Home

Masterkontrakt ntnu

Masteroppgave utenfor NTNU # Skal du utføre oppgaven for en bedrift/ekstern virksomhet skal du fylle ut navn på bedriften/virksomheten og noen flere detaljer som en del av masteravtalen. Dette vil resultere i at du i tillegg til masteravtalen også får en samarbeidsavtale til nedlasting når du er ferdig med å registrere innhold Oppstart. Fyll ut masteravtale - avtale om rettigheter og plikter i veiledning av masteroppgaven; Levere masteroppgaven. Oppgave leveres digitalt i Inspera Assessment, hvor innleveringen fungerer som andre digitale eksamener ved NTNU; Sjekk også emnet i Blackboard for eventuell informasjon

Oppstart av masteroppgave - sivilingeniør - innsida

Masteroppgave utenfor NTNU. Du kan finne prosjekt og faglig vei le der utenfor instituttet/NTNU. Husk å fylle ut feltet på masteravtalen med navn på bedrift/institusjon og veileder utenfor NTNU dersom du ønsker å utføre oppgaven ved en annen institusjon eller bedrift, f.eks. SINTEF, NINA, NIVA og lignende NTNU Det skapende universitet MASTERKONTRAKT uttak av rnasteroppgave 1. Studentens personalia Etternavn, fornavn Fødselsdato Aass, Ulrik Nikolai 12. aug 1987 E-post Telefon ulri Registrer masterkontrakt i SharePoint innen 15 januar, og signer kontrakten sammen med veileder. Masteroppgave utenfor NTNU. Husk å fylle ut feltet på uttaksskjemaet med navn på bedrift/institusjon og veileder utenfor NTNU dersom du ønsker å utføre oppgaven ved en annen institusjon eller bedrift International master's degrees are programmes taught entirely in English where the student studies for two years at NTNU. Erasmus+: Erasmus Mundus Master's A programme where the student takes part of his or her studies at NTNU and part of his or her studies at other partner institutions and is awarded a joint or double degree at the completion of the programme

Masteroppgave - innsida

El NTNU Det skapende universitet MASTERKONTRAKT-uttak av masteroppgave 1. Studentens personalia Etternavn, fornavn Fødselsdato AIns, Erik Nicholas 05. aug 1987 E-post Telefon enaaIcap.no 95774586 2. Studieopplysninger Fakultet Fakultet for Samfunnsvitenskap og teknologiledelse lnstitutt Institutt for industriell okonomi og teknologiledels 2-årig masterprogram i bioteknologi ved NTNU. Engelsk undervisningsspråk MASTERKONTRAKT - uttak av masteroppgave 1. Studentens personalia Etternavn, fornavn Rosef, Bård Haugland Fødselsdato 06. mar 1987 E-post rosef@stud.ntnu.no Telefon 93637279 2. Studieopplysninger Fakultet Fakultet for Samfunnsvitenskap og teknologiledelse Institutt Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse Studieprogram. Masteroppgave utenfor NTNU. Husk å fylle ut feltet i masterkontrakten med navn på bedrift/institusjon og veileder utenfor NTNU dersom du ønsker å utføre oppgaven ved en annen institusjon eller bedrift. Skriftlig avtale med bedrift om masteroppgaven. Inngåelse av masterkontrakt

Det skal benyttes særskilte avtaleformularer som er felles for NTNU (fåes ved instituttets ekspedisjon). Oppgaven utføres normalt ved instituttet, men det kan også være aktuelt å utføre oppgaven i samarbeid med en bedrift/institusjon utenfor NTNU, og å tilbringe deler av tiden ved bedriften Du skal ha en veileder ved NTNU selv om oppgaven eventuelt utføres utenfor NTNU. I slike tilfeller må bedriftens/institusjonens navn og adresse oppgis i masterkontrakten sammen med tittel og navn på veileder ved bedriften/institusjonen. 3. Registrering og masterkontrakt. Når du er klar til å begynne på masteroppgaven må du først inngå e

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) er et statlig universitet i Norge, og fra 2016 landets største.Det har hovedsete i Trondheim og campuser i Gjøvik og Ålesund.. NTNU har hovedansvar for den høyere teknologiutdanningen i Norge, og har også et bredt tilbud innen naturvitenskap, medisin, humaniora og samfunnsvitenskap, i tillegg til profesjonsutdanning innenfor blant. Miljøteknikk ved NTNU, studieretning veg. Størrelsen på oppgaven er på 30 studiepoeng, og arbeidet har pågått våren 2018. Oppgaven er basert på forberedende prosjektoppgave høsten 2017. Før arbeidet med masteroppgaven ble det inngått en «masterkontrakt» med fakultetet. Denne er lagt med som Vedlegg 1

Veileder, prosjekt og masteravtale - NTNU

 1. Masteroppgaver 2020. Marker valg for å avgrense hvilke oppgaver som skal vises
 2. Her finner du skjemaer for bruk ved diverse studie relaterte søknader, fravær, klager, utveksling, valg av gradsoppgave, vitnemål m.m.For å fylle inn et (ikke elektronisk) skjema må du i menyen velge Visning og Rediger dokumentet
 3. Forskrift om studier ved NTNU. (3) En student som er tatt opp til et studieprogram eller enkeltemner ved NTNU, har rett til å melde seg til vurdering i andre emner hvis vedkommende fyller kravene til det. Studenten har også rett til å følge undervisning i emner utenfor studieprogrammet dersom adgangen til emnene ikke er begrenset eller emnet har studierettskrav
 4. Universitetets meldingstjenst

I hovedsak gjelder retningslinjene under for både bachelor- og mastergradsopgaver, men kontakt fakultetet for nærmere presisering for bacheloropppgaver Vil du vinne et gavekort på studentbokhandel på 500 kr? NMBU trekker 20 vinnere blant de som svarer på Studiebarometeret. Undersøkelsen har gått ut til alle 2.- og 5.-årsstudenter ved NMBU NTNU og har form av et casestudie vedrørende Business Intelligence og kunnskapsforvaltning. Dette er delvis basert på arbeid fra en prosjektoppgave gjennomført høsten 2014 som var et litteraturstudie. Jeg ønsker å takke veileder Jonas Ingvaldsen for svært verdifull veiledning og støtte under arbeidet med oppgaven Akademisk kalender for studieåret 2020/2021 - Gjelder alle utdanninger ved NMBU med unntak av veterinærutdanningen

Masteroppgave - Indøk - Industriell økonomi og - NTNU

Kryss av hvis du ikke vil at denne meldingen skal vises igjen! Klikk her for å søke i Oria uten å velge institusjo På grunn av smittesituasjonen i samfunnet og myndighetenes anbefalinger blir IT-servicedesk stengt for fysisk oppmøte fra og med mandag 9. november. Hjelp via e-post it-hjelp@uis.no og telefon 51833000 vil fungere som vanlig. Vi vil hele tiden følge situasjonen og vurdere åpning igjen så snart det er forsvarlig MASTERKONTRAKT - uttak av masteroppgave 1. Studentens personalia Etternavn, fornavn Nilsen, Stig Marsteng Fødselsdato 08. jun 1992 E-post stigmn@stud.ntnu.no Telefon 48035604 2. Studieopplysninger Fakultet Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Institutt Institutt for konstruksjonsteknikk Studieprogram Master i produktutvikling og.

NTNU legger stor vekt på sikkerheten til den enkelte arbeidstaker og student. Den enkeltes sikkerhet skal komme i første rekke og ingen skal ta unødige sjanser for å få gjennomført arbeidet. Studenten skal derfor ved uttak av masteroppgaven få utdelt brosjyren Helse, miljø og sikkerhet ved feltarbeid m.m. ved NTNU El NTNU Oet skapende universitet SAMARBEID SKONTRAKT 1. Studenter i samarbeidsgruppen Etternavn, fornavn Fødselsdato MASTERKONTRAKT-uttak av masteroppgave 1. Studentens personalia Etternavn, fornavn Fødselsdato Haukaas, Eirik Solli 12. aug 1985 E-post Telefon eirikhaukaasgmail.com 92484170 2 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Datateknologi - masterstudium (2-årig Hei, Jeg har vært en av de heldige som kom inn på 2-årig master i Ledelse av Teknologi. I dag er jeg utdannet sivilingeniør i datateknologi ved NTNU og jobber i Oslo - noe jeg trives utrolig godt med. Jeg har jobbet i ett års tid, og ble ferdig med datateknologi studiet ifjor sommer NTNU. Uet. skapende universitet. MASTERKONTRAKT-uttak av masteroppgave 1. Studentens personalia. Etternavn, fornavn Fødselsdato Arvesen, øystein 11.jun 1987 F-post Telefon oystein.arvesengmaiI.com 92251628. 2. Studieopplysninger. Fakultet Fakultet for Samfunnsvitenskap og teknologiledelse lnstitutt lnstitutt for industriell økonomi og. (NTNU) for Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Sjefsgeolog Terje Harald Bargel på Skred- og vassdragsavdelinga i NVE var vegleiar. I denne oppgåva går eg blant anna djupare inn på to skredhendingar som skjedde i mars 2012 på Øverkil i Stjørdal kommune, også kalla . Oladalen. blant dei lokalkjende)

3 El NTNU Oet skapende universitet SAMARBEIDSKONTRAKT 1. Studenter i samarbeidsgruppen Etternavn, fornavn Fødselsdato Gallefoss, Kristoffer 02. feb 1987 Etternavn, fornavn Fødselsdato Hansen, Helge Hoff 17. mar 1987 Etternavn, fornavn Fødselsdato Haukaas, Eirik Solli 12. aug Hovedveileder Etternavn, fornavn Molnar, Peter Institutt lnstitutt for industriell økonomi og teknologiledelse 3 MASTERKONTRAKT - uttak av masteroppgave. 1. Studentens personalia. Etternavn, fornavn Kullmann, Carl-Erik Berentsen Fødselsdato 15. feb 1987 E-post kullmann@stud.ntnu.no Telefon 97529823. 2. Studieopplysninger. Fakultet Fakultet for Samfunnsvitenskap og teknologiledelse Institutt Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse Studieprogra

NTNU Det skapende universitet MASTERKONTRAKT-uttak av masteroppgave 1. Studentens personalia Etternavn, fornavn Fødselsdato Glover, Dan Erik Harlem 23. jul 1986 E-post Telefon danerik.glovergmail.com 90848984 2. Studieopplysninger Fakultet Fakultet for Samfunnsvitenskap og teknologiledelse lnstitutt lnstitutt for industriell økonomi og. 3 El NTNU Det skapende universitet MASTERKONTRAKT - uttak av masteroppgave 1. Studentens personalia Etternavn, fornavn Fødselsdato Gundegjerde, Christian 26. jun 1985 E-post Telefon Studieopplysninger Faku Itet Fakultet for Samfunnsvitenskap og teknologiledelse I nstitutt lnstitutt for industriell økonomi og teknologiledelse Studieprogram Industriell økonomi og teknologiledelse Hovedprofil. B NTNU Oet skapende univeisitet MASTERKONTRAKT-uttak av inasteroppgave 1. Studentens personalia Etternavn, fomavn Fedselsdato Emanuelsen, Knstian 28. mar 1985 E-post Telefon kernanuelsen@gmail.com 99629594 2. Studieopplysninger Fakultet Fakultet for Samfunnsvitenskap 09 teknologiledelse Instituff Institutt for industriell økonomi og.

Master's programmes in English - NTNU

NTNU. Bet skapende universitet. MASTERKONTRAKT-uttak av masteroppgave. 1. Studentens personalla. Etternavn, fomavn Fedseisdato. Holom, Erik Hilier 09. nov1989. E-post Telefon erikhill@stud.ntnu.no 98408125. 2. Studleopplysninger. Fakultet Fakultet for Samfunnsvitenskap. 09. teknologlledelse lnstitutt lnstitutt for Iridustriell økonomi og. El NTNU Det skapende universitet MASTERKONTRAKT-uttak av masteroppgave 1. Studentens personalia Etternavn, fornavn Fødselsdato Halvorsen, ma Blomseth 20. apr 1986 E-post Telefon inabIoms@stud.ntnu.no 91347472 2. Studieopplysninger Fakultet Fakultet for Samfunnsvitenskap og teknologiledelse I nstitutt lnstitutt for industriell økonomi og. NTNU Det skapende uuiiversitet MASTERKONTRAKT-uttak av masteroppgave 1. Studentens personalia Etternavn, fornavn Fødselsdato Rynning-Tønnesen,Christine 28. feb 1988 E-post Telefon rynningt@stud.ntnu.no 93838636 2. Studieopplysninger Fakultet Fakultet for Samfunnsviteriskap og teknologiledelse lnstitutt Institutt for industriell økonomi og. 3 Forord Denne masteroppgaven er levert til Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap, IDI, ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU. Oppgaven er skrevet i samarbeid med NTNU Samfunnsforskning AS og er en del av prosjektet Samhandling og IKT, SIKT. SIKT-prosjektet er et prosjekt som arbeider med blant annet å evaluere bruken av IKT som verktøy i samhandling, og er. MASTERKONTRAKT-uttak av masteroppgave 1. Studentens personalia Etternavn, fornavn Fødselsdato Andersen, Lise Andrea S 27. apr 1986 E-post Telefon liseandr@stud.ntnu.no 41640909 2. Studieopplysninger Fakultet Fakultet for Samfunnsvitenskap og teknologiledelse lnstitutt lnstitutt for industriell økonomi og teknologiledelse Studieprogram Hovedprofi

2-årige masterprogram - NTNU

 1. NTNU dekker ikke eventuelle utgifter til lokal veileder. Oppgaven utføres individuelt, eller som samarbeid mellom to studenter. Studenter som samarbeider vil få felles sensur på oppgaven, og omfanget og innholdet i oppgaven skal gjenspeile at det er to studenter som har jobbet med den
 2. Husk meg Anbefales ikke for PC/nettbrett/mobil ol. som brukes av mang
 3. Innlegg om master i teknologi skrevet av PEBondestad. Masterstudier på engelsk - Det vi kan si er at fem av de seks masterstudiene er lagt om fra norsk til engelsk fra kommende høst, noe som vi mener er en stor årsak til at spesielt søkertallene fra utenlandske studenter har økt såpass mye som med vel 90 % fra i fjor, sier Sandberg
 4. University of Science and Technology (NTNU), Department of Industrial Economics and Technology Management within the field of Financial Engineering, specifically Empirical Finance. The challenging work with the thesis has enabled us to investigate an MASTERKONTRAKT-uttak av masteroppgave 1
 5. istration

Masteroppgave i matematiske fag - IMF - Wiki - innsida

 1. Informasjonsdeling mellom kjøper og leverandører
 2. - SAK-samarbeidet med NTNU: Arbeidsgruppen har konkludert med at det nåværende samarbeidet videreføres i sin helhet for fransk og for tysk språk, men med egne emnekoder på hver institusjon. Tysk litteratur avslutter SAK-samarbeidet med NTNU og oppretter et eget litteraturemne som erstatning
 3. FORSLAG TIL MASTEROPPGAVER - UM

Video: E-post - For studenter - innsida

Masterstudier i informatikk. Noen punkter fra: Forskrift om studiet ved NTNU Utfyllende regler for realfagstudiene. STUDWEB. Du skal ha en UTDANNINGSPLAN på studweb som du må BEKREFTE På masterstudiet skal du kun melde deg til UNDERVISNING og VURDERING Slideshow 3720194 by dor NTNU skal fjerne bachelor-/masteroppgaven fra sine sider på Internett senest 6 måneder etter mottakelse av oppsigelsen. NTNU skal likevel være forpliktet til fjerne avhandlingen raskere, dersom studenten(e) oppgir særlige, saklige grunner for dette. Masterkontrakt masteroppgave pdf 1 Geologiske og hydrogeologiske forhold som gjev fare for jordskred Med eksempel frå Øverkil i Nord-Trøndelag Agathe Alsaker Hopland Tekniske geofag Innlevert: desember 2014 Hovedveiledar: Terje Harald Bargel, IGB Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet Institutt for geologi og bergteknikk. 2. 3 Masterkontrakt. 4 //Masterkontrakt 2. 5 Masterskildring 3 Masterskildring Kandidaten sitt. Implementation of Quality Management System in Sweco Norge Hedda Heier Hansen Project Management Submission date: June 2013 Supervisor: Tim Kristian Andreas Torvatn, IØT Norwegian University of Scienc 3 NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR BYGG, ANLEGG OG TRANSPORT Oppgavens tittel: Hvordan nettbrett kan forbedre kommunikasjon i byggeprosjekter Dato: Antall sider (inkl. bilag): 64 Masteroppgave X Prosjektoppgave Navn: Erle Harstad Faglærer/veileder: Ola Lædre Eventuelle eksterne faglige kontakter/veiledere: Fredrik Svalestuen Ekstrakt: Byggeindustrien er avhengig.

Geokjemisk kartlegging og vurdering av mulige kilder og Geokjemisk kartlegging og vurdering av mulige kilder og mobiliseringsmekanismer for bly i Sumstad vannverk, Roan kommune i Sør-Trøndelag Anne Husby Rosnes Tekniske geofag Innlevert: juni 2015 Hovedveileder: Bjørge Brattli, IGB Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for geologi og bergteknikk Masterkontrakt 1 2 2 Innledende kartlegging - Tilnærming Det som presenteres i denne oppsummeringen er resultatet fra en innledende kartlegging av det studieadministrative prosessene ved NTNU I kartleggingen har vi hatt fokus på å identifisere Prosesser og hovedhovedaktiviteter Roller og ansvar i de ulike aktivitetene Støttesystemer som benyttes Videre har vi jobbet med å identifisere forbedringsområder. Innkalling og saksliste - Universitetet i Agde

1030-1145 Rom 161: Møte om bacheloremnet. Marit, Per Tore, Ellen: fre 19.08.2016 1200-1400 Rom 161; 34: man 22.08.2016 1215-1300 Rom Kapellangårdgangen 1230-1400 Rom 1216: KSO-sekretariat: Møte KSO, NB Starter 15 minutter senere enn avtalt: ons 07.09.2016 1100-1145 Rom 161: 2E: Klasseteammøte klasse 2E for lærer og tillitsvalgt Star Thesis - Free download as PDF File (.pdf), Text File (.txt) or read online for free. ship

Innlegg om spin skrevet av PEBondestad. Spørsmålet om høgskolene i Nordland fylke skal slås sammen eller ikke, har siden Nordlandsutvalget leverte sin utredning 27. januar i år, vært et hett dabatttema i det langstrakte fylket i Nord-Norge Vedlegg 1b S-sak 23_13 Søknad fra HiT - Høgskolen i Telemar Comments . Transcription . View/Ope Comments . Transcription . 05 - Universitetet i Berge

Bioteknologi (Master, 2 år) - NTNU

Jeg har endt opp på et format der jeg har større kontroll og oversikt, som vil være god hjelp inn i masteroppgaven. 24 8 Vedlegg 8.1 Vedlegg A: Annbjørg Engeseth 10.12.2014 NTNU Student Webmail :: SV: Romaskiner - Prosjektoppgave - Kjapt spørsmål Subject SV: Romaskiner ‑ Prosjektoppgave ‑ Kjapt spørsmål From Engeseth, Annbjorg <[email protected]> To 'olatky' <[email protected. Upload No category Styremøte

Orientering om masteroppgaven (realfag) - IV - NTNU

Optimale tilvirkningsprosesser for tapiver av stål fremstilt ved ku 1 Arbeidsavtale ersonalmappe / / tbet. fra NFR - 2 tert. brukerstyrte - Energi, ressurser og miljø tbetalinger fra forsningsrådet 2011 og / / Forskningsrådet Høring - NS' emneportefølje 2013/2014 Høring - NS' emneportefølje / / The niversity Centre in Svalbard Forslag til nytt regelverk om markedsføring rettet mot barn og unge av usunn mat og drikke - forlengelse av høringsfrist og. View/Open View/Ope

 • Schicksal oder zufall begegnungen.
 • Bot vanlig forelegg.
 • Kognitiv kilde.
 • Kan ikke bruke sony entertainment network kontoen til en annen bruker av denne ps4.
 • Krone gold logo.
 • Nemi bordkalender 2018.
 • Autoreisezug wien verona.
 • Бои в донбассе сегодня видео.
 • Laos reisen backpacker.
 • Www rcl.
 • Polizei niederbayern facebook.
 • Rauchende colts fuzzy.
 • Eagle products tursag.
 • Christian louboutin norge.
 • Sluttpakke ved nedbemanning.
 • Vm fotball 2006.
 • Fortaleza brasil.
 • Fordypning engelsk.
 • Menn og følelser.
 • Spaserstokker oslo.
 • Døgnåpen tannlegevakt oslo.
 • Andy's sportsbar oslo.
 • Geilo fritidsleiligheter.
 • Flyulykker i norge.
 • Hunden bamse avlives.
 • Maximum lifeline.
 • Pilegrimsleden oslo.
 • Beste value procurement.
 • Klientkonto eiendomsmegler.
 • Bmw 640i xdrive.
 • Adresseendring.
 • George washington amerikanska revolutionen.
 • Sommerferietips 2017.
 • Hva var hovedinnholdet i den amerikanske grunnloven av 1787?.
 • Tyler hoechlin lori hoechlin.
 • Landau veranstaltungen.
 • Kjente norske forfattere liste.
 • Sulfur history.
 • Fast car cover.
 • Fresekenmarkt neheim 2017.
 • Mazda verksted oslo.