt nå snart 20 år etter dets sammenbrudd, vært svært omstridt og preget av sterke motsetninger La oss ikke bruke Den kalde krigens propaganda som grunnlag for å forstå jihadistisk terrorisme. Under overskriften Dødbringende ideologier skriver VGs politiske redaktør Hanne Skartveit at radikal islamisme er vår tids nazisme og kommunisme. Hennes analyse er basert på den kalde krigens totalitarisme-forskning, som hevdet at fascisme, nazisme og kommunisme var utrykk for den.

Den kalde krigen timeline | Timetoast timelines

Mao, Stalin, Pol Pot og Lenins kommunisme kan sees på som overgangsperioden, hvor man lærer mennesket hvordan det skal leve. Kommunismen baserer seg på planøkonomien og vil fjerne eiendomsretten Kommunisme ender alltid i enten kapitalisme (som Kina) eller forfall/oppbrudd (som Sovjet). Det morsomme er dog at Vesten kommer til å ende som et forfallssystem på en svært liknende måte, når kapitalismen kommer til samme sluttproblem som sosialismen får Hvis du leser innlegg på VGD du mener er i strid med våre regler (les reglene her) kan du trykke på dette symbolet over det aktuelle innlegget.VG Nett vil vurdere om innlegget skal fjernes Noen ble drept av dårlige ledere lokalt. Dette arbeidet de virkelige kommunistene, som Stalin, mot. Det store flertallet av de vi får høre om er blank løgn. Noen sier at Stalin drepte halve befolkninga, noen påstår 50 millioner, noen påstår 20 millioner, noen sier 10 millioner - alt dette er løgn for å sverte kommunismen Kommunisme og marxisme Kjernestoff. Feminisme Kjernestoff. Fascisme - nazismeDu er her. Kjernestoff. Den kalde krigen - en ideologisk krig? Kjernestoff. Å reise med ideologiene i tid Kjernestoff Oppgaver og aktiviteter. Ideologier Kjernestoff. Liberalismen Kjernestoff. Konservatisme.

kommunisme - Store norske leksiko

I boka «Drømmen om det fullkomne samfunn. Fire totalitære ideologier - en totalitær mentalitet?», Aschehoug 2011, analyserer og påviser professor ved UiO Øystein Sørensen likhetene mellom kommunisme, fascisme, nazisme og islamisme. Stalins tilhengere over hele verden hyllet grunnloven Kommunisme og nazisme. Vladimir Serov (1910-1968): Lenin taler på den andre sovjetkongressen i 1917. Hva kjennetegner de to ideologiene kommunismen og nazismen? Hva ligger bak oppslutningen om regimene til Stalin og Hitler? Disse spørsmålene blir stilt i dette kapittelet,. Kommunisme og fascisme å gi jord og dyr til kollektivbruk for at det skulle drives i fellesskap. Bøndene og staten lå nærmest i krig med hverandre. Bøndene drepte heller dyrene og satte fyr på avlingene enn å la staten ta det, noe som ledet til flere tilfeller av hungersnød som drepte millioner uten at Stalin brydde seg ligger bak Myrdals, Maos og Stalins kommunisme og et humanistisk, demokratisk sosialismebegrep som kan vær et reelt alternativ til kapitalismen. At Marsdal og Steinsholt ikke er istand til å ta ubetinget avstand fra Myrdal viser at deres kommunismebegrep har mer til felles med Stalin og Mao enn med Marx

Sovjetunionens kommunistiske parti - Wikipedi

Stalin - en stor revolusjonær (2009) Stalin - en stor revolusjonær (2010) Sosialismens seier - borgerlige medier om Stalins politikk. Sverre Knutsen om Stalin. Stalin på tredjeplass på avstemning om beste russiske leder i 2008. Kjære leser, Vi trenger din støtte for å fortsette å eksistere, og for å utvikle arbeidet videre Vladimir Ilyich Ulyanov (22 April 1870 - 21 January 1924), better known by his alias Lenin, was a Russian revolutionary, politician, and political theorist. He served as the head of government of Soviet Russia from 1917 to 1924 and of the Soviet Union from 1922 to 1924. Under his administration, Russia, and later the Soviet Union, became a one-party Marxist-Leninist state governed by the.

Om os – Revolutionære SocialisterBresjnev, Leonid Ilic

Kommunisme Munnbind fra Spreadshirt Unike motiver 30 dagers returrett Bestill Kommunisme Munnbind på nett nå Grusomhetene under Stalin i Sovjetunionen, under Mao i Kina og under Pol Pot i Kambodsja er godt dokumentert, bl.a. i Anne Applebaums bok Gulag som tar for seg de sovjetiske konsentrasjonsleirene Kommunisme Lenin Stalin Marx klassekamp sosial Genser unisex Grenseløse kombinasjoner av farger, størrelser og stiler Oppdag Gensere av internasjonale designere nå Benito Mussolini . Winston Churchill : Nazisme . Kommunisme : Fascisme . Mein Kamp : Krystallnatten . Münchenavtalen : Vidkun Quisling . Blücher : Radar . Stalingra Lenin og Stalin var blant de som tok ideen til seg, men av praktiske grunner begrenset de lenge kommunismen til sitt eget land. I løpet av 1900-tallet oppsto flere avarter av den kommunistiske ideologien. Utbredelsen nådde toppen i 1980-årene, da rundt 1/3 av jordens befolkning.

 • Hva betyr tolke.
 • Bot vanlig forelegg.
 • Zahnarzt notdienst riesa.
 • Uckerseehalle prenzlau tickets.
 • Dab wake up light.
 • Sialoadenitt.
 • Hochzeitsfotograf münchen.
 • Gareth barry yellow cards.
 • Shrek character.
 • Furu som materiale.
 • Nettauksjon traktor.
 • Barnehjelm sykkel.
 • Sindrome de patau fotos.
 • Stellenausschreibung stadt.
 • Horoskop widder gestern.
 • Taurus kloten.
 • Günstige wohnungen in papenburg.
 • Hydro extrusion norway as.
 • Basic korean.
 • Cyanobakterier oslofjorden.
 • Essen auerbach oberpfalz.
 • Serienummer hagle.
 • Wetter bessenbach 16 tage.
 • Oppdagelsesreiser renessansen.
 • Atferd sjalu hund.
 • Svampebob gary.
 • Feil på sd kort.
 • Keloid therapie.
 • Gelfx lakkbar.
 • Dvergpinscher oppdrett.
 • Ullensaker rådhus adresse.
 • Hotel schlepzig.
 • Radio norge konkurranse nummer.
 • Lofoten flyplass.
 • Alexa center berlin centermanagement.
 • Xiongnu religion.
 • Schnoodle valpar till salu.
 • Pål anders ullevålseter hjemsted.
 • Chemist uk international delivery.
 • Pepsico ceo.
 • Mtb trails berchtesgaden.