Home

Refleksjonsnotat pedagogikk

Refleksjonsnotat Ja da var det første av disse fire årene omme. Utrolig hvordan tiden har gått. Pedagogikk var et emne/fag som jeg ikke kunne noe særlig om fra før, men jeg har vært litt borti det i forbindelse med at jeg har jobbet i barnehage Refleksjonsnotat Momenter som er viktige å ta med når dere skriver refleksjonsnotat. Konsentrer deg om dine reaksjoner, handlinger, holdninger og følelser. Beskriv helst en situasjon der du har vært deltager. I løpet av praksisperioden blir det anbefalt at den enkelte student presentere sit Refleksjonsnotat No var tida kommen for det siste innlegget i denne pedagogikkbloggen. Eg vil seie at det er skremmande at dette første året med pedagogikk allereie er over og at det snart er sommar. Dette første året på allemenlærarutdanninga har vore utruleg spennande og det har gått enormt fort Refleksjonsnotat Då nærmar slutten på skuleåret seg fort, og me er nå ferdige med pedagogikk for i år. Det einaste som gjenstår for meg er refleksjonsnotatet. Det er litt skummelt å tenkja på at nå er det ikkje meir me kan gjera

Refleksjonsnotat Ja då går me mot slutten av det som for meg har vore det fyrste året på høgskule og lærarutdanninga. Det er merkeleg kor fort tida går, eg synes ikkje det er lenge sidan me gjekk på skattejakt. Me har hatt mange gode undervisningstimar som har gitt meg mykje i pedagogikk Et refleksjonsnotat er en tekst der vi skriver rundt våre egne opplevelser - altså en personlig tekst med utspring i selvopplevde episoder. Det er de faglige problemstillingene som er viktige. Refleksjonsnotat. Når du lager et refleksjonsnotat Jeg har vært på forelesninger om refleksjonsnotat, lest i boka av Bie og lest her på forumet. Jeg skjønner likevel ikke hvordan jeg skal sette det opp, hvordan det skal se ut, hva det skal inneholde eller noe som helst, når jeg nå sitter og har hjemmeeksamen. Skulle så gjerne sett et eksempel på.

HVA ER ET REFLEKSJONSNOTAT? Refleksjonsnotatene utgjør en viktig del av arbeidskravene ved Videreutdanning i flerkulturell forståelse. Velg tema som interesserer og engasjerer deg, det gir liv og inspirasjon til skriveprosessen. Betegnelsen notat brukes fordi du som studenten kan bearbeide disse ytterligere etter tilbakemeldingene fra veileder Jeg har skrevet mange semesteroppgaver de siste årne, men skal nå for første gang skrive et refleksjonsnotat på ca. fire sider som skal leveres inn til faglærer. Jeg må innrømme at jeg har aldri hørt om begrepet før jeg leste fagplanen nå ved starten av dette semesteret. Jeg har sendt mail til fa.. Refleksjonsnotat April 2014. 4. mai 2014 / s194203. Refleksjonsoppgave 28/4. 2014 Eva Sundby s194203 ABLU 2013 . Jeg og den andre studenten som jeg var i praksis med, ble enig om og lage stasjoner i Barnehagen. Vi snakket litt om det og bruke hva man har i forhold til bybarnehage Hei. Jeg skal skrive et refleksjonsnotat, jeg har praksis på sykehjem. På malen læreren har lagt ut står det at jeg skal skrive om: En beskrivelse av en situasjon / handling jeg har tatt del i. Hvordan opplevde jeg situasjonen? Hvilke(n) teoretisk /praktisk kunnskap(er) anvendte jeg i situasjonen.. Refleksjonsnotat Ja. Så var året over og faget nærmer seg slutten. Dette har vært et år med mange utfordringer, lærdom, kunnskap og ikke minst gode stunder. Faget pedagogikk er jo helt nytt for oss alle, men samtidig har det vært et av de viktigste og mest interessante fagene i år

Refleksjonsnotat! Plutselig var ett år gått, og første år med pedagogikk er over. Dette har gått fort gitt!! Jeg må si at jeg har lært utrolig mye i løpet av dette året her. Pedagogikk var et helt ukjent fag for meg da jeg begynte her på Stord Refleksjon. Refleksjon handler om bevisste og til dels styrte tankeprosesser i møte med en dokumentasjon. Hensikten er å belyse det som er dokumentert på ulike måter - Jeg er personen som er med ditt barn åtte timer om dagen, fem dager i uken, 40 uker i året i seks år. Jeg er mer enn en lekekamerat. Jeg er mer enn det du ser, skriver barnehagelærerstudent Sondre Andersson Fjeldseth Refleksjons notat 1, alternativ 1 av Dag Bremnes s194727 Innhold Refleksjons notat 1, alternativ 1 av Dag Bremnes s194727. Innledning. Skolens utfordring med implementering av IKT. Hvordan bidra til endring. 4 Innledning Jeg ønsker i dette refleksjonsnotatet å se på problemstillingen: Hvordan kan (jeg med) dette studiet bidra til endringer i skole og undervisning Når en students refleksjonsnotat heller ikke i 3. studieår viser faglige vurderinger eller anvendelse av kunnskaper - og heller ikke refleksjon over hva som trengs av faglig innsikt for å møte en praktisk sammensatt situasjon, hvilke kunnskaper, ferdigheter og holdninger som trengs for å møte den-viser det at refleksjonsutviklingen ikke lykkes for alle studenter

Sissel sin pedagogikkblogg 07/08: Refleksjonsnotat

theresehn | Student og hobbyfotografObligatorisk arbeidskrav 1- Lydfil - PED1002 - Vår 2018

Begrepet didaktikk har vært i bruk siden oldtiden, men fra 1700-tallet er det brukt i pedagogikken om det som har med undervisning å gjøre PPPE300 Pedagogikk Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb. English course Information Søk etter andre emne

Innledning Praksisplanen bygger på rammeplan fra 2003 og forskrift for dette studiet fastsatt av Kunnskapsdepartementet 21.desember 2015. Sammen med planene for pedagogikk og planer for de ulike fagene skal praksisplanen vær Katarina Bakken var ferdig med bachelorgraden i spesialpedagogikk våren 2017 og jobber som spesialpedagog på Grindbakken skol

I dette refleksjonsnotatet vil jeg i første rekke ta utgangspunkt i egne erfaringer. Som utdannet samfunns- og naturviter med mange års erfaring innen undervisning av voksne minoritetsspråklige elever/kursdeltakere, har jeg dannet meg et bilde av ulike måter voksne lærer på Refleksjonsnotat 1 IKT som nytt fagfelt Innhold Refleksjonsnotat 1 s868005 IKT som nytt fagfelt 1 Innledning: 1 Pedagogiske forutsetninger. 1 Felleskurset. 2 Oppsummering/veien videre. 3 Innledning: Spørsmålstillingen jeg har valgt å reflektere rundt er Hvordan kan (jeg med) dette studiet bidra til endringer i skole og undervisning Refleksjonsnotat Ja, då var eit år med pedagogikk ferdig. Eg vil byrja med å sei at eg synes det har vore eit kjempe kjekt år, der eg har lært mykje. Når det gjeld mine tankar om blogging som metode var det vanskelegare i starten enn no på slutten

Refleksjonsnotat Da er tiden kommet for å skrive det siste innlegget i bloggen for i år. Det har vært et interessant år med pedagogikk og jeg har lært veldig mye! Mye å tenke gjennom, mye å gjøre, mye og lese og mye å skrive. Bloggen har vært til god hjelp gjennom året Logg og refleksjonsnotat. Logg: Når du deltar i et prosjekt, gjør du deg mange tanker underveis som er verdifulle for din egen læring. Det er nyttig å skrive dem ned for å kunne ta dem fram igjen Pedagogikk Bloggarkiv 2008 (8) desember (2) november (3) oktober (2) Refleksjonsnotat; ADHD august (1) Om meg. tove Jeg er en godt voksen dame fra Haugesund, som er både mor, farmor og mormor. Opprinnelig er jeg fra vakre. Erfaringene presenteres i et refleksjonsnotat. Arbeidskravet skal utføres i. Sagene, barne- og ungdomsavdelingen. Då nærmar slutten på skuleåret seg fort, og me er nå ferdige med pedagogikk for i år. Det einaste som gjenstår for meg er . Plan for spesialpedagogiske tiltak og spesialundervisning (heretter Planen)

Refleksjonsnotat for pedagogikk 2007/2008 Då var me snart ved vegs ende med pedagogikken og året totalt. No er det eksamensperiode og me skal visa kva me duger til og om me har lært noko i året som har gått hva hvordan. Problemstillingen for denne artikkelen er hvilken betydning refleksjon har i lærerutdanningen. Basert på en enkel slutning om at det som er viktig for profesjonsutøveres læring med stor sannsynlighet også vil gi kraft til studenters profesjonskvalifisering, er store deler av artikkelen viet en diskusjon av forskningsstatus når det gjelder refleksjonens betydning for læreres. Livet i skolen 2. Grunnbok i pedagogikk og elevkunnskap: Lærerprofesjonalitet (2. utg.). Oslo: Fagbokforlaget. I EndNote. Legges inn som Book section. Fyll ut feltene: Author, Year, Title, Editor (trykk enter mellom hver redaktør), Book title, Place published, Publisher, Pages, Edition. I Zotero Psst! Vi har mange gode svar i vår FA Refleksjonsnotat 23 mar. Fra slutten av januar til slutten av mars har vi hatt et tverrfaglig prosjekt som tok for seg temaer rettet mot kultur og mangfold. Prosjektet skulle gå på tvers av fagene pedagogikk og elevkunnskap, Religion, livssyn og etikk, og kunst og håndverk

Refleksjonsnotat 2 av Dag Bremnes. Alternativ 1: Hvordan kan IKT bidra til pedagogisk utvikling? Innhold Refleksjonsnotat 2 av Dag Bremnes. Alternativ 1: Hvordan kan IKT bidra til pedagogisk utvikling?. 1 Innledning. 1 IKT'ens påvirkningskraft på pedagogikk. 2 Endring av pedagogikk for å utnytte IKT'ens potensiale. 4 Innledning I utgangspunktet startet jeg p Refleksjonsnotat -så var det slutten Matematikk/ pedagogikk oppgaven har hengt som et spindelvev over meg hele tiden. Jo, vi har helt sikkert hauset den veldig opp, og jeg har nok kunnet jobbet mye mer med den. Men jeg føler enda at det er en enorm oppgave som jeg ikke vet om jeg er kompetent til å besvare skikkelig Refleksjonsnotat Ja da var det første av disse fire årene omme. Utrolig hvordan tiden har gått. Pedagogikk var et emne/fag som jeg ikke kunne noe særlig om fra før, Det som jeg selv hadde stor fokus på, da jeg var i praksis,. Refleksjonsnotat.. - Sykepleiestudenter - Sykepleiediskusj Refleksjonsnotat mal. Nå skal vi gå gjennom hvordan du kan skrive et refleksjonsnotat. Figuren under viser hvilke elementer vi tenker skal være med i et refleksjonsnotat. Hvert element presenteres kort sammen med et eksempel fra en studenttekst

Pedagogikk: Refleksjonsnotat - Blogge

 1. Refleksjonsnotat Då er det slutt for pedagogikk dette årskullet. ( 2007-2008 ). Heilt frå starten av har dette faget insipirert meg, og fått meg til å opna augene for alt som finnest ute i læraryrket. I rammeplanane som gjelder for norsk lærarutdanning frå 2003,.
 2. Veiledning for underveis refleksjonsnotat og sluttartikkel fra prosjekter. Norgesuniversitets utviklingsmidler rettes mot tre prioriterte, tematisk avgrensede. Jeg vil begynne dette notatet med å si at voksen pedagogikk er et fag som er spennende og interessant
 3. ← Refleksjonsnotat 2. Siste innlegg Pedagogikk og didaktikk er store forskningsfelt, og utallige lærere praktiserer alle slags forskjellige metoder som har blitt til gjennom forskning. Moderne IKT, datamaskiner, prosjektorer, interaktive tavler og internett er også resultater av forskning
 4. Refleksjonsnotat: Et refleksjonsnotat skal bestå av noe studenten har merket seg i løpet av dagen, som både kan være egne handlinger, observasjoner av ansatte og barn, eller noe knyttet til gjennomførte planlagte aktiviteter
 5. Pedagogikk 102 Våren 2009 Arbeidskrav og vurdering. - ppt Refleksjonsnotat - DIG - Hvordan nettsiden ble til | DIG2100 PPT - Hovudprosjekt våren 2005
 6. Problemstillinger for REFLEKSJONSNOTAT PROSJEKT (navn, nummer): Aktivt og deltakende læringsdesign i sosialt arbeid med barn og familier - DIG-P11/2019 Hvilke pedagogiske utfordringer har prosjektet skullet løse eller utforske innenfor sitt tematiske område, med utgangspunkt i studietilbudets læringsutbyttebeskrivelse

Pedagogikkbloggen min: Refleksjonsnotat

Refleksjonsnotat etter 60 studiepoeng . mente at bruk av digitale mapper kunne supplere og utfordre den tradisjonelle læringskulturen som baserer seg på en pedagogikk rettet mot den enkelte elev, men han stilte også spørsmål ved om utfordringene ved bruk mapper ville bli størst for lærerne (Dybvig) Ane sin pedagogikk blogg tirsdag 23. desember 2008. Refleksjonsnotat Nå har vi vaska gølvet. og vi har børi ved... Julen er over oss, med alt det innebærer. Pakkene er klare og huset er vasket. Julefreden har omsider senket seg..

Helse- og oppvekstfag Vg1 - Refleksjon - NDL

Pedagogikk er et kultur- og vitenskapsfag som knytter historie, kultur, livssyn og politikk sammen med ulike perspektiver på oppdragelse, Består av en langsgående med en skriftlig og en muntlig del. Skriftlig del er et pedagogisk refleksjonsnotat som beskriver studentens kompetanser ved avslutningen av studiet En bacheloroppgave i pedagogikk har som hovedhensikt å gi studenten en mulighet til å gjøre et dypdykk i et tema som en selv er interessert i etter temaer som har omhandler studiene ellers. Det er også i stor grad med på å gi et innblikk og øvelse i det å skrive akademisk samt en smakebit på hvordan det kan være å være forsker Refleksjonsnotat 3 - vitenskapsteori. Legg igjen en kommentar Go to comments. Her handler det både om samfunnsvitenskapene pedagogikk, sosiologi og psykologi i forhold til læring på generell basis, mens IKT har et naturvitenskapelig utgangspunkt gjennom informatikk,. Bydel Grünerløkka i Oslo har bygget opp et forsterket tilbud til barn med nedsatt funksjonsevne. I Hammerfestgata barnehage er det etablert en avdeling med færre barn og styrket bemanning

Eksamen. Eksamens-/vurderingsformer Eksamen består av 3 deler:. 1. 30 dagers praksis 2. FoU-oppgave i pedagogikk og fagdidaktikk B 3. 48-timers hjemmeeksamen i pedagogikk og fagdidaktikk A. Studenter som har opptak til kun ett fagdidaktisk fag (ettfagsstudenter), avlegger både eksamen del 2 og del 3 i sitt fagdidaktiske fag Refleksjonsnotat Nå er første året på HSH nesten over, Faget pedagogikk var det faget jeg var mest nysgjerrig på, siden jeg aldri hadde vært borti det før. Jeg hadde ganske store forventninger til faget, noe som har vist seg å være rett, for det er et utrolig spennende fag Spesialpedagogen er spesialist i å tilrettelegge for mennesker med spesielle læringsbehov. Spesialpedagogen har kunnskap om ulike funksjonsnedsettelser, som for eksempel psykososiale vansker, spesifikke lærevansker (lese- og skrivevansker, matematikkvansker eller språkvansker), synsvansker, hørselsvansker, generelle lærevansker (utviklingshemming) og autismespekterforstyrrelser Refleksjonsnotat 3 vitenskapsteori: Diskuter etiske aspekter ved utvalgte forskningsmetoder Vitenskap kan enten avdekke og forklare eller søke og fortolke. Sentrale nøkkelord når det gjelder å avdekke og fortolke er begreper som naturvitenskap, empirisme og positivisme. Hvis man prøver å fortolke virkeligheten, er samfunnsvitenskap, hermeneutikk og fenomenologi viktige. Refleksjonsnotat: Alle deltakere oppfordres til å sende et kort refleksjonsnotat (max 2 sider) før kurset hvor de reflekterer over følgende: Hva er din interesse for autoetnografi? Hvorfor ønsker du å delta på kurset? Hvordan tenker du at autoetnografi er relevant for deg og/ eller ditt arbeid? Hva er dine håp og ønsker for kurset

Eksempel på refleksjonsnotat - Sykepleiestudenter

Noen råd om Skriving av Refleksjonnotat - Flerkulturell

Barn som går i barnehagen fra ettårsalderen rekker å spise 3000 måltider i barnehagen før skolestart. Det betyr at mange barn spiser flere måltider i barnehagen enn de gjør hjemme gjennom barnehageårene Et refleksjonsnotat. Refleksjonsnotatet må være godkjent innen fastsatt frist for at en skal kunne gå opp til avsluttende vurdering. Vurderingsuttrykk arbeidskrav. Godkjent/ikke godkjent. Avsluttende vurdering. Skriftlig, individuell hjemmeeksamen på 3000 ord. Hjemmeeksamen varer i to dager. Tillatte hjelpemidler. All Høgskolen i Østfold tilbyr over 100 studier og holder til i moderne lokaler i Halden og Fredrikstad. Her har vi samlet over 7.000 studenter og 550 ansatte

Hva er et refleksjonsnotat? - Karriere, arbeidsliv og

 1. st 80 studiepoeng i pedagogikk eller spesialpedagogikk. En fullført
 2. pedagogikk. Alle barn har rett til å delta i det sosiale, faglige og kulturelle felles-skap på en likeverdig måte. Inkluderingsbegrepet finner vi fire steder i ramme-planen (RP, 2006). Det er da knyttet mot fellesskapets plass til det enkelte barn, sosial kompetanse, friluftsaktiviteter og utelek og hvordan et inkluderende milj
 3. Velkommen til Universitetet i Sørøst-Norge (USN)! Vi tilbyr en rekke bachelor, master og videreutdanninger, i tillegg til åtte doktorgradsprogram
 4. Utgangspunktet for dette undervisningsopplegget er utarbeidelsen av en praksisrapport. Elevene får utdelt kriterier for hva rapporten skal inneholde, samt informasjon om logg og refleksjonsnotat som er sentrale deler av arbeidet med rapporten. Elevene skal også holde en muntlig framføring ved hjelp av PowerPoint som en del av dette arbeidet
 5. st 60 studiepoeng i pedagogikk og yrkesdidaktikk, eller tilsvarende, enten som en del av utdanningsløpet eller som et tillegg. C-krav. For opptak til masterprogrammer ved OsloMet er det krav om at du har gjennomsnittskarakter på
 6. Sykepleierstudenter skal lære å reflektere over situasjoner de opplever. Når studentene skriver et faglig refleksjonsnotat, får de anledning til å reflektere over hvordan den teoretisk og praktisk kunnskap de har tilegnet seg, gjør dem i stand til å møte pasienter, pårørende og annet helsepersonell på en faglig forsvarlig måte

Refleksjonsnotat April 2014 Framtidens Barnehagelærere

 1. Søke studier? Vi tilbyr bachelor, master, fagskole eller årsstudium, i Oslo eller Bergen, på heltid eller deltid. Se alle våre studier og finn din utdanning
 2. kenneths pedagogikk blogg Refleksjonsnotat for pedagogikken 2007/2008 Då var undervisningen nesten over, og alvoret begynner snart for fult gjennom eksamener og andre innleveringer. For meg har dette året vært et meget innholdsrikt og spennende, samtidig som det har vært utfordrende på flere måter. Men alt i alt har det vært kjekt
 3. Refleksjonsnotat Då var det til å skriva på det sista innlegget for i år. Min angst for pedagogikk var jo latterlig. Dette var ikkje eit veldig tungt fag. Det var eit veldig interessant fag. Eg føler at eg har lært mykje om meg sjølv, om andre og om samspelet mellom oss. Kva skal ein sjå etter når ein arbeider i skulen

Video: Refleksjonsnotat - Karriere, arbeidsliv og utdanning

29.04.08 Refleksjonsnotat Ja vips så var dette pedagogikk året gått:) Eg må jo sei at det har gått utruleg fort. Då me byrja i haust var eg veldig spent på korleis dette skulle gå, 10 år sidan sist på skulebenken, men eg kunne jo både lesa og skriva så det var bare å stå på tenkte eg Refleksjonsnotat pedagogikk 07-08 Den beste måten å få arbeid til å virke vanskelig på, er å utsette det Winston Churchill. 1. år med pedagogikk på lærarstudiet er no snart gjennomført Refleksjonsnotat - takk for i år! Så var tida komen for det aller siste innlegget i pedagogikkbloggen min for i år. Vemodig, men også utruleg godt å tenkje på at eg er eitt år nærare læraryrket. Året har gått kjempefort, og eg sit att med mykje god kunnskap, som eg gler meg til å setje inn i ein samanheng Den didaktiske relasjonsmodellen. Den didaktiske veiledningsstrategien er en tilnærming til veiledning som tar utgangspunkt i at studentene skal reflektere over egen undervisningspraksis ved hjelp av den didaktiske relasjonsmodellen.. Veiledningsstrategien ligner handlings- og refleksjonsmodellen ved at man fokuserer på refleksjon, men nå er det undervisningen som er hovedtema Refleksjonsnotat 3 Refleksjonsnotat 3 - vitenskapsteori: alternativ 1: Diskuter egen vitenskapsteoretiske posisjon. alternativ 2: Diskuter etiske aspekter ved utvalgte forskningsmetoder. Læring er et felt som ligger under fagområdet pedagogikk i samfunnsvitenskapen

thomaspedagogikk: Refleksjonsnotat

Elisabeth`s Pedagogikk blogg: Refleksjonsnotat

Refleksjon - Udi

REFLEKSJONSNOTAT 30/4- 08 Så var tida komen for å skrive det siste innlegget i bloggen. Skal sei dette skuleåret har gått fort! Me har hatt dyktige lærarar i faget pedagogikk. Birgit er den me har hatt mest, og ho har vore ei stor motivator og inspirasjonskjelde for meg Refleksjonsnotat Dette halvåret har fått utrolig fort. Jeg føler at jeg nettopp har hatt sommerferie. var planen å skrive det så fort som mulig, men så kom julen, og tiden fløy der også. Faget pedagogikk er et fag jeg alltid har synes var interessant, med mye bra innhold, men jeg tror hovedpunktet i faget har vært vår lærer og.

Pedagogrollen: - Jeg er mer enn det du se

Refleksjonsnotat hausten 2008 Denne hausten fekk me velja kva tema me ville skriva om sjølve, berre det hadde med dei små i skulen å gjera. I fjor skulle me blogga etter kvar pedagogikk-økt. Då sleit eg ofte med å finna mine eigne ord og erfaringar om kvart emne 18.10.01 Besøk ved Institutt for praktisk pedagogikk ved Universitetet i Bergen 19.10.01 Besøk ved praktisk-pedagogisk utdanning ved Høgskolen i Sogn og Fjordane 22.10.01 Komitémøte før fjerde institusjonsbesøk. Etterarbeid 23.10.01 Besøk ved Program for lærerutdanning ved NTNU 24.10.01 Komitémøte. Etterarbei

Refleksjonsnotat 1 dagbremne

Landsdekkende oversikt over studentrabatter, studentfordeler og studentpriser. Søk etter produkter og tjenester med studentrabatt - Studentrabatt er studentenes fordelsside Steinerskolen er et anerkjent pedagogisk alternativ til den offentlige skolen, med et pedagogisk tilbud fra barneskole til videregående. Steinerskolen har et langsiktig mål om å skape en livslang motivasjon for læring, gjennom engasjement, nysgjerrighet og undring Introduksjon. Høgskolen i Innlandet tar ditt personvern på alvor. Ved hjelp av denne veilederen kan du lese hvordan vår nettløsning bruker informasjonskapsler, og hva du samtykker til ved å la oss ta i bruk noen flere Gruppe 3: Pedagogikk og kommunikasjon (dekker kommunikasjon, pasient- og pårørendeopplæring, Refleksjonsnotat Gi tilbakemelding på andres konsultasjoner Spesifikke tema i gruppeveiledning Veiledning og supervisjon som del av ordinær klinisk tjenest

Å fremme studenters evne til refleksjon - en pedagogisk

I 4-årsalderen mestrer barnet å forholde seg til flere i lek og sosiale sammenhenger. 4-åringen øver på livet gjennom lek, og tilegner seg viktig livskompetanse De konkrete temaene kan gjerne være innledningen til mer prinsipielle pedagogiske refleksjoner knyttet til samspill med barn og andre voksne i barnehagen, ledelse av barnegruppen og personalgruppen, samhandling med foreldre, konfliktløsing i barnegruppen,lek i barnegruppen, motivasjon, didaktisk tenkning, pedagogisk grunnlagstenkning,kjønnsperpektivet, det flerkulturelle perspektivet. PE114L-007v1 Pedagogikk for PPU - Case og refleksjonsnotat - 20 studiepoeng. PE114L-006v1 Pedagogikk for PPU - Læringsteori - 30 studiepoeng. PED105Lv1 Ledelse av læreprosesser 1 - 15 studiepoeng. PED107Lv1 Ledelse av læreprosesser 2 - 15 studiepoeng. PED1001v1 Pedagogikk for trinn 8.-13. - 15 studiepoeng

Jeg skriver master i kroppsøving og pedagogikk, Tanken er at de kan bruke det som en erstatning for til eksempel et refleksjonsnotat. Jeg valgte å skrive om emnet fordi jeg synes det var veldig interessant og ble introdusert til det gjennom bachelorløpet og friluftsliv fordypning Helsefagarbeider er for deg som har allsidig erfaring med å gi hjelp, pleie og omsorg, og ønsker fagbrev. Du lærer om fysisk og psykisk helse, kommunikasjon og samhandling og yrkesutøvelse Emnet er første del av fordjupingsstudiet Norsk som andrespråk og fleirkulturell pedagogikk. Det faglege innhaldet i dette emnet er konsentrert om teoretisk og praktisk kunnskap om to- og fleirspråklegheit, • To skriftlege refleksjonsnotat på 350-400 ord Valgfritt relevant emne i bachelorgrad i pedagogikk og bachelorgrad i pedagogikk med vekt på spesialpedagogikk og interkulturell pedagogikk. Et refleksjonsnotat. Refleksjonsnotatet må være godkjent innen fastsatt frist for at en skal kunne gå opp til avsluttende vurdering

 • Tcl klimaanlage fernbedienung.
 • Terrassebord osp.
 • Eichenblatt vorlage.
 • Kia soul ev ladestasjon.
 • Ferienwohnung eichstätt umgebung.
 • Kylie cosmetics leveringstid.
 • Leder norsk kulturråd.
 • Catherine zeta jones.
 • Auf deutsch 3 fasit.
 • Garconniere hall in tirol mieten privat.
 • One piece episode list filler.
 • Simon stikkontakt sort.
 • Kerrs pink potet.
 • Sjove fødselsdagsbilleder til facebook.
 • Sjove julehilsner på mobilen.
 • Aeg vaskemaskin feilkode e50.
 • Rvv linie 1 samstag.
 • Sjakktuelt no.
 • Website definition.
 • Lungestuvning vs lungeødem.
 • Scenario strategi.
 • Hiiraanweyn.
 • Panda club augsburg fotos.
 • Romeo lacoste price.
 • Bani sereba sagt opp.
 • Meetic service résiliation.
 • Hdmi vinkel biltema.
 • Vulkanen på bali.
 • Vg tipster.
 • En mann tre koner.
 • Dunkirk førde kino.
 • Røssvatnet lengde.
 • Pixel art logo generator.
 • Wiwi uni augsburg.
 • Purreløk hvilken del.
 • Schellenstab.
 • Redusere fiskekraft.
 • Skisporet gåsbu.
 • Tidligere eksamensoppgaver hist.
 • Fc ingolstadt spielplan 17/18.
 • Dd forkortelse.