Home

Bevare regnskog

REMA 1000 redder regnskogen - REMA 1000

Regnskog finnes ikke bare i tropiske strøk, også i andre deler av verden finnes det skoger som kvalifiserer til å kalles regnskog. Dette omfatter områder i både Nord-Amerika, Sør-Amerika, Europa, Japan, Australia og New Zealand. Felles for dem alle er at de kjennetegnes av mye regn hvert år FN-sambandet / Tema / Klima og miljø / Regnskog Sist oppdatert: 10.09.2020 Regnskogen må bevares av tre viktige grunner: For å hindre klimaendringer, for å bevare naturmangfoldet, og for å bevare livsgrunnlaget til millioner av mennesker Særlig regnskog og tropisk regnskog, Ved å bevare regnskogen hindrer vi at denne CO2en frigjøres, og bidrar til klimaendringer. Når regnskogen hugges eller brennes,.

Bli WWF-fadder · Klima og energi · Støtt vårt arbeid · Dyr og natu

Rettigheter redder regnskog Regnskogfondet er en av Europas ledende organisasjoner som arbeider for å bevare regnskogen for framtidige generasjoner. Målet deres er å styrke lokalbefolkningens bruksrettigheter til skogen og deres muligheter til å leve et godt liv i regnskogen på egne premisser De årlige utslippene fra avskoging tilsvarer de årlige utslippene fra alle verdens biler. Verdens skoger er et gigantisk karbonlager. Å bevare regnskog bidrar dermed til å bremse globale klimaendringer Vi har et uoffisielt slagord om at «rettigheter redder regnskog». La oss forklare hva dette betyr. Mange urfolk bor i regnskogen. Urfolk har særskilte rettigheter som handler om mange spørsmål, men hvor det helt grunnleggende er at urfolk skal få være seg selv og skal kunne ivareta sin kultur og sitt levesett En regnskog er en skog der det regner mye. Dessuten er det varmt og fuktig hele året. Trærne her er høye, og de fleste planter og dyr i regnskogen finnes ikke nede på bakken, men lever i flere etasjer oppe i trekronene. Den største regnskogen i verden er Amazonasregnskogen i Sør-Amerika

Regnskog er et terrestrisk økosystem som i hovedsak består av skog og grønne planter som jevnlig mottar (minimum 200 dager i året) mye nedbør, minst 1 200 mm årlig. Regnskogfondet hevder at regnskogen kan inneholde opptil 80 prosent av landjordas dyre- og plantearter. De to hovedtypene med regnskog er tropisk regnskog og temperert regnskog regnskog@regnskog.no (+47) 23 10 95 00 Fax (+47) 23 10 95 01. Org. nr. 985 828 806 Giverkonto: 1602.58.32500 Vipps: 33333 Regnskogfondet er medlem av Innsamlingskontrollen og er Miljøfyrtårn-sertifisert. Norad bidrar med økonomisk støtte. Vilkår. Regnskog er skog i områder med mye nedbør jevnt fordelt gjennom året. Mest utbredt er tropisk regnskog i ekvatorialbeltet, der årsnedbøren er minst 1800-2000 mm, den tørreste måneden har minst 60 mm nedbør, og den kaldeste måneden er over 18 ºC. Der man har en utpreget tørketid (monsunklima) får man en egen skogtype, tropisk tørr skog, som blant annet har en mye lavere andel. Ved å bevare regnskog, bidrar man til å bremse de globale klimaendringene. 4. Nyere forskning viser at avskogingen i tropiske områder endrer klima og nedbørsmønstre langt utenfor tropene. Regnskogen er en klimaregulator som resirkulerer nedbør og gjenskaper sitt eget regn

* Norge bidrar med inntil 3 milliarder kroner årlig til tiltak for å bevare regnskog i tropiske land. Målet er å redusere klimautslipp fra avskoging og bevare artsmangfoldet i regnskogene Ifølge Theilade er urfolk flinke i å bevare regnskog. - Forskning viser at urfolk er like flinke til å beskytte skoger som stater som gjør vedtak om nasjonalparker. Veldig mye av det som er igjen av verdens regnskoger, er forvaltet av urfolk. Det er derfor det fortsatt er skog der, sier hun Regnskogpengene må gå til å bevare regnskogen Tømmerhogst i intakt regnskog reduserer det biologiske mangfoldet, i tillegg til at elver og drikkevann ofte forurenses Tropisk regnskog er den mest plante- og dyrerike typen av økosystemer i verden. Halvparten av verdens plante- og dyrearter befinner seg her, av et representativt utvalg av 300 norske husholdninger for å beregne nordmenns betalingsvillighet for å bevare Amazonasregnskogen

Regnskog og klimaendringer. Over en tiendel av de globale klimagassutslippene skyldes ødeleggelse av regnskog og andre tropiske skoger; Å bevare regnskogen er helt nødvendig om vi skal begrense klimaendringene til maks to grader global økning, og arbeide for maksimal økning på 1,5 grader Det er ikke hver dag en får bli med på hjemme hos reportasje i regnskogen. Følg med under grenene og møt regnskogens folk, dyr og planter Din støtte bidrar til å bevare regnskog i fem land: Brasil er verdens største regnskogsland, men nesten halvparten av landets regnskog er enten rasert eller skadet.Derfor er det svært viktig å ta vare på resten. Med TV-aksjonsmidlene skal vi bevare 188 000 km2 regnskog i Brasil ved å Beate Sundgård er rådgiver hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, og hun sier de kjemper for å bevare det som er igjen av regnskog i Norge. - I løpet av de siste 100 årene har omtrent 80. Dette er stort. En av de viktigste næringslivskjempene i Asia vil være med på å bevare regnskog framfor å hogge den ned. Avtalen kom ikke lenge etter klimatoppmøtet i Warszawa i november, der jeg deltok på mitt første klimatoppmøte som norsk klima- og miljøminister

Bevar verdens regnskoger - WW

Tropisk regnskog forekommer i en belte rundt ekvator i alle verdensdeler. Regnskogen huser et mangfold av liv, av både planter, dyr og mennesker. Skogen er at av de områdene i verden med størst antall arter som også anvendes til blant annet medisin for mennesker. Regnskogen er i tillegg hjem til indianere som lever i takt med naturen Å bevare den halvparten av regnskog som fortsatt gjenstår, er absolutt nødvendig for klodens og menneskehetens framtid. Vi stanser ikke klimaendringene uten å bevare regnskogen

Mye regnskog er ryddet bort for å gi plass til palmeoljeplantasjer. Bustar har i mange år kjempet for å bevare regnskogen. - Jeg gir blaffen i palmeolje, så lenge de ikke rører skogen min. Hvis de ønsker å gro palmeolje i egen bakgård er det helt opp til dem, men ikke gro det i min skog, sier Bustar Hvorfor bevare regnskog? Bevaring av karbonrik regnskog er et av de viktigste tiltakene for å begrense klimagassutslippene i verden. Hele økosystemer og millioner av dyre- og plantearter står i fare hvis ikke skogen forvaltes på en bærekraftig måte Avskoging av regnskogen: Mens Norge har gitt milliarder til Amazonas, har avskogingen begynt å gå opp igjen Ekspert tror det blir verre i åra som kommer, og legger deler av skylda på Donald Trump

Regnskog - F

 1. Equinor pålegger seg selv «CO₂-avgift» - skal betale millioner for å bevare regnskog. Equinor vil betale for sine utslipp fra produksjonen i land som ikke har CO₂-avgift eller kvotesystem. Men prisen selskapet betaler for utslippene, er lav
 2. Under klimamøtet på Bali i desember ble det fra norsk side lovet 500 millioner dollar årlig for å bevare regnskog i tropiske land
 3. Urfolk er regnskogens beste voktere, som disse tre fra urfolksgruppen Munduruku i Mato Grosso. De utnytter skogen i Amazonas på en bærekraftig måte ved å plukke og selge paranøtter. Under klimamøtet i San Fransisco ble 35 delstater fra skogrike land enige om å respektere urfolks rettigheter og anerkjenne den viktige rollen de spiller for å stanse avskogingen. - En banebrytende.
 4. Derfor utlyser Norad nå nye midler som støtter sivilsamfunnsorganisasjonenes arbeid for å bevare regnskog. Norad oppfordrer frivillige organisasjoner til å søke om støtte til prosjekter som fører til redusert avskoging og en bærekraftig utvikling i utviklingsland med tropisk regnskog
 5. Bevaring av regnskog Bevaring av regnskog er et av de mest effektive tiltakene for å bevare klimaet og livsmangfoldet på kloden. Når du velger Grønt valg forplikter vi oss til å gi et årlig bidrag på 100 kr til Regnskogfondet, og du er med på å bevare hele 10.000 kvadratmeter regnskog - hvert år

Først fjernet REMA 1000 all palmeolje fra egne merkevarer innen mat, deretter ble engasjementet tatt ett skritt videre og REMA 1000 takket nei til en rekke nyheter fra andre matprodusenter fordi de inneholdt den miljøskadelige oljen. Med den nye samarbeidsavtalen med Regnskogfondet på plass er målet å bevare store områder med regnskog, og samtidig redusere globale klimagassutslipp. [ Lag en skisse av et verdenskart og tegn på områder med regnskog og områder med mangroveskog. Diskuter hvorfor det er en fordel at det er akkurat ungdom som skal hjelpe til å bekjempe oljesøl i Nigerdeltaet. Norge har interesser i å både bevare mangroveskogen og å ikke bevare den REMA 1000. Søk 0 Handlelapp Lukk lappen. Sø Rapporter sår tvil om Kongos vilje til å bevare landets regnskog. Det største tømmerselskapet i DR Kongo driver i stor grad ulovlig, og hemmeligholder virksomheten sin ved bruk av skatteparadiser, hevder miljøorganisasjon. Samtidig arbeider regjeringen i landet for å åpne deler av landets to største nasjonalparker for oljeleting Om all regnskog ble hogget ned og brent opp vil det fortsatt være like mye oksygen i lufta vi puster i.» Avskoging må stanses Flere av artiklene i norske medier baserer seg på en artikkel fra Faktisk.no med tittelen: «Det brenner ikke rekordmye i Amazonas i år, og regnskogen er ikke 'jordas lunger'»

Banner – Nettsteder for regjeringen

Derfor er det viktig å bevare regnskogen - TV-aksjonens arki

Mindre regnskog vil også robbe oss for mange goder og mange oppgaver naturen utfører for oss mennesker. Forskerne kaller dette økosystemtjenester, et begrep som blant annet brukes for å tallfeste verdien av «produkter» som mat, drikkevann, mineraler og jordbruksarealer - men også «tjenester» som for eksempel regn, pollinering av avlinger og å binde opp jorda og unngå erosjon Regnskoger er viktige for det globale økosystemet. Regnskoger: Er et hjem for mange dyre- og plantearter Hjelper å stabilisere verdens klim Regnskog Riksrevisjonen slakter Norges bruk av 23,5 milliarder kroner på beskyttelse av regnskog Riksrevisor Per Kristian Foss har sett på bruken av penger for å bremse avskoging av regnskog Å bevare regnskog er Norges viktigste internasjonale klimatiltak. Se tre gode grunner til å bevare regnskog: 1. Det er avgjørende for å unngå katastrofale kl..

1. Hvorfor er det så viktig å bevare regnskogen i Amazonas? Amazonas, verdens største regnskog, strekker seg over 5,5 millioner kvadratkilometer og ni latinamerikanske land. 30 millioner mennesker bor der, inkludert 1 million mennesker fra urbefolkninger, og regnskogen huser over 3 millioner ulike dyre- og plantearter «Å bevare regnskogen er avgjørende for at vi skal klare å ta vare på det store biologiske mangfoldet som er bevart der. Regnskog måtte vike da anleggene ble bygget på 1980-tallet Over 215 millioner til årets TV-aksjon for WWF. TV-aksjonen samlet inn 215,6 millioner til WWFs arbeid mot plast i havet. - Dette har vært et annerledes-år på alle måter

Vi bidrar til å bevare regnskogen - Handel og Kontor i Norg

Regnskogen bremser klimaendringen

 1. utt, viser tall fra Regnskogfondet. - Regnskogen er mange millioner år gammel
 2. Bidra til å bevare regnskogen - verdens vakreste sted! Regnskogen er et av de flotteste, mest artsrike stedene på hele planeten, og på grunn av avskoging sliter ikke bare fantastisk flotte dyrearter som tigere, orangutanger og dovendyr, men også deres menneskelige medbeboere - urbefolkningen
 3. imum 200 dager i året) mye nedbør,
 4. Norge har siden den gang inngått bilaterale avtaler med en rekke land om å overføre tilsammen over én milliard dollar for å bevare regnskog. Miljøverndepartementet forvalter Regjeringens klima- og skogprosjekt, og målet er en såkalt «performance-based payment», der Norge betaler regnskoglandene rundt 5 dollar per tonn CO2 som ikke slippes ut ved avskoging
 5. g
 6. Å bevare regnskog reduserer utslippene og gir håp for at vi skal klare å forhindre farlige klimaendringer. Publisert Publisert . 22. august 2014. DRAMATISK: Avskogingen i Indonesia er så dramatisk at den gjør landet til verdens tredje største utslippsland av klimagasser, bak Kina og USA

Slik redder vi regnskoge

Brasil er verdens største regnskogland med 30 % av verdens gjenværende regnskog. Mer enn 25 millioner mennesker lever i Brasils Amazonas, og mange lever av den.Brasils regnskoger inneholder også en stor andel av verdens biologiske mangfold, inkludert 40 000 planter og mer enn 5000 pattedyr, fugler, reptiker, amfibier og fiskearter Regjeringen Solberg har enda ikke klart å rydde opp i alle skandalene i Kongo, samtidig som Norge deler ut store milliardbeløp for å redde regnskogen i landet.. Selv om EU, Tyskland, Norge, Frankrike, Nederland, Sør-Korea og Brasil står bak opprettelsen av regnskogsprosjektet i Kongo, er det hittil kun Norge som har bidratt med penger i kassen

Hva er en regnskog? - Miljøagenten

I september blir jeg 30, og i år ønsker jeg meg at Amazonas reddes! Regnskogsfondet jobber systematisk for å øke engasjementet rundt regnskogen, og politisk for å bevare den. Amazonas er verdens lunger og vi kan ikke la den brenne i stillhet Verdens skoger er et gigantisk karbonlager. Å bevare regnskog bidrar dermed til å bremse globale klimaendringer. Regnskogene er også det mest artsrike økosystemene på landjorda og over halvparten av verdens arter er representert her. Innsamlet beløp: Mål: 3 025 k Norge har lovet over en milliard kroner for å bevare verdens nest største regnskog. Kongos regjering takker ja til pengene, men vil samtidig åpne for mer industriell hogst En rekke organisasjoner arbeider for å bevare de gjenværende tropiske regnskoger. Likevel fortsetter ødeleggelsene. Dette kravet er akseptert, og hittil er 3 800 km² primær regnskog omfattet av avtalen. I utkanten av regionen bygges det en forskningsstasjon

Regnskog - Wikipedi

Her finner du alle saker som omhandler regnskog. lukk dagbladet er en del av Aller Media Hvorfor ser du denne annonsen. Nettstedet du nå besøker blir i stor del finansiert av annonseinntekter Haltbrekken mener det er paradoksalt at Norge bruker store penger på å bevare regnskog samtidig som klimapolitikken har ført til økt bruk av palmeolje i Norge det siste året. - Regjeringen bevarer regnskog med den ene hånda, men hogger den ned med den andre, sier han Regnskogen forsvinner! Regnskogen er hjem til over 260 millioner mennesker og nesten 80% av landjordas plante- og dyrearter. Nå hogges skogen ned og flere og flere arter blir utryddingstruet og familier som har bodd der i flere tusen år mister sitt levebrød. 10-15% av verdens klimagassutslipp kommer fra avskogingen Mye regnskog hogges også for å gi plass til plantasjer med hurtigvoksende trær som eukalyptus, Regnskogfondet håper at årets innsamlingsaksjon skal gjøre det mulig å bevare regnskogområder som samlet sett er på størrelse med Norge og Danmark

Forskerne fant også ut at den genetiske utvekslingen mellom de ulike fragmentene av regnskog i var betydelig. Det betyr at selv om det er litt avstand mellom skogfragmentene, er det fortsatt en viss forbindelse mellom dem. - Det er viktig for at populasjonene av lungenever skal bevare den genetiske diversiteten og holde seg sunne, sier Hilmo I desember i fjor delte tidligere klima- og miljøminister Tine Sundtoft ut 1,5 milliarder bistandskroner til ikke-statlige aktører som arbeider for å bevare regnskog. Pengene skal brukes de neste fem årene. Arbeid med å få globale markeder til å fungere for og ikke mot regnskogen var et av de strategiske områdene som var blinket ut Ifølge brasiliansk lov skal bønder i Amazonas bevare 50-80 prosent av urskogen på eiendommen sin. Likevel er det lite regnskog å se. Loven har eksistert siden 1965. Den har vært gjenstand for mye motstand og har i praksis ikke blitt fulgt

Har brukt over 440 millioner – foreløpig uten å nå ut i skogen

Hva du kan gjøre - Regnskogfonde

 1. Kraftige skogbranner truer verdens største regnskog. Avskoging er en viktig årsak til brannene. WWF krever handling for å bevare regnskogen
 2. Regnskog tilsvarende tre ganger arealet av Norge er blitt borte på tolv år. Dessuten trues halvparten av verdens største regnskog, Amazonas, av ødeleggelse, ifølge en ny rapport
 3. Og 48 handler om global og nasjonal konsensus og samarbeid for å bevare regnskog. 34 søkere har definert seg selv inn i kategorien «banebrytende ideer», nye og innovative prosjekter og metoder for å redusere avskoging. - Denne åpne kategorien er ny,.

Bevaring av regnskog er et av de mest effektive tiltakene for å bevare klimaet og livsmangfoldet på kloden. Når du velger Grønt Valg forplikter vi oss til å gi et årlig bidrag på 100 kr til Regnskogfondet, og du er med på å bevare hele 10.000 kvadratmeter regnskog - hvert år Dette bidrar til å styrke lokalbefolkningens evne og vilje til å bevare sine leveområder og stå imot ytre press. Pengene fra årets TV-aksjon skal bevare mer enn 400 000 km2 regnskog. Dette er et område større enn Norge og Danmark til sammen. Sven Åke Bjørke, Universitetslektor. Institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging

regnskog - Store norske leksiko

Landeiere er pålagt å bevare minst 80 prosent av skogen på sine områder. Soya- og kvegindustrien har blitt presset av miljø- og urfolksbevegelsen til å love å ikke selge produkter fra avskogede områder. Brasils miljømyndighet IBAMA har håndhevet politikken og slått ned på ulovlig ødeleggelse av regnskog Preben Gløersen leder laget Redd Regnskogen, og synes det er viktig å blande politikk og fotball. I går ble det mest fotball

Norske milliarder skal redde regnskog i Colombia

Derfor er regnskogen viktig - Stavanger Aftenbla

 1. Å bevare regnskog er et viktig klimatiltak internasjonalt. Regnskogsatsingen bidrar til å redusere klimagassutslippene. Arbeiderpartiet vil derfor videreføre regnskogsatsingen på et høyt nivå. Norge skal også bidra til andre klimatiltak og klimatilpasning i utviklingsland. Norge har lang erfaring fra utbygging av fornybar energi
 2. Amazonas brenner - Avskoging er en viktig årsak til brannene. Hjelp oss i kampen! Bli fadder nå i november og få både handlenett og WWF-kalenderen 2021 i velkomstgave
 3. Ved å bevare regnskogen bevarer vi også et biologisk skattkammer som rommer 50-80 prosent av klodens plante- og dyrearter. Gjennom årets TV-aksjon skal vi bevare regnskogen for vår felles framtid og for de menneskene som har regnskogen som sitt hjem
 4. De fleste av jordens arter finnes i regnskogen, og mange er ennå ikke funnet. Likevel hogger vi mennesker ned mye regnskog hvert år, og utrydder arter vi ikke engang har rukket å oppdage. Regnskogfondet jobber for å bevare regnskogen fra å bli hugd ned. Det er ikke nødvendig at du gir så mye, men h
 5. dre regnskog! Cassandra Nordheim er opptatt av å bevare regnskogen i denne kronikken. Tore Strømøy tore.stromoy@www.froya.no. Publisert 17. okt. 2015 - 12:00 (Oppdatert: 03. mai 2017 - 13:12) Del artikkel: Tweet. Annonser
 6. Løvold, som nå er seniorrådgiver i organisasjonen, mener de viktigste tiltakene for å bevare regnskog de siste 20 årene, har skjedd i Brasil. - På slutten av 1990-tallet var avskogingen i brasiliansk Amazonas mer enn dobbelt så stor som nå sier han
 7. Tropiske regnskog planter har produsert tusenvis av livreddende medisiner, Hvordan bevare regnskogene nytte oss Medisinsk? Tropiske regnskoger, som står for bare sju prosent av verdens totale landmasse, havn så mye som halvparten av alle kjente varianter av planter

Opprett reservater for å beskytte regnskog og dyreliv Støtt organisasjoner som oppfører seg på en måte som minimerer ødeleggelse av omgivelsene Oversetter: MATTI RICHOUX [ rainforest.no ]; forfatter: Rhett A. Butle Regnskog - fjerde ukesoppdrag i Beintøft! Årets siste ukesoppdrag for Beintøft handlet om regnskog og her kan du se de fine ukesvinnerne På Beintøft sine nettsider er resultattabellen nå skjult for å bevare noe av spenningen frem til vi kårer en vinner

Norge har betalt Brasil for å ikke hugge ned regnskog. - Penger fra Norge har blant annet gått til å bevare urfolksområder, verneområder og til å effektivt slå ned på avskoging Norge kan spare hundrevis av millioner kroner årlig på at Brasil fører en mindre klimavennlig politikk overfor sin egen regnskog. I 2017 punget Norge ut hele 600 millioner på at regnskogen ble. største regnskog, har gode muligheter til å bli en kilde til inspirasjon for andre fattige land og et viktig eksempel globalt. Men det forutsetter at Norge og andre rike land viser dristighet og vilje til å satse. Belønning for å bevare skog Grunntanken bak de norske regnskogsmil-liardene er å belønne fattige land for å bevare skog Selskapene som signerte skog-erklæring har ikke gjort nok for å bevare regnskog, ifølge rapport. Matvaregiganten Orkla hevder å stille konkrete krav til sine partnere, men kan ikke garantere null avskoging. Regnskogfondet krever nå at norske selskaper tar skograsering på alvor

Klima- og skogsatsingen - regjeringenNytt initiativ for bevaring av Kongo-regnskogen

Verdens regnskoger forsvinner rekordraskt - NRK Urix

 1. Pengene som samles inn vil gå til å bevare regnskog i nært samarbeid med urfolk som bor der. Regnskogfondet er en norsk organisasjon som ble etablert i 1989, etter at musikeren Stingog indianerhøvdingen Raonireiste verden rundt med sitt alarmerende budskap om regnskogen
 2. Regnskog som er kontrollert av disse gruppene, Selv om politikerne klarer å bli enige om tiltak for å bevare regnskog og forby hogst, er nemlig ikke det nok
 3. Atsinananas regnskoger er et verdensarvområde på Madagaskar, bestående av seks nasjonalparker: Marojejy nasjonalpark, Masoala nasjonalpark, Zahamena nasjonalpark, Ranomafana nasjonalpark, Andringitra nasjonalpark og Andohahela nasjonalpark.Alle parkene ligger på kjempeøyas østside, og utgjør tilsammen ca. 20% av øystatens gjenværende regnskogområder
 4. Norge har lenge jobbet for at flere land skal involvere seg i arbeidet med å bevare regnskog. Nå kan det se ut som de har lykkes. 300 millioner dollar lover de tre landene å gi til Colombia, om.
 5. utt, 720 fotballbaner i timen eller 17.280 fotballbaner i døgnet. Brasils regnskoger inneholder en stor andel av verdens biologiske mangfold, inkludert 40.000 planter og mer enn 5000 pattedyr, fugler, reptiler, amfibier og fiskearter

REMA 1000 er stolt over å kunne samarbeide med Regnskogfondet, som er Norges viktigste aktør for bevaring av regnskog. Reduksjon av palmeolje har siden starten i 2015 vært nerven i vårt samarbeid og årlig redder vi regnskogsområder i sørøst Asia som tilsvarer 42 857 fotballbaner I år går pengene til Regnskogfondets arbeid for å bevare regnskog. Jeg har hatt gleden av å være leder av kommunens innsamlingskomité og jeg er stolt over den solide organisatoriske jobben. Temperert regnskog - Temperate rainforest. fra Wikipedia, den frie encyklopedi. Vestlig hemlock skog, Gwaii Hanas, Canada. Tempererte regnskoger er barskog eller bredbladet skog som forekommer i den tempererte sonen og får kraftig nedbør. Tempererte regnskoger forekommer. Boreal regnskog på kalkholdig berggrunn i Grønlidalen naturreservat i Brønnøy kommune, Nordland. Foto: Derfor er det også enkelt å dra konklusjonen: skal vi bevare det biologiske mangfoldet, må vi også bevare det geologiske. Skal vi få kunnskap om biologi og arter, må vi også ha kunnskap om geologi SKAL BEVARE REGNSKOGEN: Norske midler skal brukes til å bevare regnskogen i Sentral-Afrika, prosjektet skal i hvert fall vare helt frem til 2020. Vis mer Ifølge FNs siste rapport om tilstanden i verdens skoger ødelegges nå over 5600 kvadratkilometer regnskog hvert år i Kongobassenget Sentral-Afrikas regnskog, kalt Kongo-bassenget, dekker et areal på nesten 2 millioner kvadratkilometer - mer enn fem ganger Norges størrelse. Felleserklæringen om Central African Forest Initiative (CAFI) er første gang en så stor gruppe givere, skogland og internasjonale organisasjoner kommer sammen for å bremse ødeleggelsene av verdens nest største regnskog

 • Australian shepherd kremmen.
 • U21 worlds laser 2017.
 • Бои в донбассе сегодня видео.
 • Hallhuber nettbutikk.
 • Hva er permafrosten.
 • Hvordan dannes kvartsitt.
 • Bygge gjerde regler.
 • Bentley pris.
 • Airbrush farben günstig kaufen.
 • Rabattkode jollyroom blogg.
 • What is a normal body fat percentage.
 • Røde kors telefonen.
 • Kärcher vindusvasker wv 5.
 • Orm i vannet.
 • Tanzschule trotte jever.
 • Farge håret grått menn.
 • 15 pounds in kg.
 • Amaranthe @ rockefeller (large hall) in oslo, norway, rockefeller music hall, 8. desember.
 • Ackord låtar piano.
 • Tynnesaks hår.
 • Mote for eldre.
 • Platina metal.
 • Østerrike ungarn kapitulerer.
 • Ikea sørlandet sommerjobb.
 • Babylon vape.
 • Grunne jordskjelv.
 • Wie erkennt man milben beim menschen.
 • Opplysninger fra folkeregisteret.
 • Huk coburg kundenservice.
 • Hårfarge halloween.
 • Brugte biler tyskland mercedes.
 • Cafe stuttgart.
 • Zaha hadid architects.
 • Anleggsteknikk landslinje.
 • Stamina interaktiv hms.
 • Amerigo meny.
 • Echo austragen verdienst.
 • Tusen tusen takk.
 • Porsche 911s 1976.
 • Mgp junior fellessang.
 • Hisinone uni due.